Elin Stillingen

Alder:
  RSS

Om Elin

Konsultativ kverrulant, eller kverrulativ konsulent.

Følgere

... men Ottosen. 


Gå til kommentaren

Er det meg du svarer Tore Olsen?

Publisert nesten 3 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.

I så fall synes jeg det er noe drøyt å karakterisere et behov for å være meg selv i samfunnet, noe alle andre mennesker tar som en selvfølge, som "det voldsomme ekshibisjonistiske behovet som uttrykkes." 

Jeg er ærlig talt ganske lei av å måtte forsvare min egen eksistens. 

"Dessuten skal andre pådyttes denne holdningen og da er det blitt en ideologi."

Er det ideologisk begrunnet at jeg som alle andre mennesker ønsker å kunne handle i dagligvarebutikk, stemme ved valg, reise med buss, tog og fly, gå på jobb og kjøre bil? Eller å omgås mine naboer, venner og familie?Med min kjønnsidentitet uttrykk gjennom mitt kjønnsuttrykk. 

Som alle andre mennesker. 

Gå til kommentaren

Det skjer med alle nyfødte. Det første man spør om når man hører at et barn er født, er kjønnet. Og barnet blir oppdratt i det kjønn man fikk tildelt.
Senere, vet vi at det som skjedde der ikke nødvendigvis er faciten, det har jeg kjent på kroppen det meste av livet siden.  

En gammel vits i transmiljøet lyder slik:

Et eldre pensjonistpar går tur i parken og støter på et yngre par, og kaster et blikk ned i barnevogna de unge triller på. Babyen er kledd i grønt og gult. De spør foreldrene: "Er det en gutt eller en jente?". Foreldrene svarer: "Det vet vi ikke, hen har ikke begynt å snakke ennå." 

Tenk hvor mye enklere det hadde vært f.eks. Ottesen kunne ta folks kjønnsuttrykk og identitet på alvor når de er i stand til å uttrykke det. Det samfunnet og den familien jeg vokste opp i gjorde at jeg ikke kunne være meg selv før jeg var 44 år. 

Ottosens konspirasjonsteorier om at det ligger noe ideologisk bak at vi som er transpersoner ber om å få leve livene våre som de vi er, er skadelig.

På en lapp som lå i en kirkebok fra 1892 står det:
"I følge denne Erklæring har "Anne Marie Lund" begjæret sig indført som Mandkjøn med Navnet "Anund", hendes hele Væsen og Udseende er mandligt, og da det generer hende at bliven tagen for Pige, vil hun herefter anlægge Mandsdragt, hvorimod Intet kan indvendes.
Sandsvær Prestegaard 2. juni 1892.
J. Chr. Bergan
Proost og Sogneprest."

På baksiden av lappen er det en legeattest, der uklare kjønnkarakteristika er beskrevet. Sannsynligvis var Anund intersex, men foretrakk et mannsuttrykk. Og det fikk han lov å leve i og som, til han døde i 1920. 

Gå til kommentaren

Jeg lurer litt på om mange som nå skriver negative innlegg om transpersoner, ikke lar seg farge litt av navnet på (den gamle) diagnosen man måtte få for å kunne få behandling av helsevesenet: transseksuell. I norsk språk skiller vi ikke på "gender" og "sex" slik man gjør i engelsk språk. Gender er altså kjønn slik vi som har et, flere eller ingen opplever det, eller at kulturen vår skiller mellom kjønn. Mens "sex" her betyr det fysiske, biologiske. 

Sex i denne sammenheng har ingenting med seksualiv eller legning å gjøre. Det som for alle andre mennesker, både transpersoner, og cispersoner - er helt uavhengig av kjønn. 

På norsk heter det ikke seksuell dysfori, men kjønnsdysfori. Altså at det kjønn man ble tildelt ved fødselen ikke stemmer overens med det kjønn man opplever å være. En som som som søker helsevesenet for å få hjelp til å få sin kropp i samsvar med sitt kjønn, er da på norsk en transkjønnet. 

Trådstarters innlegg minner om hun gamle damen som etter krigen kom på døra til Bestemor, og samlet inn underskrifter mot at gutta i Tysklandsbrigaden skulle få utdelt kondomer. Bestemor hadde på det tidspunktet født 6 barn, og hadde sett nok nød og elendighet i samfunnet til å vite at ikke alle barn ville få det godt her i verden. Så hun ville ikke skrive under. Og den gamle damen utbrøt da: Tenk hvor syke de kan bli når de spiser sånne kondomer". 

Gå til kommentaren

Snakk om kunnskapsløshet.

Publisert rundt 3 år siden

Verdens helseorganisasjon WHO, kom i våres med ny diagnosemanual. I den er alle transdiagnoser flyttet ut av kapitlet for psykiske lidelser, og over i kapitlet for seksuell helse. Diagnosemanualen skal også implementeres i Norge av norsk helsevesen. Fordi vi ikke er psykisk syke, beskriver heller manualen hva slags behandling som vil gjøre våre liv bedre og letter å leve. Vi er med andre ord blitt helt friskmeldt av alle verdens leger. Om det var noe rot i den dårlige forskningen det vises til fra trådstarter, ville neppe WHO ha vedtatt endringene og ny diagnosemanual. 

Trådstarter forholder seg ikke til realitetene når det gjelder transpersoners rett og behov for helsehjelp her i Norge. 80 % av alle som oppsøker nettopp behandlingsmonopolet  Nasjonal behandlingstjeneste for transseksuelle ved Rikshospitalet, vil bli avvist. Tallet er reelt sett lang høyere, fordi mange vil søke behandling i utlandet da de vet at Nasjonal behandlingstjeneste for transseksuelle er fordomsfulle, avvisende og sitter fast i kjønnsstereotypier fra 50-tallet. I en kronikk fra monopolet kaller de transmenn og transgutter for "nasjonen døtre".  Det inngir ikke tillit fra pasientene. 

At langt flere transpersoner nå oppsøker helsevesenet, er heldigvis et symptom på et mer åpent samfunn, der norske ungdommer ikke lenger frykter negative sanksjoner fra f.eks. sine foreldre, ikke fordi det er "mote". Det ser man her i Norge. 

I USA er transpersoner sterkt overrepresentert blant hjemløse, i barnevern, blant sexarbeidere, og ikke minst blant mordofre. Dette fordi "gode kristne" foreldre i USA setter barna sine på gata om de kommer ut som trans. Når likevel mange gjør det, må det jo være alvorlig ment å være trans, på tross av hva de risikerer, nemlig livet. Å få være det kjønn man er, er viktigere enn risikoen med å leve på gata. 

Jeg gleder meg til den dagen NBTS ved Rikshospitalet mister monopolet sitt, og at helsehjelp til transpersoner blir gitt på det nivå som den enkelte ønsker. Slik det er nå, tilbyr kun helsevesenet "full pakke" for den som som slipper gjennom nåløyet. For andre vil kun hormonbehandling være nok, eller for min egen, del, brystproteser og parykk. For min egen del: Dette har jeg alltid betalt for selv.

Jeg gleder meg også, til å slippe å måtte forsvare min egen eksistens. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere