Asbjørn E. Lund

Alder:
  RSS

Om Asbjørn E.

Følgere

Nylonase trumfet

Publisert nesten 3 år siden
hun postulerer resultat ut i fra andres forskning,men har absolutt ingen vitenskapelige tester som bekrefter hennes påstand.

Du så jo kommentert at gruppen av japanske forskere, som med omhyggelig arbeid fastslo at bare to mutasjoner var tilstrekkelige, for å omdanne EII' til EII-aktivitetsnivået, og hvordan det ble tolket -her.

Jeg imøteser kommentar fra deg på dette, som er selve saken, ikke hva Gauger gjorde og ikke.

Gå til kommentaren

Enige om én ting

Publisert nesten 3 år siden
Tro, eller å ha tro på noe, er ikke det samme som å ha blind tro

Dette synes å være det eneste jeg kan øyne at vi er enige om. Om mesteparten av det andre er vi grunnleggende uenige: 

"Når det gjelder frelsesverket tar du nok feil, det er ikke ferdig"

Så snart en har valgt å diskutere det du skriver, kommer du opp med noe som overhodet ikke stemmer, når en ser Bibelen som helhet.

Se f.eks. Joh 19v30: Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og utåndet. ; Matt 22v8: Så sa han til tjenerne: `Alt er ferdig til bryllupet, men de innbudte var ikke verdige;

Rom 1v16-17: For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. 17 For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro.

Ef 2v8-9: For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. 9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.

1 Joh 5,11-13 Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. 12 Den som har Sønnen, har livet, men den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. 13 Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn. M.m.fl.

Det du gjør, er å ta vers ut av en bestemt, foreløbig, sammenheng. Når Jesus snakker om tyven, er hans plutselige gjenkomst han omtaler.

"Sa du noe om fordømmelse og allmenn gyldighet?"

Jeg skrev at vi måtte bruke vår fornuft til å dømme om gyldigheten av tolkninger som framsettes. Den må være i tråd med det øvrige i Bibelen. Vi skulle være forsiktige så vi ikke selv gjorde samme feil som de vi bedømte. Jeg etterlyser altså sammenheng med øvrig Bibelstoff i det du skriver, og må være forberedt på å bli målt etter samme kriterium selv. I og med at jeg ikke klarer å se sammenhengen i det du skriver, blir det vanskelig for meg å kommentere en sammenheng jeg ikke kan øyne.

For at det ikke bare er meg som har problemer med å se evt. sammenheng i det du skriver,både internt og i forhold til øvrig stoff i Bibelen, kan jeg jo spørre om noen andre gjør det.

Gå til kommentaren

Troens opphavsmann og fullender

Publisert nesten 3 år siden
For min egen del fant jeg ut at det var stressende og meningsløst å gå i år etter år og prøve å tro.

"For min egen del fant jeg ut at det var stressende og meningsløst å gå i år etter år og prøve å tro."

Ja, det kan jeg forstå. Det er også teologisk riktig at troen ikke er noe vi produserer selv, men noe Guds Ånd kan virke ved at Guds Ord blir motatt. Det kan tilføyes at en må være villig til å ta i mot det. Gud tvinger ikke mennesker til tro, ut fra at han verdsetter fri vilje, kan vi slutte at det ikke er skjebneguden fra Islam, og ut fra at han elsket menneskene og kom i skikkelse av sin Sønn, gjør at vi kan utelukke jødedommen

Jeg var i den situasjonen selv, at jeg var redd jeg ikke kom til kunne tro igjen, etter å ha vært borte fra det en periode. Men ved å være i lag med andre kristne, se hva Bibelen sa og være villig til å gjøre etter det, opplevde jeg å bli ledet tilbake til troen jeg hadde hatt en gang. Det var også kommet opp noen innvendinger som trengte en forklaring. Man kan ikke handle mot sin overbevisning om det en mener er riktig, men det er Jesus som er troens opphavsmann og fullender (Hebr12v2) .

Gå til kommentaren

Om årsakstilstrekkelighet og regress

Publisert nesten 3 år siden
For meg er dette argumentet en tautologi.

Poenget med sitert utsagn fra meg, var å vise at det ikke kan være en upersonlig kraft, som står bak f.eks. menneskelig bevissthet. Årsaken må være minst like stor som effekten.

Du demonstrerer selv (skilpadde-eksempelet) hvorfor en ikke kan bygge på en uendelig regress. Derfor må det være en Første årsak, til alt som begynner å eksistere. Det må være Noen som står bak det, framfor ingen!

For å være årsak til et fininnstilt univers må den årsaken være (bortimot) allvitende, allmektig, personlig -for å ville skape personer, ville ønske fellesskap etc. For å bli kjent med denne årsaken, må en lese der han har åpenbart seg: I bibelen gjennom Jesus Kristus.

Gå til kommentaren

Mye mellom himmel og jord

Publisert nesten 3 år siden
Når jeg kaller meg ateist, er det fordi absolutt alle de guder kulturene og litteraturen presenterer for oss, er alt for primitive, kulturbundne og konkrete til at de i mine øyne kan representere en høyere virkelighet.

Ok, du mener det kan finnes en høyere virkelighet, men har ikke foreløbig funnet den.

I den sammenheng kan en også tenke på at kulturer/religioner som er noen tusen år gamle, også måtte forstås av de det gjaldt, da Gudsåpenbaringen skjedde. Mye religiøst stoff er enkelt i formen, men kan likevel gi mulighet til å filosofere over dybden i dem. Poenget er hvorvidt de kommer fra rett avsender.

Einstein skrev bl.a.: "Enhver som er alvorlig involvert i vitenskapelige bestrebelser, blir overbevist at en ånd er manifestert i vitenskapens lover, en ånd som er kolossalt overlegen menneskets, og en som vi i vår begrensede evner må føle oss ydmyk overfor. På det viset leder vitenskapelig utøvelse til en religiøs følelse av et bestemt slag. som er ganske annerledes enn religiøsiteten til en mer naiv tilnærming. Se mer om det her

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere