Arild Holta

Alder: 57
  RSS

Om Arild

Kristen, libertarianist, og aktivist mot de utbredte overgrepene i det såkalte barnevernet. Ytringsfrihetsaktivist i et land som gjentatt dømmes i Strasbourg for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Følgere

De mange kjønn

Publisert nesten 5 år siden
den kjønnsidentitet man mener seg å inneha

Det er vel bare kreativiteten som setter grenser for ideer om kjønnsidentiteter.

1. Jeg er svært FOR at folk skal få være fri til alle mulige ideer rundt dette.

2. Jeg er svært MOT at de skal få tvinge sine syn på andre slik at andre tvinges til å handle etter andres ideer. 

Det første handler om frihet. Den andre handler om opphevelsen av frihet.

Sex-aktivistene vil tvinge andre til å leve etter sex-aktivistenes syn. De nøyer seg ikke med frihet, men krever å minske andres frihet.

I den grad man tar friheten fra folk, vil man trenge parallelle samfunn.

Gå til kommentaren

Kollapsen kalles psykologi

Publisert nesten 5 år siden
Problemet er at når en statsinstitusjon innfører noe slikt er det et uttrykk for en gjennomgripende mental kollaps der man for lengst har mistet kontakt med virkeligheten og folk av sekterisk legning har kuppet byråkratiene.

Siden vi har liksomvitenskapelige fag betalt av skattepengene, så får vi slikt vås. Det meste av kraftige trender har liksomfaglig støtte i et eller annet. Det er en del av forbannelsen med store stater. Statene fungerer som ekstreme forsterkere av trender, gjennom at trendene får styrke fra skattebetalernes penger. Deretter vokser de seg sterke nok til å påvirke lovverket.

Dette pågår fra legemiddelindustrien til barnevern, psykiatri, homsedebatt og livssyn.

Innenfor "de myke vitenskaper" er det dårlig krav til vitenskapelig metode. Derfor fungerer f.eks psykiatrien delvis som et sekterisk konglomerat av ideer om mennesker, psykisk helse og terapi man aldri har sjekket om virker i praksis.

Det som har minst påvirkning i psykologien er gjerne biologi og evolusjonspsykologi.

Det siste er interessant fordi om det finnes et surr rundt dette med kjønn så har den evolusjonære kjønnsutviklingen, hodet og kroppen hatt hver sine evolusjoner hvor de har utviklet seg uavhengig av hverandre som om det finnes flere parallelle miljøer isolert fra hverandre. Psykobablet er altså en fornekting av evolusjonen i tillegg til biologi, antropologi, arkeologi, historie, osv.

Det er altså uttrykk for et vitenskapelig kollaps hvor skattebetalernes penger finansierer en undergraving av evolusjonsteorien. Ikke for å tilfredstille religioner, men for å tilfredstillle sosio- og psyko-babbel.

Gå til kommentaren

Underlig

Publisert rundt 5 år siden
Vi nærmer oss en 500-års markering av det som etterhvert ble en "reformasjon", hvor undertrykking av annerledes tenkende ble sett på som fullstendig legitimt. Selv Grunnloven av 1814 ble smittet av viljen til å undertrykke.

Undertrykkingen av anderledes tenkende var sterkt til stede før reformasjonen og andre strømninger minsket denne med opplysningstidens ideologi.

Grunnloven var en av de mest liberale i historien.

I vår tid demoniseres det som gav oss friheten. Det er en ekstremt farlig trend, så lenge ingen dokumenterer å ha noe som gir mer frihet. Man kan ikke demonisere det som skapte friheten uten at det får konsekvenser for friheten.

Gå til kommentaren

Det ondes problem...

Publisert rundt 5 år siden
Robin Tande – gå til den siterte teksten.
Han kan ikke hjelpe dem fordi han i sin kjærlighet har gitt voksne mennesker fri vilje til å mishandle dem? På tide at dere tar dere sammen og tenker litt over utslaget av denne store kjærligheten, det er kanskje lov å bruke vettet?

...er forklart gjentatte ganger.

Kort: Lidelsen er du og jeg skyld i. Det er vårt ansvar. I tillegg skylder Bibelen på Djevelen. Disse som lider har en evig himmel i vente.

En verden uten ansvar fungerer ikke. En verden uten konsekvenser fungerer ikke. Det gir dreping uten lidelse, hopping utfor stup uten smerte. Dypvannsdukking uten drukning. Konsekvensen av en Gud som systematisk griper inn er logisk et psykotisk verdensbilde. Den andre logikkfeilen er at man ser ikke premissene til Den Allmektige. Derav kan man ikke utlede logisk hva den allmektige skal gjøre.

Det vi kan er å ta ansvar for våre medennesker så godt vi kan.

Vi kan også ta en titt på hvilket livssyn som mest effektivt finansierer bort lidelse. Eller som i størst grad har protestert på sosialismens opprettholdelse av fattigdom og dermed også lidelse.

Vi kan forholde oss logisk til erfaringene. Ikke til Guds premisser eller konsekvensene av manglende ansvar.

Helvete er også umulig å forholde seg til. For også det krever Den Allmektiges premisser for å bearbeide logisk.

Så kan vi stole på Gud at alt går rett for seg til slutt. Eller vi kan velge en annen tro.

Gå til kommentaren

Bibelen hjelper oss MOT dette

Publisert rundt 5 år siden
For vi er historisk, geografisk og kulturelt betingede vesener.

Bibelen og den kristne tro øker perspektivet svært mye enten man tror på åpenbarelse eller ikke. En tro som fikk sin kjerne i løpet av flere tusen år og som derpå er tolket og forstått gjennom ytterligere årtusen, har noe svært solid over seg. At dette kan bevises i kraft av den frihet det gir og de livskarftige samfunn det gir, burde gi oss alle et svært ydmykt forhold til dette.

Istedenfor ser vi at tilfeldige trender på noen tiår til et par hundre settes oppp som sannheter som skal ha autoritet til å rokke ved Bibelens ord.

Det er en ting vi skal bruke i tolkningen av Bibelen, og det er evidens av høyeste grad. Når den personlige subjektive erfaring reiser seg mot noe, så er også mye av det vi kaller erfaring tolkninger av sansing. Da er ydmykhet svært viktig. For det er mange måter å se ting på, og måten man forholder seg til erfaring vil gjerne endre seg gjennom livet. I dette kan vi ha stabiliserende livssyn og også støtte seg til røde tråder gjennom historien, i biologien, antropologien og til og med evolusjonspsykologi som oftere har konklusjoner nært den kristne tro enn mye psykologi og sosiologi.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere