Hogne Øian

Alder: 11
  RSS

Om Hogne

Sosialantropolog og forsker.

Følgere

Mangel på refleksjonsevne

Publisert over 9 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.

åpen, fri og demokratisk debatt

Fri og åpen demokratisk debatt? Ja, det inkluderer også utvekslinger av synspunkter når det gjelder etikk og moral. Avskog og andre av Vegas tilhengere forstår ikke dette. Dermed avslører de etter mitt syn fatal mangel på refleksjonsevne.

Vegas siste innlegg må naturligvis sees i kontekst av hva han har postet her på dette forumet tidligere.  Det meste han har gir uttrykk for av synspunkter har åpenbart ett eneste referansepunkt, nemlig forestillingen om Arbeiderpartiet som kilde til alt det onde her i verden. I Vegas øyne er alt han selv ikke liker resultater av «kulturmarxistiske» plot. Der andre f.eks. ser uintenderte konsekvenser av kapitalistisk utvikling og globalisering, ser Vega resultater av en i detalj nøye planlagt og nitid utført politikk fra Arbeiderpartiet side. Derfor skinner det så alt for tydelig igjennom at hans siste innlegg har dette hatet mot Arbeiderpartiet som utgangspunkt. Hvor i all verden skulle han få denne vanvittige ideen fra ellers? For dersom Pedersens egenskaper som politisk leder, som samfunnsborger og som menneske skal vurderes, bør ethvert menneske med minimum av refleksjonsevne i behold forstå at det ikke kan måles i henhold til hendelsene på Utøya. Noe slikt er ikke bare dumt og tåpelig, det er infamt og ondskapsfullt.

Når til og med Avnskog ikke er i stand til å ta noe som helst av dette inn over seg, men i stedet opptrer som den naivistiske snusfornuftens demagog, er det naturligvis ikke overraskende at folk har blitt opprørt og brukt harde ord. Vega har slettes ikke lagt opp til en saklig debatt om en reell problemstilling. I stedet har han med bakgrunn i sitt hat til Arbeiderpartiet, konstruert en problemsstilling. Ingenting av dette hadde man behøvd å ta alvorlig, hadde det ikke vært for den ubetingede støtten som ble dette nedrige våset til del. Dersom debatt skal være fri og åpen, må det være rom for å gi uttrykk for forferdelse over noe slikt.

 

Gå til kommentaren
Vidar Enebakk – gå til den siterte teksten.

andre aktører som også har oppfordret til bevæpning

Enebakk har selvsagt rett i at Ferling bortforklarer og bagatelliserer.  Ferling er heller ikke etterrettelig når han trekker inn Rune Engelbreth Larsen. Det finnes nemlig en kontekst her som setter det hele i et noe annet lys, og som jeg tror Ferling ganske sikkert kjenner til, men ikke nevner: http://www.humanisme.dk/diverse/faq-pistolforside.php. Det hele blir dobbelt pinlig...

Gå til kommentaren

Fjordman i Dagbladet

Publisert nesten 10 år siden

Fjordman (Peder Jensen) har et innlegg i Dagbladet i dag. Der klager han over at Øyvind Strømmen skal ha stemplet ikke bare ham selv, men antijihadister i sin alminnelighet, som fascister. Det er vel langt på vei riktig at Strømmen har plassert Fjordman innenfor en fascistisk tradisjon i vid forstand. Det kan være jeg tar feil, men jeg er ganske sikker på at Strømmen slettes ikke har brukt dette begrepet for å karakterisere anti-islamisme generelt, slik Fjordman selv altså forsøker å framstille det som.

Strømmen har noen konkrete argumenter for å knytte Fjordman til en fascistisk tradisjon. Der viser han til noe av det samme Enebakk og jeg har trukket fram i denne tråden. Problemet er at ingenting av dette berører Fjordman, i det som vel er ment som et svar til Strømmens kronikk i Dagbladet 20. juli i år. Han unngår med andre ord behendig å berøre sakens kjerne. Ikke minst i lys av dette blir Fjordmans innlegg latterlig når han starter innlegget med å karakterisere Strømmen som opportunist. Dessverre ser det ut til at innlegget bare finnes i papirutgaven av dagens avis.

Gå til kommentaren

Angst eller ideologi

Publisert nesten 10 år siden

Hvis folk føler seg truet pga av masseinnvandring så må politikerne ta det alvorlig! En slik uro bør ikke latterliggjøres og bortforklares som dumskap eller rasisme.

Afsar skriver: «Hvis folk føler seg truet pga av masseinnvandring så må politikerne ta det alvorlig! En slik uro bør ikke latterliggjøres og bortforklares som dumskap eller rasisme». Dette er jeg enig i. Like fullt legitimerer det ingenting av det ytterliggående ved Fjordman. Tvert i mot kan man se det slik at den ideologiske virkelighetsbeskrivelsen Fjordmans retorikk representerer skape eller i det minste forme og forsterke uroen.

Afsar ser fullstendig bort fra de sitatene jeg ga og meningsinnholdet i dem. Det kan være jeg tar feil, men det virker som han legger til grunn i sin argumentasjon at det mange oppfatter som ytterliggående ved Fjordmans politiske anskuelser er et produkt av en slags biologisk betinget respons på innvandring og islam, noen uskyldige common sense-ressonementer, samt det faktum at han (i likhet med tusenvis av andre) har fått refusert kronikker i norske aviser. Dersom dette er tilfellet, er det etter min mening et helt feil utgangspunkt. For de ideologiske modellene Fjordman opererer med representerer en grunnleggende forståelse av menneske og samfunn som innebærer at sammenføring av folkegrupper forstås som ødeleggende i seg selv. Dette synes jeg Fjordman formulerer ganske så klart. De politiske konsekvensene man må trekke av et slik ideologisk utgangspunkt er selvfølgelig segregering i størst mulig grad.

Ingenting av dette har Fjordman funnet på selv. Legger man sitatene til grunn blir det åpenbart at Fjordman i beste fall legger seg tett opp til en fascistisk tradisjon. En slik tradisjon har riktignok ikke har dominert i europeisk politikk etter andre verdenskrig, men har likevel overlevd, og har i de senere årene  blitt løftet fram i brokker og biter av diverse ytterliggående mindre (og ikke så små) partier i diverse land i Europa.

Uansett hvordan opprinnelsen til Fjordmans ideologiske ståsted forklares på den ene eller andre måten, kan forklaringene i seg selv heller ikke fungere legitimerende. Det viktige er om man er enig i det han gir uttrykk for eller ikke. Her er ikke Afsar spesielt klar, siden han unngår å berøre de sidene som tydeligst viser det ekstremistiske Fjordman. Jeg ville ikke desto mindre blitt svært overrasket dersom han ga sin tilslutning til innholdet i sitatene jeg presenterte i forrige kommentar.

Hvordan innvandring oppfattes og konsekvenser fryktes, kan ikke reduseres til naturgitte angstprosesser, men kan i like stor grad forstås som produkt av kulturelle og ideologiske modeller som anvendes i den type politisk retorikk Fjordman tar mye lenger enn politiske partier som f.eks. SD i Sverige, DF i Danmark og FrP i Norge (jvf ett innlegg jeg skrev om forholdet mellom det høyreradikale og høyreekstreme for en tilbake).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til kommentaren

????

Publisert nesten 10 år siden
Søren Ferling – gå til den siterte teksten.

Du glemmer måske at 'Mennesket' ikke kan repræsenteres af 'et stk. individ' - mennesker lever i grupper - eller vansmægter.

Hvor går det frem at jeg skal ha "glemt" at mennesker lever i grupper?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere