Hogne Øian

Alder: 11
  RSS

Om Hogne

Sosialantropolog og forsker.

Følgere

Publisert over 9 år siden

Derfor er det mitt stall tips at det udefinerbare venstre bør konsentrer seg noe mer om fakta og drøfting av sak

Det var nettopp det jeg gjorde i min forrige kommentar, nemlig å konsentrere meg om fakta og drøfting av sak. Men Reinhardtsen foretrekker tilsynelatende å skygge unna...

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden

Jeg kunne ramse opp en hel serie med voldsepisoder som har funnet sted i USA de aller siste årene, der politiske motiver har vært i bildet. Enten det dreier seg om anti-abortaktivister eller «hvit makt»-tilhengere med forbindelse til paramilitære grupper, har nesten ingen blitt omtalt i norske aviser.

Reinhardtsen antyder i sitt innlegg at årsaken til Corkins voldshandlingen er å finne i at han ble ført på ville veier av et «ekkokammer». Da mener han kanskje at den samme type forklaringen bør gjelder også for ABB sitt vedkommende?

Det finnes noen ekstreme utgaver av homoaktivistbevegelsene i USA. Her snakker vi tross alt om et marginalt fenomen når det gjelder oppslutning. Og mener Reinhardtsen at The DC Center, der Corkins skal ha jobbet, inkluderes i dette? Kjenner Reinhardtsen til hva denne organisasjonen står for? Hva slags «ekkokammer» representerer det?

Jeg har ikke bedt Kahrs stå til ansvar for noe som helst annet enn hans åpenbare forsøk på å framstille FRC som noe annet enn det organisasjonen er. De som står bak uttalelsene jeg refererte, har ikke bare «tilknytning» til FRC, de er profilerte talsmenn for sin arbeidsgiver. FRC har så vidt meg bekjent ikke gjort noe som helst for å ta avstand fra dem eller moderere dem.

Gå til kommentaren

Ingen hensikt

Publisert over 9 år siden

Vega ble så vidt jeg husker fra min gjennomlesning av den slettede tråden i morges møtt med en rekke innvendinger, som slettes ikke bare var usaklig personangrep. Åpenbart er Vega ute av stand til å reflektere over noe av disse, og en videre debatt blir fullstendig meningsløst.

Jeg vil bare påpeke at det ikke er riktig det Vega hevder, at han «bare har problematiserer hendelsesforløpet». Han har «problematisert hendelsesforløpet» ved å sette det inn i en helt spesiell kontekst. Det er denne konteksten, og de åpenbare motivene for å konstruere denne konteksten for hendelsesforløpene, som mange finner nedrig.

Ut fra hva Vega skriver her og på bakgrunn av hans opptreden i tidligere tråder  på VD, er det lite som taler for at det har noen hensikt å repetere ting omkring dette. Vega må gjerne fortsette å skrive så mye han vil om Arbeiderpartiet, men han kan ikke agere på hvilken som helst måte og forvente å i enhver sammenheng bli møtt med respekt. Slik er det heller ikke med alle oss andre ... 

Gå til kommentaren

Toleranse og respekt

Publisert over 9 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.

Man kan ikke utbre toleranse ved hjelp av intoleranse

Vega må gjerne fortsette med sine utgytelser, for min del.  Når jeg sier det, betyr det at jeg tolererer at han gjør det. Men i mine øyne fortjener hans utfall mot Eskil Pedersen, slik de kom til uttrykk i det slettede innlegget, ingen som helst respekt. Merk også at jeg her bruker uttrykket «hans utfall». Det er med andre ord utfallet jeg ikke kan respektere. Likevel, at Vegas navn neves i denne sammenhengen, er vel uunngåelig, all den tid det er Vega selv som har formulert den nedrige angrepet på Eskil Pedersen som person og delte dem med offentligheten.

Gå til kommentaren

Å kalle en spade for en spade

Publisert over 9 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.

moralske merkelapper

"Mener virkelig Avnskog det er anstendig å vurdere Eskil Pedersens egenskaper som politisk leder, som samfunnsborger og som menneske ut fra hendelsene på Utøya?"

Dette er et spørsmål Avskog ikke vil svare på nå. Men så vidt jeg kan erindre fra den slettede tråden, ga han der uttrykk for noe i den retning. Men hva i all verden er de gode argumentene for noe slikt?

Nå hevder han til overmål at å mene at Vegas utspill er uanstendig er det samme som å sette moralske merkelapper på noen? Hvorfor mener han det? Er det virkelig Avnskogs oppfatning at offentlig debatt skal være unntatt moralske og etiske vurderinger? Mener han at i offentlig debatt er det illegitimt å hevde at noe som uttrykkes av andre er uanstendig?

Etter mitt syn var Vegas innlegg på ingen som helst måte en invitasjon til en saklig debatt om en reell problemstilling.(Slettet av moderator pga personangrep)

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere