Arnfinn Clementsen

Alder: 67
  RSS

Om Arnfinn

Pastor, forfatter og rådgiver. Nettsider: www.arnfinnclementsen.org www.clementsen.org

Følgere

helbredelse

Publisert over 4 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.
Jeg tror ALDRI Gud helbreder noen for å "bevise" sin eksistens eller at noen tror riktig eller sterkt nok.

Her er jeg enig med Avnskog. Gud er Gud og han behøver ikke å bevise seg selv ved at noen blir helbredet.

Gå til kommentaren

Om helbredelse

Publisert over 4 år siden

Takk for mange innlegg etter min artikkel om helbredelse.

Min artikkel hadde sin bakgrunn i redaktør Rimehaugs artikkel om helbredelse 22. juli, som jeg lsnet å kommentere og belyse.

Debatten i kjølvannet av min artikkel har for det meste handlet om "mirakelpredikanter" og "healing". Flere har også fått tydelig fram at de ikke tror på helbredelse eller noe overnaturlig. Det er selvsagt greit og jeg respekterer det.
Andre har sterke påstander som jeg ikke gjenkjenner meg i, og det får stå for deres egen regning.

Jeg ønsket å oppmuntre oss som kristne til å tro på det Bibelen sier om helbredelse og la det være en naturlig del av liv og kirke. Håper jeg nådde fram til en del med det.

Kanskje noen bør gå tilbake og lese mitt opprinnelige innlegg en gang til?

Håkon Jensen-Tveit spør om jeg og min familie går til lege? Svaret gir seg selv ut fra min artikkel. ingen motsetning mellom leger og forbønn, slik jeg tenker.

Gå til kommentaren

Helbredelse

Publisert over 4 år siden

Erling Rimehaug skriver godt og tar opp flere viktige sider i sin artikkel "Sårende helbredelse". Likevel blir det ubalansert. Ja, Jesus helbredet for å vise barmhjertighet, skriver Rimehaug. Det er riktig, men også for å gjøre Guds vilje.
Sykdom er en del av syndefallet (NB. Ikke en straff for personlig synd!), og Jesu forsoning brakte gjenopprettelse. Der ligger kilden til helbredelse. 
En dag - i den himmelske verden - skal det aldri mer være sykdom, men i denne verden vil mennesker rammes urettferdig og uforståelig. Men for kirken og den troende vil helbredelse være en naturlig del av forkynnelsen og det kristne livet, helbredelse skal følge de som tror, sa Jesus. 
Vi har ikke alle svar på hvorfor ikke alle blir helbredet, og den sjelesørgeriske siden er viktig, slik RImehaug berører. Men det står ikke i motsetning til frimodig forkynnelse om helbredelse og praktisering av forbønn, slik Bibelen sier og anviser.
Jo, feilaktig fokus og usunn forkynnelse og praksis av helbredelse har nok påført en del mennesker sår, men vi heller må ikke glemme alle som har blitt helbredet! Vi må ha et naturlig forhold til dette, ikke alle blir helbredet via legevitenskapen heller..... 
Leger og de troendes forbønn står sammen i tjenesten for å helbrede og lindre nød. Jeg anbefaler frimodig bønn for syke uten å legge byrder på de syke!

Gå til kommentaren

Nettverk og organisasjon

Publisert over 6 år siden

Mange gode innlegg her.
Ja, jeg bruker helt bevisst ordet "Pinsekarsimatisk nettverk". Nettverk bygger på relasjoner, mens organisasjon lett kan bli til "negativ styring og kontroll" og binde noe av friheten og kraften.
Jeg ser det slik at alle kristne er "ett i ånden", og den enheten vil jeg respektere og være med og bevare, men enighet og enhet er ikke det samme.
I et nettverk som skal stå sammen i arbeid og tjeneste fra uke til uke, må det være en del fellesnevnere, både teologisk og i plan og mål. Med andre ord et målrettet mangfold.
Uansett må vi aldri glemme at vi er ett med alt Guds folk.

Gå til kommentaren

Den politiske bakgrunnen

Publisert nesten 9 år siden
Jan Harsem – gå til den siterte teksten.

Clementsen og andre har mange gode poenger, men alle unnlater å sette grunnlovsendringene inn i den politiske og kulturelle sammenhengen som de finner sted i.

Mange gode innlegg i denne saken. Her kommer noen korte tillegskommentarer til min blogg.
Jeg synes ikke minst Jan Harsem har gode betraktninger i sitt innlegg. Selvfølgelig handler dette også om en politisk og kulturell sammenheng. At Norge har bygd på "den evangelisk lutherske tro" har selvsagt hatt betydning for vårt land gjennom generasjoner. 

Jeg regner meg selv som en konservativ kristen, men har i denne saken kjent behov for å gå i rette med mye av det jeg opplever som usaklige argumenter fra det jeg har kalt "erkekonservative kristne". 

Selvsagt finnes det det innen det politiske, kulturelle og kasnkje også det religiøse Norge de som ser dette som en mulighet til å "fjerne kristendommen", mer enn å være opptatt av at trossamfunnene nå blir likestilt. Det er sikkert rett, slik Harsem skriver. Men heldigvis nådde ikke SV fram med sitt ønske om å ta "kristennavnet" bort fra grunnloven. Glad for at Harsem også anerkjenner den innsats KrF har gjort for å beholde den kristne arv i grunnloven.

Min konklusjon er at på tross av visse historiske og kulturelle gevinster hører ikke stat og kirke sammen, ingen av partene ønsker heller dette i vår tid. Det betyr også at trossamfunnene stilles likt, noe som er på høy tid, selv om Den Norske Kirke fortsatt vil ha privelegier som folkekirke.
Samtidig er det riktig og godt, så vel historisk som kulturelt, at det sies klart i grunnloven at det fortsatt skal ligge en kristen arv til grunn for vårt land.

Så er det som aldri før opp til den kristne kirke i all sin bredde å sørge for at Jesus og den kristne tro ikke forsvinner fra landet, noe jeg tror de aller fleste innbyggere i vårt land også ønsker!
Det er også opp til det norske folk å stemme på politikere som bygger på de kristne verdier, og som samfunnsengasjerte mennesker ønsker vi å prege alle områder av samfunnet med kristen tro og verdier. 
Jeg ser uansett ikke at statskirken er garantisten for dette.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere