Anders Larsen

Alder: 109
  RSS

Om Anders

Følgere

RE: Til Anders

Publisert nesten 11 år siden

29.09.10 kl. 21:55 skrev Leif Gullberg:

Her er det bare EN ting å gjøre - å legge seg flat. Det er underlig hvilken rekke av hendelser som kan finne sted når man overser ordet IKKE, noe altså jeg gjorde. Jeg tenkte på nøyaktig samme skriftsted som deg, men oppdaget misforståelsen først nå...

Den er grei! Eg hadde mistanke om at det var den same skriftstaden me tenkte på, så eg ville vente ei stund med å fly i taket...

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: RE: Voldelige fundamentalister

Publisert nesten 11 år siden

30.09.10 kl. 00:24 skrev Anders Larsen:

Ein trisomi kan vere fullstendig ( der den oppstår i alle cellene) eller delvis (blandt friske celler), men det er sjeldan tilfelle..

Sjeldnare, så har eg mitt nokonlunde på det tørre.

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: Voldelige fundamentalister

Publisert nesten 11 år siden

29.09.10 kl. 21:59 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:
29.09.10 kl. 13:12 skrev Benthe Haukås: 

Psykisk utviklinghemming skyldes et kromosom for mye.

Dette er mildest talt feil. Det er KUN Downs Syndrom dette gjelder. Det fins mange andre psykiske utviklingshemninger der det ikke er snakk om flere kromosomer.

Ved unnfanginga smeltar 23 kromosom frå far, seg saman med 23 kromosom frå mor og dannar par. Ein kromosomfeil kan som Storstrand er inne på, oppstå på mange forskjellige måtar, ved at eit kromosom manglar, vert splitta eller at det eksisterer eit tredje(såkalla trisomi). Downs syndrom er forårsaka av eit ekstra kromosom 21. Såleis vert nemninga trisomi 21 og brukt om Downs. Downs er den mest kjende forma for trisomi, men ikkje den einaste. Edwards syndrom (Trisomi 18) er til dømes ein feil der det eksisterer eit tredje kromosom 18. Trisomi kan oppstå ved kvart av kromosompara, men mange fører til spontan-abort av forsteret.

Ein trisomi kan vere fullstendig ( der den oppstår i alle cellene) eller delvis (blandt friske celler), men det er sjeldan tilfelle..

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: RE: Voldelige fundamentalister

Publisert nesten 11 år siden

29.09.10 kl. 18:39 skrev Leif Gullberg:
29.09.10 kl. 13:35 skrev Harald Korneliussen: "Jesus var også tydelig på at sykdom ikke kunne ses på som straff for egne eller forfedrenes synder."

---

Man lærer stadig nye ting, og her behøves både kapitel og vers. I det eneste sted jeg vet Jesus nevnte om slikt, sa Han faktisk det stikk motsatte.

S.U.

Eg siterer Johannes 9.1 frå 1930-utgåva, ettersom det er den einaste eg har i elektronisk form:

Kapittel 9

  1 Og da han gikk videre, så han en mann som var født blind.
  2 Og hans disipler spurte ham: Rabbi! hvem er det som har syndet, han eller hans foreldre, siden han skulde fødes blind?
  3 Jesus svarte: Hverken han har syndet eller hans foreldre, men det var forat Guds gjerninger skulde åpenbares på ham.

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: Egoistisk kravmentalitet

Publisert nesten 11 år siden

23.09.10 kl. 10:35 skrev Elias Per Vågnes:
23.09.10 kl. 09:04 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:

Det er kaldt og ensomt i helvete.

 Kaldt? Einsamt? Og eg som har blitt fortalt at helvete var gloande varmt og at alle utanom den vesle kvite flokk (44000?) har eller skal hamne der. Ut i frå dette vert det ei uhorveleg mengd med menneskje der, og stort sett alle dei interessante menneskja eg ser fram til å møte.

Dei 44000 er då ein grå og kjedeleg gjeng! Velbekomme!

 Hei Elias! Korleis helvete ser ut, veit eg ikkje. Det interesserer meg ikkje så mykje, for det er ikkje den staden vi menneskje er invitert til, men det som vert tidenes fest nokonsinne. Du er og invitert, men det er ikkje Gud si skuld (slik mange latar å tru) om ein vel å takka nei.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere