Arne Danielsen

Alder:
  RSS

Om Arne


Glad i friluftsliv. Det er den aller største høytid der ute i naturkatedralen å kjenne varmen fra et kaffebål – eller en mild vårmorgen å våkne til buldrende orrfuglspill. Var engajsert i opprettelsen av Den norske friluftlsivsprisen i 1995 og var juryens sekretær i 25 år fram til 2020.

Markedsfører. Konsulentvirksomhet i markedsutvikling. Har reist mye, ofte der turistene ikke pleier å ferdes. Verdsetter og respekterer andre sin kultur – som er spennende og interessant. Er glad i mennesker. Aktiv i humanitært arbeid.

Mener at den norske kristne kulturarven og velferdsstaten er våre viktigste kulturelle og politiske verdier. Dette er under press. Deler av venstresiden motarbeider begge disse verdiene. Kulturarven og velferdsstaten er truet av utarming – både innenfra og utenfra gjennom tiltakende verdipolarisering og misbruk.

Ser fram til at alminnelig og kjente utfordringer i det norske samfunnet kan diskuteres åpent og fordomsfritt – uten beskyldninger om alarmisme.

Verdsetter modige og rakryggede politikere som evner å sette ned foten når dette kreves. De feige blant dem snur heller kappen etter vinden. Aktverdighet i politikken er høyt verdsatt, men er ujevnt fordelt.

arnedd@online.no

www.grandeutvikling.no

Følgere

Publisert over 2 år siden
Fru Flettfrid Andrésen fra Øvre Singsaker var ikke politisk interessert, og derfor stemte hun alltid Høyre.

He.he. Ja, da lot hun fornuften råde - sånn helt ubevvisst. Flaks. 

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

OK - men dersom vi setter likhetstegn mellom borgere og innbyggere, så blir begrepet innholdstomt i en politisk kontekst.  Siden du mener det fremdeles er gangbart, så må den vel ha en noe mer avgrenset betydning enn dette?

Selv vil jeg hevde at både "borgerlig" og "sosialistisk" er utdaterte begreper i norsk politisk sammenheng.  Dersom "sosialistisk" skal fungere som merkelapp på Arbeiderpartiets politikk, må begrepet i hvert fall gis et nytt innhold.

Ja, dette er jeg for så vidt enig i. Men 'borgerlig' er i seg selv ingen ideologi, slik jeg oppfatter det. Borgerlig side består av liberale, verdikonservative, nasjonalkonservative, kulturkonservative og flere varianter og nyanser som alle er mer ideologisk enn selve begrepet 'borgerlig' som kan ansees å være en samlebetegnelse, og som altså marker motsatsen til den andre siden som riktignok upresist også benevnes som ‘sosialistisk’.

Gå til kommentaren

Ja, alle er borgere ...

Publisert over 2 år siden

... eller innbyggere i Norge. Benevnelsen er hverken avleggs eller utdatert. Den er så innarbeidet og vidtfavnende at mer enn halve befolkning har stemt inn en borgerlig regjering ved de to siste stortingsvalgene.

Borgerlige side mener at de har de beste svarene på alle nordmenns utfordringer. Slik også sosialistisk side mener at deres løsninger er de beste. Fair enough.

Men som antydet i forrige kommentar, er 'borgerlig' mindre ideologisk og slik sett mer inkluderende enn 'sosialistisk'. Derfor er det også en gangbar benevnelse på den tradisjonelle sentrum- / høyre-siden i norsk politikk.

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden
Hun har ekstreme sider som ikke passer inn i det tradisjonelle liberal-konservative bildet, ikke fordi bildet ikke passer, men fordi hun baserer seg på et litt anderledes verdisett som ikke så lett inkluderer andre. 

Nei, Listhaug har ikke 'ekstreme' sider. Det bør dokumenteres. Hun har ikke opptrådt hverken rasistisk eller ekskluderende i fht immigranter. Men hun mener at innvandringspolitikken ikke er bærekraftig. Det har hun naturligvis rett i. «Vi skal ikke bære folk inn på gullstol» er et folkelig, og typisk for Listhaug, måte å si at «Vi skal ikke føre en poltikk som bidrar til at folk slipper det de har i hendene, setter seg i stor gjeld og stor fare for å komme hit – og til andre europeiske land» – altså en pullfaktor på fagspråket. Også dette har hun rett i.

Når det gjelder Oslo Symposium og også Visjon Norge og andre odde forsamlinger, så er hun nok ikke «kallet» av budskapet og forkynnelsen. Det tror jeg ikke hun er særlig opptatt av. Det hun er opptatt av, er å drive menneskefiske, altså stemmefiske.

Listhaug er en utradisjonell politiker. Hun er sterkt polariserende og hun er et yndet hatobjekt på innvandringsliberal side. Oppsummert er hun en rå populist og en uredd og provoserende politiker. Og så kan vi mene mye om dette. Men hun er hverken ekstrem eller gammeltestamentlig.

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden
Så har vi også beholdt begrepet i en mer nøytral betydning (jf. f.eks. statsborger).  Det er imidlertid umulig å se bort fra det konnotasjonsfeltet som befinner seg rundt adjektivet "borgerlig".  For mange har det nemlig trukket med seg en historisk basert verdiladning (en borger = en som tilhører borgerskapet).  I historiske framstillinger vil jo de fleste ha støtt på en tydelig differensiering mellom samfunnsgruppene borger - bonde - arbeider.  Jeg har derfor stor forståelse for Kristelig Folkepartis vegring mot merkelappen "borgerlig".

Dette mener jeg er en rigid fortolkning av begrepet borgerlig – slik det er forstått i norsk politikk de siste tiårene. Politisk er ‘borgerlig’ side den andre siden i poltikken i fht sosialistisk. Mange vil nok derfor oppfatte den borgerlige siden som mindre ideologisk og mer vidtfavnende og inkluderende, om man vil, enn den sosialistiske siden. Borgere i landet er både bønder, fiskere, håndverkere, industriarbeidere og alt annet. Slik benevnte, i hvert fall i Borten-perioden og dels også senere, alle de tre sentrumspartiene seg også som borgerlige, altså at de var en del av den borgerlige siden. Typisk er Frp det største partiet innen fagbevegelsen etter Arbeiderpartiet.

At KrF eller noen i KrF tviholder på ‘borgerlig’ som ‘borgerskapet’, oppfattes som både krampaktig og anakronistisk, som et forsøk på å distansere seg fra noe de selv gjennom (nesten) hele sin historie har en sterk identitet til. Altså borgerlig.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere