Arild Holta

Alder: 57
  RSS

Om Arild

Kristen, libertarianist, og aktivist mot de utbredte overgrepene i det såkalte barnevernet. Ytringsfrihetsaktivist i et land som gjentatt dømmes i Strasbourg for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Følgere

Valget i år blir historisk

Publisert over 7 år siden

I år er det muligheter for mange historiske endringer. Men holder det?

1. FrP får med all sannsynlighet regjeringsmakt for første gang.

2. Høyre og FrP kan få flertall alene. Uansett så blir det historisk at to høyrepartier får så mye makt.

3. Småparti kan ramle ut av Stortinget. Venstre, Sosialistisk Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet er alle i en slik situasjon.

4. Miljøpartiet De Grønne kan være heldige å få repressentant på Stortinget.

5. Vi kan oppleve nye allianser mellom SV, MDG og Rødt på Stortinget etter valget. Om både MDG og Rødt får inn enkelmandater. Eller andre helt nye alianser med småparti.

6. Detter KrF ut fra tinget kan det gi nye sammenslutninger derpå, utenfor tinget, for å fremme kristen politikk med større bredde, om partiet De Kristne skulle få god tilslutning.

7. Osv

Vi står altså foran en del mulige historiske partipolitiske endringer. Det kan indikere at "grasroten" er frustrert, og har fått nok av en del politikk.

Da er spørsmålet:

VIL GRASROTEN BLI MINDRE FRUSTRERT AV AT POTENSIELLE ENDRINGER SLÅR TIL?

Det tror jeg overhodet ikke. På nettsteder finner vi menger med mennesker som raser mot banksystemet, pengepolitikken, maktsentreringen, korrupsjon, politisering av rettsystemet, sovende lover, barnevernsproblematikken, ekspertveldet, internasjonaliseringen, importen av andre lands kriminelle, etc, etc. Endringene på Stortinget gjør stort sett ingen forskjell for slikt.

Den teknologiske og kunnskapsmessige utviklingen går stadig raskere, og vil gi politikerne hodebry. Når vil eksoskjelett gi joggende tenåringer muligheten til å bryte fartsgrensen? Hva vil virtuelle verdipapir bety for økonomien? Blir neste terrorangrep utført av små roboter som kommer luftveien, konstruerte av tegninger på internett? Vil 3D-skrivere forsyne folk med våpen? Vil sterkere motorer og lettere materialer gi en luftfartsrevolusjon som ikke har noe med flyplasstrukturen å gjøre? Vil kunnskapen om livsforlengende ulovlige stoffer gi et fremtidig eldreopprør? Det er ikke grenser for uvante problemstillinger styringskåte politikere vil kunne få bryne seg på.

Det er altså mye som vil kunne demonstrere politikernes alltid manglende evner til å styre land. Om folks frustrasjon blir mat for dagens mengde småparti, kan de neste valgene bli mer spennende.

Gå til innlegget

Ren propaganda fra Vårt Land

Publisert nesten 8 år siden

Til tross for mengder av forskning som knuser barnevernet så klarer Vårt Land å presentere ren propaganda om det såkalte barnevernet.

http://www.vl.no/samfunn/rekordmange-barn-hentet-av-barnevernet/

Kan man ikke for en gangs skyld - i det minste forsøke - å komme med beviser for at barnevernet fungerer? Neida, det er den sedvanlige synsingen basert på bestemte gruppers forestillinger. Man har ikke lært noe av hverken nær eller fjern historie som viser at når man ikke har mer å fare med bak makt enn menneskers forestillinger, så fører det til systematiske overgrep.

At de som deler forestillingene primitivt applauderer det som klør i ørene, endrer ikke dette.

Når skal norske journalister lære å forholde seg til forskning? Det vil si et bevisst forhold til at noe forskning beviser mer enn annen forskning. Når skal de lære seg å forholde seg til opplysningstidens idealer som var ment å hindre overgrep mot diverse grupper?

Landsforeningen for barnevernsbarn er ikke en forening for barnevernsbarn. Det er en forening for de som opplevde at barnevernstiltakene fungerte. Altså et mindretall. Å være barn er å lære hvordan livet er. De barnevernsbarna man lyktes lære at familien ikke har verdi og at barnevernet er fantastisk - altså de som ble mest hjernevasket av barnevernets inngrep - de finner man fremst i Landsforeningen for barnevernsbarn.

Disse har over hode ikke satt seg inn i forskningen som knuser barnevernet.

Når det gjelder norske akademikere opp til professornivå, så lider samfunnet under at storparten av disse har samme ideologiske ballast som man så i Hjernevask. De tror i all hovedsak på at miljøet skaper mennesket. De tror på miljødeterminisme, sosiologisme, psykologisme osv. "Mensa-gjengen" sin oppsummering av problematikken Hjernevask-programmene tok opp passer bra også her:

"En svært ensidig og ideologisk fundert oppfatning av at mennesker er uendelig formbare fordi miljøet har alt å si"

http://www.mensa.no/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=2004

Bare her handler formbarheten om alt barnevernet fantaserer om at skader barna på uendelig mange måter. Det vil si om man kan skylde på foreldre (resten av miljøet gir man stort sett blaffen i.). Samt alle påstander de kommer med om foreldrene.

For noen tiår siden så var biologismen med å ødelegge den vestlige verden. Det var liksomvitenskap. Nå er det andre ting som er liksomvitenskap og media er propagandaredskap som venner folket til voldsmonopolets gjennomføring av liksomvitenskapen eller det liksomfaglige i familienes mest sarte og dyrebare privatliv.

Hvorfor gjør ikke politikerne noe? Hvorfor skulle de? Sosiologismen, psykologismen og miljødeterminismen bekrefter politikernes forestillinger om egen- og "systemets" viktighet, og legitimerer deres innblanding i stadig mer privatliv. De er som siamesiske tvillinger som i liten grad kan leve uten hverandre.

Fra denne ideologiske lappskausen får Vårt Land pressestøtte, og skriver som om de fikk betalt for det.

Gå til innlegget

I Mat. 7,11 sier Jesus at til og med onde mennesker er gode mot sine barn:

11 Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!

Barnevernsideologien og nedbyggingen av ekteskap og familie er et angrep på kristen tro.

Kristen tro bruker familietanken som bilde på hva Gud er (far) og hva menigheten skal være (familie). Forholdet mellom Jesus og menighet er mellom brudgom og brud eller mellom ektemann og hustru. De kristne kalles Guds barn.

Lykkes Jens Stoltenberg & co å ødelegge familien, så ødelegger de samtidig fundamentet som brukes for å forstå den kristne Guds relasjon til mennesket.

Kristne sover imidlertid, og får bare med seg brøkdeler av angrepene mot deres tro.

Gå til innlegget

«Sosialismen er mest kristen»

Publisert nesten 8 år siden

Rune Edvardsen er ute i rampelyset og heier på Arbeiderpartiet. Som Aril Edvardsens arvtaker og med Sarons Dal har han påvirkningsmakt.

Kommunisme og sosialisme er bygd på et solidaritetsprinsipp hvor man skal samarbeide og dele godene. Hvorfor er da ikke kommunismen den mest kristne ideologien?

- Jamen, Arbeiderpartiet er ikke kommunisme, sier du…

På sett og vis er det riktig. Den gamle kommunismen finnes nærmest ikke lengre. Likevel har vi kommunistiske Kina… Det vi fremdeles har er det kommunistiske/sosialistiske solidaritetsbegrepet. Det lever i beste velgående i Arbeiderpartiet.

Solidaritetsbegrepet forveksler man med kristen nestekjærlighet. MEN: Omtrent alle land som har praktisert dette har blitt mer vekkelses- og forkynnelseshatende. De har også blitt fattigere. Stort sett er det slik at de landene i verden som praktiserer former for sosialisme er de mest fattige. De som har større grad av fritt marked (kapitalisme), blir rikere.

Dette finnes det hvor mye empiriske data som helst på. Det forklarer veldig mye av følgende:

  • Kinas vekst
  • Hvorfor Singapore og Hong Kong er nærmest rikest i verden.
  • Hvorfor USA vokste seg så mektig.
  • Hvorfor Tyskland har slik økonomisk kraft i Europa.
  • Hvorfor en del lilleputt-stater er utrolig rike.
  • Hvorfor Vesten vokste seg sterk.
  • Hvorfor Japan ble en økonomisk stormakt.
  • Hvorfor Sør-Korea vokste så raskt til et i-land.
  • Etc, etc.

Hvor kommer inspirasjonen til slike rikdomsskapende samfunnssystem fra? I følge den gamle raddisen og venstrefilosofen Jürgen Habermas så skyldes det inspirasjonen fra kristen tro. Han sa for noen år siden:

– Kristendommmen og ikke noe annet er det mest grunnleggende fundamentet for frihet, samvittighet, menneskerettigheter og demokrati, den vestlige verdens referansepunkt. Til og med i dag har vi ikke noe alternativ. Vi fortsetter å hente inspirasjon fra denne kilden. Alt annet er postmoderne babling.

Hva er frihet? Det finnes frihet i åndelig betydning. Samt i betydningen «frihet fra innblanding». Som er:

Rett til å være i fred.

Jesus er Fredsfyrsten. Det handler om åndelig fred – en fred som overgår verdens forstand. Det handler også om at en gang skal han sette alt i rette stand, og vi vil se Fredsriket.

Sosialistisk solidaritet handler om å ved hjelp av voldsmonopolet (politimakten) sørge for så mye ufred for folk at de ikke tør annet enn å betale f.eks (som i Norge) 70-80% av alt de skaper, til den voldsomt store staten. Denne skal i sin tur dele disse pengene ut slik makten mener det er best. Det er altså en solidaritetstanke som bygger på UFRED.

Den kristne solidaritetstanken bygger på FRED.

2.Kor.9,7:

Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver.

Vi husker også historien om de som løy for Den Hellige Ånd i Apostlenes Gjerninger.

Ap.gj. 5,3:

Da sa Peter: «Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for Den Hellige Ånd og stikke til side noe av det du fikk for jorden din?  4 Kunne du ikke ha beholdt den? Den var jo din.

«- Den var jo din.»

«- Kunne du ikke ha beholdt den.»

Det Nye Testamentets solidaritet er bygd på FRIVILLIGHET. Man blir ikke overfalt av statsmakten, men får leve i FRED også om man ikke er så solidarisk.

Dette stemmer med den bibelske rettigheten: Eiendomsretten.

Du skal ikke stjele, sier budene. Det Nye Testamentet går lengre og kobler tyveri direkte til Djevelen gjennom å gi Djevelen navnet «Tyven»!

Retten til seg og sitt kjennetegner rike land. Fattige land kjennetegnes av at de ikke respekterer dette, men bruker statens voldsmonopol til å ta pengene fra hverandre. At slikt ikke drar Guds velsignelse over land, bevises med at disse landene er mest fattige. At det handler om en helt annen ånd enn den kristne kan man lett se på den manglende frihet for forkynnelse og kristne som har vert i så mange av disse landene. Det er blandt disse man finner verstinglandene mht kristendomsforfølgelse.

Tilbake til Rune Edvardsen:

Han hadde nylig besøk av kirkeminister Rigmor Aasrud i Sarons Dal, og benyttet anledningen til å slå et slag for hennes og Jens Stoltenbergs parti.

– For meg dreier det seg om solidaritetsprinsippet, og det mener jeg står sterkest i Arbeiderpartiet. Solidariteten i Norge mener jeg er en viktig grunn til at vi har gått fra å være å være blant de fattigste til det rikeste landet i verden, sier Edvardsen.

http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=22631

Det er rett og slett tragisk å høre slik kunnskapsløshet og — åndelig sett — forvirring. Ideologien som holder land i fattigdom skal altså være det som har gjort oss rikest.

Hvordan deler man seg rik? Jeg har hundre kroner. Så betaler jeg en person (les: staten) f.eks 25 kroner for å dele hundrelappen med en annen. Har da denne solidariteten gjort noen rikere? Ble hundrelappen til kr. 200?

Tvert imot har man skapt fattigdom. Fordi den som fordelte (staten) og den som fikk, ikke vil produsere rikdom med det de fikk. Da sitter den som skapte rikdommen igjen med kun litt av midlene han bruker til å skape rikdom med. Det som skulle skape velstand og rikdom er tatt av makten og av ikke-produktive. I tillegg kommer all forvanskingen et byråkrati er for verdiskapere.

Reell eiendomsrett skaper land som «flyter over av melk og honning». Til fattige og nødlidende. Sosialismens voldelige solidaritet tar verdiene før velferden er skapt. Derfor skaper denne verdslige solidaritetstanken fattigdom.

Det gjelder også Norge. Tross penger i fleng fra oljen, så har kommunene stadig mer fattigdom. Tross de enorme effektivitetsforbedringene teknologien har gitt oss, så får ikke folk kortere arbeidsdager. Rikdommen renner ut i sanden – i inneffektivitet, byråkrati, oppgitthet, maktens sløsing, propaganda, etc etc.

Maktsentrering er i seg selv ukristelig.

Jesus sa (Mat. 20, 25-27):

Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at folkenes fyrster er herrer over dem, og de mektige menn hersker over dem med makt. 26 Slik er det ikke blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal være de andres tjener, 27 og den som vil være den fremste blant dere, skal være de andres trell.

En av mine største helter i GT, Samuel sa (1. Sam. 8, 6-8):

 6 Samuel syntes det var ille at de sa: «Sett en konge over oss, en som kan styre oss!» Og han bad til Herren.  7 Men Herren sa til ham: «Lyd folket og gjør alt det de ber deg om! For det er ikke deg de har forkastet; det er meg de har forkastet og ikke vil ha til konge over seg.  8 Det har de alltid gjort fra den dagen jeg førte dem opp fra Egypt, og til denne dag. De har forlatt meg og dyrket andre guder. Og slik er det de nå gjør mot deg også.

(Les gjerne hele sammenhangen i Bibelen.)

Men folket ropte på herskere da som nå. Mens Israels konge ville kreve en tiende, så krever dagens herskere 70-80%. Likevel er det kristne som ikke våkner av vanviddet.

Man trenger ikke være profet for å spå en forverring i takt med at Vesten får stadig mer pengesterke stater og maktsentrering. I takt med denne ubibelske utarmingen av folks eiendeler, så ser vi åndsmakten bak makt og manglende respekt for eiendom og retten til å velge for seg og sitt, i form av strengere regimer overfor kristne.

Som man reder ligger man.

Gå til innlegget

Elsket av sosialkontoret

Publisert nesten 8 år siden

Å dele ut andres penger krever ikke kjærlighet.

Du vil trolig aldri bli elsket av et sosialkontor. Selv om sosialdemokratene kaller slikt et varmere samfunn. Av familien, derimot…! Men den bygger disse "varme" menneskene ned.

Det fører til et kaldere samfunn å gi "hjelp" som ikke hjelper de NATURLIGE hjelperne. Slik "hjelp" bygger ned individets biologisk betingede KJÆRLIGHET og ANSVAR. Tilbake er et kaldt materielt samfunn, hvor man kan ha ting og kanskje stell, men stadig ferre som man er elsket av.

Man kan like det eller ei: Men det er de du deler gener med som oftest er villig til å ofre noe for deg.

Etter hvert som familien bygges ned, så blir du i stadig større grad kun en brikke i statistenes samfunnsmaskineri.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere