Anders Larsen

Alder: 109
  RSS

Om Anders

Følgere

RE: RE: Tro kan flytte fjell osv.

Publisert over 11 år siden

17.03.10 kl. 20:50 skrev Gunnar Lund:
17.03.10 kl. 19:55 skrev Rolf Egil Pedersen:

Uten å ta stilling for eller i mot Svein Magne Pedersen, eller hans like for den sakens skyld, så er det jo noe som heter at tro kan flytte fjell.  Og jeg vil være så frimodig å si at jeg selv har fått bønnesvar.  Ikke alltid de svarene jeg hadde håpet på, men Herrens veier er uransakelige.  Skjønt nå har ikke mitt liv vært preget av de helt store opplevelsene, det være seg oppvekking av døde eller andre undre.

Men følgende skriftsted rinner meg i hu, etter å ha lest denne debatten:

Matt 7, 22-23 Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?  Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett! 

 Legg spesielt merke til ordene: "Jeg har aldri kjent dere", Pedersen. Jesus kommer ikke til å si dette til kristne som er frelste og elsker han og følger hans ord, de som forkynner evangeliet og vinner mennesker for himmelen og tar Jesus på ordet. Jeg håper at du skjønner at dette skriftstedet taler om ikke-kristne. Så på meg virker dette verset du siterer helt malplassert. Men kom gjerne med en nærmere forklaring.

Når det gjelder det bibelsitatet, så gjelder det "kristeligøse", ikke vantroende. Vantroende kan ikke tro de profeterer/gjør gjerninger i et namn de ikke tror på. Det er altså om de som trodde at de hadde sin sak i orden, de falske profeter og gjerningekristne. 2Kor 11:13 :  Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. 14 Det er ikke noe å undre seg over. For selv Satan skaper seg om til en lysets engel. 15 Og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten.

Gå til kommentaren

$vein Magne Peder$en

Publisert over 11 år siden

Denne $vein Magne Peder$en må vere litt av ein mirakelmann. Om han kan vekke døde til live igjen, kan han vel også klare å helbrede mongoloide? Eller personer med dvergvekst, eller har de også for liten tro? Hva med å helbrede personer som mangler en arm eller et ben da?

Eller vil timeprisen som "Gud"  tar, blir for stor, i slike tilfelle?

Gå til kommentaren

29.12.09 kl. 13:01 skrev Isak BK Aasvestad:

29.12.09 kl. 12:49 skrev Anders Larsen:

 Aha? Er alle homofile like intolerante som dette? Håper ikke det.

Den listen som Aasvestad prøver å skjære alle over en kam med, har jeg Googlet etter om den eksisterer. Det gjør den, men med en viktig detalj som Aasvestad har redigert bort: I alle kopier som er i omløp skal punkt1 stå :"Real americans", ikke "real people". Men er man et spekulativt troll som vil skjære alle meningsmotstandere over samme  kam med billig poengløst retorikk, spiller vel ikke en slik detalj så nøye.

 Anders,

hvis du ikke har brukt noen av disse argumentene mot homofile ekteskap er det ingen grunn til å føle deg truffet av satiren.

Mest sliter jeg med å se hvem som skulle blitt truffet.

Gå til kommentaren

29.12.09 kl. 11:06 skrev Isak BK Aasvestad:

Ten reasons why gay people shouldn't be allowed to marry:

1) Being gay is not natural. Real people always reject unnatural things like eyeglasses, polyester, and air conditioning.

2) Gay marriage will encourage people to be gay, in the same way that hanging around tall people will make you tall.

3) Legalizing gay marriage will open the door to all kinds of crazy behavior. People may even wish to marry their pets because a dog has legal standing and can sign a marriage contract.

4) Straight marriage has been around a long time and hasn't changed at all; women are still property, blacks still can't marry whites, and divorce is still illegal.

5) Straight marriage will be less meaningful if gay marriage were allowed; the sanctity of Brittany Spears' 55-hour just-for-fun marriage would be destroyed.

6) Straight marriages are valid because they produce children. Gay couples, infertile couples, and old people shouldn't be allowed to marry because our orphanages aren't full yet, and the world needs more children.

7) Obviously gay parents will raise gay children, since straight parents only raise straight children.

8) Gay marriage is not supported by religion. In a theocracy like ours, the values of one religion are imposed on the entire country. That's why we have only one religion in the world.

9) Children can never succeed without a male and a female role model at home. That's why we as a society expressly forbid single parents to raise children.

10) Gay marriage will change the foundation of society; we could never adapt to new social norms. Just like we haven't adapted to cars, the service-sector economy, or longer life spans

 Aha? Er alle homofile like intolerante som dette? Håper ikke det.

Den listen som Aasvestad prøver å skjære alle over en kam med, har jeg Googlet etter om den eksisterer. Det gjør den, men med en viktig detalj som Aasvestad har redigert bort: I alle kopier som er i omløp skal punkt1 stå :"Real americans", ikke "real people". Men er man et spekulativt troll som vil skjære alle meningsmotstandere over samme  kam med billig poengløst retorikk, spiller vel ikke en slik detalj så nøye.

Gå til kommentaren

RE: RE: Det vanskeligste

Publisert over 11 år siden

13.12.09 kl. 16:21 skrev Benjamin Østli:
Det er også et problem at Gud lar oss leve med plagene. Dette er svar mange søker, og her fortsetter søkingen, for min del. Det er i alle fall ikke noen lettelse når andre kristne unnskylder det med "Guds vilje" eller "Guds plan"...

Derfor har det blitt viktig for meg, at fokuset endres fra å få, til å gi. Glem pengene, gjør noe godt, heller..

Ved å gi/gjøre av det man selv har, er man til velsignelse for de som ikke har. Men å være til hjelp for andre, er vel i seg selv også en velsignelse?  "Gi så skal du få" som det står. En dag kommer da alle skal få sin lønn etter sine handlinger. Se Matteus 25, 34-40

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere