Arne Dahl Nygaard

Alder: 49
  RSS

Om Arne Dahl

Som kirkeverge i Måsøy er jeg opptatt av en inkluderende folkekirke med sterk lokal forankring. En kirke som kan bli mindre pompøs, ta farvel med embetsmannskulturen og være et folkelig møtested for mennesker i troen.

Følgere

Nå skal kirken sentraliseres

Publisert over 1 år siden

Tenk deg om man la ned kommunene og overførte de ansatte til fylkeskommunen og at fylkestingsrepresentantene utgjorde stortinget. Fylkesmannen skulle dog stå over det hele og også ha stemmerett på Stortinget sammen med regjeringen. Kommunene kunne dog delta på høringer, uten at de har noen reell innflytelse. Ganske sprø idé vil mange hevde. Men for Den norske kirke sin del ser dette ut til å bli en realitet.

Ny trossamfunnslov er rett rundt hjørnet. En universell lov for alle trossamfunn. Vel og bra så langt. Den norske kirke skal også gis «frihet» til å organisere seg selv gjennom kirkemøtet.  Høres forlokkende ut, men kirkens lokale legitimitet i kommunen viskes nesten ut. Soknet skal bestå, men både oppgaver og finansiering er utydelig.

Samtidig som dette skjer har biskopene og presteforeninga kuppet kirkemøtet, ved at kirkens eget storting – kirkemøtet utgår av representanter fra bispedømmerådene. De lokale menigheter som er kjernen i kirka har intet sted å bli hørt.

Til nå har dette blitt balansert av fellesrådene som har sikret en sterk tilknytting kommunene, både administrativt og rettslig. Dette har skapt en motvekt til biskopene og kirkemøtet, som har vært et talerør for biskopene presteforeninga, med deres motstand mot å jobbe i samme organisasjon som andre i kirka. Parallelt med at den nye loven kommer, har kirkemøtet bestilt omorganisering hvor prostiene skal ta over de ansatte i fellesrådene. Dette innebærer at de lokale menighetene som i utgangspunktet er kjernen i den norske kirke blir utradert og mister både sin funksjon og betydning.

Dette er en gavepakke til de som ønsker en sentralstyrt elitekirke. Den norske kirke fremmedgjør seg fra de som vil jobbe med kirke lokalt. Grunnlovens paragraf 16 «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke..», kan fort bli parodisk.  En kirke uten prester, høres forunderlig ut. Men en kirke uten menighet, hva er det? En folkekirke uten folk?

Til ulike instansers behandling av menighetene i Den norske kirke, passer denne teksten fra Salmenes bok 35.15;

«Men når jeg snubler, blir de glade og samler seg. De samler seg mot meg, de slår uten at jeg vet om det, de river og sliter uten stans.»

Arne Dahl Nygaard

Kirkeverge i Måsøy

Gå til innlegget

Livet i livet

Publisert over 2 år siden

Abort er et vanskelig tema. Kanskje jeg som mann ikke burde ha noen mening om det. Kvinners rett til å bestemme over egen kropp, livmor og eggstokk høres ut som fornuftige argumenter. I det moderne samfunnet vi mener å befinne oss i, er det kvinnene selv som må få velge sin egen skjebne. Ingen nemd og ihvertfall ingen mann, kristen-fundamentalist eller annen «gærning» skal krenke disse rettighetene. Og vi har slettes ikke noe sorteringssamfunn. Kvinner må bestemme,basta, eller er det så enkelt?

I det moderne samfunn forholder vi oss til vitenskap ogforskning. Vi går detaljert ned i materien og ser nyanser, fakta og lagerbalanserte konklusjoner. Innenfor, fysikk, biologi, medisin, genteknologigjøres det enormt med viktig og seriøs forskning. Men «kjønnsforskning» ogkvinnesak er dessverre blitt en avart av dette hvor tørre fakta betyr svært lite.Dette er maktkamp og politikk. Og når disse faktorene kommer inn, blir bådevitenskap og «fakta» underordnet behovet for makt.

Først noe om definisjoner. Abort handler ikke om eggstokk eller livmor. Det handler om foster. Foster er et liv inne i livet til kvinner. Det igjen har sin egen kropp, organer, hjerte og hjerne. Men å sammenligne et foster, med f.eks. med en føflekk, blir veldig, veldig feil. I 2018 vet vi veldig mye om fosterets utvikling.

Straks abort kom på banen etter KRF-drama, sto en AP-kvinne fram og snakket om sin syke sønn som hun elsket, men angret på at hun hadde fått, fordi livet ble kort og smertefullt. Vanskelig å se at dette ikke er et ønske om å sortere bort et liv.

Men handler de fleste aborter seg om potensiell sykdom? Nei, det gjøres ca 17 000 aborter i Norge i løpet av et år. Og i de fleste tilfeller handler det om å sortere bort liv som «bare ikke passer nå». I forlengelse av det, sidestiller man abort med «annen prevensjon». Men annen prevensjon hindrer somoftest befruktning og utvikling av foster. Og igjen det er veldig stor forskjell på en sædcelle, egg og et foster.

Er det bare kvinner som det «bare ikke passer nå» for. Nei selvsagt ikke, mange aborter skjer også etter påtrykk fra mannen i forholdet. Og i mitt hode er noen av de mest hjerteskjærende aborter, de kvinner selv egentlig ikke ønsker, men hvor en mann krever/truer kvinnen til abort. «Det er for tidlig» eller «for sent», men når passer det egentlig å få barn?

Men var det kvinners rett til selvbestemt abort noe statsminister Solberg ønsket å diskutere. På generelt grunnlag nei. Hun ønsket å drøfte fosterreduksjon. Et inngrep som gjøres ved at man tar livet av/fjerner et/flereav fostrene, for å unngå tvillinger. Inngrepet gjøres på Olavs Hospital i Trondheim. Kalium sprøytes direkte inn i hjerte på fosteret man ønsker å fjerne,slik at det dør før man tar det ut. Samme virkestoff som man bruker tilhenrettelser i USA.

Ja det er politisk ukorrekt å si man tar livet av foster. Men det er det som faktisk skjer når man «fjerner» det. Det livet man fjerner, er et liv man ikke har knyttet seg til med opplevelser og livserfaring. Heller har nok ikke fosteret selv, staket ut så mange planer for livet. Likevel så ønsker det å holde seg i livet. Og i Sverige hvor man kan ta abort i uke 20, rekker noen av fostrene å gråte, før de forlater denne verden.  

Til slutt, likestilling er viktig, men jeg håper vestens kvinner ikke ødelegger feminismen i vulgær-darwinisme. Det fortjener hverken kvinner eller livet…..

Arne Dahl Nygaard
Hammerfest

Gå til innlegget

#metoo – second edition

Publisert rundt 3 år siden

I begynnelsen av kampanjen likte jeg den. Det å sette fokus på seksuelle overgrep er særdeles viktig. Fortsatt må kvinner og gutter i store deler av verden leve i undertrykkelse og hvor seksuelt misbruk og menns eie og herskementalitet, henger som en mørk skygge, over ofte totalitære samfunn.

Men når #metoo kampanjen, i større og større grad dreier seg om vestlige kjendiskvinner, som er misfornøyd med dårlige sjekkereplikker på byen fra fulle stygge menn, og at noen støtet bevist borti rumpa deres, strøk de på halsen, e.l. Da mister denne kampanjen brodden. Man går fra grøfta til høyre for veien og rett over i grøfta til venstre for veien.


Hvorfor det? Er det ikke krekende å fortelle dårlige sex-vitser eller dulte borti en fremmed dames pupper og lår tilsynelatende tilfeldig, men med seksuelle hensikter. Nei det er ikke det. Likevel så blir jeg bedrøvet av denne kampanjen. Kanskje fordi jeg selv har krenket andre mennesker med dårlige sjekkereplikker, vitser, fysisk kontakt, selv om jeg ikke har gjort noe kriminelt. I så måte må jeg jo si at kampanjen treffer blink. Ja jeg trenger også å være mer bevist.


Andre mennesker har garantert oppfattet meg som ubehagelig og noen ganger har jeg sikkert krenket andre mennesker i både tanker og gjerninger, langt utenfor den seksuelle arena.


Men ettersom kampanjen driver på, føler jeg meg selv krenket. Det har seg slik at jeg selv ble misbrukt seksuelt i min barndom. Over flere år. Det satte dype spor i meg. Både i form av seksuell forvirring, følelse av å være ødelagt, usikkerhet, skam og oppsøke og «repetere overgrepene» i ung voksen alder. Jeg har brukt lang tid på å prøve å komme ut av offerrollen. Å sette pris på meg selv for den jeg er på godt og vondt. Få et selvbilde om at jeg er noe godt, ikke noe ekkelt og ødelagt.


Altfor mange kvinner og noen menn, har det på samme måten.
Derfor blir jeg litt bedrøvet over sterke kvinner som klager på klåfingra fulle menn på julebord, dårlig vitser og elendige sjekkereplikker. Tror også jeg selv har opplevd en del slike tilnærmelser, men det kan jeg leve med. Det å eksempelvis bli misbrukt som barn i årevis, kan ikke sidestilles med den fulle kollegaen som klasket deg på rumpa på julebordet, samtidig som han liret av seg noen skikkelig kleine vitser og sjekkereplikker.


Som far til to nydelige jenter, ønsker jeg ikke at de skal oppleve noen av delene. Hverken utidig oppførsel eller overgrep. Og med min egen balast her jeg nok en kort lunte i så måte. Men hva er #metoo – second edition? Jo kvinner krenker hverandre også. Ikke ofte ved seksuelle handlinger, men ved utestengelse og seleksjon relatert til utseende.
I tenårene danner jenter klikker, hvor utseende og sosial status er det som teller for å slippe inn. Guttene er slettes ikke uskyldige de heller. Men jeg har vært borti flere tilfeller hvor ungjenter forteller andre jenter, at de ser så stygge ut at de blir flaue av å stå ved siden av henne. At jenter som slanker seg og «plutselig» ser bedre ut, får nye venninner med sitt slanke utseende.


Blader rettet mot kvinner florerer av syltynne damer med anorektisk utseende. Det er også en grov krenkelse å fremheve slikt som ideal. Og detter er det kvinner som gjør mot kvinner. Og i bunn og grunn er dette også en seksuell krenkelse.


Og denne seleksjonen basert på utseende og sosial status er noe kvinner, i større grad enn menn, drar med seg inn i voksenlivet.
Likevel, mitt poeng er ikke å fremstille kvinner som noe verre enn menn. Når det gjelder voldtekt og misbruk av barn troner menn ubestridt øverst. Og selvsagt trenger dette fokus.
Men når det gjelder ressurssterke vestlige kvinners innspill til denne kampanjen, ødelegger de for sine dårligere stilte medsøstre. Samtidig mangler det selvkritikk i forhold til kvinners seksuelle fokus på egen kropp, hvor vakre ressurssterke vestlige hvite kvinner, gir sine medsøstre komplekser og selvforakt for sitt kosthold og subjektive fedme.


Den er ikke ren som kaster den første sten, står det i skriften. Vi trenger alle å erkjenne at vi krenker andre mennesker. Dessverre er det en del av å være menneske. Høres gammeldags ut for noen, men vi er alle syndere.


For meg var det å komme tilbake i troen som voksen, viktig for å komme over bitterheten. Tilgi for å gå videre med livet. Snu mine sorger og nederlag til noe positivt. Traumatiske opplevelser har vært med på å forme meg til den jeg er. Og med tiden kan kanskje arrvevet blitt sterkere enn huden ved siden av. Og livet har gitt meg en fantastisk kone og herlige døtre.


Skulle jeg gjort noe annerledes, var det å ikke vente så mange år med å snakke og skrive, være ærlig både overfor meg selv og mine medmennesker, droppe skuespillet om det perfekte meg, men likevel elske meg selv for den jeg er, på godt og vondt.

Det er dog vanskelig å bli klok uten skader .......


Arne Dahl Nygaard
Kirkeverge i Måsøy

Gå til innlegget

Mange er uenig med Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Personlig synes jeg MDG sin politikk er virkelighetsfjern og utopisk. Likevel så tror jeg på Berg. Ikke at hun har rett. Men jeg tror hun er ekte. Hun ønsker å få Norge i en positiv retning sett ut i fra sine perspektiver. Og det fortjener hun respekt for.

Berg er ikke kjøpt av lobbister eller har noen underliggende konspiratoriske hensikter med kongeriket Norge. MDG har kanskje flere utopiske drømmer enn meg selv. Og utopister kan også være viktige i en debatt, så lenge de ikke blir fanatiske.

For der skammer jeg med over en del av mine meningsfeller. Lag gjerne artige humoristiske poenger av MDG sin politikk, men bli ikke selv en fanatiker for dine egne perspektiver.

Og det blir man når man truer, hetser, sjikanerer, kommer med sexistiske kommentarer, som har ingenting med politikk å gjøre. Og når Berg må kjøre bil, rett og slett på grunn av voldelige trusler, da er det demokratiet som taper.

Det var et spark, først og fremst til netttrollene. Men hun er ikke den eneste kvinnen som blir sjikanert. Sylvi Listhaug får også gjennomgå, og blir ilagt konspiratoriske onde hensikter. Og for henne er det ikke bare fra netttroll det kommer.

En masiv forakt fra særdeles mange rikspolitikere og menigsledere på venstresiden. Det må selvsagt være lov å være uenig med Listhaug, men den dype menneskeforakten for henne fra venstresiden, generer også sine netttroll i begge politiske retninger!

Arne Dahl Nygaard
Kirkeverge i Måsøy

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere