Natasha Pedersen

Alder: 48
  RSS

Om Natasha

Leder og grunnlegger av Ja til lindrende enhet og omsorg for barn.
Frivillig nasjonal organisasjon som jobber for barnepalliasjon. Diagnosenøytral, politisk og livssynsnøytral.
Hjemmeside: www.barnepalliasjon.no

Følgere

Å bedre omsorgen som løsning?

Publisert nesten 8 år siden

Å bedre omsorgen er vårt budskap i denne debatten og det er det vi ønsker! Vi kan dikutere for og i mot ut i fra egne preferanser og religiøst ståsted, og det vil alltid være uenigheter. Dette handler også om mere enn bare en gruppe enn Down Syndrom. De fleste barna med downs syndrom er svært godt ivaretatt og har gode rettigheter! Det er den gruppen som faktisk er mest intergret i vårt sammfunn. Men det finnes mange andre grupper som langt i fra har dette! 

" Å tilby alle kvinner den beste omsorgen uansett valg de tar og det helt uten krenkelsen, må snart bli et fokus i debattene. Vi vet at foreldrene kjemper tapre kamper med systemene, vi vet at ingen av dem har valgt det å få annerledes barn, frivillig"

Derfor tenker vi at fokuset må ligge på hvordan man kan legge til rette for omsorgen til kvinner som ønsker å bære frem og de kvinner som vil avbryte svangerskapet. Perinatal palliasjon er noe som omfatter den gravide og hennes nærmeste familie, inkludert mann og barn, fra en diagnosen stilles. Den sørger for et helhetlig tilbud, medisinsk oppfølging og omsorg på det sosiale, psykiske og spirituelle plan. Det er en omsorg som har vokst frem som følge av avansert fostermedisin.

Tilbudet om denne typen omsorg bør gis den gravide sammen med tilbudet om abort, slik at hun forstår at det er mulig å bære frem barnet på en god og verdig måte også, om det skule være ønskelig. Å få få vite at abort ikke er den eneste løsningen vil være viktig og et reelt valg som bør gis. Dette er noe som vi også ser kan styrkes og bedres her i Norge. Flere europeiske land har tilbud om lindrende omsorg for kvinner som får påvist avvik ved fosterdiagnostikk - perinatal palliasjon og der man tilbyr denne omsorgen, velger kvinnnene i større grad å bære frem.

 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden
Dvs f.eks. ditt. - Vil du ikke lytte, så er det selvsagt fordi du trist nok allerede har bestemt deg for hva som er sant og riktig ang. denne vanskelige saken. Første prioritet er alltid menneskelivet. ALLTID

Så flott at du vet hva jeg har bestemt meg for og har alle svarene på det. Det at du går direkte på meg som person, viser hvor sterke følelser dette utløser. Jeg er også for menneskelivet, jeg er og for Marte.

Jeg respekterer ditt syn og forstår hva du tenker og mener, det skal du få lov til. Vi er opptatt av å sette menneskene først, det innebærer også å se begge sidene. Noe disse også er opptatte av:

http://blog.medisin.ntnu.no/det-forste-motet-ultralydundersokelse-i-svangerskapet/

Gå til kommentaren

Debatten har omhandlet spørsmålene for og imot å avbryte svangerskap, om menneskesyn, menneskeverd, barnets rett og morens rett til liv, og sortering. Lite har debatten omhandlet løsninger. Å satse på fostermedisin, innebærer også å satse på innovativ omsorg. Utviklingen av avansert fostermedisin fører til at nye pasientgrupper oppstår. Nye fenomener krever en ny type respons som blant annet er perinatal palliasjon.

Perinatal palliasjon er en innovativ omsorgsmodell som støtter foreldre som får påvist at barnet har en livstruende eller livsbegrensende tilstand under graviditeten, og som kan tilbys hele familien fra diagnosen stilles - både før, under og etter fødselen. Dette er en omsorgsmodell som lett kan inkorporeres i standardomsorg og fødselsplanlegging. Den er en praktisk og løsningsorientert respons til den utfordrende situasjonen som avansert fosterdiagnostikk medbringer.
Svaret handler ikke bare om å avbryte eller fortsette svangerskapet, men hvordan legge til rette omsorgen for de valg som tas. I utgangspunktet planlegger ingen å få barn med alvorlige tilstander. Forskjellen er at vi får vite om dette som følge av utviklingen av fostermedisinen.

 http://www.dagensmedisin.no/debatt/a-velge-omsorg---perinatal-palliasjon/

Gå til kommentaren

Så rett du har!

Publisert nesten 9 år siden

Hvordan alvorlig syke og døende og deres nærmeste blir ivaretatt i siste del av livet er av den største viktighet. Vi legger til rette for fødselen og døden er for mange nettopp en ny fødsel. Slik situasjonen er i dag blir altfor mange utsatt for lite stabilitet. Mange av de tilbudene som er etablert i kommunene (lindrende enheter)blir presset mht andre oppgaver. Tiden er overmoden  for å etablere nye modeller innen denne omsorgen, busjettene og politikerene henger etter!

Har lyst å dele dette med deg!

Bono fra U2 sier dette så nydelig! 

“In life, you try your best to hold on tight to your dignity, in death sometimes others have to hold onto it for you. The premise of hospice care is very close to the bone for me. The hospice was available to look after my father before he died of cancer.

These people are kind of angels. They escort you to the door of your death; they are the midwives for delivery into your next life. The comfort and relief they provide is exponential, it spills over to family, friends, colleagues. It’s a blessing that everyone should be able to receive.

In the poorest countries, where so many people are fighting for their lives, the conditions of death don’t get much of a look in. But how we care for the sick and dying is surely a litmus test of our humanity. Just as we fight for equality in life, we should fight for equality in death.”

Budsjettkapittel i statsbudsjette har bare samlet alt i samhandlingsreformen og kompetansetiltakene 2015.  En stor pott. Døden er endel av livet, Odvar. Og også endel av vår helse.

Mvh Natasha Pedersen, Leder i Ja til lindrende enhet og omsorg for barn. www.palliativbarn.no.

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden

avvik

Jeg mener overhode ikke at menneskeverd er avhengig av tilstander, men denne debatten om abort og tidlig ultralyd har så stort over fokus på Downs at man skulle tro det bare gjaldt å verne denne tilstanden. Biskop Solveig Fiske brukte også ordet funksjonshemmede, i overrekkelsen av  dokumentet på TV. Noe som er et veldig generellt begrep igjen og kanskje ikke helt heldig i denne sammenhengen. Mennesker blir faktisk funksjonhemmet i voksen alder. Og det er vel neppe det denne debatten dreier seg om.

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere