Asbjørn Kvalbein

Alder: 78
  RSS

Om Asbjørn

Asbjørn Kvalbein er pensjonist og arbeider med nettstedet webpastoren.no. Han har fast samarbeidsavtale med Norea Mediemisjon og Misjonssambandet om oppdrag innen forkynnelse, medieprosjekter og bibelundervisning. Han har vært forlagssjef i Lunde Forlag og skrevet en del bøker. I sin tid leder for medieutdanningen på Gimlekollen. Utdannet teolog, mastergrad i kommunikasjon. .

Følgere

Lære Gud å kjenne

Publisert over 11 år siden

Takk til Kjell Kristensen for hans saklige og gode innlegg. Jeg er enig i det du skriver: "Vi er blitt kravstore overfor en Gud vi ikke kjenner." Og jeg våger å føye til: Noen av de som kjenner ham minst, er desto mer kravstore.

Vi kan ikke lære Gud å kjenne ved å tale til ham eller tenke om ham ovenfra og ned, men å stille oss under ham og i undring spørre: Vil du forklare meg litt mer? Gud taler til mennesker som spør ut fra nød og hjelpeløshet: "Rop til meg, og jeg vil svare deg, jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner." (Jeremia 33,3)

Jeg er enig i at når vi i evigheten blir Gud lik, skal vi forstå mer av ham.

Men jeg kan ikke være enig i at "Gud oppsto av menneskenes art fra eldgammel tid". Nei, mennesket er skapt av Gud. Ordet i Hebr 7,14 taler ikke om Gud, men om Jesus, som ble et menneske for å frelse oss.

Nå var Gud og Jesus til før alle ting (Kol 1,17). Vi må regne med treenigheten.

Du sier at "Gud ikke har noe bedre rulleblad enn oss andre mennesker." Det er jeg ikke enig i. Jakob skildrer synden hos mennesker, men sier som en kontrast: "All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge." (Jak 1,17). Han er lysenes Far, den syndfrie Far, ingen skygge fins hos ham.

Du siterer fra Sal 12,7 og Ord 24,16 og anvender det om en slags renselse av skaperverket. Nei, det handler vel mer om at mennesker kan synde igjen og igjen, men likevel få barmhjertighet hos Herren. Jesus godkjente Peters tolkning om å synde mot sin bror sju ganger (Matt 18,21).

Gå til kommentaren

Ikke NRK, men lokalradio

Publisert over 11 år siden

Hyggelig at du hører på FM 107,7 i Oslo. Senderen står på Brannfjell på Ekeberg, så den høres godt det i meste av Oslo, på Nesodden, Asker, Bærum, Lørenskog og sørlige Skedsmo. Det er en lokalradio, med konsesjon som livssynsradio eller nisjeradio. Fra kl. 18 er det muslimske sendinger, stundom fra 1730. Fint at du gjør oppmerksom på denne kanalen. Selv er jeg redaktør for Norea Radio Oslo, som styres av en datamaskin som jeg programmerer en gang i uken. Innhold: Kristen musikk, forkynnelse, reportasjer m.m. Innrettet særlig på godt voksne lyttere.

Gå til kommentaren

Tilfeldighetene

Publisert nesten 12 år siden

Takk for innleggene. Det som forundrer meg, er at så mange av dere som tror på tilfeldigheter og utvikling, ikke innser forskjellen mellom det enkle og det komplekse. Det er greit å sammenligne med terninger: Etter en god del forsøk får man "full pott".

Jeg har ofte vist til et eksempel fra Bibelen. Josef møtte sine 11 brødre igjen etter mange års atskillelse. De kjente ikke ham igjen, men han kjente dem. Han plasserte dem selv ved bordet etter alderen. De forundret seg over at han klarte det helt korrekt. Og den undringen er berettiget. Det er bare én rekkefølge som er korrekt. Hvor mange som er feil? Over 39 millioner!

For å tenke data: Slike regnestykker krever ikke mange bits. Men å få et lite frø til å lage seg motorikk for å pumpe uhyrlige mengder vann, det krever mer enn terningkast. Eller å få den store mengden data i DNA-koder plassert i alle bittesmå celler i kroppen. Da har ikke jeg stor nok tro til å tenke på tilfeldighetene som min gud.

Gå til kommentaren

Blind

Publisert nesten 12 år siden

Jeg lærte Øivind Andersen å kjenne personlig. Han var en sentral luthersk forkynner, formet av Rosenius' evangeliske kristendomssyn. Han ble på mange måter et forbilde og en inspirator, selv om han kunne være tung på labben i ikke-teologiske spørsmål. Jeg husker han kritiserte meg offentlig for å bruke onkel Skrue som eksempel på materialistisk grådighet i en radioandakt. Jeg var ung og tander, men hadde vel bare godt av litt korreksjon.

Det merkelige var at Øivind Andersen som forholdsvis ung ble helt blind, men han lærte store deler av Bibelen utenat og siterte korrekt fra talerstolen. Nettopp blindheten ga ham åndelig konsentrasjon og klarhet som samlet hundrevis som ville høre på ham.

Gå til kommentaren

Treenigheten

Publisert nesten 12 år siden

I mitt innlegg viser jeg at treenighetslæren har støtte i en rekke bibelord av forskjellige forfattere. Tor Fagerhaug er opptatt av ett poeng: At avslutningen av Herrens bønn Fadervår er forskjellig hos Lukas og Matteus. Dette rokker ikke ved treenighetslæren. Det gjør heller ikke skriftet Didache, som en regner som gammelt, eldre enn du sier, men som den kristne kirke allerede tidlig ikke ville anerkjenne som apostolisk, autoritativt skrift. Jeg er ikke interessert i å diskutere dette videre, fordi vi antakelig ikke har felles troen på Bibelen som kilde for lære og liv. Bibelen er en historisk bok og kan etterprøves historisk. Men den er samtidig en enhet, den er klar og og tilstrekkelig og inspirert av Den Hellige Ånd. Til Kjellrun Sonefeldt vil jeg si at det ikke stemmer at Paulus har samme syn som jødedommen i synet på Faderen, Sønnen og Ånden. For ham var et ikke aktuelt å endre læren av taktiske grunner.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere