Arild Holta

Alder: 57
  RSS

Om Arild

Kristen, libertarianist, og aktivist mot de utbredte overgrepene i det såkalte barnevernet. Ytringsfrihetsaktivist i et land som gjentatt dømmes i Strasbourg for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Følgere

Barnevernet rammer også kristne

Publisert over 8 år siden

Mens kristne applauderer barnevernet blir deres kristne søsken ødelagte av samme etat.

*

Dette innlegget ble opprinnelig skrevet på Troende.no. Her er en forkortet og tilpasset variant.

*

I den nedlagte bloggen Kristenblogg.no ble det demonstrert med all tydelighet at barnevernet kunne være svært så kristendomsfientlige uten at noen stoppet dem. En dame fra Kristent Samlingsparti kunne bevitne det. Hun hadde en lang kamp mot såkalt omsorgsovertakelse bl.a begrunnet med angrep på kristen tro. Men vant til slutt. Min kone og jeg kunne også bevitne den kristendomsfientlige holdningen vi møtte. Dog uten at de lyktes med omsorgsovertakelser. Midt opp i dette ble da også en dame på Kristenblogg truet av barnevernet grunnet at hennes barn som var autist ivret for kristen tro.

Det er altså en del kristendomsfientlige holdninger ute og går. Holdninger har politimakt på tvers av Grunnloven og menneskerettighetene. Lovløsheten eller politistaten viser seg innenfor dette felt. Man uttrykker dette litt forskjellig. Tidligere stortingsrepresentant Anita Apelthun Sæle skriver at hun frykter at barnevernet er blitt en stat i staten. Det handler om det samme, nemlig at barnevernet gjør som de vil på tvers av lov og rett. (Men tro ikke at hennes parti KrF støtter slike tanker! Tvert imot er de kanskje den mest fanatiske støtten til såkalt barnevern, sammen med Sosialistisk Venstre.)

Også i arbeidet jeg driver på nett møter jeg problematikken at min kristne søsken får ødelagt sine liv uten at kristne flest, i en større sammenhang, løfter en finger for å redde sine egne. Kun noen spede unntak som ikke har underkastet seg tidens ånd.

Gå til innlegget

Så var tråden borte

Publisert over 8 år siden

Kunne man i det minste fått en forklaring...

Var det

  • samfunnskritikken relatert til lover og menneskerettigheter som ikke gjelder?
  • at Breivik ble nevnt/brukt som illustrasjon?
  • beskyldningene om hykleri overfor maktmennesker og politikere?
  • kritikken mot psykobablet?
  • det libertarianske tankegodset?

Hva inn i granskauen var årsak denne gang?

Kanskje det bare var en misforståelse? Jeg tror jeg går for den! Alt annet virker absurd.

Det er respektløst overfor brukerne med helt tilfeldig fjerning av innlegg. Det er for mange debattsteder som ikke fortjener å bli brukt. "Med støtte fra Fritt Ord" burde indikere at Verdidebatt ikke var blant dem. Slik er det imidlertid ikke. I behovet for å nå folk i en ensporet mediasituasjon, så må man likevel bruke det. Trist.

Gå til innlegget

I "mitt" samfunn ville massemorderen blitt utsatt for en verre skjebne enn det han opplever nå. I Norge hevder man imidlertid at man er mot brudd på de såkalte menneskerettighetene. Og så er man altså ikke det. Bare på papiret.

Bare isolatet i seg selv er menneskerettighetsbrudd. Jeg gidder ikke en gang å diskutere det. Problemet med dette - fra min synsvinkel - er ikke det han utsettes for, men at man i Norge driver med dobbelmoral, all den tid man har inkludert menneskerettighetene i Norges Lover.

Autoritetene og mennesker med makt bryter norsk lov uten konsekvenser.

Politikerne holder pene taler om menneskerettigheter og skryter landet Norge opp i skyene. I praksis gjelder noe annet.

For en del av oss som bruker mye tid på rettighetstenkning og på brudd av naturlige rettigheter, så kommer ikke dette som en bombe. Tvert imot er vi en del som hevder at Norge daglig bryter menneskerettighetene til tusenvis av uskyldige mennesker, daglig.

Problemet med at lovene kan brytes er f.eks at det skaper usikkerhet. Hvem andre kan få brutt sine menneskerettigheter når det passer maktmennesker?

Et annet problem er at man får vilkårlig bruk av loven. Når makten ønsker "ta" noen, så kan den pluttselig få for seg at enkelpersoner skal straffes for lovbruddene som mange driver med. Man får en situasjon langt borte fra "likhet for loven".

For vanlige folk blir det umulig å vite når man har "rett" til å bryte loven.

Holdningene man får illustrert i Breivik-saken handler altså ikke bare om hykleri, men om viktige rettsikkerhetsprinsipper.

Det finnes egentlig lite som er farligere for et land enn at lovene ikke gjelder for mennesker med makt. Det er denne ukulturen som fengslingsforholdene til Breivik setter lys på. Selv om det forståelige hatet mot Breivik skygger for lyset.

Gå til innlegget

"Bør foreldre som er urettmessig fratatt sine barn av barnevernet og nektet å treffe dem, la være å skrive om saken på facebook?" Dette spørsmålet ble stilt på Facebook, av en av de svært mange foreldre som informerer om sin tragiske barnevernsak.

Man må slutte å tro at barns psyker er laget av tynt glass som ødelegges av hver minste dunkt. Det finnes overhode ikke skikkelig vitenskapelig forskning eller erfaring med normale barn som dokumenterer dette. Tvert imot!

For mange år siden bodde min kone og jeg i Uppsala. Vi bodde i den bydelen som da hadde flest utenlanske - Gottsunda. En norsk mor kommenterte at de utenlanske barna som hadde opplevet krig og grusomheter oftest oppførte seg bedre enn de "infødte svenske" barna. Miljøet - de grusomme opplevelsene - hadde normalt ikke ødelagt barna.

Dette er imidlertid årtusen gammel kunnskap. Miljødeterminismen som fremst stammer fra Freud har altså alltid kunne tilbakevises av fornuften.

Det er imidlertid en del av barnevernets taktikk for å skjule sine overgrep, å hevde informasjon om statlig/kommunal stjeling av barn er skadelig for barnet. Og, det er humbug i overenstemmelse med deres miljødeterministiske ideologier å mene slikt. Slikt er i overenstemmelse med den uvitenskapelige arven fra Freud, som er en av de som har påvirket tenkningen mest. Folk er altså kulturelt forberedte for barnevernsovertroen.

Vi ser nå at foreldre ofte nektes å gå ut med sine barnevernsaker både i USA og England. Foreldre får ikke snakke om de offentlige overgrepene mot familien. Tvangsmidlene er at de aldri får se igjen sine barn eller - som i England - trussel om fengsel.

Det pågår altså en knallhard krig mot foreldres menneskerettighet ytringsfrihet. I Norge uttrykker dette seg slik at barnevernet, fylkesnemnden og dommere i de skjule rettsakene ofte ulovlig forsøker å nekte foreldrene å informere offentlig om sine saker. Trusselen er at de ikke får treffe sine barn. En sterkt økende trussel er at barna adopteres bort, med dertil total tap av muligheten til å relatere til sine barn.

Den informasjonen som går ut til fosterforeldre, barna, media etc er ofte foreldrene fullstendig uenige i. Media er vel den eneste parten som er skolert i at subjektiv informasjon ikke fremmer sannheten. Men gir blaffen og lar seg bruke som propagandaaparat. De har skyld!

Verre er det for barna som ofte ikke kan beskytte seg mot den ensidige informasjonen og beskyldningene mot foreldrene. Spesielt for de yngste barna vil den ensidige informasjonsstrømmen fungere som regelrett hjernevask. Intet mindre!

Barn vokser opp under alle mulige slags forhold og blir normale voksne. Det er da også dokumentert at miljøet har mye mye mindre å si for barns oppvekst enn det barnevernet fabler om.

Forskning.no: Lykken er medfødt
http://www.forskning.no/artikler/2007/desember/1198052663.08

Det kan illustreres med om kroppen påvirkes av miljøet. En arm blir ikke så mye lengre/kortere av å vokse opp i ett miljø enn i ett annet. Med hjernen er det i hovedsak likedan. Grov fysisk mishandling, stadige voldtekter og omsorgsovertakelser er imidlertid så grusomt at det kan skade barna for livet. Men ifølge barnevernets statistikk, så driver vanligvis ikke påstått for dårlige foreldre med slikt. Vanligvis er det heller ikke snakk om alvorlig rusproblematikk eller rus i det hele tatt.

Likevel blir de fratatt sine barn, og forsøkes - ofte med hell - å nektes ytringsfrihet!

Skadene av adskillelse foreldre og barn, er godt dokumentert. Dermed er det barnevernet som står igjen som skadevolderen.

De som utsettes for dette skal ikke bli fratatt sin ytringsfrihet.

*

*

*

Slår et slag for boken Atskillelse barn og foreldre
http://www.barnasrett.no/bok/atskillelse.htm

*

Forskningen til Agid & al er av høyeste interesse for skadevirkningene barn har av adskillelse barn og foreldre
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10208448

*

Gå til innlegget

Etter at en norsk barnevernsak fikk 6000 indere til å demonstrere, så har mange indere forstått at i barnevernet har man ikke bare "arbeidsuhell". Såkalt barnevern ER en systemfeil. Da gjelder det å redde barna fra denne samfunnspatologien.

I India arbeides det for permanente ordninger for å hente barn tilbake fra barnevern i Vesten. Dette kan faktisk ha historisk betydning, om de lykkes.

Suranya Aiyar heter hun som har gått i bresjen for denne petisjon til den indiske National Human Rights Commission. Deltakere er indiske politikere, vitenskapsmenn i samfunnsvitenskaper, mennesker som arbeider aktivt for menneskerettigheter, jurister inkludert et par pensjonerte dommere (ledere av High Court, tilsvarende lagmannsrett). De ønsker kommisjonen skal anbefale Indias regjering å lage formelle ordninger som kan få tilbake barn fra Vesten, som er tatt av såkalt barnevern.

De som står bak petisjonen har registrert at det er grader av samme samfunnspatologi over store deler av Vesten. Illustrerende for saken er hva prof Marianne Skånland bruker å påpeke: Når land skal gjøre noe så titter de over til naboen og ser hva de har gjort. Så også med såkalt barnevern. Bl.a slik kan ukultur og skadelig ideologi spre seg. Spesielt overfor grupper som står svakt i et samfunn og i liten grad makter organisere seg mot- eller rope opp om uretten.

I denne sammenhangen er det interessant at prognosene tilsier at om en del år er India den ledende nasjonen i verden. Først vil de passere China i folketall. De vil ikke rammes av eldrebølgen slik China vil. Så vil de passere dem økonomisk. Hadde man fått India i en ledertrøye mot barnevernsgalskapen i Vesten, Norden spesielt, så kunne det vert et fyrtårn for familiens situasjon.

Petisjonen underbygges med mediaoppslag, artikler mm. Bl.a er vi flere norske som er blitt lenket til. Det er ikke tilfeldig med tanke på familiens situasjon i Norge.

Under oppstarten av petisjonen sier Suranja Aiar:

"Jeg er meget glad over at vi blant våre tilhørere her har representanter fra Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Sri Lanka, Bhutan, Brunei, Russland og Slovakia. Mennesker som har samme oppfatning verden rundt må gå sammen i denne saken."

Tilsvarende var det god pressedekning. Man skulle jo tro at norsk presse interesserte seg for saken, siden det bl.a er en norsk sak som ligger bak de indiske reaksjonene. Norsk presse fornekter seg imidlertid ikke og fortier. Kanskje like greit? De hadde vel uansett kommet med sitt autoritetstro og myndighetstro babbel som kjennetegner det meste av norsk mer eller mindre tradisjonell media i barnevernsaker.

http://barnasrett.no/india/petisjon/nhrc-petition-121012.pdf

http://barnasrett.no/india/petisjon/press-release.pdf

http://barnasrett.no/india/petisjon/supporting-materials-with-petition-121012.pdf

http://barnasrett.no/india/petisjon/

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere