Arild Holta

Alder: 57
  RSS

Om Arild

Kristen, libertarianist, og aktivist mot de utbredte overgrepene i det såkalte barnevernet. Ytringsfrihetsaktivist i et land som gjentatt dømmes i Strasbourg for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Følgere

Sivilisasjonen som kollapset

Publisert rundt 6 år siden

Enkeltmenneskets rettigheter ble politikk i opplysningstidens kristne Europa. Også datidens avvikere, sekulære og ateistiske filosofer, deltok.

Det var denne sivilisasjonen som falt når de ekstreme kollektivistene og statistene overtok: Fra kommunisme og fascisme til nazisme og sosialisme, og, nå: ekstremt statstungt sosialdemokrati og lignende sin voldsomme betoning av staten kombinert med "markedskrefter".

En voldsom betoning av stat og markedskrefter var da Benito Mussolini sine idéer, beundret av Hitler. Det var "den nye sosialismen" på 30-tallet.

Nå har de skjønt dette både Kina, Russland og Europa. USA er også på vei mot "superstaten" (tenk: statsbudsjett i forhold til innbyggertall.). Men den aggressive utenrikspolitikken har man begrenset til krigsoperasjoner hvor man lett kan knuse fienden. Ala Gadaffi.

Mens folk bedøves av fredsretorikk, rettferdighetsretorikk, brød og sirkus, så øker det politiske mørket og kontrollen over individene.

Kobler man dette til datateknologien, så får politikerne enda mer ekstrem makt.

Trøsten er at den teknologiske utviklingen holder på å løpe ifra politikerne. F.eks er flere alternative internett under utvikling. Politikerne klarer ikke å holde seg oppdaterte."Løsningen" er overvåking.

USA er et stjerneeksempel på overvåkingsforsøkene. Siste store informasjon var at de kunne utnytte grunnleggende formatering på harddisker til å komme seg inn over det meste. Kan politikerne overvåke ALT trenger de kanskje ikke holde seg teknologisk oppdaterte for å sette inn mottrekk mot uønsket informasjon.

Gå til innlegget

Ytringsfrihetshykleriet

Publisert rundt 6 år siden

I en del år har jeg sett tradisjonell medias behandling av barnevernsofre. Det er en begredelig historie.

Media hyller ytringsfrihet mens de systematisk undertrykker barn og familier som ødelegges av barnevernet. I skjølvannet av terror så aktualiseres dette enda mer. Da messer pressen til det kjedsommelige at ytringsfrihet er så viktig, så viktig.

Og det er det.

Det er viktig for de barnevernsutsatte. Som for alle andre som opplever undertrykkelse fra makt.

Professor emerita Marianne Haslev Skånland skriver treffende:

"Når det gjelder offentlighet om barnevernssaker og barneverns-relaterte saker, har jeg lenge vært av en annen oppfatning enn den politisk korrekte. Norge har flere ganger vært dømt ved Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen nettopp for krenkelse av ytringsfriheten, og når det kommer til barnevern, står det enda noen grader verre til her hjemme enn når det gjelder andre saksområder, pluss at vi er i dårlig selskap. Min oppfatning er basert på hva jeg har sett, opplevet og lest innen dette problemfeltet i mange år, ikke bare i Norge men generelt i den vestlige verden. Det står ille til i Norge med offentlig bruk av ytringsfrihet om barnevern, enda verre i Sverige. I England er det for tiden aller verst."

http://www.mhskanland.net/page47/page239/page239.html

Makten har kommet frem til den "geniale" ideen at publisering skader barn. Og, vips, så var ytringsfriheten borte. Uten beviser for at dette er skadelig, eller mer skadelig for barn enn det er å fjerne ytringsfriheten.

Appell til majoritet og autoritet

En og annen gang får vi et skrekkoppslag om barnevernets udugelighet. Det meste er imidlertid tilpasset de flestes oppfattelse, med betoning på byråkratenes virklighetsoppfatning. Byråkratene, politiet og politikerne er jo de som skal lære oss alle "Sannheten". Det har siden 70-tallet vert den nordiske modellen.

Støter man verken politikere eller annonsører, så er jo veien mest lønnsom. Man skal jo leve. (Gjett hvorfor jeg ikke har annonser på forumet jeg driver!)

Uten ytringsfrihet er de utsatte familiene i maktens vold. Med et stadig voksende barnevern, øker barnefjerningsargumentene i pressen, etter kjøttvekten. De øker også ettersom folket blir overbeviste om argumentene. Da blir det enda flere som gjentar. Slik forskyves virklighetsoppfatningen sakte men sikkert. Demoniseringen av familiene får vokse seg sterkere og sterkere.

Det eneste som mangler i argumentasjonen er den beste evidensen - og tusener av familier.

Appell til frykt

Til slutt er situasjonen blitt så ille at de som utsettes for det såkalte barnevernet, tror på barnevernets virklighetsoppfatning. De bruker barnefjernernes ideologiske begreper på egne saker. Og de tror at barnevernet er så viktig og så nyttig. (Bare ikke i deres egen sak.) Viktig fordi ditt og datt, myter og pjatt. Ikke minst fordi det finnes faktisk noen fryktelige enkeltsaker. Samt en del saker som media forsøker blåse opp så de skal leve til evig tid.

Objektiviteten uteblir imidlertid så voldsomt.

Er virkelig foreldre farligere enn ikke-foreldre? Ignorerer man tidsfaktoren - tiden sammen med barn - så kan man argumentere for at foreldre er farligere enn pedofile. Hvor langt lar pressen seg bruke? Er foreldre farligere enn barnevernsansatte, lærere, fritidsledere, osv?

Er ytringsfriheten til for løgnen?

Propaganda, kalles mye av dette. Bevisst eller ubevisst. Noen ganger kalles det løgn. At ytringsfriheten ikke er til for løgnen, skjønner selv ytringsfrihetsaktivister som meg. I vert fall ikke for maktens løgner der det er strukturelle overgrep.

Ytringsfriheten er til for å avsløre løgn og maktmisbruk.

Media har imidlertid sett lyset, og der i stråleglansen sitter det hvite riddere - barnevernsarbeidere. Da trenger media verken evidens eller ytringsfrihet for barnevernets offer.

Vær Varsom-plakaten sier:

Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep [...] fra offentlige myndigheter [...] eller andre.

Mantraet "Barns Beste" sier altså at dette ikke gjelder. De som sitter med makten i barnevernsaker, kan skjule seg bak at det er skadelig for barna. De som sitter med makten er nemlig "ekspertene". Ingen som ER bevisene trenger reelt å bevise. Dessuten er litt informasjon fra noen offentlige parter dagens uskrevne definisjon på objektivitet. At framtiden vil både le og gråte av det ikke-dokumenterte liksomfaglige babbelet, betyr ikke noe.

Objektiv sannhet finnes ikke der makten er Sannheten, og Det Gode. Hvem trenger vel bevis for det vi "alle" "vet" er "best"?

Så da er det jo bare å fortsette å forkaste ytringsfriheten for barnevernsofrene?

Skånland skriver videre:

"Det er internett som er bæreren av ytringsfriheten om barnevernet, det eneste stedet der man finner vedholdende protest og informasjon om grusomhetene."

Man får vel bare glede seg over at den tradisjonelle media går tilbake. Det gir håp på lang sikt.

Gå til innlegget

Ingen feiring i år heller

Publisert nesten 7 år siden

Nå er det 11-12 år siden sist jeg gjorde noe som lignet feiring av 17. mai.

Det er vemodig at dette landet ikke er noe å feire.

 • Familiene ødelegges. Barn holdes som fanger ved hjelp av voldsmonopolet.
 • Politikernes vilje går foran lover.
 • Korrupsjon aksepteres i maktbruk og domstoler.
 • Byråkratiet har forbrukt mye av verdiskapningen siden 60-tallet.
 • Samvittighetsfrihet blir forbannet av de folkevalgte.
 • Norge har en lang rekke av dommer mot seg i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
 • Folk og politikere hyller sammenslutningen av de mest kriminelle statene (FN) foran andre organisasjoner.
 • Skolepolitikken er blitt mer autoritær siste 15 år. Kampen om barnas sjel er blitt hardere.
 • Ytringsfriheten forsøkes kontinuerlig å begrenses.
 • Respekt for Grunnlovens ånd finnes ikke hos politikere flest. Det er kunsten å omgå den i stillhet som gjelder.
 • Osv.

Hadde nå bare oljen vert noe å rope hurra for… Men rikdom i hendene på autoritære politikere er skadelig.

Gå til innlegget

Handler IQ om intelligens?

Publisert rundt 7 år siden

Over til det politisk ukorrekte! (Som om jeg ikke holdt på med det hele tiden…) Hvem er smartest? Menn eller kvinner? :-)

Denne kommentaren er ment litt uhøytidelig. Men er likevel verd å tenke over uten feministkulturens briller.

IQ-tester indikerer noe interessant: Det er flere menn som scorer dårlig og flere menn som scorer bra. For å få det matematisk sammen, så er det færre menn enn kvinner rundt gjennomsnittsIQen.

Om dette virkelig forteller om reell intelligens vil det være flere menn som vinner nobellpriser, sjakkturneringer, oppfinner ting, vinner poker, driver effektiv næringsdrift, er i ledelse, osv.

Og det rare er at slik er det.

Sier (manglende) IQ noe om intelligens, så skal det også være flere mannlige tapere i skolesystemet.

Og slik er det jo faktisk…

Menn er altså både best og verst når det kommer til prestasjoner.

Derfor gjør menn det bedre der det er FÅ lederposisjoner å kjempe om. Mens der det er MANGE vil da kvinnene kunne gjøre det like bra/dårlig. Egentlig dårlig, for det er ikke MANGE som er gode ledere.

Det er en samfunnspatologi med nettopp MANGE ledere, som skaper dårlig ledelse og undertrykkelse.

Gå til innlegget

Det som redder oss er forståelsen av REELL BEVISFØRING.

Mennesket er på mange måter et tragisk vesen som kan finne det "bevist" at noen er hekser, at jøder er farlige, at kristne dreper flest, at familier er farlige, at mennesker er syke fordi de ikke går med strømmen, at frihet er farlig, at man enkelt kan tenke seg til ekstremt kompliserte saker som politikk, barns prognoser, hva universet er, etc, i sine hoder (uten empiri). Osv.

Det som redder oss fra slikt er forståelsen av REELL BEVISFØRING. Det vil ganske enkelt si: Hvordan komme fram til sannheten. Eller: Hvordan avdekke virkligheten.

I dette er det visse begreper som er viktige:

EMPIRI.
Empirisk forskning eller reell observasjon, kan alle gjør om igjen og få samme resultater. Man har bevist virkligheten.

SIGNIFIKANT.
Signifikant forskning eller statistikk har tall på hvor sikre resultatene av forskningen er. Gjerne fra 95% sikkert og oppover.

FALSIFISERT.
Når arbeidshypoteser blir sikre teorier så er det gjennom falsifisering: Man finner ikke noe som undergraver teorien.

Norske dommere forholder seg imidlertid til dårlig EVIDENS. Barnevernet holder seg ikke til det en gang. (Holder på med en artikkel om dette.)

EVIDENS er alt fra skikkelige bevis til Magne Raundalens uvitende synsing, fritt for forskningen andre kjenner, og Kari Killéns ubrukelige forskning uten vitenskapelig nivå.

For å komme fram til gode svar på kompliserte saker trenger man…

RETT bruk av matematikk (eks: statistikk) og logikk.

FEIL bruk kalles f.eks RASJONALISERING. Da bruker man gjerne tankefeil, "lener" seg til BIAS'er, dårlig statistikk og elendig forskning som ARGUMENT for eget og andres selvbedrag. Man lar troen gå foran bevisene, og ender opp med selvbedrag eller livsløgner.

Vi sitter alle med slike livsløgner. Virkelige sannhetssøkere søker å bli kvitt SINE EGNE livsløgner, SITT EGET selvbedrag.

Frykter du sannheten eller er forelsket i eget speilbilde?
Har du en overtro på egen kultur eller annet?
Etc.

Da er det lett å velge rasjonaliseringen. Vi gjør det ALLE fra tid til annen, og må ta kampen opp mot oss selv og FOR SANNHETEN, slik at vi kan bygge en god karakter for sannheten.

Karakterbygging tar tid, derfor er det viktig å ha tålmodighet med de som kjemper for sannheten. På dette punktet gjelder imidlertid at de som ikke er med, er imot. For det er ikke mulig å forholde seg til sannheten på et bredt område om man bare flyter med og lar informasjonsflommen og egne følelser forme argumentene som gir oss OVERBEVISNINGER/TRO.

Sannheten i vansklige og følelsesbetonte spørsmål er dessverre ofte noe man må kjempe for - mot både strømmen og egne følelser.

De feige og uredelige tar ivertfall ikke denne kampen. Er vi ærlige mot oss selv ser vi alle at vi må kjempe mot slikt i oss selv. Lysten til å rasjonalisere følger oss som en liten djevel.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere