Asbjørn Kvalbein

Alder: 78
  RSS

Om Asbjørn

Asbjørn Kvalbein er pensjonist og arbeider med nettstedet webpastoren.no. Han har fast samarbeidsavtale med Norea Mediemisjon og Misjonssambandet om oppdrag innen forkynnelse, medieprosjekter og bibelundervisning. Han har vært forlagssjef i Lunde Forlag og skrevet en del bøker. I sin tid leder for medieutdanningen på Gimlekollen. Utdannet teolog, mastergrad i kommunikasjon. .

Følgere

Ad urent kjøtt

Publisert rundt 12 år siden

Jeg mener ikke å avspore debatten, men gjør oppmerksom på at jeg hadde et innlegg om dette her på Verdidebatt, se http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat8/thread26688/ Det ble 57 innlegg i tilknytning til dette. Da var det særlig spørsmålet om svinekjøtt som samtalen gikk på.

Gå til kommentaren

Ad urent kjøtt

Publisert rundt 12 år siden

Jeg mener ikke å avspore debatten, men gjør oppmerksom på at jeg hadde et innlegg om dette her på Verdidebatt, se http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat8/thread26688/ Det ble 57 innlegg i tilknytning til dette. Da var det særlig spørsmålet om svinekjøtt som samtalen gikk på.

Gå til kommentaren

Matproduksjonen

Publisert rundt 12 år siden

Jeg er glad for at debatten nå dreier seg tilbake fra Josef til matproduksjonen i Norge. Og jeg takker for de innsiktsfulle innleggene som nå er kommet. De bekrefter at landbruket i landet vårt har alvorlige problemer, og at det må legges fram mye godvilje fra alle kanter for å berge det. Kjellrun Marie har en imponerende kunnskap og profilerte meninger om landbrukspolitikk. Og Torstein er mye bedre i en landbruksdebatt enn i en teologisk debatt. Kanskje noen der ute i Verdidebatt har konstruktive forslag til fremtidsrettet satsing for landbruket i Norge?

Gå til kommentaren

Nye perspektiver

Publisert rundt 12 år siden

Takk for innleggene så langt, med utvidete perspektiver. Torstein gir nye innfallsvinkler. Kjellrun er mye mer ekspert på landbrukspolitikk enn jeg er. Overføringer fra staten som blir helt ut rettferdige, må være en vanskelig sak. Jeg er mer opptatt av at mat egentlig er billig når vi tenker på alt arbeidet som ligger bak. At jeg kan kjøpe en ferdig grillet kylling til 30-40 kroner i butikken, er ikke dyrt. Hvor stor andel får bonden av dette? Mitt forslag er høyere priser for forbrukerne, mindre fortjeneste til matvarekjedene, og oppmuntring til balansert matproduksjon i Norge, så vi ikke blir så avhengig av import. Men hvordan en får til noe slikt rent praktisk, vet jeg ikke.

Til Magnus vil jeg si: Jeg holder en knapp på Josef som samfunnsleder. Skatter og forpliktelser var på den tiden meget vilkårlige. At farao tok 20 prosent i skatt, verken mer eller mindre, er vel ikke urimelig, når vi i dag betaler en høyere andel bare i moms, og dertil inntekts- og formueskatt? Jo, folket lovte til gjengjeld å tjene farao, være hans treller. Kanskje det i praksis ikke er så langt unna det medlemsskapet vi har i AS Norge. Ingen kan nekte å betale skatt. Ingen kan prutte på strømprisene p.g.a. kortsiktig strømforvaltning. Vi er ikke så frie når det kommer til stykket. Men vi har et demokrati og på mange områder personlig frihet.

Gå til kommentaren

Kontakt med døde

Publisert rundt 12 år siden

Jeg setter pris på at spørsmålet engasjerer, og takker for støtte for det synet jeg hevder, fra Christin Eriksen, Rudi Wara, Rune Holt, Gunnar Lund, Benthe Haukås, og jeg likte den tørrvittige kommentaren fra Rolf Egil Pedersen: "Jeg for min del har nok med å komme i kontakt med de levende."

Så har Leif Gullberg og Gunnar Lund utviklet en samtale om hendelsen i En-dor, beskrevet i 1. Samuels bok, kapittel 28. Jeg synes Leif fører an i en god analyse av hendelsen, og Gunnar Lund har gode argumenter for en annen forståelse. Selv kan jeg åpne for muligheten av at Gud i dette tilfelle gjorde et unntak og virkelig lot Samuel tale. Men det ble uten tvil en tale til dom over Saul, og det er ikke nærliggende å tolke det som en oppfordring til å søke kontakt med de døde. Tvert imot. Det beskrives innen rammen av frafall og tross mot Herrens vilje.

Øystein Brun maner til kristen ydmykhet, og det tar jeg gjerne inn over meg. Men vi skal likevel ikke slutte å vurdere hva som er rett og galt.

Sølvi Sveen synes å privatisere hele spørsmålet og bruker mobiltelefonen som et vitne på at kristen lære gjerne kan endre seg over tid. Jeg tror for min del at Guds ord i Bibelen har en klar avvisning av å ta kontakt med døde. Det er imot Guds vilje til alle tider.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere