Asbjørn E. Lund

Alder:
  RSS

Om Asbjørn E.

Følgere

Hva slags vitenskap

Publisert over 2 år siden
Linken din virker ikke spesielt reflektert og det oser av egen agenda

Det virker som du forsøker å fremme din subjektive mening som den objektive sannhet. Hva slags mening, som er trådemne her, gir det?

Sitat: Når det gjelder i dag, kan du jo bruke referanser fra i dag.

Jeg kan jo si som Giske, at det av vitenskapshistorisk interesse. For øvrig er problematikken aktuell i våre dager: Tiden som neo-darwinistiske mekanismer trenger, før mutasjoner kan manifestere seg i populasjoner. Om vi kun skal holde oss til nåtiden: Skal vi droppe alt om Darwin også i samme slengen? Er det ment å gjelde i dag at "Since humans and apes differ in 4.8 × 10^7 genes, there has not been enough time for difference to accumulate."? (Fra lenken du oppga)

"Nei, svaret gir seg ikke selv." Du vil altså benekte det man se med det blotte øye, at forskjellene på tegninger og foto er meget store!???

I 1997 la et ekspertpanel bestående av Richardson og et internasjonalt forskerteam Haeckels fostertegninger med fotografier av de riktige fostre fra alle syv klasser av virveldyr. Ut fra disse kan en tydelig se at Haeckels fostertegninger fortegner virkeligheten.

Sitatet du nevner fra Richardson, er mildt i forhold til dette, av samme person: "Det later til at vi kan stå overfor et av biologiens aller største flop-numre".  Stephen Jay Gould påpeker i Natural History (mars 2000) at Haeckel "overdrev lighetene med idealisering og utelatelse. Hans tegninger kan karakteriseres som utelatelser og direkte forfalskninger".

Hvordan det kan hevdes at "ingenting av dette har noen påvirkning for evolusjonsteorien", så må det menes i dag. Det har imidlertid vært et av de viktigste argumenter historisk, fra Darwins tid, og klarte å snu folkelig opinion, ut fra bevisst falskneri.

Om du unnskylder tilsiktet juks, er du i tvilsomt selskap. Om du ikke går tilbake på dette, har det ingen hensikt å diskutere med deg.

"Linken din virker ikke spesielt reflektert og det oser av egen agenda"

Min lenke var som nevnt i en bestemt sammenheng, som du røsker den ut av: Som nevnt ønsket jeg å begrunne min påstand, overfor den personen det gjaldt. At du benytter den lenken til å komme med luktpåstander av lenken, får være ditt ansvar.

"når oppdaterte du deg sist på abiogenese og hva vitenskapen jobber med ?"

I et forsøk fra 2017, som jeg håper ikke er for gammelt for deg, laget Harold Morowitz, en agnostisk Yale universitetsfysiker, matematiske modeller ved å lage seg 'buljong' ved dyrking av levende bakterier som ble overopphetet til alle komplekse kjemikalier ble brutt ned i grunnleggende byggeklosser. Han brukte fysikkberegninger til å konkludere at oddsen for en enkelt bakteries gjenoppbygging ved tilfeldighet er 1 : (10 opphøyd i 100.000.000.000). Det er mer sannsynlig at man vil vinne i Lotto hver uke i en million år ved å kjøpe bare én kupong hver uke!

I lenka under vil du også noe om Hume. Om du liker vitenskap bør du ikke svelge alt det Hume hevdet -uten videre, lenke

Jeg vil nok være utiggjengelig for din kommentar i kveld.

Gå til kommentaren

Hørt om Hume

Publisert over 2 år siden
Humes induksjonsproblem

Det jeg har hørt om Hume er f.eks. flg:

Hume forsøkteå fjerne behovet for metafysikk, her

Imidlertid er hans premiss 3 falskt: Beviset for det regulære er ikke alltid større enn beviset for det sjeldne:  Begrunnelse for dette kan sees i dette bildet. 

Gå til kommentaren

Gammelt nytt?

Publisert over 2 år siden
Hva mener du var galt ?

"Vedkommende har ikke grunnlag for noen av utregningen da man ikke kjente til noen mutasjonsfrekvens på en tiden."

Det var mer prinsippet ann akkurat antall mutasjoner: I løpet av 10 mill. år, med gjennomsnittlig formeringstid på 20 år for mennesket, får man en halv million generasjoner. Om man så setter et tall på antall fordelaktige mutasjoner som har bredt seg i populasjonen, f.eks. 100.000; I så fall  får man en gagnlig mutasjon pr. hver 5.generasjon etc. Slike praktiske beregninger står seg den dag i dag, selv om antall gagnlige mutasjoner ikke gjør det. Haldanes dilemma er for øvrig aldri løst, selv om man, i likhet med deg, har bestridd beregningsgrunnlaget.

Hva var galt?

Om du sammenlinger fotografier med tegninger, gir svaret seg selv:

Det var et bevisst falskneri, se f.eks. her

Dette har altså vært kjent i over 100 år!

Hvorfor skal man ikke være optimistisk ?

Det var jo ikke et generelt utsagn om ikke å være optimistisk. Det gjaldt en spesifikk sak, der ekspertkonsensus faktisk gjelder for at man ikke vet årsakene til livets opprinnelse. Spørsmålet var rettet til lærebokforfatter Giske, som hadde uttalt seg som mulighetene for alternative scenarier ved livets opprinnelse var legio -slik jeg har forstått her

Lenkene var forøvrig ment som begrunnelse for det jeg hevdet, om du ser på dem.

Gå til kommentaren

Ingen tvang

Publisert over 2 år siden
Hva sier Haldane selv

-til å delta om du ikke ufrivillig er agent for noen(?)

Det jeg refererer om Haldane er hans fokus på innovasjon, ikke seleksjon, i neo-darwinismen (nd). Det ville være rart om han motsa seg selv i den sammenheng, uten å ha varslet sitt finale syn.

"Likevel styres evolusjon av seleksjon."

I og med at innovasjonene er tilfeldige, og naturlig seleksjon siler vekk mye av dette, så har likevel det resterende ett tilfeldig opphav.

"Design argumentet ditt er bygget på hva?"

Slutningen til design er (som kjent) ikke ut fra hva vi ikke vet, men ut fra det vi vet: I vår hverdag kjenner vi til at spesifisert, kompleks informasjon ikke blir til uten at intelligens er involvert, på ett eller annet vis. Det eksisterer ikke dokumentert informasjon på at spesifisert, kompleks informasjon blir til av seg selv.

Dermed er det mer nærliggende å slutte til en årsak som har evne til å frembringe effekten det er tale om, enn til en årsak som ikke har den evnen.

"Argumentasjonen din går hele tiden på,manglende forklaringer"

Det er din påstand at det skjer hele tiden, selv synes jeg at det ofte peker på forklaringer, bare at de går utover det som nd-mekanismer kan stå bak, f.eks. her. Her er også et eks. hvor en slutter til design, etter å ha utelukket naturlige årsaker. Om ikke teorien lenger holder mål, kan det være på tide med en revisjon.

"hundretusenvis av vitenskapelige funn som viser at ET er en fantastisk god forklaring,overser du fullstendig"

Spørsmålet er forklaring på hva: Ingen benekter utvikling i form av mikroevolusjon, at små endringer skjer. Det som striden står om, er hvorvidt dette bare, uten tilstrekkelige bevis, kan ekstrapoleres til makro-evolusjon. Og det skal til overmål skje uten at en kjenner mekanismene som formdanner organismer, se f.eks. her

"Hva har best bevisførsel vitenskapelig,ET eller en gud?"

I biologi er det ofte slik at ting blir enda mer komplisert når du ser nærmere etter, f.eks. her. Ut fra det ovenstående er det dermed, som nevnt, mer fornuftig å slutte til en årsak som har evne til å frambringe ønsket resultat, enn en som ikke har det. Det krever m.a.o. større tro å satse på ET enn Gud.

En kan slutte tilbake fra virkningene til en årsak som har evne til å frembringe dem, og de vitner om en for praktiske formål, allmektig skaper.

"hvorfor insisterer  Dembski og hans medspillere, som  har forsøkt å studere dette,  på å gjøre det i datavitenskap snarere enn biologi."

Biologi har jo forlengst startet å benytte datavitenskap, og er helt avhengig av det for, f.eks. å kunne sekvensiere genom. I tillegg er det noen som er raskere enn andre til å ta inn over seg 'Naturens forunderlige maskiner', f.eks. Denver Museum of Nature and Science-her. Også her i Norge er vi relativt langt fremme på forskning av nanomolekylære maskiner. Det ville vært fånyttes uten datavitenskap.

Gå til kommentaren

Benekte virkeligheten?

Publisert over 2 år siden
Jarl Giske – gå til den siterte teksten.
glem at hjernen ligner en datamaskin.

Det er vel ingen som sier at hjernen likner en datamaskin, men virkemåten kan greit integreres med en. 

Forskning på grensesnitt hjerne-pc har foregått i snart 50 år, mens læreboka du henviser til er eldre. Her fremgår at hjernen er mer fleksibel enn noen komputer(nevroplastisitet),så implanterte proteser kan, etter tilpasning, bli håndtert av hjernen lik en naturlig sensor eller kanal.

For dem som liker å se med egne øyne, her

Konklusjon: Vi trenger ikke tvinge oss til å tenke at hjernen ikke fungerer i likhet med en komputer.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere