Arnt Thyve

Alder: 47
  RSS

Om Arnt

Følgere

Murdoch vs. A-pressen

Publisert over 9 år siden

Nå om dagen skrives det og sies mye om Rupert Murdoch. Det er ingen tvil om at hans medier har brukt tvilsomme metoder, og at han har hatt for mye makt. Men er det ikke slik i Norge også, at A-pressen har for mye makt?

Først må jeg gjøre det klart at min sammenligning kun gjelder den problemstillingen at Murdoch har hatt for mye makt. Jeg antyder ikke at A-pressen bruker tvilsomme metoder slik som Murdochs medier har gjort.

Mange kritiserer den makten Rupert Murdoch har hatt gjennom sine forskjellige medier. Nå er det tid for oppvask, og alle mener noe om hvor forferdelig dette har vært. Det kan man for så vidt være enig i. Det er viktig at flere syn kommer fram. Men hvordan står det egentlig til her i Norge? Er vi så mye bedre? 

I Norge har vi A-pressen, tidligere Norsk Arbeiderpresse. Selskapet eies av LO og Arbeiderpartiet. Det er det nest største medieselskapet i Norge, og eier helt- eller delvis 50 lokalaviser med tilhørende nettaviser og TV-kanaler, samt 50 % av TV2. Ap har også god kontroll over NRK, som enkelte liker å kalle ARK. Dette betyr at Ap har kontroll over en fjerdedel av avisene i Norge, og de to største TV-kanalene. Dette må være et like stort demokratisk problem som det Murdoch representerer. Hvorfor reageres det ikke på dette? Kan det være at de som er sitter i posisjon til å reagere, altså journalister, synes at dette er gode greier?

Det er en kjensgjerning at de fleste journalister stemmer godt til venstre. Frank Aarebrot foretok en underøkelse blant norske journalister for å finne ut hva de stemte. Resultatet kalte han journalistenes storting. Her er resultatet: (Virkelig fordeling i parentes.)

Ap 72 representanter (64)

Sv 39 representanter (11)

Rødt 9 representanter (0)

FrP 0 representanter (41)

H 20 representanter (30)

V 17 representanter (2)

Resten 12 representanter (21)

Dette mener jeg er et problem for demokratiet. Marginale partier med ekstreme syn (SV og Rødt) er veldig overrepresentert blant de som skal fortelle oss hva som skjer i Norge og verden. Journalistene bestemmer hvilke saker som er viktige og hvilke saker som ikke nevnes, de bestemmer vinklingen på en sak, og de bestemmer hvilke navn som brukes. Er man frihetskjemper eller terrorist? Mange steder ellers i samfunnet har man begynt med kvotering, noe jeg er prinsipielt i mot, men kanskje man burde begynne med politisk kvotering blant journalister? Hvordan kan vi ellers være sikre på at vi ikke får presentert verden sett med sosialistiske briller?

I følge en undersøkelse BI gjorde, blir politikere fra forskjellige partier forskjellig behandlet av journalistene. De forsket på valget i 2005 og kom fram til følgende:

NRKs journalister i valgutspørringene var partiske for de rød-grønne partiene og mot de fire andre stortingspartiene.

• NRK var mest positiv til fordel for Senterpartiet og Arbeiderpartiet, mens de var nøytrale i sin behandling av SV. NRKs utspørrere var negativt innstilt til alle de fire borgerlige partiene. Det rammet partiet Høyre hardest.

• Utspørrerne i stor utstrekning stiller forskjellige spørsmål til de ulike partiene med vekt på kontroversielle saker for de enkelte partiene.

• NRK tok opp til sammen 32 temaer gjennom sine partiutspørringer i 2005. Kun seks av spørsmålene ble stilt til tre eller flere av partiene. Hele 19 av NRKs utvalgte spørsmål ble kun stilt ett av partiene.

• Det samme mønsteret preget TV 2s valgutspørringer. TV 2s journalister tok opp totalt 33 ulike spørsmål/temaer i sine utspørringsprogrammer i 2005. Kun fem av dem ble stilt tre eller flere partier.

• TV-seerne fikk i liten utstrekning vite hva partiene mente om de store, samfunnsmessige spørsmålene. (Fra Vårt Land 3/12-2010)

I følge forskerne fra BI kunne dette ha påvirket valresultatet fordi valget var så jevnt. Kan den rød-grønne regjeringen takke partitro journalister for valget i 2005?

Nå går vi mot et nytt valg, et lokalvalg. Kan vi da håpe på nøytrale journalister? Jeg tviler sterkt på det. Men det er lov å håpe...

Gå til innlegget

Kommunister og folkeskikk

Publisert nesten 10 år siden

Noe som har forundret meg og irritert meg i lengre tid er kommunisters mangel på folkeskikk og respekt for lov og orden. Hva er det egentlig som gjør at disse folkene føler seg fristilt fra lover og regler?

Et sikkert vårtegn i Bergen (og andre byer?) er at det kommer opp ulovlige plakater som forsøpler byen. Man skulle tro at dette kanskje var guttestreker, men det er en fellesnevner her. Jeg har fulgt med litt på disse plakatene i noen år, og tatt bilder av dem for å dokumentere dem. Det er noen grupperinger som går igjen: Partiet Rødt, diverse palestinakomitéer, kvinnebevegelsen, og Tjen Folket. Med jevne mellomrom klistres disse opp på busskur, søppelspann og andre steder der man ikke skal henge opp plakater. I forrige uke dukket det opp plakater med reklame for 1. mai-arrangementet til partiet Rødt. Hvorfor er det kun organisasjoner som ideologisk hører til langt ute på venstresiden som driver med dette? Jeg har aldri sett at Høyre, Ap eller FrP har gjort noe slikt, det er bare kommunistene.

Jeg spurte en gang en politiker fra partiet Rødt om hvorfor de drev på med dette. Jeg fikk til svar at det var for lite steder å henge opp plakater i Bergen, så de ville holde på å henge opp plakater ulovlig til det ble bedre. Dette er ikke holdbart. Det er like dumt som om jeg skulle kjøre for fort med bil fordi jeg var uenig med fartsgrensene. Lover er til for å holdes. En annen gang konfronterte jeg en gjeng med disse ungdommene som jeg tok på fersken i å forsøple byen med at det var ulovlig å henge opp plakater der de gjorde det. De svarte at de hadde et så viktig budskap at de var nødt til å henge plakater over alt. Jeg foreslo at de kunne bruke annonser og slikt som vanlige folk, men det var for dyrt. Altså synes kommunistene at det er greit å bryte loven hvis de a) ikke er enig i den, b) synes de har et viktig budskap, eller c) ikke har råd til å følge loven.

Dette med forakt for folkeskikk og lover begrenser seg dessverre ikke til plakater. I disse kretsene er det helt greit å ødelegge andres politiske markeringer med støy, kasting av gjenstander og ødeleggelse av materiell. De er altså motstandere av ytringsfriheten, for det er de som skal bestemme hvem som har godkjente meninger. Dette minner sørgelig om kommunistiske regimer fra fortiden. De har også blitzerne i Oslo som påberoper seg å være våre fremste motstandere av nazismen. Samtidig er de den grupperingen som ligner mest på nazistene i fremgangsmåte. De er en gjeng med bøller som møter opp klar til kamp når det er saker de vil kjempe for. Med vold og trusler om vold ønsker de å kontrollere hva folk skal få lov til å mene.

Jeg skulle ønske at myndighetene våre gav disse organisasjonene klekkelige bøter inntil de sluttet å forsøple byene våre. Jeg skulle også ønske at folkeskikk ble mer utbredt blant disse, men det er vel for mye å håpe på. Det var vel ikke det Stalin, Mao og Castro var mest kjent for...

 

Gå til innlegget

Krenkelse av andres tro

Publisert rundt 10 år siden

Nå har det vært veldig mye snakk om krenkelse av andres tro i media de siste dagene, og en skulle tro at folk hadde fått noe å tenke på. Dessverre viser det seg at det ikke er noe nytt under solen.

I Dagbladet i dag kunne jeg lese om rap-gruppen med det sjarmerende navnet "Odd Future Wolf Gang Kill Them All". Bare navnet burde være nok til å holde avstand. Denne gjengen med wannabe-gangstere rapper blant annet om å voldta jomfru Maria. Og denne banden skal komme på Hove-festivalen i sommer for å underholde. Hvor ble det av respekten for andres tro? Hvor er alle statslederne når kristne blir krenket? Hvorfor har ikke Støre kommet på banen og fordømt dette? Skal ikke forundre meg om de får statsstøtte for å drive denne festivalen også. Skal tro hva som hadde skjedd om jeg hadde annonsert at Terry Jones skulle kommet for å holde et innlegg på en festival i sommer. (Noe som er totalt uaktuelt fordi jeg ikke er noen tilhenger av ham.) Tipper Støre og hele sosialistkameraderiet hadde hylt om kapp om hvor forferdelig det hadde vært, og jeg tviler på om han hadde fått komme til Norge i det hele tatt.

Tilbake til rapperne. Hvorfor er det egentlig greit å krenke kristne? Hadde man fått respekt for kristne hvis en gjeng med katolikker hadde drept en gruppe tilfeldige afroamerikanere med buksene nedpå baken? Hadde folk begynt å respektere kristne om kristne verden rundt hadde rasert byene sine og drept lokale rappere hver gang denne sangen ble framført? Det er slik islam har tilranet seg sin ufortjente respekt. Med vold, hærverk og trusler har de effektivt stoppet all form for blasfemi, mens de kristne som vender det andre kinnet til bare må finne seg i spott og spe.

Nå mener ikke jeg at kristne skal gå til ytterliggående skritt for å unngå å bli krenket. Men jeg etterlyser en lik behandling av alle religioner. Det blir i alle fall veldig feil å behandle den mest voldelige religionen på mest skånsom måte. Fortjener man egentlig respekt når den er oppnådd ved hjelp av skremsel og vold? Jeg vil utfordre våre folkevalgte til å nekte Hove-festivalen å hente inn slike søppelformidlere. Hvis ikke bør de også holde kjeft når det gjelder Terry Jones og hans kumpaner.

 

http://www.dagbladet.no/2011/04/05/kultur/musikk/hovefestivalen/ofwgta/16076749/#comments_container

Gå til innlegget

SV og Israel

Publisert rundt 10 år siden

At SV ikke akkurat var venner av Israel er ikke noe nytt, men nå vil altså dette "fredspartiet" gå til krig mot Israel.

Jeg har ofte lurt på hvorfor de venstreradikale hater Israel så. Er det på grunn av religionen, deres nære forhold til USA, eller ganske enkelt at de er på den andre siden av muslimene i en konflikt. Det finnes jo nok av land å ta tak i når det gjelder menneskerettsbrudd, men SV har siktet seg inn på Israel, og det er visst ikke så nøye med hva andre land gjør.

I Aftenposten i dag kunne vi lese følgende: "-Verdenssamfunnets troverdighet i konfrontasjon med Gadaffi-regimet svekkes når reaksjon mot andre stater i regionen som begår overgrep mot sivile uteblir. Verdenssamfunnet må derfor også reagere mot israelske flys angrep på Gaza-stripen."

Her skinner SV-eres våte drøm igjennom - å få gå til angrep på Israel. I lihet med Vibeke Løkkebergs "dokumentar" nevnes det ingen ting om hvorfor Israel går til aksjoner i Gaza. Betyr dette at SV mener at Israel skal tåle å bli bombardert med raketter fra Gaza? Hvordan mener SV at Israel skal forsvare deg mot dette? Da ser jeg ikke på nedleggelse av staten Israel som en seriøs måte å løse dette på...

Det som gjør dette ekstra patetisk er det faktum at både Syriaog Jemen akkurat har drept haugevis av sine egne innbyggere i den samme demokratiseringsprosessen, men SV har fokus på Israel - som vanlig. Muslimene får holde på som de vil, de er jo forent med SV i hatet mot Israel og USA.

Kan man egentlig ta et parti som SV seriøst etter slike utspill? Et parti som vil nekte et land retten til å forsvare seg? La oss håpe at SV krymper inn og forsvinner etterhvert som folk lærer denne gjengen å kjenne.

SV's ensidige utfall mot Israel minner mye om mobbing. Hvis en lærer på en skole alltid bare hadde kjeftet på én elev og ingen andre, selv om de gjorde mer ugagn, ville de fleste kalle dette forskjellsbehandling eller mobbing. Det er dette SV bedriver mot Israel. De maser stadig vekk om boikott av Israel, aldri om Marokko eller Kina, aldri om alle de muslimske land som bryter menneskerettighetene på det groveste, og selvsagt aldri om kommunistiske land som de er kompiser med. SV er Israelhatere, og det igjen er den "spiselige" formen for jødehat i vår tid. Jeg synes heller ikke at alt Israel gjør er genialt, men jeg klarer i tillegg å se at det finnes andre land i verden som heller ikke gjør bare bra ting.

Gleder meg forresten til at Støre skal komme i nyhetene og prøve å ro regjeringen ut av disse tåpelighetene.

Gå til innlegget

Hva er en nordmann?

Publisert rundt 10 år siden

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik har gått og klaget til FN's rasediskrimineringskomité fordi regjeringen vil ha bestått samfunnsfag- og språktest før folk kan få norsk statsborgerskap.

Selvfølge. Er det ikke en selvfølge at en nordmann skal kunne norsk? Hva er det egentlig som definerer en nordmann? En av de viktigste tingene vi nordmenn har felles, er språket. Det finnes ikke mange av oss, men vi har vårt eget språk, og det snakker vi om vi er hvite, rosa, gule eller brune i huden. Det binder oss sammen og skiller oss fra f.eks. svenskene som ellers ligner veldig på oss. Er det egentlig for mye forlangt at en person må kunne norsk før han kan bli norsk statsborger? (Ingen usakligheter om at spedbarn ikke kan norsk heller...) Det er ingen menneskerettighet å bli norsk statsborger. Det er den norske staten som til enhver tid fastlegger de kriteriene som må oppfylles for at det skal skje. Jeg mener at det er et skritt i riktig retning å kreve bestått norsktest før man får bli norsk statsborger. Det må her legges merke til at det er en muntlig test det er snakk om, slik at den ikke skal skille så sterkt mellom de som kan lese og skrive og de som er analfabeter.

Ansvar. Ørstavik hevder så at det ikke gis god nok norskopplæring som treffer alle. Herlighet, sier nå jeg. Er det vårt ansvar at de som kommer hit skal lære seg norsk? Det er allerede ganske godt tilrettelagt, og du får alt opp i hendene. Hvis jeg flytter til et annet land, må jeg selv ta ansvar for å lære meg det lokale språket, eller eventuelt framstå som turist resten av livet. Hvis noen ønsker å bli norsk statsborger er det minste de kan gjøre å legge ned en innsats for å lære seg språket. Hvis de bare vil sitte hjemme og kommunisere på sitt eget språk må de gjerne gjøre det, men da blir de heller ikke norske.

Er det noe som imponerer meg når det gjelder innvandrere jeg kjenner, er det hvor fort de har lært det norske språket. Det gjelder uansett om de er høyt utdannede europeere, eller om de er afrikanere nesten uten utdanning. Det de har til felles er at de har engasjert seg i samfunnet, og at de har hatt en vilje til å lære. Dette engasjementet bør vi premiere, og tilsvarende ikke premiere latskap og ghettoliv.

Diskriminering. Hva dette har å gjøre hos en rasediskrimineringskomité i FN er mer enn jeg forstår. Det må gå an å ha noen regler i dette landet uten at vi skal bli erklærte rasister av den grunn. Dette er en regel som vil bli lik for alle på hele jorden - unntatt nordmenn. Jeg tror det blir litt drøyt å kalle dette rasediskriminering da.

Kanskje vi burde klage inn Statens Veivesen også, for det er jo ingen som får førerkort uten å ha bestått teoriprøven. Det er jo diskriminering av skolesvake... Problemet med slike folk som Ørstavik, er at de konstruerer opp problemer der de egentlig ikke finnes. Er det ikke noe fornuftig å bruke den damen til?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere