Anders Møller-Stray

Alder:
  RSS

Om Anders

Teolog, arbeider som trosopplæringsleder i noen menigheter i Den norske kirke. Er opptatt av midtøstenspørsmål, og har vært leder på flere ungdomsutvekslinger med lutherske palestinske ungdommer. Er også aktiv innen Det lutherske verdensforbund.

Følgere

Publisert over 2 år siden

Denne analysen bærer etter min mening preg av noen svakheter og snarveier:

1. Det er en vesentlig forskjell å sitte i samme regjering som et parti, og å sitte i en regjering som samarbeider med et parti. Et grelt eksempel på dette kan vi finne om vi sammenlikner Venstres reaksjoner på de styggere uttalelsene fra FrPs mer løse kanoner før og etter at VenTre ble med i regjeringen. Blir man med i regjering, lar man seg binde til helheten av politikken. Er man et samarbeidsparti, binder man seg kun til felles vedtak. Å sitte i regjering med FrP er en langt sterkere binding enn å samarbeide fra sak til sak med SV. Å si noe annet er tåkelegging.

2. Privatskoler er et underlig eksempel på en uenighet mellom KrF og Ap. Begge partiene ønsker å unngå kommersielle privatskoler med eierutbytte, og begge ønsker å støtte friskoler med et pedagogisk og/eller religiøst alternativ. Her har de Høyre som en felles motstander.

3. Kontantstøtten overlevde åtte år med rødgrønt styre der Sp var eneste pari som ønsket den. Hvordan skulle den være mer truet i en KrF-Ap-Sp -koalisjon der 2/3 partier vil bevare den?

4. Skal vi bygge et sivilsamfunn der individets rettigheter står sterkt, må vi arbeide for å styrke demokratiet. I et samfunn der forskjellene øker, og der makten og livsmuøigjetene i stadig større grad begrunnes i betalingskortet fremfor stemmeseddelen svekkes enkeltindividet. Nettopp derfor mener jeg at et samfunn som bygges nedenfra bygges best under en sentrum-venstre -regjering.

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Å hevde, slik Tenfjord gjør her, at en slik lederlønnsordning ikke vil kunne brukes på prester, er direkte villedende. Sokneprester har lederansvar som kan oppfylle flere av kriteriene i systemet det snakkes om. Det samme gjelder for øvrig også ledere i fellesrådslinjen, helt ned på menighetsnivå. Dersom lederlønnsordningen overhodet ikke er tenkt brukt på slike stillinger, burde det være en enkel sak å spisse definisjonen før man trekker opprettelsen inn som krav i tarifforhandlingene. Kirken vår er sterkt desentralisert, og med mye makt på menighetsnivå får også en stor andel av de tilsatte lederansvar.

For øvrig er det alminnelige lønnssystemet i KA-sektoren allerede et minstelønnssystem. Det betyr at det er godt mulig å sikre en konkurransedyktig lønn innenfor det systemet ved bruk av personlige tillegg. Når dette ikke vurderes som tilstrekkelig, er det lett å få inntrykk av at det nye utvidede lederlønnssystemet søkes opprettet for å ha anledning til å tilby lønn under det minstelønnssystemet vi har i tariffavtalen. Dette i kombinasjon med den svært åpne lederdefinisjonen i KAs opprinnelige krav er egnet til å skape bekymring blant arbeidstakerne. Dersom hensikten aldri var å gjøre det denne bekymringen til en realitet, burde kravet vært utformet annerledes.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 4 år siden

Hvorvidt en kirke kan sidestille to innbyrdes motstridende læresetninger er absolutt en interessant debatt, men litt på siden av hva det opprinnelige innlegget handler om. Mitt poeng var kun at det blir kunstig å bruke økumenikken som rettesnor for læreutviklingen i dette spørsmålet, når vi åpenbart ikke gjør det i andre spørsmål.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 4 år siden

Jeg mener at det er uærlig å komme med en fremstilling som gir inntrykk av at det er spørsmålet om kjønnsnøytrale ekteskap som det sentrale spørsmålet som skaper splid mellom forskjellige kirkesamfunn. En slik fremstilling tar, etter mitt syn, hverken mangfoldet eller kirkehistorien på alvor. Dersom økumenikken skal brukes som et argument for å si nei til likekjønnede ekteskap, hvorfor brukes det ikke for å endre nattverdssynet?

Gå til kommentaren

Publisert rundt 4 år siden

Altså, det er to forskjellige liturgier, da...

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere