Arild Holta

Alder: 57
  RSS

Om Arild

Kristen, libertarianist, og aktivist mot de utbredte overgrepene i det såkalte barnevernet. Ytringsfrihetsaktivist i et land som gjentatt dømmes i Strasbourg for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Følgere

Enkelt om arv og miljø

Publisert rundt 8 år siden

Et lite angrep på tidens miljødeterministiske påvirkning.

Når eneggede tvillinger vokser opp uavhengig av hverandre og i ulike miljø --- hvor forskjellige blir de i karakter, personlighet og psykisk helse?

Den forskjellen forteller det meste om hva som er arv og hva som er miljø.

(Dette kan settes opp og måles på mye mer avanserte måter…)

Med dette som grunnlag er det lett å akseptere at en norsk forsker fant at 80% av psykisk helse og uhelse er gener. (Uten å gjøre genene for deterministiske fra min synsvinkel…)

http://www.forskning.no/artikler/2007/desember/1198052663.08

Miljødeterministene imøtegår ofte slikt med varianter av et enkelt argument: Miljø og gener påvirker hverandre.

Det er jo sant nok. Uten miljøet dør barnet. Slik og på mange andre måter kan man late som om miljøet fortsatt har ALT å si. Så fortsetter man å tute folks ører fulle av miljødeterministisk vås.

Menneskebarn er relativt tålsomme når de får vokse opp i sitt naturlige miljø, FAMILIEN. Om ikke så hadde Gud eller evolusjonen mislyktes med å lage mennesker. I vår tid må man tro Gud eller evolusjonen har mislyktes, når man bygger myter om at foreldre på alle mulige måter er skadelige for sitt eget avkom.

Beviset for at det skal mye til for å være skadelig for sitt avkom, er bl.a at trolig under 20% av skader på barns psyke skyldes MILJØET. Trolig kan man si under 20%. Fordi man også vil ha en "vet ikke-gruppe" hvor alt fra menneskets egne valg til regelrett tilfeldige mutasjoner kan ha betydning. Det er mye vi ikke vet.

Alle relasjoner i miljøet er MER skadelige enn det mest naturlige: foreldrene. For å finne hvor mye som skyldes foreldre, så må man trekke mye fra de (opp til) 20 prosentene.

Bl.a skader som som er forårsaket av følgende utenfor foreldrenes påvirkning:

 • skoler
 • barnehager
 • SFO
 • fritidsklubber
 • mobbing også i andre sammenhanger enn ovenfor
 • tilfeldig vold
 • ulykker på skoleveien
 • voldtekter
 • miljøet generelt utenfor familien
 • søsken
 • annen slekt
 • etc (kom gjerne med forslag)


Hvor mye står vi da igjen med?

Til slutt står vi igjen med noen få prosent. Av disse få prosentene, så skyldes yderst lite ond vilje. En del skyldes et unaturlig samfunn hvor kvinnene får en dobbeltrolle med store forventninger til arbeidsprestasjoner SAMTIDIG som de skal være mødre for små barn. Ofte er dette veldig ille i tiden litt før og til en stund (noen måneder) etter svangerskap.

Foreldre i naturen har støtte av søsken, foreldre, egne barns eldre søsken, storfamilie og nærmiljø etc.

Vi lever i et sykt samfunn som isolerer kvinner som vil ta seg av sine barn selv. Og menn også for den saks skyld.

I tillegg forsøker man skylde det meste som går galt med barna på foreldrene. Det er --- på godt norsk --- bedrittent.

Gå til innlegget

Ateistisk og human-etisk barnemishandling

Publisert rundt 8 år siden

I dag skal jeg et øyeblikk leke ateistisk evolusjonist. Og fremføre argumenter de gjerne ikke vil forholde seg til – argumenter man kan utlede av deres tenkning.

*

Dette er tidligere gitt utTroende.no, 22. desember 2012.

*

1. Fordi guds-, åndetro og evighetstro finnes i all hovedsak uavhengig av kultur og tidsepoke, så må dette være en overlevelsesmekanisme evolusjonen har gitt oss.

For ateistiske evolusjonister finnes det ikke noen bedre forklaring, logisk sett. De har gjerne to valg:

 • Enten er det miljøet,
 • eller så er det gener…

…som gir troen på en gud. Vi kristne tror imidlertid på mer mellom himmel og jord, og er overbeviste om at det kan være mer enn egen og andres materie, eller materie generelt, som preger oss. Det finnes en åndelig virklighet.

Evolusjonistene må altså logisk sett skylde gudstro på gener fordi kulturene med gudstro kan være så langt fra hverandre at de ikke er påvirket av hverandre. De er altså ikke miljøpåvirket av andre kulturer til å ha gudstro, åndetro eller evighetstro. Da må denne troen komme annet sted ifra. Og da har de kun gener å skylde på.

Da fortsetter jeg spillet med:

2. Tar man evolusjonens overlevelsesstrategier fra mennesket, så risikerer vi at mennesket ikke takler livet, men blir skadet fysisk eller psykisk.

De evolusjonistiske ateistene argumenterer ofte for å ta gudstroen fra barn. Dermed fjerner de en overlevelsesmekanisme fra barna, en «livsstyrke» som de selv skal komme frem til at finnes, om de forholder seg ærlig til egen tenkning. Uten denne overlevelsesmekanismen får mange barn angst for døden.

Sett fra en evolusjonistisk synsvinkel så har mange ateister, humanister og irrasjonelle evolusjonister holdninger som er skadelig for barn. Når barn ikke kan vegre seg mot frykten for døden, skades en del av dem og får alvorlig nedsatt livskvalitet, søvnmangel, angst etc.

Den norske irrasjonelle ateisme og humanisme – inkludert human-etisk forbund – er en fare for barns helse. Manglende gudstro er for mange et alvorlig handicap som hindrer dem i leve livet fullt ut, eller til å være rustet til livets harde virkelighet.

Jeg skriver ikke dette for å provosere, men vet jo at en del ateister blir provosert av slikt. Det er imidlertid nødvendig å få det fram at mange barn har et stort behov for å vite at døden ikke er siste stopp, men at kjærligheten finnes også på den andre siden. Det gjelder i møte med sykdom og død hos sine nærmeste. Ikke minst gjelder det overfor tanken på egen død.

Døden truer selvoppholdelsesdriften. Den trusselen trenger vi å kunne beskytte oss mot.

To av Bibelens mest velkjente vers:

For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. 17 Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. 18 Trøst da hverandre med disse ord!

De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem; men disiplene ville vise dem bort. 14 Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: «La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til.

Det finnes en himmel, og så lenge man er barn, er man på vei dit.

Gå til innlegget

Hva skal man med bevis?

Publisert over 8 år siden

Vurderinger uten bevisene er visst så uendelig mye bedre.

Vi kan faktisk BEVISE (tro det eller ei) at om vi fjernet HELE barnevernet så hadde barn totalt sett fått det bedre. (Selv om en liten gruppe hadde fått det verre.)

Dette er egentlig så pinlig og direkte fryktelig at folk vil ikke tro det. MEN når barnefjernernes egen forskning på TUSENVIS av barnevernsbarn viser at såkalte omsorgsovertakelser skader barn mer enn å la barna være hjemme, så mister man nesten troen på menneskene. Det er nemlig ikke mindre enn galskap at slike bevis blir ignorert. Man må kanskje tilbake til heksejegerne for å finne en tilsvarende ignorans overfor bevist virkelighet.

Ikke bare er det et hån at skattebetalernes penger brukes slik. Det er terror og tortur mot de familiene - voksne som barn - som opplever det.

Desto mer man studerer av kvalitets-forskning og desto mer man ser barnevernet i et historisk og antropologisk lys, desto mer blir man stemplet som fanatiker.

Det forteller noe om forestillingenes farlige makt, og gir en nåtidig illustrasjon over hvordan livsløgner kan brenne hekser levende og gjøre hvor mye pinefullt som helst i godhetens navn.

Fra Gunn Astrid Baugerud sin uetiske forskning har alle fått tilgang til informasjon om (sitat:) "reaksjoner hos foreldrene, som høylytt gråt og hulking, klamrende atferd overfor barnet, raserianfall eller besvimelse." Dette når barna tas i varetekt av makten. Det er vel omtrent samme reaksjon man kunne forvente om noen føres bort for å skytes.

Det handler altså om TORTUR av barn og foreldre.

Gå til innlegget

Som ventet tar norsk media lett på at Norge har dummet seg ut for hele verden. Jeg kan ikke tolke den årelange ignoransen vi finner i media på annen måte enn at media er FOR Norges brudd på menneskerettighetene.

Det er en politikk media har tro på, og velger formidle til det norske folk, framfor å informere.

En av flere årsaker til FNs handling er det såkalte barnevernet. En annen årsak er psykiatriens muligheter for maktmisbruk og -overgrep.

Hans Bauge kommenterer i en av de ytterst få og gjerne små aviser som aktivt kritiserer Norges menneskerettighetsbrudd.

Endelig har FN oppdaget at Norge har i lengre tid skjult for dem at Norge driver samme sporten (menneskerettighetsbrudd. Undertegnedes kom.) selv, til og med tortur regelen bryter Norge mot. Altså EMK Art. 3. Barn blir fratatt foreldrene, kun fordi de ikke har nok penger, uforskyldt.

http://sfm.no/Arkiv-2012/Art-Des-2012/011212.FN-med-en-fortjent-nesestyver-til-Norge.htm

Jeg siterer fra Abcnyheter.no og Morgenbladet:

Blant de gruppene i samfunnet som ikke har et godt menneskerettighetsvern i Norge i dag fremhever Butenschøn pasienter i tvungent psykisk helsevern, minoritetsgrupper, flyktninger og asylsøkere, barnevernsbarn, innsatte i fengslene og andre steder der mennesker er under myndighet av andre.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/12/01/norge-degradert-av-fn

– Hva innebærer B-status i FNs organer?

– Først og fremst at vi ikke har talerett overfor FNs ulike overvåkingsorganer. Da FNs menneskerettighetsråd ble dannet i 2006, fikk de A-akkrediterte nasjonale institusjonene formell talerett, noe de også har i enkelte konvensjonsorganer. Med B-status har vi ikke lenger stemmerett i det internasjonale nettverket, og kan ikke påta oss eller få tillitsverv.

(...)

– FN setter oss på samme formelle B-nivå som land som Tsjad, Bulgaria og Tadsjikistan.

http://morgenbladet.no/samfunn/2012/norge_degradert

Mer fra Samfunnsmagasinet:

Selv om barnevernet breker om andre ting som de får medhold i fylkesnemnda og at de fjerner ungene før foreldrene får sjansen til å gjøre noe med det. Ja, dette bryter mot samme kommisjon Art. 8. Så kommer FN endelig og degraderer Norge fra foreløpig kategori A til B. Det betyr at Norge ikke lenger har stemmerett og at Norge kan brøle så mye de vil, for det er ingen lenger som skal ta noe hensyn til det.

Ytringsfrihet eksisterer ikke i Norge. Ingen kan komme og vise sin misnøye om det er noe galt i Norge, for det er ingen riksdekkende medier som vil ta i slikt. Her kan det virke som de indirekte har fått munnkurv. Der i gården påstår de at man må tenke på vær varsom plakaten.

http://sfm.no/Arkiv-2012/Art-Des-2012/011212.FN-med-en-fortjent-nesestyver-til-Norge.htm

Miljøet rundt BarnasRett.no, NKMR og forumet jeg driver, har vert med å tipse FN om det såkalte barnevernet, i denne rapporten:

http://www.crin.org/docs/critical-comments-to-norway-fourth-periodic-report-to-the-un-committee-on-the-rights-of-the-child-2008.pdf

Nå trengst det at verdenssamfunnet forholder seg til at adskillelse foreldre og barn er grusom tortur for barn og foreldre. I milliardlandet India har f.eks mange skjønt det. Da kan man få forståelse for at mennesker (individer som må ansvarliggjøres!) i Norge torturerer andre mennesker - barn og voksne.

Konsekvensen av en slik realitetsorientering, er at myndigheter kan "tvinges" til å tenke "nytt" med hensyn til barnevern. Skjønt tanker som har fulgt mennesket i alle tusen år er ikke nye. Kun for Stoltenberg & co, tunghørt media og et barnevernet langt ute på jordet.

Gå til innlegget

Ta abort, ellers...!

Publisert over 8 år siden

En velkjent problemstilling for oss som arbeider mot barnevernsovergrep er at det såkalte barnevernet gir kvinner beskjed om å ta abort. Om ikke tar de barnet. Dette fører til stor fortvilelse, sammenbrudd, selvmord etc.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/11/25/143942.htm

Sitat:

Flere ressourcesvage gravide oplever at blive presset til at få en abort af deres socialrådgiver i kommunen.

Det fortæller en række advokater, der har specialiseret sig i at hjælpe udsatte borgere. Men det er ikke lovligt, når socialrådgivere blander sig i spørgsmål om liv eller død, mener en ekspert på området.

(Sitat slutt.)

Unntaksvis så når barnevernsovergrepene media. Ikke som en brøkdel av isfjellet som bryter havflaten. Mer som at en forsvinnende liten del av isen når media. Media er nemlig ikke der i isødet. Ingen andre enn familien og isen fra de som knuser dem er der. Ikke en gang om media blir tipset er media vanligvis interessert.

Denne gangen var det en dansk avis som lyttet med et halvt øre. Som vanlig leter de ikke etter objektiv sannhet – fakta -, men agerer som om objektivitet er å la forskjellige komme til med babbel. Dersom forskere hadde gransket på denne måten, ville det ikke vert noen vitenskap.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere