Asbjørn E. Lund

Alder:
  RSS

Om Asbjørn E.

Følgere

Hvordan kan du påstå at to milliarder muslimer og judaister tar feil?

Om påstand A er sann, så kan ikke samtidig ikke-A, være sann på samme vis. Det jeg hevdet var at muslimenes Allah og de kristnes Gud ikke kunne være den samme,  siden den kristnes Gud har en Sønn, og Allah ikke har det.  Videre at Pascal snakket om de kristnes Gud, som altså ikke er den Gud de fleste muslimer har søkt og funnet. Logisk?

Om en søker Gud, vil en gjerne at det skal være den sanne Gud en finner, ikke sant?

" Hvordan kan du påstå at to milliarder muslimer og judaister tar feil?"

Problemet er altså at minst én av de to gruppene tar feil. Siden den kristne Gud lar mennesker beholde en vilje til fritt å følge Ham.

I følge Bibelen er punktet' om Jesu guddommelighet helt avgjørende -her. Tar en feil på dette punktet, tar en feil om alt. Koranen, som muslimenes følger, er i skarp motsetning til Bibelens åpenbaring om Jesus. Koranen feiler altså på det avgjørende punkt- identiteten til Ham som påstår å være lik Gud. Se her

"Hvis Gud vil ha kontakt med meg, fikser han sikkert det ganske enkelt."

Hva om Guds måte å fikse det på, er å presentere evangeliet for deg: Er du interessert i å se på det da -her?

Gå til kommentaren

Uklart igjen

Publisert nesten 3 år siden
Dette er et vers kristne bruker mye i sitt forsøk på vise at de er bedre stilt enn andre som ikke forstår tekstene?

Det dreier seg ikke så mye om å 'forstå tekstene' som å tro/forstå hvem det dreier seg om her: Det er troen på Jesus, ikke forståelsen av Skriften som gir evig liv.

"Men som sagt... ingen har sett Gud … men gir seg til kjenne i Åp.10.5-7?"

At Guds mysterium først er fullført ved den 7.basun, innebærer at den siste biten vil falle på plass da (Åpbar.10v7), men Gud har for lengst åpenbart hvordan vi kan bli frelst i Rom 1v16-17: For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. 17 For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro.

Det er for øvrig Gud, som gir mening og hensikt til alle mennesker. Uten Ham blir det ikke så mye mening eller hensikt i noe, annet enn hva en selv legger i det. Det kan kanskje virke meningsfylt for deg å stille uklare spørsmål, om noe annet enn emnet i tråden vi deltar i. Men jeg mener livet er for viktig, til å bruke for mye tid på slikt, fremfor familien jeg nå velger å prioritere.  

Jeg foreslår at du enten fokuserer mer på emnet, eller starter en mer egnet tråd for det du vil diskutere, - da uten meg.

Gå til kommentaren

Uklare spørsmål og trådtilknytning

Publisert nesten 3 år siden
Hedningene var Abraham etterkommere, som er de Jesus kommer for å ta seg av?

Mener du å spørre om hedningene var Abrahams etterkommere, som er de Jesus er kommet for å ta seg av?

I så fall spørs det om en ser det fysisk/biologisk eller i overført/åndelig forstand. Paulus har noe å si i den forbindelse i Rom 9v8: Dette betyr at den naturlige avstamning ikke gjør noen til Guds barn. Det er de som er barn i kraft av løftet, som skal regnes som Abrahams ætt.

En skal huske at etter at Abram (far) hadde fått løftet om etterkommere, endret han navn til Abraham (far til mange folk). Rom 4v3: Hva sier Skriften? Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Rom 4 11-12 Og omskjærelsen fikk han som et tegn som skulle bekrefte den rettferdighet av tro som han hadde før han ble omskåret. Slik skulle han bli far til alle uomskårne som har troen, så rettferdigheten kan tilregnes dem. 12 Men han skulle også bli far til de omskårne, når de ikke bare har omskjærelsen, men også går i vår far Abrahams fotspor og eier den tro han hadde før han var omskåret.

Men det var først ved Jesu død og oppstandelse at skillet mellom jøder og hedninger ble fjernet, slik det står i Ef 2v14: For han er vår fred, han som gjorde de to (jøder og hedninger) til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapet.

"det kunne vært interessant å vite om denne (frelsen) kommer til resten av verden før dem selv har mottatt den"

Paulus svarer på det i Rom 9v31-33: Men Israel, som jaget etter loven for å vinne rettferdighet, nådde ikke fram. 32 Hvorfor ikke? Fordi de holdt seg til gjerninger, ikke til tro. De støtte mot snublesteinen, 33 slik det står skrevet: Se, på Sion legger jeg en snublestein og en klippe til fall. Men den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Den grunnstenen Paulus omtaler her, er Kristus.

" du kan jo selv mene hva du  tror han har oppfylt og ikke"

Jeg tror han har oppfylt Messias-profetiene i GT, se f.eks. her

"Om ordet oss er med eller ikke har jo ingenting å si for den øvrige meningen i Joh.1.18"

Det var du som i forrige innlegg hevdet: "Joh.1.18 gir jo ikke grunnlag for at Gud har gitt seg til kjenne for alle ..." Vedkjenner du deg fortsatt det? I så fall sier Rom 5v8: Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Her benyttes ordet 'hemas' (vi) som er 1.person, flertall, akkusativ. 

For øvrig er tråden her: "Gudstro og meningen med livet". En skulle nesten tro det var 'Skriften og meningen med livet', slik du vinkler det.

Gå til kommentaren

Hvilken Gud?

Publisert nesten 3 år siden
Har de funnet Gud, eller har de funnet et menneskeskapt (postulert) trosobjekt?

Den kristne Pascal snakket om de kristnes Gud. Muslimene kaller sin Gud Allah. Allah har ingen sønn, mens den kristne Gud har en Sønn som han elsker og "så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv" (Joh 3v16).

Om dem som ikke tror Guds vitnesbyrd om sin Sønn, heter det i 1 Joh 5v10: Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i sitt indre. Men den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, for han har ikke trodd på Guds eget vitnesbyrd om sin Sønn.

Koranen kaller kristne for vantro (Sure 33:64: Gud har forbannet de vantro..) Skal da muslimer/Koran-troende kalles for sanne Gudstroende? Se mer om bakgrunnen her

I og med at muslimene tror på en annen Gud, enn den kristne Gud, tilhører de fleste kategori 2, men stadig flere muslimer blir kristne. Hvilken kategori tilhører du?

Gå til kommentaren

En kan bli forvirret av mindre

Publisert nesten 3 år siden

Du refererer til noen Bibelvers, jeg tar utgangspunkt i:

Joh 1v18: Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.

Ser man på den greske grunnteksten, er det ikke en gang noe 'oss' der. Siste del av verset, kunne oversettes slik: 'forklart ham' ordet for ham, er ekeinos: et adjektivisk påpekende pronomen i hankjønn, entall nominativ.

Ef 2v12: Husk da at dere en gang var uten Kristus; dere var utestengt fra borgerretten i Israel og hadde ikke del i paktene og løftet og var derfor uten håp og uten Gud i verden.

Her fremgår av sammenhengen at det var de 'hedninge-kristne' (mottagerne av brevet: ikke-jøder) som var uomskåret og uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, .. uten håp og uten Gud i verden. Å hevde at verset viser at "det fantes en tid uten Gud og Kristus i verden" er å lese en mening inn i teksten.

"Men... det står  om dager som kommer i Heb.8 med Jesus som mellomann for en ny pakt. .. Jeg går ut fra at det ikke gjør noe om man retter blikket mot dette punktet?"

Den nye pakten med Jesus som mellommann, er en pakt mellom Gud og alle mennesker, også Israels hus, oppfylt Pinsedag. Da ble dette oppfylt: "Jeg vil legge mine lovbud  i deres sinn og skrive dem i deres hjerte." At det skal komme en ny pakt, spesifikt for dem, er vel noe jøder, som ikke tror Messias er kommet, håper. Men Guds løfter er oppfylt med Jesus: "For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen, til Guds ære" (2 Kor 1v20). Ved Jesu komme i skyen, skal også jødene se ham .. og bryte ut i klagerop over ham (Åp.bar.1v7). Ved dommen, Jesu gjenkomst, skal han komme igjen som dommer og konge over verden, Åp 19v16: Og han har et navn skrevet på kappen og ved hoften: Kongenes konge og herrenes herre.

Mener du Messias første komme  er fremtid? I så fall får vi ta en prat om det i himmelen, når vi kommer dit, men husk Jesu ord i Joh 14v6: Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere