Arvid Kåre Merkesvik

Alder: 61
  RSS

Om Arvid Kåre

Bakgrunn og utdanning fra Forsvaret. 25 år i IKT bransjen og Forfatter av Datasystemer - Gyldendal

Følgere

Havariet på Hustadvika lørdag der cruiseskipet Viking Sky og frakteskipet Havland Captain var svært nær katastrofe og tap av liv, må bidra mye mer til beredskap og redningstjeneste som betaling for at de kan seile rundt på kysten og i fjordene våre og bli styrtrike uten selv å gi noe tilbake til samfunnet. Dette er i stor kontrast til den innsats redningsmannskaper og frivillige utførte for å redde alle involverte i de to havariene.

Cruiserederiene og rederne som knapt bidrar til det Norske samfunnet, bidrar også i svært liten grad til beredskap og redningstjeneste til et land og kyst som gir de store inntekter. Dette sender alvorlige signaler til alle de fantastiske frivillige og til redningstjenesten som satte eget liv og helse inn for å redde mennesker på havaristen. I tillegg medfører cruicetrafikken betydelig forurensing og utgifter til landstrøm og kaianlegg der de ferdes.

Sist lørdag fikk verden se hvilke verdier og folk landet vårt er tuftet på. Det skjedde da MS Viking Sky fikk alvorlig motorhavari og nesten havnet i fjæresteinene på Hustadvika i sterk storm. Et enormt apparat av redningsmannskaper og frivillige satte alt inn på å berge passasjerer og besetning. Og på verst tenkelig tidspunkt fikk også lasteskipet Havland Captain også behov for redningshjelp med motorhavari samme sted og da de skulle hjelpe den andre havaristen.

Alle de amerikanske og britiske passasjerene som ble evakuert med redningshelikopter, har uttrykt sin takknemlighet til til alle som bidrog med redningshjelp, mottak og helsehjelp på land, overnatting, mat og klær. En britisk passasjer skrev en rørende artikkel i BT 28 mars og takket alle. De fikk se folk med et verdisyn vi ønsker så mange fler av. Vi andre bør takke vi også for disse flotte menneskene viste oss at det finnes svært mange hjertevarme mennesker i landet og på kysten som trør til når det virkelig gjelder.

Samtidig med en slik oppvisning i verdier ser vi at cruiseselskapene og rederne holder sine milliardformuer og inntekter langt unna det Norske samfunnet og skjuler sine formuer og inntekter i skatteparadiser. Dette forteller om en kynisme som gir alvorlige signaler tilbake til alle som bidrog. Eierne med alle pengene slipper billig unna. Så ordet -paradis får en negativ og falsk betydning. Istedet var verdiene alle som bistod og hjalp med i redningsaksjonen, mer i riktig retning. 

Jeg har selv vært med å forlise i sterk storm en vinter i 1990 og kjenner følelsen av frykt og håpløshet i møte med naturkrefter så sterke at vi har lite å stille opp med. Og lettelsen når alt gikk bra med samtlige om bord. Det gikk mange bønner til himmelen den dagen og takknemlighet i etterkant.

Vi ser nå en økende cruisetrafikk langs kysten og nytt er det at sesongen er utvidet på årstider der sterke stormer er vanlig langs vår farefulle og utsatte kyst. De fleste steder i nord er det ikke samme ressurser og muligheter for hjelp om havari skjer tilsvarende det vi så på Hustadvika. Derfor må Stortinget kreve mer i avgift fra rederiene til å opprettholde beredskap og ressurser til frivillige organisasjoner som Røde kors, Redningsselskapet med flere. Forsvaret må også styrkes med flere helikoptere, piloter og bakkemanskaper sammen med økt støtte til kystvakten. Dette må de styrtrike rederne og rederiene bidra betydelig mer til.

I følge media betaler redern til Viking cruiseskipene knapt  60.000 kr i skatt til Norge. Det er knapt nok til betasuppe til alle involverte. Vi kommer nok ikke til å se at eierne betaler mer til beredskap og samfunnet uten at de pålegges dette av stat og regjering. Så oppfordringen er å pålegge rederiene avgifter som tilsvarer kostnadene med beredskap og redningstjeneste.

Til slutt vil jeg sende en takk til alle dere som viste hjertevarme og godhet. Verdier med Håp og Kjærlighet!


Gå til innlegget

Buingen Hareide møtte i Oslo nylig da han kritiserte Trump's falske og høyreekstreme politikk og ideologi, sender tanker tilbake til en tid vi helst ikke vil oppleve igjen.

Kristendommen utfordres og misbrukes ofte av personer med høyrepopulistisk ideologi og folk med høyreekstreme meninger.


Har vi ikke lært av historien fra 1935-1945? Vi ser høyrepopulismens brune/mørkeblå- bølger over hele Europa og andre steder i verden. Dette er en svært alvorlig trussel mot vårt og andre lands demokratier basert på humanistiske og Kristne verdier som nestekjærlighet, fred, likeverdighet og frihet. Trump er vel kjent for å tråkke på kvinner, funksjonshemmede og andre som ikke passer i hans narsisistiske tankesett. Denne presidenten har ingen sans for hverken pressefrihet, menneskeverd eller at menneskeskapte klimaendringer truer verden og verdensfreden.

Når vi opplever såkalte "Kristne" som støtter høyrepopulismens ideologi, får vi en vond følelse av tristhet og sinne ved at det Kristne kjærlighetsbudskapet blir dratt ned i søppla.

Det blir vanskelig å kalle seg Kristen når vi stadig ser overskrifter av mennesker som misbruker dette til å fremme en ideologi og menneskesyn som bryter alt Jesus stod for.

Kirken og menigheter i Norge må ta tydelig avstand fra denne falske ideologien av personer som ikke kan ha lært mye om innholdet i evangeliene og brevene i NT.

Folk flest vil ta avstand til Kristendom dersom vi opplever mange slike overskrifter som Trump-støtten i Oslo. Vi har alle et ansvar å fortelle at høyrepopulismen og venstreradikalismen har svært lite med Kristendom å gjøre. Dette må vi vise i handling og i samfunnsdebattene. Hatfulle ytringer må møtes med det våre ledere stod for etter 22.juli angrepet. Mer kjærlighet, mer demokrati.

Vi må lære av historien og aldri la slik "ormeyngel" få spre sine hatefulle budskap. Vi må be om at Jesus' kjærlighetsbudskap og klare tale om plikten til å ta vare på skaperverket og vise nestekjærlighet, vinner fram som den sanne Kristendom.

(Dersom noen vil kommentere innlegget med motargumenter, håper jeg dere henviser til Jesus ord .... .)

Gå til innlegget

Sentrumspartiene som endret kurs mot styrbord

Publisert nesten 3 år siden

I 2018 forsvant 2 sentrumspartier i Norge

Det som skjedde med Venstre og KrF i 2018/2019 er historisk i Norsk politikk. Samtidig med at disse partiene valgte å gå i regjering med Høyre og Frp, begynte "venstresiden" i de to pariene å miste makt og begge partiene står nå langt unna sentrum og heller istedet mot høyresiden.

Vi husker at både Sylvi Listhaug og Siv Jensen var talere i Sarons dal på pinsestevner. Dermed må det være tydelig for de fleste at mange Kristne velgere i Rogaland og på Sørlandet, ønsker en høyredreining i politikken. Når abort og innvandringsstopp er viktigere enn menneskeverd og klima, forstår vi at partiene velger samarbeid med Frp.

Høye er fornøyd så lenge de får redusert skatter og avgifter og at de som allerede har mest, får litt mer fra uføre og kronisk syke der alle fradrag nå er fjernet.


Jeg husker natten da Donald Trump ble overaskende valgt til verdens mektigste mann og posisjon og den uroligheten og tristheten jeg følte denne natten og dagene etter. Det samme skjedde da KrF valgte regjeringssamarbeid med Frp. Det kan ikke være mye tvil om at det meste av Frp sin politikk, bryter med evangeliene sitt budskap om å ivareta nestekjærlighet og skaperverket. Når det gjelder abortsaken er det svært alvorlig å legge til ekstra belastning for kvinner som må ta en svært alvorlig avgjørelse. Dette er en vanskelig sak også i et Kristent livssyn, men vi er ikke satt til å dømme eller fordømme noen heller ikke av slike avgjørelser. Vi må istedet øke hjelpen til alle som kommer i en så vanskelig situasjon. Det samme gjelder flyktningesituasjonen der muslimfrykten og hatet overtar for evnen og viljen til å hjelpe mennesker og barn som har sett og opplevd mer ondskap og lidelser enn vi kan forestille oss.

Når sentrum nå forsvinner ved at Venstre og KrF mister sine motpoler i partiene, går det som med magnetismen til sammenligning. Når likeverdig polaritet forskyves endres hele virkningen. Dermed er det et faktum nå at både Venstre og KrF, bør erklæres for høyrepartier.

Norge har mistet noe verdifullt når vi kun sitter igjen med en Høyre- og en Venstrefløy. Det gjelder spesielt i distriktene og i nord og øst i landet, der partiene opplever å miste de såkalte "røde" medlemmene og flere steder ikke lengre makter å stille lister ved kommende kommunevalg. I disse områdene av landet vårt finnes også Kristne med et mer vidsyn og årsakene til dette kan være svært mange.

Klimapolitikken lider mest på høyresiden og mange mener at hele klimasaken og menneskeskapte klimaendringer er bare tull. Vel, begynn å lese biologi og marinbiologi, så vil dette raskt gi dere tvilere og klimaskeptikere et alvorlig sjokk.  Også astronauter på romstasjoner, forteller om deres sterke åpenbaring da de så det syltynne laget som vi puster i, rundt vår moder Jord. Å bevare dette "luftlaget" som er helt nødvendige for å overleve, ødelegger ødelegger vi i høyt tempo. Plasten flyter også i havene og fisk, sjøpattedyr og fugler dør av dette. Pol-isen smelter raskere enn noen gang og økt havnivå vil oversvømme mange tett bebodde øyer i fattige deler av verden. Vi må derfor sette klimasaken på toppen av partiprogrammet om vi som mennesker skal overleve skadene som bare akselererer.  Med industriutviklingen i fattige land med svakere økonomi og som ikke har samme mulighet til beskyttelse, hviler det større ansvar på oss verdens rikeste å hjelpe i utvikling av klimavennlig industri. Her har Norge både et ansvar og mer resurser og kompetanse enn noen andre til å forske på løsninger samtidig som vi alle må endre vår livsstil og ta bedre vare på skaperverket.

Årsaken til at jeg fikk samme reaksjon på veivalget til KrF (og Venstre) som med valget av Trump, er at vi skrudde opp tempoet og temperaturen i verden og dette er ikke godt nytt for noen av oss. Samtidig ble Norge til et "kaldere" samfunn når vi mister vår evne til å se på alle mennesker som "vår neste" og med plikten og viljen til å hjelpe i vår enorme velstand.

Så nå er det på høy tid at hver og en tar et oppgjør med egen innvandringsfrykt og egoisme og løfter blikket mot en himmel og en nådig frelser og endrer kurs i tide! 
Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere