Anne Jensen

Alder: 38
  RSS

Om Anne

ajsverden.blogspot.com

Følgere

Verdens ånd?

Publisert nesten 6 år siden

1.Kor.2:12.Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss.

... skrev Paulus, den gang da.

Men hvordan er det i dag? Kan vi kristne påstå at vi ikke har verdens ånd? Jeg ser veldig få likhetstrekk mellom de første kristne på Paulus' tid og dagens kristne. Jeg ser forsøk, ja... Men jeg tror det er nettopp disse "forsøkene" som gjør at "verdens ånd" har inntatt kristenheten.

For hva er verdens ånd? Jeg har noen tanker...

Tror du at Guds vilje kan tvinges frem, gjennom politiske vedtak? Da har du verdens ånd.

Tror du at Gud "beskytter" land som har et "riktig" forhold til Israel --> verdens ånd.

Tror du at vi som ufullkomne, syndige mennesker har mulighet til å fremme fred og rettferdighet på jord...  Da har du verdens ånd.

Nasjonalisme = verdens ånd (hvor ligger en sann kristens lojalitet? Er Gud nordmann?)

Det skal sies at i min tid som aktiv i organisert menighetsliv, lærte jeg at "verdens ånd" er inntak av alkohol, "feil" tv-program, uteliv/discotek, i det hele tatt å "skikke seg lik verden".

Men kristne som fremmer hat og (fremmed)frykt, som forsvarer drap (det er da takket være Olav "den hellige" at Norge ble "kristnet"), de (i beste fall) flørter med verdens ånd. Og jeg tror det bærer galt av sted, om de ikke snur (eller vender om) i tide.

Gå til innlegget

Vi står i kø

Publisert over 6 år siden

I noen menigheter er det kø. Helbredelseskøer, innvielseskøer, frelseskøer, eller som det egentlig heter: Forbønnskøer.

Jeg har stått i mange av dem. Med forventing om at Gud skal helbrede meg, eller "fra denne dag Jesus, så skal jeg leve 100% for deg". Og jeg har trodd det, og ment det, hver gang.

Men hva er det med oss og disse køene? Hva som er så spesielt med disse predikantene, at vi stiller oss i kø for å få en "berøring", ikke bare av Gud, men av predikanten også?

Helt ærlig: Det funket aldri for meg. Jeg forble syk. Og de gangene jeg "innviet" meg på nytt, og fikk et klaps på hodet av predikanten i det han gikk forbi, så ble det liksom med det. Resten var opp til meg.

Disse "forbønnskøinnkallerne" tegner et bilde av Gud som ikke stemmer med virkeligheten. Den "berøringen" en får av predikanten der fremme ved scenen, forandrer ingenting... tør jeg påstå. Den forandringen jeg evt ønsker, må jeg ordne selv. Så hvorfor stod jeg da i kø?

Jeg vet ikke, men jeg står ikke i kø mer. Hos Gud finnes det ingen kø. Og mellommenn... Det finnes det vel bare en av... (1 Tim 2:5)

(Også publisert her)

Gå til innlegget

"Jeg har aldri kjent dere"

Publisert nesten 7 år siden

Matt.7.21-23 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg dere som gjør urett.

Som de fleste av oss vet, så er det å "gjøre mektige gjerninger" (eller forsøk på sådan) ved Jesu navn, en del av den kristne tro. Og utfra det som står i bibelen, så kan vi også regne med at mange av disse som gjør "mektige gjerninger" er falske, til tross for at de (etter sigende) hjelper mange mennesker.

De fleste av disse "mektige gjerningers menn (og kvinner)" nyter også en høy status blant "vanlige" kristne. Og (etter hva jeg vet og har lært) så tror "vanlige" kristne at disse mektige "Gudsmenn" (og kvinner) kjenner Gud såpass godt at de er ekstra "salvet" og at det derfor skjer nettopp mektige gjerninger, tegn og under, utfra deres tjeneste.

Men samtidig, så er de også potensielle "ulver i fåreklær" eller falske profeter. De påstår at de kjenner Jesus, kanskje det ser sånn ut også. Men Jesus kjenner ikke dem.

Slike "profeter" må være vanskelig å avsløre, fordi det har kommet en slags "lære" om at "de salvede" ikke skal kritiseres. Dersom en sier noe negativt om slike, så er det det samme som å kritisere Gud eller i verste fall "gjøre den hellige ånd sorg", noe som igjen vil få alvorlige konsekvenser for den som har åpnet munnen "mot" disse. I tillegg så har man fått det for seg at de/vi som stiller seg skeptiske til disse som (etter sigende) følges av "tegn og under" er "motstandere" av vekkelse og "åndens gjerninger", og slik kan vi lett avfeies som "religiøse" og "nåtidens fariseere".

Det finnes sikkert mange teorier på hvem disse "falske" er. Jeg har hørt en del av dem, og at det selvsagt ikke gjelder noen i det en kaller "vekkelseskristendom".

Men hvem er det som "gjør mektige gjerninger ved Jesu navn"? Jeg kunne nevnt flere navn her, men det skal jeg ikke. Er bare litt nysgjerrig på hva andre kristne her tenker om Jesu ord i Matt.7? Og kan vi som påstår å kjenne Ham, være sikker på at Han vil vedkjenne seg oss, når den tid kommer?

 

Jeg håper, men vet ikke.

 

Og så må jeg legge til at jeg tror ingen av de som "driver ut onde ånder", som "profeterer" eller "helbreder" syke ved Jesu navn, føler seg truffet av Jesu ord i Matt.7. Hvorfor er det sånn? Versene er jo beskrivende for akkurat dem, eller?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere