Arnfinn Clementsen

Alder: 67
  RSS

Om Arnfinn

Pastor, forfatter og rådgiver. Nettsider: www.arnfinnclementsen.org www.clementsen.org

Følgere

RE: RE: Ida og

Publisert over 11 år siden

 

04.07.09 kl. 20:41 skrev Frode Meland:

 

04.07.09 kl. 19:54 skrev Arnfinn T. Clementsen:

Vitenskapen har oppnådd mye, og det bør ha vår respekt. Men det er trist når vitenskapen avviser Gud som skaper, og opphøyer seg selv til gud. Bibelen lærer at mennesket er skapt av Gud, i hans bilde.

Dette er med respekt å melde feil.
Hvis vi begrenser oss til naturvitenskap, så er vitenskapens domene er å undersøke årsaksmekanismer i naturen.  Årsaksmekanismer kan være naturlige, enten gjennom kompliserte årsak-virkningssammenhenger, eller det kan rett og slett være fysikkens lover.  For å bedrive sunn vitenskap må det foreligge en rekke kjøreregler.  En av disse er empiri, hvilket vil si at hypoteser settes fram basert på det vi observerer.  Det er ingen som hittil har sett Gud, og det er heller ingen som har funnet et eneste spor i naturen som sannsynliggjør at det må finnes en Gud bak alt dette.  Dette til tross for iherdige forsøk fra en rekke mennesker opp gjennom historien.

Hallo Frode Meland

Takk for din kommentar til mitt innlegg om "Ida".

Din kommentar, "Ida er ovesolgt", var meget bra, og vi har samme anliggende i det, selv om vårt ståsted er forskjellig.

Jeg forstår også at vitenskapen arbeider etter spesiell kriterier og kjøreregler.
Men når det gjelder spor av Gud i naturen, som du etterlyser, så må jeg bare si at de sporene ser jeg overalt. Det enestående skaperverket forteller med all tydelighet at det finnes en Gud - en skaper - bak det hele!

Gå til kommentaren

RE: RE: Evangelierevolusjon

Publisert over 11 år siden

 

04.07.09 kl. 13:52 skrev Leif Gunnar Opheim:

Bra dette, slik skal det være, reformvillig og alt til Guds ære! Gud velsigne deg med visdom og forstand.

Hva tenker du om dette i forhold til at alt er gjort?

Åp 14:6-7Jeg så en annen engel, som fløy under det høyeste av himmelen. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.

Og han sa med høy røst:

Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og vannkildene!

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere