Arild Holta

Alder: 57
  RSS

Om Arild

Kristen, libertarianist, og aktivist mot de utbredte overgrepene i det såkalte barnevernet. Ytringsfrihetsaktivist i et land som gjentatt dømmes i Strasbourg for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Følgere

Gal ideologi prakkes på folket

Publisert nesten 12 år siden

Barnevernet er såkalte miljødeterminister. Det vil si de tror at miljøet (for dem er det foreldrene) er skyld i omtrent alle problem barn måtte ha.

At makten sprer denne overtroen har som motiv at det gir en mengde kvinnearbeidsplasser i det offentlige. Kort sagt gir det muligheter for å bruke mange milliarder kroner til offentlige institusjoner som sysselsetter kvinner. Skal Norge være verdensmestere i likestilling, så er de avhengig av disse arbeidsplassene.

Jeg har ikke noe mot at kvinner velger sine liv selv. Men det skal selvsagt ikke skje ved hjelp av overgrep mot familier.

Dagens likestillingsaktivister og -ideologer gir blaffen i at dette går ut over familiene, for lykken er visst ene og alene kvinner i jobb...

I dette ligger altså mye av den storpolitiske bakgrunnen for barnevernsovergrepene.

Barnevernsarbeiderne er stort sett enkle mennesker som tar til seg ideologien som sier at foreldrene er det farligste for barn. De tror det er faglig. Det høres sykt ut for normale mennesker, men Øivind Aschjem, familieterapeut, og Norges mest kjente person i organisasjonen Alternativ til vold (ATV), sier det rett ut: Familien er det farligste stedet for barn.

Derfor forsøker barnefjernerne å nekte foreldre å ha noe som helst med sine barn, etter såkalt omsorgsovertakelse. De tror barn, som ikke fungerer helt etter en A4-ramme, har tatt alvorlig skade av foreldrene.

For familiene som blir utsatt for dette, er det en forferdelig påkjenning. Mange får ikke bare psykiske problemer av det, men blir så nedslitte at immunsystemet ikke lengre fungerer tilfredstillende, og de får alle mulige sykdommer, hjerteproblemer, kreft, ja, hva som helst. (I fjor døde flere personer i sin beste alder, i miljøet mot barnevernsovergrep. Blandt annet noen av de mest aktive på forumet jeg driver.)

Så hva kan man si... Farlige familiefientlige mennesker har makt i Norge. Barneombudet har slikt farlig tankegods. Norges mest kjente psykolog, Raundalen, vil ha massiv overvåkning av familiene. Man finner flere av disse innflytelsesrike personers "ekspertuttalelser" på regjeringens sider.

At familiene taper i 85-97% av tilfellene overfor fylkesnemnda, er altså politisk styrt. Dette er ideologisk trend i tiden, og det er en svært farlig trend.

At slike sprø ideologier får spre seg skyldes at media deler ideologiene, og slipper f.eks ikke slike som meg til der. Vi som kjemper mot barnevernsovergrep, blir for det meste oversett av pressen. Slik har det vert i over 20 år. Dermed får folk kun barnevernet sin versjon, med få unntak, og folk får et ensidig bilde av saken, og tror barnevernet er fantastisk.

Nå har vi imidlertid internett hvor ingen - foreløpig - kan hindre oss å slippe til. Selv om mange av oss er blitt kastet ut av internettforum, bloggdebatter etc. På det verste må vi bruke utenlandske leverandører.

Det utrolige er at det finnes masser av knallgod forskning som beviser at makten tar feil mht miljødeterminisme. Dette blir imidlertid effektivt undertrykt.

Gå til innlegget

Sprøyt om lesbeforskning

Publisert nesten 12 år siden

Vårt Land virker til å bite på tøvete forskning om at det er sunnere å vokse opp hos lesber enn i vanlige familier. Forskningen er typisk ideologisk propaganda.

Vårt Land skriver (sitat):

Mens 5 prosent av barn i vanlige familier i årene fra 1992 til 2008 var til behandling for lidelser som depresjon, personlighetsforstyrrelser og anoreksi, var det samme tallet bare 2 prosent av 387 barn i lesbiske familier, skriver VG.

Barna som deltok var i opp til 23 år gamle og tilhører den første generasjonen, som etter en lov fra 1999 er blitt adoptert av deres biologiske mor og hennes kvinnelige partner.

Mer robuste mødre. Merete Laubjerg ved det danske instituttet for Folkesunnhetsvitenskap ved Universitetet i København, sier til Politiken at resultatet tilbakeviser bekymringene for hvordan barn påvirkes psykisk av å vokse opp med en annerledes familiestruktur.

Hun tror en forklaring på tallene kan være at lesbiske mødre er mer robuste fordi de gjennom livet har møtt mer motstand enn heteroseksuelle par.

– Motstand kan gjøre en sterk, og dette overføres kanskje til barna, sier Laubjerg.

(Sitat slutt.)

Det man her gjør er å forklare forskning ved hjelp av myter.

All den tid minst 70% av adferdsavvik er genetisk betinget (i tillegg til VALGET), så må vi lete etter genetiske forklaringer FØRST.

Det er heller ikke lenge siden norske forskere påviste at lykke var genetisk betinget i 80% av tilfellene.

Så hvorfor er ikke da barna deprimerte? Jo fordi deres lespiske mor har gitt de gener for psykisk styrke og glede.

Hvordan kan jeg hevde at mødrene er psykisk sterke? Jo, fordi de er foregangskvinner, som har våget å gå mot strømmen. Deprimerte mennesker har vanligvis ikke den styrken. Depresjon tar vanligvis kraften fra mennesker.

Dette betyr ikke at jeg støtter deres valg, som jeg mener er galt. Imidlertid innser jeg at man kan være hvor sterke som helst for et galt valg og en gal tro.

Kort sagt har det ingen ting med saken å gjøre at moren var lespe.

Gå til innlegget

Nå er jo ikke de andre partiene mye bedre mht forskningsbassert kunnskap på dette punktet. Det er altså middelalderiske tilstander, hvor forskningen undertrykkes av ideologi, synsing, babbel og påstander, mer eller mindre finansiert av oljerikdommene. <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } H1 { margin-bottom: 0.21cm } H1.western { font-family: "Albany", sans-serif; font-size: 17pt } H1.cjk { font-family: "Andale Sans UI"; font-size: 16pt } H1.ctl { font-family: "Tahoma"; font-size: 16pt } H3 { margin-bottom: 0.21cm } H3.western { font-family: "Albany", sans-serif } A:link { so-language: zxx } --> Når jeg skrev (delvis i samarbeid med en anonym) en høringsuttalelse til regjeringen, mot den påtenke nye barnevernsloven, så påpekte jeg at forskningen forkaster de rødgrønne sine idéer om barnevern.

Biologiske (naturlige foreldre) kontra ikke-biologiske konstalasjoner

Skader, lidelse, sexmisbruk, mishandling etc i ikke-biologiske familier er dramatisk forhøyet. De canadiske psykologene Martin Daly og Margo Wilson sin forskning viser risikoen for barn i ikke-biologiske miljø.

Her er en omfattende artikkel av prof. Marianne Haslev Skånland om Martin Daly og Margo Wilson sin forskning.

http://mhskanland.net/page64/page65/page5/page5.html

Sammenlignende forskning

Bohman & Sigvardsson gransket barn registrert for adopsjon. Forskningen viste at på gruppenivå hjalp det ingen ting å fjerne barn fra påstått for dårlige foreldre.

Om du undrer hvorfor myndighetene ikke bare beviser, gjennom sammenlignende forskning, at omsorgsovertakelse virker, så er altså dette allerede testet. Det virker ikke.

Litt mer om dette finner du her:

http://www.barnasrett.no/Forskning/bohman.htm

Arvelighetsperspektivet

Per i dag hevder forskerne at arv utgjør ca 60-70% av adferdsavvik. 10% er "vet-ikke-gruppe". En mengde miljøfaktorer er skyld i resten. Fra hodeskader i trafikken til mobbing i skole, voldtekter, overfall, dårlige venner, rus, etc.

Ja, og så foreldre da som bv skylder omtrent alt på. (Nå har jeg vert deterministisk, noe jeg egentlig ikke er. Jeg tror på valget.) Barnevernet skylder som sagt på foreldrene. Forskning om arv bør være noenlunde kjent, og er på kollisjonskurs med barnevernstenkningen.

Evolusjonsperspektivet

Det er MINE gener jeg arbeider for å føre videre. I KONKURRANSE med de andre sine gener. Martin Daly og Margo Wilsons forskning over belyser dette.

Kristne kreasjonister ser sikkert også konkurransen i naturen, uten å dra konklusjonen evolusjon. Eller i vert fall ikke i samme grad.

Faktaene på gruppenivå, som forskningen dokumenterer, er de samme enten man er kreasjonist eller annet.

Skaden på barna ved adskillelse barn og foreldre

Fra boken "Adskillelse Barn og foreldre" av Sverre Kvilhaug.

"En gruppe forskere i Israel, O. Agid, B. Shapira, J. Zislin, M. Ritsner, B. Hanin, H. Murad, T. Troudart, M. bloch, U. Hersco-Levy og B. Lerer, presentert i Molecular Psychiatri i 1999, og referert bl.a i Mental Health Today, la fram meget overbevisende og dramatiske forskningsresultater vedrørende psykiske forstyrrelser relatert til tidlig tap av foreldre, særlig adskillelse på annen måte enn ved død. Innledningsvis uttales i forskningsrapporten at den antatte sammenhangen mellom tidlige miljømessige stressfaktorer som tap av foreldre som barn og psykisk psykdom i voksen alder, har pirret psykiateres nysgjerrighet i størstedelen av århundret. Utrolig nok, min kommentar, synes det likevel ikke å ha pirret nevneverdig norske eller nordiske forskeres nysgjerrighet. (...)"


For å gjøre historien kort, så kunne det knyttes økt mengde psykiske-, sosiale- og mange andre problemer til adskillelse barn og foreldre. Kort sagt: Barna tok skade.

Sannsynligheten for at forskningsrapportens resultater var tilfeldige, kunne gjerne måles i promille! Til sammenligning så er det akseptabel god forskning når slikt kan måles under 5%.

Dette er sosiologisk forskning som er alt annet enn nordisk sosio-babbel. Første delen av nevnt bok, inneholder en mengde referanse til- og beskrivelse av god forskning.

Skadeomfang og selvmord hos norske barnevernsbarn - 1990-2002

http://www.nibr.no/content/view/full/2355

Barnevernsbarn tar sine liv 8 ganger oftere enn andre barn. Alle typer helseproblem og skader er dramatisk overrepresentert.

Kynisk skylder barnevernerne dette på familien. Men forskningen av høy kvalitet som jeg viser til over, sier noe helt annet.

Dette skal være nok til å vekke de som vil bli vekket fra den ideologiske søvnen. Det er ganske enkelt vitenskapelig bevist at det såkalte barnevernet ikke fungerer. Likevel bruker man over 12 milliarder norske kroner på denne motbeviste ideologien.

Det er altså årsaker til at FN kritiserer Norge sin stjeling av familienes barn. Det samme gjelder hvorfor menneskerettighetsdomstolen Strasbourg dømte Norge for barnevernsovergrep.


(Enhver har artikkelforfatter – Arild Holta – sin tillatelse til å fritt kopiere fra artikkelen.)

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere