Hogne Øian

Alder: 11
  RSS

Om Hogne

Sosialantropolog og forsker.

Følgere

Hvilket poeng, Avnskog?

Publisert nesten 9 år siden

Avnskog: "Dersom Fjordmann går inn for "deportasjon", er det simpelthet uredelig å påstå at han går inn for "deportasjon ved hjelp av vold"."

Formuleringen "deportasjon ved hjelp av vold" er selvsagt smør på flesk, rent språklig. Men det er neppe denne språklige svakheten som får Avnskog til å bruke karakteristikker som uredelig. Hans påstand synes å forutsette en ide om at det finnes former for deportasjon som er ikke-voldelige, men da tømmes begrepet for meningsinnhold. Hvor i all verden er det Avnskog egentlig vil med dette?  

Gå til kommentaren

Deportasjon = tvangsmessig forvisning

Publisert nesten 9 år siden

Dette er ikke et tolkningsspørsmål. Deportasjon betyr tvangsmessig forvisning. Med andre ord er deportasjon som handling iboende voldelig, enten volden utøves legitimt eller ikke. Hvordan tenker Avnskog seg at tvangsmessig forvisning av millioner av mennesker fra et kontinent til et annet skal finne sted uten noen som helst form for vold?

Gå til kommentaren

Tysklands særegne multikulturalisme

Publisert over 9 år siden
Solveig A. Wahl – gå til den siterte teksten.

I Tyskland har det av historiske årsaker vore endå meir vanskeleg å opponere mot multikulturalismen enn i Noreg

Multikulturalisme kan ikke reduseres til et begrep som bare betegner innvandring fra ulike deler av verden. Skal begrepet ha mening må det vise til en bestemt form for politikk som håndterer denne innvandringen. Sannheten er vel at Tyskland alt for lenge har ført en egen multikulturalistisk politikk, nemlig "gjestearbeiderpolitikken". Arbeidsinnvandrerne fra Italia, Balkan, Hellas og ikke minst Tyrkia ble sett på som midlertidig, også etter at familiene hadde slått seg ned og de første ankommende hadde blitt besteforeldre. Lovgivningen gjorde det lenge umulig for folk med innvandrerbakgrunn å bli statsborgere og på den måten gis mulighet til å ta del i samfunnet fullt ut. I stedet for å føre en aktiv politikk for integrering, oppmuntret man   blant annet foreningsvirksomhet som dyrket forbindelsen til opprinnelseslandet. Det siste ble på ingen måte gjort ut fra de formålene som vi kan finne eksempler på i f.eks. Canada, der multikulturalisme er definert som integreringspolitikk. Tvert om var tanken at tyrkerne aldri skulle bli noen del av det tyske samfunnet. Med andre ord har den tyske politikken ovenfor innvandrere i mange viktige henseender fungert mer segregerende enn integrerende.

Gå til kommentaren

Felleskap av identiske?

Publisert over 9 år siden

fellesskapet av forskjellige er det vanskeleg å tru

Dette er for for det første utenomsnakk i forhold til tema. Dessuten henger det ikke på greip. Dersom Runde mener at felleskap av forskjellige ikke er mulig, hvordan tenker han seg da at inkludering er mulig? Dersom fellesskap skulle være en sammenslutning av identiske,  kan han og jeg neppe være del av samme fellesskap. For jeg er ganske sikker på at det er svært mye som gjør oss to forskjellige. Når det gjelder interesser, holdninger og politiske standpunkter, har jeg sannsyligvis mer tilfelles med min jusstuderende, hijabkledde nabo, med opprinnelse i Afghanistan, enn med Runde.  

 

 

Gå til kommentaren

Uærlig? nr.2

Publisert over 9 år siden

Jeg har tatt meg tid til å lese igjennom tråden. Så langt jeg kan se, har jeg hele tiden forholdt meg til hva Runde faktisk har skrevet. Jeg begriper derfor ikke hvordan an kan hevde at jeg har argumentert på en uærlig måte.

Det er min oppriktige oppfatning at dersom man mener en "overrepresentasjon" av mørkhudede på barne-tv av nødvendighet må forstås som en bevisst handling for å indoktrinere barn om at hvit hudfarge ikke er bra nok, må man være overdrevent opptatt av folks hudfarge. Hvorfor Runde er det, går egentlig ikke fram av hva han skriver. Derfor prøvde jeg i min lange kommentar tidligere i dag, på velvillig måte, å forstå bakgrunnen for Rundes påstander.

Jeg synes Runde burde redegjøre på en skikkelig måte for hvorfor han mener jeg har vært uærlig. Runde bør også vite at hans beskyldninger, framført i all offentlighet, har såret mange med ikke-hvit hudfarge. De programlederne han mener bare er brikker i en rasistisk programpolitikk fra NRKs side, har stor betydning, f.eks. for barn adoptert fra andre land som har en annen hudfarge. For dem er det en viktig bekreftelse på at man kan være norsk selv om hudfargen ikke er hvit. Jeg tror at dette er noe Runde forstår og har respekt for. Derimot mistenker jeg ham for at han ikke liker tanken på at barn med annen hudfarge som ikke er adoptert får de samme tankene. For det passer ikke med den etnonasjonalistiske ideologien han selv er en representant for. Som jeg skrev tidligere i dag, tror jeg dette er nøkkelen til å forstå Rundes utspill.

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere