Asbjørn Kvalbein

Alder: 77
  RSS

Om Asbjørn

Asbjørn Kvalbein er pensjonist og arbeider med nettstedet webpastoren.no. Han har fast samarbeidsavtale med Norea Mediemisjon og Misjonssambandet om oppdrag innen forkynnelse, medieprosjekter og bibelundervisning. Han har vært forlagssjef i Lunde Forlag og skrevet en del bøker. I sin tid leder for medieutdanningen på Gimlekollen. Utdannet teolog, mastergrad i kommunikasjon. .

Følgere

Interessante innlegg

Publisert over 11 år siden

I løpet av to-tre timer er det kommet 23 innlegg om denne saken. Takk for interessen. For nye lesere vil jeg fremheve innleggene av Hallvard Jørgensen, Ove Magnar Bjørgsvik og Leif Gullberg, som med sine kunnskaper hjelper oss til større forståelse.

Leif Gunnar Opheim og Torstein Langesæter argumenterer ut fra et grunnsyn de har fra mer sekteriske bibel- og kirkesyn.

Birger Otto Libell har et interessant innspill på bakgrunn av en allmenn tankegang. Og Kjellrun Sonefelt (også fra Nesodden) har som vanlig interessante og originale tanker. Hennes respekt for jordbruk og matproduksjon og helse har jeg stor sans for.

Når det gjelder Åge Johansen, har jeg lyst til å spørre om du synes det er riktig å spre så mye usaklighet i en temmelig anonym form. Stå fram med bilde og andre opplysninger, skriv på en måte så vi kan ta deg på alvor. Bare dette i all vennlighet.

Gå til kommentaren

Flere kommentarer

Publisert over 11 år siden

I løpet av noen minutter har jeg fått kommentarer fra to en kan vente det fra: En som har mange spesielle tolkninger av Bibelen, og en annen broder som er syvendedagsadventist.

Flere syn der ute? Kan vi spise ribbe til jul?

Gå til kommentaren

Helbredelse som tegn

Publisert over 11 år siden

Takk for et modent og klokt innlegg, Håvard Skattum. Tankene du formidler, er et bevis på det du selv skriver, at mennesker som har vært gjennom sykdom, utstråler en egen ro. Vi kan ha forskjellige kors å bære i livet, for noen blir det en eller annen kortvarig eller kronisk svakhet.

Du nevner problemstillingen at Jesus synes aldri å la mennesker leve med sykdom. Men kanskje det kan sees på en annen måte. Helbredelsene var ment som et tegn på at Jesus er Messias. De ble et utvetydig signal om at Guds rike nå var kommet med Jesus. Helbredelsen kom til dem som oppsøkte ham, eller som han ville åpenbare sin herlighet på. Det var naturligvis mange syke som ikke kom i kontakt med Jesus, og som ikke ble helbredet, også på Jesu tid. 

På den annen side: Lasarus og  enkens sønn i Nain ble faktisk vakt opp fra de døde. Men alt tyder på at de døde en naturlig død ikke så mange år senere. Med andre ord: Helbredelsene var først og fremst tegn, samtidig som de var store opplevelser for dem som fikk del i dem.

Slik kan Gud gjøre tegn også i dag, når og hvor han vil. Men et like stort under er at han kan bruke syke mennesker til helt ekstraordinære ting. Det peker også på en stor Gud.

Ellers er det noe fantastisk jeg ofte tenker på: Immunforsvaret vårt, som stadig arbeider under høytrykk. Jeg har lært noe om hvite blodlegemer og deres konstante krig mot bakterier og virus og andre dødskrefter i kroppen. Han "leger alle dine sykdommer" sies det i Salme 103,3. Den virksomheten foregår hele tiden, helt til Herren finner for godt å ta oss hjem til seg.

Gå til kommentaren

Sluttreplikk

Publisert over 11 år siden

Nå ser det ut til at debatten om "Kan Gud bevises?" har stilnet av. Jeg synes det er interessant at bort imot 90 innlegg kommenterte spørsmålet.

Jeg valgte en religionsfilosofisk vinkling. Sølvi Sveen og andre har pekt på at om vi kan bevise at Gud fins, kan vi likevel ikke beskrive hvordan han er. Derfor har jeg fulgt opp med innlegget: "Vet vi absolutt null om Gud?" Der skriver jeg at Gud gjerne vil fortelle oss hvordan han er.

Når jeg skriver om det, er jeg ikke lenger filosof, men forkynner, med Den Hellige Skrift som kilde.

Ellers har Astrid Sofie Dalhaug og andre pekt på noe veldig viktig: Den kristne erfaringen av Gud, møtet med ham i Bibelen og i hverdagen. Der ligger en kjempestor overbevisningskraft. Og der er Den Hellige Ånd virksom.

Takk for alle innleggene!

Gå til kommentaren

Avslutningsreplikk

Publisert over 11 år siden

Jeg takker alle som har deltatt i denne debatten. Slik jeg ser det, ble det mange sidespor, som likevel er viktige for dem som skrev.

Jeg er klar over at jeg opptrådte som forkynner og bibelutlegger i det jeg innledet med. Utgangspunktet var Bibelen, nærmere bestemt Romerbrevet. Noen kan da si jeg farer med løse påstander og halvsannheter. For meg veier det tyngre om noen sier at jeg ikke tolker Bibelen rett. Om Bibelen kan jeg aldri si at den farer med løse påstander eller halvsannheter, for den er Guds ord til oss.

Samtalen vil sikkert fortsette ut fra andre innlegg.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere