Asbjørn Kvalbein

Alder: 77
  RSS

Om Asbjørn

Asbjørn Kvalbein er pensjonist og arbeider med nettstedet webpastoren.no. Han har fast samarbeidsavtale med Norea Mediemisjon og Misjonssambandet om oppdrag innen forkynnelse, medieprosjekter og bibelundervisning. Han har vært forlagssjef i Lunde Forlag og skrevet en del bøker. I sin tid leder for medieutdanningen på Gimlekollen. Utdannet teolog, mastergrad i kommunikasjon. .

Følgere

Replikk om babyer

Publisert over 11 år siden

Jeg skriver som på Facebook: He-he. Og regner med at debattleder Espen har en liten tunge i bollekinnet for å gjøre debatten litt uhøytidelig. Så takk for kjapp og positiv reaksjon.

Samtidig er replikken litt symptomatisk for det vi opplever, vi som er forholdsvis ofte inne på Verdidebatt. Det blir kommentarer og avsporinger og banaliseringer i alle retninger. For eksempel: Jeg svarte på et spørsmål om kristnes forhold til å spise svinekjøtt nylig, og jommen var det ikke en som begynte å argumentere for homofili i sammenhengen.

For øvrig har jeg altså lest Franklin på en helt annen måte: Han ser stort på barnet. Det kan bli noe stort og viktig. Vi må ikke forakte de små. Varmluftballongen ble noe stort og oppblåst, men betydde ingen revolusjon i luftfarten. Men mange har moro av ballonger fortsatt. Jeg også.

Gå til kommentaren

Landsbyer og storfamilier

Publisert over 11 år siden

Takk for samtalen. Jeg er enig i overskriften din. Det trengs både storfamilier og landsbyer for å gi barna best mulig oppvekst. Jeg ba ikke om opplysninger for å kunne sette deg i bås, men syns at mye av styrken med Verdidebatt er at vi opptrer med navn, presentasjon og bilde. Lykke til videre som debattant!

Gå til kommentaren

Familieordninger

Publisert over 11 år siden

Lars Randby, jeg føler det vanskelig å diskutere med deg. Du fremstår ytterst anonym. Vi har å gjøre med et navn, men ikke mer. Er du usikker på ditt eget ståsted? Hvilken referanseramme og bakgrunn har du? Hva vil du med det du skriver? Jeg tolker ditt anliggende at det er å svekke eller i hvert fall mistenkeliggjøre det kristne synet på ekteskap og familie. Vil du fremme da den nymoderne konstruksjonismen som vil si at kjønn, foreldre, barn, familie bare er sosiale kontruksjoner? Din referanseramme synes å være et noe overfladisk syn på norsk historie. Men du har lite blikk for den verdensvide historie og sosiologi om ekteskapet, i forskjellige kulturer og epoker. Jeg utgir meg ikke for å være ekspert på alt dette. Det har vært mange livsstiler og mye såkalt umoral til alle tider. Men de fleste har hatt klare normer og rammer og sans for rett og galt.

Gå til kommentaren

Ekte og uekte barn

Publisert over 11 år siden

Jeg synes det er urettferdig å tillegge kristendommen betegnelsen ekte og uekte barn. Det har vært mange former for skikk og bruk i fortiden som var uavhengig av religionen. Skal kristendommen beskyldes for noe, må det være begrunnet i Bibelen. Der står det om å ta til ekte, altså gå inn i ekteskap. Det kan vel tenkes at betegnelsen ekte og uekte barn i vår norske historie har hatt sammenheng med om det var barn født utenfor eller innenfor ekteskapet. Sosialt sett kan mye dumt og sårende ha foregått. Men kristen lære har aldri gradert menneskeverdet ut fra hvordan barn er blitt til. I Jesu egen stamtavle er det personer med høyst ulik bakgrunn, men de er tatt med i stamtavlen for å æres og verdsettes.

Gå til kommentaren

RE: RE: Interessante innlegg

Publisert over 11 år siden

05.12.09 kl. 09:48 skrev Leif Gunnar Opheim:
05.12.09 kl. 00:09 skrev Asbjørn Kvalbein:

I løpet av to-tre timer er det kommet 23 innlegg om denne saken. Takk for interessen. For nye lesere vil jeg fremheve innleggene av Hallvard Jørgensen, Ove Magnar Bjørgsvik og Leif Gullberg, som med sine kunnskaper hjelper oss til større forståelse.

Leif Gunnar Opheim og Torstein Langesæter argumenterer ut fra et grunnsyn de har fra mer sekteriske bibel- og kirkesyn.

Birger Otto Libell har et interessant innspill på bakgrunn av en allmenn tankegang. Og Kjellrun Sonefelt (også fra Nesodden) har som vanlig interessante og originale tanker. Hennes respekt for jordbruk og matproduksjon og helse har jeg stor sans for.

Når det gjelder Åge Johansen, har jeg lyst til å spørre om du synes det er riktig å spre så mye usaklighet i en temmelig anonym form. Stå fram med bilde og andre opplysninger, skriv på en måte så vi kan ta deg på alvor. Bare dette i all vennlighet.

 Hei Asbjørn.

Du har ett viktig emne og tar det opp, det som skuffer meg er at du dømmer/ setter alle i din boks. På en måte propaganda til forsvar av egne veier/ syn, slik at ingen må finne på å endre seg i en retning du ikke liker. Skremselspropaganda, selv om du sier det er i all vennlighet. Nok om det, her litt oppklaring så Herrens ord skulle bringe større perspektiv inn.

http://www.dokpro.uio.no/perl/ordboksoek/ordbok.cgi?OPP=sekt&begge=S%F8k+i+begge+ordb%F8kene&ordbok=begge&s=n&alfabet=n&renset=j

TILSLAGSORDARTIKKEL FRA BOKMÅLSORDBOKA (offisiell rettskriving)sektI sekt f1 el. m1 (fra lat. secta 'utsnitt, parti', av secare 'skjære')  1religiøst samfunn som har skilt seg ut fra et større kirkesamfunn  2fanatisk, sneversynt særgruppe, særlig politisk

Mange har ett negativt syn på sekter også videre, og med det god grunn. Det er derimot ikke absolutt negativt å være i en sekt men heller kanskje helt, 100% rett. Å ikke være i en sekt når det gjelder kristen tro er, eller burde være ett varsko om at man kanskje er lullet vekk ifra Sannheten. Jeg sier dette for at man ikke skal ta lett på Guds ord men heller ta Skaperen alvorlig og tro Ham.

Sal 119:24Dine vitnesbyrd er også min lyst, de er mine rådgivere.

 Jeg forstår at du, Leif Gunnar Opheim, kan synes det er sårende å bli plassert i en bås som tilhenger av en sekt. Jeg mener ikke med det å dømme eller sette alle i en boks, som du skriver, langt mindre drive skremselspropaganda. Det jeg mener å si, er at adventistene setter spørsmålet om å spise kjøtt inn i en stor tankebygning, hvor det ene henger sammen med det andre. Og jeg venter ikke at du endrer syn. En adventist-venn av meg sa det slik: Vi må vel innrømme at vi adventister i praksis er mer opptatt av helse enn av frelse.

Ellers får jeg minne om at Paulus selv ble dømt for å fare med sekt-lære, men svarte at han "tjener våre fedres Gud slik at jeg tror alt det som er skrevet i loven og i profetene". (Apg 24,14) Jeg vil gjerne være i bås med Paulus her. Jeg tror også du vil istemme denne bekjennelsen. Og da har vi svært mye felles.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere