Asbjørn E. Lund

Alder:
  RSS

Om Asbjørn E.

Følgere

Nylonase

Publisert nesten 3 år siden
I tillegg har en laboratorie forsøk av bakterier som viser akkurat dette.som at bakterier spontant danner gen for å kunne fordøye sukker.enzym som spiser nylon.

Ann Gauger (Discovery Institute)  kommer med en vurdering av dette, som konkluderer med at: "Nylonase var en pre-eksisterende enzym, og hadde en pre-eksisterende aktivitet. Det var lett å omdanne den til evnen å nedbryte nylon [ved en] trinnvis bane."  Derfor er det ingen grunn til å tro at enzymet er et nylig avledet enzym fra et 'ramme skift'. Vi trenger ikke den forklaringen. " Se om dette her

Gruppen av japanske forskere fortsatte sitt studium: NylB syntes å være resultatet av et gen duplisering av nylB ' som skjedde for en tid tilbake. EII '(enzymet kodet av nylB') hadde svært liten nylonase-aktivitet, mens EII (enzymet kodet av nylB) var ca. 1000 ganger mer virksomt i aktivitet. De to enzymene varierte i aminosyresekvens ved 47 posisjoner ut av 392. Med omhyggelig arbeid fastslår japanerne at bare to mutasjoner var tilstrekkelige, for å omdanne EII' til EII-aktivitetsnivået. De oppnådde deretter den tredimensjonale strukturen av et EII-EII ' hybrid-protein. Og med disse resultatene endret alt seg:  

De kom fram til at EII 'og EII IKKE rammeskiftet nye folder. De hadde allerede eksisterende folder med aktivitet karakteristisk for deres foldetype. Det var ikke noe helt nytt protein. Ingen ny proteinfold hadde oppstått. Og det var ikke nødvendig med noen rammeskift-mutasjon for å produsere nylonase.

DU er sikkert også interessert i detaljer om dette -her.

Svaret på: "Hvordan forklarer en noe som ikke kan forklares ut i fra påståtte premisser?" -blir det dermed opp til deg å komme med.

Gå til kommentaren

Parasitters funksjon er poenget

Publisert nesten 3 år siden
Uten å ha fått svar på hvem som har designet parasittene, og hvorfor

Når jeg skrev ''slike er designet av en intelligens' så var det underforstått 'med den virkemåten': Forutsetninger kan være litt lite synlige av og til, og for å sette det på kortform:

Formdesignet til parasitten, som opprinnelig kan ha vært nyttig/ nødvendig, krever en designer, mens både formdesignet og funk-sjonaliteten kan ha blitt 'fusket med' (les mutert) underveis. F.eks. at TTSS 'devoluerte' fra bakterie-flagellen.

Jeg har forsøkt å si noe slikt før, men det har visst vært 'en viss treghet' både hos avsender og mottager. Om du ser dette i sammenheng med #223, så tror jeg ikke jeg kan si det jeg har forsøkt å si noe klarere.

Gå til kommentaren

Kompleks, spesifisert informasjon

Publisert nesten 3 år siden

"Begrepet spesifisert kompleksitet er allment betraktet som matematisk feil"

Hvorvidt det er matematisk feil, kan jeg ikke si noe sikkert om. Det som er viktigere, er hvorvidt det er et gagnlig og fruktbart begrep innen biologien. 

Det jeg har gjort, der jeg har tendert innom sannsynligheter, er å stille opp en øvre skranke for sannsynligheten, i så måte er det tilstrekkelig med det samme for enkeltsannsynligheter. At fenoment er enda mer komplekst, og usannsynlig enn en kan vise ved beretninger, gjør bare øvre skrankeverdier sikrere, og viser det håpløse i foretaket.

Det som gjelder i denne sammenheng er at: I cellen er det to 'kjennemerker': funksjonell, spesifikk informasjon og et informasjonssystem for å prosessere denne informasjonen:  Kompleks, spesifisert informasjon innebærer informasjon som man ikke kan forklare oppstår naturlig (lovmessig eller tilfeldig). Noen ganger kan slik informasjon også være 'preskriptiv'. Preskriptiv informasjon er forutseende, den kan planlegge, nærmest som en oppskrift.

Det du hevder, er litt merkelig, i og med at: I løpet av de siste 15-20 årene har biologer bekrefter at DNA inneholder spesifikk informasjon, men har oppdaget at systemet med lagring og behandling av denne informasjonen er enda mer kompleks enn antatt inntil nylig. Tidligere antok en at informasjonen for å bygge et protein vanligvis befinner seg ett sted langs DNA-molekylet:

Men genomstudier viser også at cellen også adresserer distribuerte genetiske data-sett og så henter spesifikk informasjon for å styre produksjonen av protein, mye lik operativisystemet i en computer. Mer enn enkle strenger, blir det snakk om spesifiserte base-selvenser plassert rundt om på DNA-spiralen, noen ganger også rundt på ulike kromosomer. Se her

Det som er merkelig fra mitt synspunkt, er at en teori om felles avstamning  ikke kan gjøre rede for oppbygning av ny informasjon.

"Faktisk finner" kunstig liv" forskere regelmessig  i sine simuleringer av evolusjon ,resultat som produserer spesifisert kompleksitet som ID hevder er umulig."

Igjen kunne det være interessant med en kilde. Her kommer det jo bl.a. an på hvorvidt en legger  inn noen målsekvens, eller om simuleringene skjer helt på lykke og fromme (-genererer tilfeldige tall etc.) Det som uansett gjelder for " kunstig liv" forskning, er at den er intelligent designet og styrt. Dermed blir gjerne oppsettet et annet enn i naturen.

I mangel av kilde, får jeg kommentere det Craig Venter nylig har skapt stor overskrifter med. Han har laget en bakterie på kunstig vis – syntetisk biologi er et faktum. Steve Jones, professor i genetikk ved University of London, hadde denne kommentaren: "Det han har gjort i genetiske termer, er analogt med med å ta et Apple Mac-program og få det til å virke i en vanlig PC, og så si at han har laget en helt ny computer".

Det en kan lære er vel i første omgang: mennesker trenger kraftige PC-program for å få syntetisk liv til å fungere. Der en har hevdet at livet i naturen er blitt til, og utviklet via naturlige presesser, av seg selv.

Om informasjonsgåten, se her

Gå til kommentaren

Om spørsmål og svar

Publisert nesten 3 år siden
Jeg har ganske enkelt ikke fått noe svar

Det er min erfaring at en ikke alltid får svar på det en har spurt om, i hvert fall ikke den type svar en ønsker. En mulig grunn til dette, er at det ikke alt som er kjent, noe som gjør det vanskeligere å komme med bombastiske svar. Dermed blir det indikasjoner og mulige hendelsesforløp, som er det beste, i hvert fall jeg, kan stille opp med her. 

De tilløp til svar jeg har gitt, har hatt som forutsetning at parasitter, som ellers kan være nødvendige/nyttige for kretsløpet, har blitt mutert og gått over i en mer skadelig/destruktiv fase. At det stadig kan inntreffe mutasjoner, er jo selve 'innovasjonen' i evolusjonsteorien, og burde ikke være ukjent. At slike mutasjoner også kan ha negative konsekvenser, ja i utrolig mye større grad enn positive, er også velkjent. Jeg har touchet innom problemstillingen i hvert fall flg. steder:

I Kommentar #93 skrev jeg bl.a. flg:

Noen mener at vårt eget immunsystem kan mutere/endre gener som er ansvarlige for inntrengere. Det er riktig at protein/protein-bindinger kan fremmes av vårt immunsystem, som forøvrig mangler forklaring ut fra evolusjonært ståsted. Vårt immunsystem er satt opp til å møte trusler på et meget kjapt nivå. Mens tradisjonelle evolusjonsmekanismer er meget langsomme, og kan ikke forklare immunsystemets opprinnelse -se mer her.

Står om det her

I Kommentar #98 skrev jeg bl.a. flg:

Virus -med følgefeil for genomet:

Virus er avhengige av å leve og formere seg inne i en vertscelle og sprer innholdet sitt til levende celler. Enkelte virustyper skaper endringer på et tilfeldig sted i genomet. Dermed kan de komme til å ødelegge andre gener som beskytter mot svulstdannelse; slik det f.eks. skjedde da man forsøkte 'tilbakestille' celler til stamceller i laboratoriet. I dette tilfellet fikk det positivt resultat, men resultatet kunne også blitt negativt, her

I Kommentar #119 skrev jeg bl.a. flg:

Parasittene trenger ikke være resultat av ID; De kan ha utviklet seg i en slik retning, -ikke styrt, men som følge av endrede omgivelser. Det er masse eks. på at organismer endrer seg i forhold til omgivelsene, men da må det være innebygd/programmert inn som en mulighet i organismen. Eks. her

I Kommentar #198 skrev jeg bl.a. flg:

Den negative, som granskes her, er Parasittisme: der den ene partneren (parasitten) har nytte av forholdet, mens den andre (verten) er skadelidende. Går det så an å kombinere de to ovenfor nevte alternativer, design og mutasjoner, slik at noe som opprinnelig var designet og fungerte nyttig, senere kan ha endret virkemåte og dreid over i noe negativt? F.eks. at begge parter i utgangspunktet hadde nytte av en 'sameksistens', men at det som følge av f.eks. endringer i miljø eller smitte av virus, gjør at fredelig sameksistens svitsjer over i 'borgerkrig'?

I Kommentar #218 skrev jeg bl.a. flg:

For malaria-parasitten, som er den mest utbredte, gjelder at ett gen som den krever, formodentlig kunne dannes i en populasjon på 1 milliard organismer, på 'bare' 100 millioner generasjoner, ved tilfeldige mutasjoner.

Poenget var da at slike parasitter kunne endres ved mutasjoner, i og med at det er slike enormt tallrike populasjoner og kort generasjonstid, for slike parasitter.

Du har rett til ikke å være fornøyd med svaret, men å hevde at: 'Jeg har ganske enkelt ikke fått noe svar på hvorfor avanserte parasitter som gjør millioner av menneskers liv til et helvete', stemmer ikke med fakta. Det er din hypotese, og konklusjon, at 'slike er designet av en intelligens'. Den er det opp til deg å bevise. Du har rett til egne oppfatninger, men ikke egne fakta.

Med dette tror jeg at jeg sier takk for diskusjonen til deg også.

Gå til kommentaren

Det egentlig ufine

Publisert nesten 3 år siden
Han var en banebrytende genetiker

Jeg er glad du tar avstand fra Dawkins, og om han var banebrytende genetiker, var det bl.a. for å bane vei for 'intelligent design' (id), i og med at han til de grader blandet sammen ateisme og biologi.

Det som er det virkelig ufint i denne sammenheng, er at en propagandabok for ateismen (The God Delusion', kan benyttes som pensumbok i biologi). Dessverre er det nok bare toppen av isfjellet for hva nye studenter kan oppleve av propaganda på mange universiteter.

Grunnen til at jeg nevnte det var for å illustrere hvilken betydning vanlige mennesker blir tillagt, i forhold til kjendiser som Sartre. Mens beretningen om Sartre ble betvilt, ble beretningen om den ukjente studenten lagt i 'glemselsens skuff'. Han hadde sikkert problemer..

Den 'vrøvlende kreasjonistside' som ikke så ut til å fungere akkurat her, er en side for id, som jeg har oversatt mye fra. Jeg skal 'til gjengjeld' ikke karakterisere den omtalen.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere