Hogne Øian

Alder: 11
  RSS

Om Hogne

Sosialantropolog og forsker.

Følgere

Publisert over 9 år siden

Mattilsynet sier at merking av halalmat er frivillig blitt. Derfor blir alt kjøtt produsert som halal.

Dersom merkingen er frivillig, så vil det altså automatisk føre til at alt kjøtt slaktes i henhold de rituelle reglene som forutsettes for at kjøttet skal være halal? Her ser det ut til at GBP blant annet glemmer at det er en svært liten andel dyr som slaktes etter denne metoden. Hva tror han skjer med alt det andre kjøttet? Eksporteres det, eller går det på fyllinga? Dessuten, Nortura hevder at konsernet merker alt halalslaktet kjøtt. Men det er kanskje ikke grunn til å tro på dem…?

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden

Bare for å presisere så er alt kjøtt en kjøper i dag halaslakt. Merkingen som var tidligere er fjernet for å få en rimeligere produksjon.

Hmm... hvor har nå Georg Bye-Pedersen disse opplysningene fra?

Gå til kommentaren

????

Publisert over 9 år siden

Jeg har stilt ett - 1 - spørsmål.

Man må etter noen tid kanskje åpne for at Øians forvirring er reell.

Dette syne jeg blir ganske tullete. Så vidt jeg kan se har Reinhardtsen i denne tråden stilt flere spørsmål. Dersom han ikke er tilfreds med måten jeg har besvart dem på, kan han kanskje tillate seg å begrunne hvorfor?

Gå til kommentaren

Forvirrende

Publisert over 9 år siden

svar som behendig ikke gis

Skulle Reinhardtsens moderasjonen til "de værste uromomentene" plage meg? Nei, tvert i mot vil jeg hevde at det beroliger meg en smule. For øvrig må jeg innrømme at det er svært uklart for meg hvilke spørsmål Reinhardtsen egentlig vil jeg skal svare på, som jeg ikke har svart på? Så dersom han ikke kan være mer tydelig der, kan vi kanskje la saken ligge?

Gå til kommentaren

Ikke avsluttet

Publisert over 9 år siden

Er debatten slutt der? Trenger man derfor ikke å ta stilling til dillemaet?

Det er en mildt sagt svært omtrentlig gjengivelse av en tidligere disputt Reinhardtsen og jeg hadde for litt siden. 

Spørsmålene han stilte var dette:

«1. Er det mulig å forestille seg at konfliktnivået kan bli så høyt, at alt vi har igjen er valget mellom flere onder? 2. Er det utenkelig, at adkillelse av folkegruppene ikke nødvendigvis, må være det absolutt største onde? Her er mine utvetydige svar: 1. ja, 2. nei

Nå var disse spørsmålene direkte rettet til en annen debattdeltaker enn meg. Jeg mener imidlertid de reiser så viktige problemstillinger at ingenting kan svares på før en rekke forhold er avklart. Derfor stilte jeg Reinhardtsenen rekke spørsmål (som han selv ikke har besvart) i denne kommentaren:

«Reinhardtsen uttrykker seg fortsatt dulgt (i mer enn en betydning). Hva slags konflikter er det han egentlig sikter til? Adskillelse av folkegrupper? Hvilke problemer skal det egentlig løse? Vi kjenner jo slikt fra tidligere gjennom begreper som apartheid og lebensraum. Derfor er det grunn til å stille Reinhardtsen spørsmål om hva han tenker på med begrepet 'folkegruppe' i denne sammenhengen? Hva skal kriteriene være for å definere folkegrupper? Dessuten, med hvilke midler skal adskillelsen finne sted? Reinhardtsen har i en nylig kommentar selv tatt til orde for at selvforsvar med alle midler er tillat. Etter all sannsynlighet vil et enormt antall mennesker oppleve den adskillelse som Reinhardtsen har i tankene som et overgrep. Konfliktdempende vil hans løsning på de ikke nærmere beskrevede problemene neppe være

Når jeg nevner apartheid og lebensraum er det ikke for å avslutte diskusjonen gjennom «stempling», «stigmatisering», «personangrep» etc., etc. Grunner er at jeg vil utfordre Reinhardtsen til å avklare hvordan hans ide om ‘adskillelse av folkegrupper’ skiller seg fra de eksemplene vi kjenner til om dette fra nyere historie. Så lenge Reinhardtsen ikke vil avklare noe som helst rundt dette, er det vel han selv som avslutter diskusjonen.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere