Asbjørn E. Lund

Alder:
  RSS

Om Asbjørn E.

Følgere

Filosofi på 1-2-3

Publisert over 3 år siden
Feilen skyldes manglende evne (vilje?) til å forstå at vår evne til erkjennelse er begrenset av, og farget av, vårt sanseapperat og våre forståelseskategorier (jf. Kants erkjennelsesfilosofi).

Min filosofi er enkel: 'Mind before matter'

Det er en filosofi som også er bekreftet i Bibelen: Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. (Rom.1v20)

1. At 'vår evne til erkjennelse er begrenset av, og farget av, vårt sanseapperat og våre forståelseskategorier' er vel noe vi har felles, og stiller likt på -ikke sant.

Jeg kan være enig i at 'Virkeligheten kan være, og er sannsynligvis, langt mer fantastisk og intrikat' enn det vi klarer å fange inn. Tingene slik de dypest sett er, og vår forståelse av dem kan være ulike. Men hvordan det kan forklares ut fra et syn om 'matter before mind', overstiger min evne, ikke vilje, til å forstå. I følge Kants filosofi kan vi ikke være sikre på om våre sanser gir ett rett bilde av virkeligheten. Men dermed får også hans filosofi en type  selvdestuerende effekt: Han hevder at ingen kan vite noe virkelig sikkert. Blir ikke sannheten han hevdet å vite om verden, at det ikke finnes sikre sannheter om den. Hvordan kan han vite dette sikkert?

Det er din oppfatning av den 1. beveger at han er primitiv. Hvordan kan i så fall en primitiv 1. beveger (vet ikke hva du mener med den 'forrige') vite eksakt hvilke initialverdier minst hundre parametre måtte ha for at universet skulle være et beboelig sted for karbonbaserte skapninger. Om finjusterte naturkonstanter, se her

2. Å begrunne fornuft, om alt som finnes er atomer i lovbestemte baner, må være vanskelig. Det var derfor jeg etterlyste en begrunnelse for fri vilje i pkt. 2. I stedet kommer en påstand om noe ingen har hevdet, at 'den kristne Gud, har monopol på personifiserte ("intelligente") svar på etiske og ontologiske spørsmål.' Det var at man måtte benytte en fornuft som dypest sett bare kan begrunnes ut fra en metafysisk virkelighet, som er mitt poeng i sammenhengen.

3. Allegorien er grei nok, og viser at det er kristendom det dreier seg om i dette tilfellet.

Problemet med å luke i Guds hage (verden), er imidlertid at ugress og nytteplanter er så tett sammenfiltret, at det er vanskelig å rive opp ugress, uten at noe som skulle bevares følger med. Du skal ha for at du ikke gjør det lettere. 

Det er trist med dem som benytter mind til å fremme matter som det grunn-leggende og opprinnelige. Da benytter de fornuften mot Ham som har gitt den, for å argumentere mot Ham. Hva er din underliggende hensikt/filosofi?

Gå til kommentaren

Takk

Publisert over 3 år siden

Jeg kommenterer ikke kristendom.

Jeg kommenterer 

1: Ideen om at den første (ubevegede) beveger er identisk med den (eventuelle) beveger som står bak igangsettingen av vår felles, erfarbare virkellighet

-for at du forsøkte å være saklig.

Skal det være slik i filosofi som i vitenskap, at å 'akseptere intensjonalitet og hensikt som virkelige egenskaper ved livet, gjør en udugelig som filosof'? Hva ville hensikten vært med å drive en debatt om filosofi?

Til dine punkter vil jeg si:

1. Det er én felles verden og jordklode vi lever på: Hvilke andre alternativer finnes at den første beveger er identisk med den 'beveger som står bak igangsettingen av vår felles, erfarbare virkellighet'?

Skulle det være flere vesener som er evige, tid -og romløse? Hva er 'turtles' for deg? I fall det er materie, så kan ikke den være evig, både ut fra at om det mot formodning alltid skulle ha eksistert materie, ville den brukbare engergien i et lukket system ha minket og vært brukt opp, samt altså at universet faktisk har en begynnelse, og trenger en årsak utenfor rom, tid og materie (kalam-argumentet).

2. Du postulerer at egenskapene som er knyttet til begrepet Gud, er menneskeskapte.

Det må være faktisk være del av debatten her, ellers blir det meningsløst å diskutere hvorvidt gudstro og fagfilosofi er motsetninger: Dersom det ikke er noe reelt, saklig grunnlag for å hevde troen på en Gud, utenom menneskers meninger, blir det nødvendigvis motsetninger. Dersom det står en romløs, tidløs og immateriell årsak bak hele den fantastiske verden vi lever i, så må nesten vedkommende være utrolig mektig, (bortimot) allvitende, personlig -som valgte å skape og som kunne skape personer. Da begynner vi å nærme oss egenskaper ved den kristne Gud.

Nå hevdes jo ulike filosofiske oppfatninger uten i forbindelse med noen Gud/guder også. Det kunne være interessant å høre hvordan en begrunner fri vilje og f.eks. moral om alt bare er svirrende atomer i foranderlige omgivelser.

3. Det kunne være at jeg tenkte på kristendom i forbindelse med at du skrev om at ideene 'passer best for den som har sommerjobb med å luke i prestegårdens hage'. Her i landet har en prestegård tradisjonelt vært knyttet til DnK, som fortsatt regnes som en kristen kirke. Jeg skulle kanskje 'hatt din tillatelse til å komme med en slik slutning', men om man ikke stadig driver og 'snur på tiøringen', bør det være tillatt å slutte slik. Særlig når begge de to hovedinnleggene som tråden her bygger på, var skrevet av kristne filosofer.

Gå til kommentaren

Det som er fordummende

Publisert over 3 år siden
Slike postulater er fordummende og kvelende

-er om noen hevder det er 'turtles all the way down'.

Det har ikke med postulater, men med logikk å gjøre at vi ikke kan nå fram til et punkt i nåtiden, via en uendelig regress. En vil rett og slett aldri nå fram. Som et eks. kan en ta det å 'reise vestover', en vil alltid kunne komme lenger vestover i verden, og aldri nå fram.

Dette var opprinnelig ment som en debatt om en ble dårlig filosof av å tro på Gud. Det bør da evt. grunngis med logiske argumenter, ikke bare 'postulere' at noe er 'ville og verdiløse spekulasjoner'. Jeg ber om et visst saklighetsnivå om jeg skal debattere med deg om dette her.

Om det er de med en overlegen logikk som ikke trenger kristendom, hvorfor er da de samme avhengig av å 'ta spilleren i stedet for ballen'?

Gå til kommentaren

Den ubevegede beveger -kan vel ikke kvele?

Publisert over 3 år siden

Ett av de nevnte gudsargumenter som Aquinas sto for, er hans videreføring av den 'ubevegede beveger' fra Aristoteles, her. I hvilken grad står dette argumentet seg?

Gå til kommentaren

Ironi underforstått (?)

Publisert over 3 år siden

Jeg tolket faktisk Frosts kommentar ironisk, på bakgrunn av en elevs skuffede reaksjon(?) Tror ikke det evt. gjør meg til en bedre filosof en Vaags. Uansett interessant innlegg han skrev, bortsett fra evt. å misforstå overskriften i innlegget om Frost :-)

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere