Arnfinn Løyning

Alder: 67
  RSS

Om Arnfinn

Følgere

Aksjonen bør utsettes

Publisert rundt 4 år siden

Undertegnede sa for en tid siden seg villige til å gå inn i hovedkomiteen for en planlagt møteaksjon med Franklin Graham i november i år.

Hovedkomité er i denne sammenheng ikke den utøvende arbeidsgruppe for ­arrangementet, men en gruppe personer­ som har sagt ja til å gi arrangementet sin støtte.

Støtte til Trump

Etter valget av ­Donald Trump til president, har Franklin Graham kommet i fokus, både som en av for­bederne ved innsettelsen av presidenten og gjennom uttalelser som tolkes som både politisk og kristent begrunnet­ støtte­ til presidenten. At det i denne situasjonen­ også settes fokus på at den samme Franklin Graham er hovedtaler på en felleskirkelig evangelisk aksjon i Norge, er ikke til å undres over.

I veien

Vi avstår i denne omgang fra å gå kritisk inn på Grahams uttalelser. Men det er vår oppfatning at den oppmerksomhet som nå rettes mot ham vil stå i veien for det fokus en vil trenge for å lykkes med den planlagte aksjonen. Vårt råd er derfor at aksjonen utsettes, og at initiativtagerne tar tilstrekkelig tid til å vurdere hvordan en best kan realisere det gode formålet: Å møte vår tids medmennesker med en aktuell og relevant forkynnelse av Jesus Kristus.

Nye anledninger

Ut fra denne vurderingen finner vi det riktig å ikke delta ­videre i aksjonens hovedstyre. Men vi er åpne for å delta når det byr seg nye ­anledninger til å samarbeide om å nå videre ut med evangeliet.

Skrevet av Arnfinn Løyning og Svein Granerud, tidl. medlemmer av hovedkomiteen for ­møteaksjon med Franklin Graham

FØRST PUBLISERT I  VÅRT LAND, 14.02.2017

Gå til innlegget

Vårt Land møter seg selv i luften!

Publisert rundt 4 år siden

Ord og handling. Liv og lære. Vanskelige saker. Ofte møter vi oss selv i døra. Det hender noen ganger at vi også møter oss selv i lufta. I dag gjorde Vårt Land også det.

”Vårt Land møter seg selv i luften”

Jeg leste med stor interesse VL´s leder lørdag 28. Januar. ”Det er altfor billig å fly”. Jeg bukket og nikket. Så enig, så enig. Tidligere har avisen tatt opp liknende saker både på lederplass og i kommentarer. Det er liten tvil om hvor avisen redaksjonelt står i de store klimapolitiske spørsmål. Takk for det!

Men likevel var det noe som skurret da jeg leste dagens avis.

”Vårt Land møter seg selv i luften!”

Nesten daglig lokker og frister Vårt Lands fargesprakende annonser oss til å legge ut på lange, kostbare og klimauvennlige feriereiser. Noen fra eksterne annonsører, men svært mange via avisens egen reiseklubb.

Her må Vårt Land ta noen selvransakende runder internt. Det må være samsvar mellom liv og lære!

Sammen skal vi redusere klimautslippene. Mine og våre CO2 fotavtrykk er i dag alt for store. Globalt og rent moralsk er vel det både urettferdig og uakseptabelt. Med hvilken rett skal jeg fortsette mitt overforbruk i forhold til den fattige del av verden?

De store utslippskuttene må politikerne vedta lover og regler for. Samtidig sies det oftere og tydeligere enn før at vi alle må bidra for at målene skal nås.

På mange områder krever det en del for å kunne bidra.

Innen transportsektoren kan vi derimot bidra på mange måter. Vi kan relativt enkelt endre adferd når det gjelder ferie- og fritidsreiser. Vi kan si nei takk og heller velge andre kortreiste og mere klimavennlige alternativer.

I alt for lang tid har vi dullet oss inn i unnskyldninger. ”Det betyr så lite hva jeg gjør....” ”Flyene går jo likevel...” Litt flaut å innrømme, men slike unnskyldninger holder ikke, og de fritar jo ikke noen av oss fra å ta bedre valg. Forbrukermakten fungerer jo også her!

Jeg jobber nå ved en folkehøyskole, og sånn sett sitter jeg i glasshus. Klimautslippene ved folkehøyskolenes reisevirksomhet er alt for stor. Jeg vet det jobbes seriøst med dette på lederplan. Flott! Vi må jobbe raskt, vi må jobbe sammen og det må bli endringer.

For mange møtes i luften, vi trenger visst å bli mere jordnære, for klodens skyld. 

Arnfinn Løyning

En kortreist livsnyter.   

Gå til innlegget

Vi verdens rikinger må ned i lønn

Publisert nesten 8 år siden

Jeg ønsker å si til lønnsforhandlere og politikere at jeg er villig til å gå ned i lønn

Sjeføkonom i Handelsbanken Knut Anton Mork kom med en kraftsalve for noen dager siden:  – ”Nordmenn må ned i lønn!”

Han påstår at den dagen det norske oljeeventyret ikke lenger kan finansiere nordmenns lønnsnivå, må lønningene kraftig ned, kanskje så mye som 25 prosent.

Min umiddelbare reaksjon var: Hvorfor ikke like godt begynne nå?

Jeg vil tro en del av de som las overskriften tenkte på de store gutta, de virkelige rike i verden. Ja, de burde virkelig gå ned i lønn, drastisk. Mange av lederlønningene både i vårt land og andre er kvalmende høye. Jeg fatter ikke hva mennesker skal med så mye penger. Totalt unødvendig.

Men overskriften hadde en adskillig nærmere adresse. Det er oss jeg tenker på. Det er meg, og alle vi som tjener så astronomisk mye i forhold til gjennomsnittet i verden. Verken verdensøkonomien eller kloden har bærekraft til en levestandard og en overflod som vår, dersom alle skulle ta del i den.

Jeg kjenner mer og mer på et ubehag ved å leve så høyt på strå som vi vanlige nordmenn gjør.

Selvfølgelig kan jeg ikke nok om makroøkonomi, kapitalismens lover, eller vekstfilosofien som lovprises av så mange politikere. Jeg har ingen politiske løsninger og skal heller ikke ha det. Men som kristen og som kristen leder føler jeg et sterkt behov for å rope et varsko. Materialismen holder på å ta kvelertak på oss. Vekstbobla vil på en eller annen måte, før eller siden sprekke.

Skal vi med en smule troverdighet se vår fattige søsken i øynene, må vi begynne å handle motstrøms.

For egen del vil jeg signalisere vilje til lønnsreduksjon. Jeg ønsker å si til lønnsforhandlere og politikere at jeg er villig til å gå ned i lønn, og jeg vil gjerne bidra før vi alle må.

Verdens rikinger må ned i lønn. Enn så lenge finns der et meget godt alternativ. Ved å øke giverprosenten til menighet, misjon og verdens nødlidende reduseres enkelt kjøpekraften. De fleste med normal inntekt eller pensjon kan jo uten problemer gi 10%, øke til 15% og 20%.

Vi kan altså handle allerede nå. Vi behøver ikke å vente på at mangel på oljeinntekter tvinger oss til reduksjon av inntekt og kjøpekraft.

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere