Asbjørn Kvalbein

Alder: 77
  RSS

Om Asbjørn

Asbjørn Kvalbein er pensjonist og arbeider med nettstedet webpastoren.no. Han har fast samarbeidsavtale med Norea Mediemisjon og Misjonssambandet om oppdrag innen forkynnelse, medieprosjekter og bibelundervisning. Han har vært forlagssjef i Lunde Forlag og skrevet en del bøker. I sin tid leder for medieutdanningen på Gimlekollen. Utdannet teolog, mastergrad i kommunikasjon. .

Følgere

Midtøsten

Publisert over 11 år siden

En del av Norges befolkning er for medlemskap i EU, en annen del er imot. Noen vet ikke hva de skal mene. De usikre må få være usikre, men de avgjør ikke saken. Er det diskriminerende eller karikerende å peke på dette?

På 1940-tallet var mange tyskere tilhengere av å utrydde jødene. Mange mente det motsatte. Noen var nøytrale, men de avgjorde ikke saken. 6 mill ble vitterlig drept. Blant annet fordi nazi-Tyskland var så antisemittisk, ble byene deres teppebombet av de allierte for å avslutte et ondt regime. Jeg har full respekt for tyskere, men der og da lå de dessverre under for en forferdelig ideologi. Er det rasistisk mot tyskere å si det slik?

Nå er det like sterke tendenser i verden som i 1940-årene. Mange mener at jødene ikke har rett til liv, og millioner begrunner det religiøst og ideologisk. Hamas sier i sitt charter at alle jøder over hele verden må utryddes før oppstandelsen kan komme. I mange moskeer forkynnes dette.

Mitt hovedpoeng er at hat mot en etnisk gruppe er ødeleggende, både for dem som hater og for dem som blir utsatt for hatet. Jeg vil mene at det ikke er fordummende å påpeke dette.

Jeg er klar over at jeg spisser saken. Men trenden i dag er at nesten alle spisser saken mot jødene. Få spisser motsatt vei.

Jeg har snakket med arabere i Midtøsten og i Norge og spurt om de virkelig står for at jødene bør utryddes og staten Israel opphøre. Flere svarer bare: "Dette er politikk". Svaret kan tolkes i flere retninger: 1. Det angår ikke meg. 2. Politikerne steller med sitt, jeg vil ikke ha noen mening om det. 3. Dette tør jeg ikke si noe om.

Det kan sies veldig mye om Gaza, og jeg vet på langt nær alt. Norge er det eneste vestlige landet som har godkjent Gazas Hamas-styre, som har som sin hovedvisjon å fortsette og intensivere krigføringen mot Israel. Igjen må jeg si: Hatet ødelegger. Det møtes også av mot-hat, og ingen har rene hender. Men kan det hende at vi her i Norge er blitt utsatt for altfor ensidig informasjon? Hva har skjedd på NTNU?

Jeg håper på fred i Midtøsten, både for palestinere, arabere og jøder, og jeg håper vi i Norge kan bidra med omsorg, sannhet og rettferdighet.

Med dette ønsker jeg å runde av denne meningsutvekslingen fra min side. Det blir sikkert anledning til å ta den opp igjen i nye tråder.

Gå til kommentaren

Tja

Publisert over 11 år siden

En kommentar fra den svenske avisen Dagen er kanskje mer treffende:

Politikken har seiret over teologien.

Gå til kommentaren

Takk så langt

Publisert over 11 år siden

Takk for alle innspill. Jeg reiser nå utenlands sammen med min fru på en liten høstferie. Antar at jeg ikke har internettforbindelse før onsdag kveld igjen.

Så bare kom med flere momenter og argumenter, så ser jeg hva jeg tar med i et svar til dere og til Line (19).

"Nei, vesle vitet, det strekk ikkje til, ei tru må stydja oppunder." Var det ikke en berømt dikter som sa det slik?

Gå til kommentaren

Ikke personlig angrep

Publisert over 11 år siden

Jeg vil minne om, Peter Walseth, at jeg skrev mitt innlegg på prinsipielt plan, du kom inn i debatten senere. Derfor blir det feil, ja usaklig, at du tolker mine synspunkter som maktspråk eller angrep på deg personlig.

Når det gjelder regjeringssamarbeid med FrP, må du ikke tolke meg som en pådriver for det. Jeg er f.eks. glad for at KrF i Oslo valgte å ikke gå inn i byregjering sammen med Frp, men bare i en uformell samarbeidsavtale om budsjettene.

Gå til kommentaren

Ikke bare image

Publisert over 11 år siden

Morten Dahle Andersen, du argumenterer sterkt og godt. Problemet nå er at mange i KrF-miljøet er opptatt av 1. Image. Det blir viktigere hvordan man fremstår enn hva man egentlig står for. 2. Retorikk. Det gjelder å bruke ord med positiv valør og gjerne svekke tradisjonelle KrF-velgere med negativt ladede begreper. 3. Makt. En tenker at den egentlige makten ligger i regjeringsapparatet. Derfor vil en at partiet (og unge som gjerne vil få heltidsjobber) kommer i en eller annen regjeringsposisjon. Hele valgkampen ble dominert av å fremme en sentrumsregjering, og fremfor alt unngå samtaler med Frp. Det virket som om mange var redde for å peke på verdier, for det kunne bli for kontroversielt.

Skal KrF ha noen fremtid, må en gå inn i sakene med grundighet og drive folkeopplysning. Morten Dahle Andersen, Øivind Benestad og Nina Karin Monsen har drevet et ideologisk grunnarbeid som KrF burde ta opp i seg og formidle videre, i stedet for å bare godta motsatt sides retorikk. Så må KrF ha gode saker, som kontantstøtte og andre som er viktige for folk flest, og hvor KrF representerer et virkelig alternativ.

I typisk postmodernistisk stil har en funnet et mantra-ord: Kristendemokratisk. Da kan alle som er imot noe i fortiden, putte det de vil i den nye sekken. I stedet bør en tenke mer på stikkord som troverdighet, tillit, sannhet, rett, det gode, klare åndelige verdier, deriblant tjenesteinnstilling, hjelpsomhet, brobygging og samarbeidsånd.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere