Anders Larsen

Alder: 109
  RSS

Om Anders

Følgere

Kristen eller kristelig?

Publisert over 11 år siden

Ein kan ikkje gradere kristennivået. Anten er ein kristen, eller så er ein ikkje kristen. Å ha tatt imot frelsesbodskapet er berre to svar til, ja eller nei.

Gud har ingen borneborn, berre born var nokon  som sa ein gong.

Gå til kommentaren

Re:En tro for meg

Publisert over 11 år siden

Alle vegar fører framleis til Rom, sjølv om ein går den motsatte vegen ser det ut som.

Gå til kommentaren

RE: RE: Hmmm

Publisert over 11 år siden

07.11.09 kl. 09:10 skrev Nils Krister Larsen:
Ingen har lov til å svindle noen som helst. Men det må være mulig å vurdere den enkeltes situasjon sett i lys av den sammenhengen hver enkelt står oppi. VI har veldig mange nå som er trygdet. Alle er sikkert trygdet i henhold til lover og regler. Jeg tror likevel at mange av disse nå ville vært i en eller form for arbeide eller samfunnstjeneste om systemet også hadde fanget opp hvem den enkelte faktisk var.

Dei fleste som er uføretrygda, er ikkje uføretrygda avdi dei ikkje vil jobbe, men på grunn av at dei ikkje kan jobbe  8 timar, 5 dagar i veka - slik arbeidsgjevar  krev av sine ansette.  Uføretrygda kan kun jobbe eit visst antall timar - før den skarve trygda ein har vert redusert så mykje at det ikkje løner seg.

Mange vil nok heller ut i arb.livet enn å slaure framfor søppel-tv heile dagen. Kvifor skal desse straffast for at dei vil, så langt det går, gjere seg nevenyttig for samfunnet?

Gå til kommentaren

RE: re

Publisert nesten 12 år siden

22.10.09 kl. 23:23 skrev Torstein Langesæter:

http://www.theworldcalendar.org/"

 World Calendar er ein 80 år gamal ide som knap kan ha noko seriøst gjennomslag. Å reformere verda innan 2012, ville  koste samfunnet så mykje i infrastruktur at det knapt kan ha noko for seg.

Derimot hadde eg ikkje hatt noko imot å kunne ta i bruk den darianske kalenderen...

Gå til kommentaren

RE: re

Publisert nesten 12 år siden

22.10.09 kl. 23:23 skrev Torstein Langesæter:

Å forandra Guds  opprinnelege 7 dagars system ville vera gudsbespotteleg.

Då går eg ut ifrå at du nyttar den jødiske kalender og ikkje den gregorianske kalenderen (som erstatta den julianske kalenderen, som igjen erstatta den romerske kalenderen)?

Sjølv ser eg det ikkje som det viktigaste om ein har kviledagen på månen sin dag, guden Saturn sin dag (eller den skandinaviske vaskedagen, om du vil), eller på sjølvaste soldagen. Dei fleste nordmenn har jamvel to kviledagar i veka. Skulle ikkje det vere nok til å minnast Gud og koma til hektene att? 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere