Arne Nakim

Alder: 75
  RSS

Om Arne

Følgere

Et svar fra twitreren

Publisert rundt 11 år siden

Først av alt, takk for at du tar meg alvorlig, Asbjørn, og ikke angriper meg for å være en spydig gudsfornekter. Som du har skjønt er jeg ikke troende selv, men jeg har dyp respekt for de som tror - eller sett med mine øyne, de som klarer å tro. Derfor går jeg aldri inn i en debatt om hvorvidt Gud og Allah eksisterer eller ikke. Men jeg tillater meg å undres, å stille spørsmål ved den åpenbare logiske brist i det kristne budskap.

I mine "Morratanker" på Twitter i går brukte jeg ikke ordene "ond" eller "ondskap". Dette er begreper som etter min mening kun kan knyttes til menneskelige gjerninger som krig, terror, vold, overgrep etc. Jeg ser logikken i deres påstand om at den Gud dere tror på har gitt menneskene fri til å velge. Derfor skal jeg ikke bebreide deres Gud for menneskenes ondskap.

Ifølge det kristne budskap står deres Gud bak selve skaperverket, både av vår lille klode og hele universet. Av alt det gode på jorden, det storslagne, vakre, det som gir liv og kjærlighet. Men i dette skaperverket er det også utfattelige tragedier, naturkatastrofer som rammer millioner av uskyldige barn og voksne. Jordskjelv, vulkanutbrudd, ras, flom, tørke, kulde og varme har eksistert siden tidenes morgen, lenge før menneskene ble skapt. Derfor kan vi ikke tillegge dette menneskers handlinger.

Dere hevder den Gud dere tror på er god og allmektig. Mitt spørsmål blir derfor hvordan en god og allmektig Gud kan påføre uskyldige mennesker de enorme lidelsene naturkatastrofer representerer. Er han god? Er han allmektig? Straffer han menneskeheten med tilfeldige, uskyldige offer? Dessverre, jeg kan ikke med min beste vilje få dette til å henge sammen.

Dere sier at deres Gud har høyere tanker enn oss mennesker, at det er en mening i alt han gjør. Dessverre igjen, jeg kan ikke se noen tanker som er høye nok, eller noen meninger som er viktige nok til å påføre uskyldige mennesker så store lidelser som naturkatastrofene representerer.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere