Anders Solli Sal

Alder: 36
  RSS

Om Anders Solli

Masterstudent i filosofi og samfunnsengasjert vitenskapsentusiast.
anderssollisal.com
www.twitter.com/AndersSolliSal

Følgere

Publisert over 7 år siden

@Aziz

Ja, jeg glemte å svare på det spørsmålet.

Jeg tror ikke det finnes noen dommer utenfor livet vårt når det kommer til etikk, ingen gevinst eller straff venter oss når vi dør. I mangel av noen gode grunner til å tro at vår bevissthet fortsetter etter vi dør, så blir den tanken bortimot umulig.

Men det gjør ikke etikken noe mindre av den grunn. Jeg prøver ikke å være god eller unngå å gjøre gale ting med hensyn på noe etter døden, men heller av hensyn til andre mennesker, nå, i dette livet. Det er galt i seg selv å påføre andre lidelse og det er godt i seg selv å gi andre mennesker glede. Det er et godt grunnlag å ha til sin etikk. Dette er en evne de aller fleste av oss har medfødt og som kan forbedres ved å være etisk bevisst og la sin empati få vokse seg sunn. Medfølelse bør være en kilde til gode handlinger, ikke en frykt for straff eller et egoistisk ønske om lønn i etterlivet.

(Har ikke fått sett videoen. Skal se om jeg får tid til det.) 

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden

@Moustafa Aziz

Hei, og takk for spørsmål.

Du skriver at et godt argument for religion eller religiøse argumenter er at religion svarer på de store spørsmål vitenskapen ikke kan, men at religion som sådan er en konkurrende teori. Jeg er enig i det siste, men ikke det første. For det første så er det ikke snakk om et valg mellom enten vitenskap eller religion, og at hvis ikke naturvitenskap kan besvare spørsmål så blir de så og si delegert, med en viss rett, til religion. Jeg som filosof synes denne todelingen er svært uheldig da det utelukker filosofiske forklaringer, og da ikke som en motsetning til vitenskap, men som en forlengelse av den. For sånn filosofi finnes. Har man et filosofisk bevisst forhold til vitenskap vet man grensene for hva man kan erverve seg av kunnskap om virkeligheten gjennom vitenskap, og at for visse type spørsmål så kan ikke vitenskapen gi svar. Men - og her et et viktig poeng mange overser - det betyr ikke at en annen geskjeft, religion, dermed kan svare på det. Epistemologi handler om hvordan vi generelt kan skaffe oss kunnskap eller erkjennelse. Problemet til religiøse forklaringer er at religion ikke har en kritisk epistemologi. De har forsåvidt ingen epistemologi i det hele tatt. Når religiøse forklaringer blir gitt på spørsmål vitenskapen ikke kan gi svar på (enten bare per nå eller mer prinsipielt), så blir dette gitt uten en plausibel kilde for kunnskap. Å referere til angivelige hellige tekster eller subjektive, mystiske opplevelser funker ikke - det konstituerer ikke kunnskap, men mer en slags følelse av kunnskap. Skinnkunnskap.

Videre spør du deg om ateister også lurer på.  "hvordan en sjel/ et liv oppstår i fosteret i sitt mors mage, hvem er det som gir liv eller hvor kommer det fra/ hva er et sjel osv?".

Her vil jeg si, absolutt, men også at vi gjennom vitenskap har gode svar på dette. For det første må man være klar på hva man mener med liv eller sjel. I de fleste tradisjonelle betydningene av sjel så har man blitt ganske sikre på at dette ikke finnes. Iallefall har det ingen rolle for oss som mennesker. Det er da bedre å snakke om bevissthet. Dette er et veldig kompekst tema, men som svi gjennom nevrovitenskap og bevissthetsfilosofi stadig får mer kunnskap om.

Liv er heller ikke så mystisk som en del skal ha det til. Man har ikke alle detaljene på plass (ennå), men vi er godt på vei innen molekylærbiologi og kompleksistetsteori, der man ser at liv er visse typer selvorganiserende og repliserende kjemiske kjeder av reaksjoner. Her studerer man komplekse systemer som, bare basert i fysiske lover, gir opphav til det vi mener med liv.

Apropos fortellingene om ateister som blir troende på dødssengen, så ville jeg tatt dette med en klype salt. Det er et rykte som går at det finnes mange slike tilfeller, men veldig få har faktisk blitt dokumentert. Har lest mange såkalte slike historier også bli tilbakevist. Tror dette i stor grad er urban legends.

Hvis jeg kan anbefale deg en bok, som viser godt hvilket potensiale for spiritualitet moderne vitenskap faktisk rommer, så les Stuart Kauffmanns bok Reinventing the Sacred.

Gå til kommentaren

Til Solveig

Publisert over 7 år siden

Jeg skriver faktisk bok om tema, sammen med en annen fagfilosof. Bortsett fra det, er det den tydelige kunnskapsløsheten, samt den urettferdige behandlingen av de prostituerte som følger av den, som gir meg det engasjementet jeg legger i det her. (I tillegg har jeg da engasjement for en rekke andre saker, som jeg også har skrevet mye om, som Syria, ytringsfrihet, omskjæring. Eller depresjon.)

(Moderator har fjernet kommentar til et avsnitt som er fjernet)
Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden
Sølvi Sveen – gå til den siterte teksten.
Til hvem som helst? Også nære familiemedlemmer? Eller er det da plutselig ingen vanlig

En litt rar kommentar, synes jeg.

Dette er et spørsmål som ikke er rettet direkte mot sexkjøp og -salg, men mot sex mer generelt.

Det som kan skurre moralsk ved incenst er jo nettopp incesten, ikke det at det i tillegg er en økonomisk transaksjon tilstede. Incest er problematisk helt uavhengig av prostitusjonsaspektet.

Uansett så bør det være opp til selgeren å velge sine kunder - da er nok ikke familie så relevant. Dette sikres ved å gi sexarbeidere mer, ikke mindre rettigheter. Og vil være lettere å kontrollere når det foregår som en legal bedrift, og ikke i det illegale markedet.

Gå til kommentaren

Om det liberale problem

Publisert over 7 år siden

Til det siste, så er det et interessant spm.

Jeg tror man et visst stykke kan fremme en kristen moral i et liberalistisk samfunn. Det sentrale blir da innholdet i meningene og hva begrunnelsen er. Kristen moral deler jo et visst grunnlag med liberal tenkning, som Jesus' universelle individualisme, i betydningen at hvert individ har en (ukrenkelig) egenverdi i nettopp det å være et individ. Det er et startpunkt.

Jeg tror det viktigste er å satse på at begrunnelsen for kristen moral ikke baseres på noe ikke-kristne ikke kan tro på, som for eksempel hellige tekster. For meg betyr begrunnelsen, dette er riktig fordi det står i en hellig bok, ingenting. Derimot, dersom dette poenget som står i boken, eller er kristen moral ellers, kan argumenteres for på et allmenngyldig grunnlag, så kan jeg si meg uenig eller enig, vi kan ha en rasjonell dialog om etikk.

Så i den grad man kan argumentere for kristen moral på en felles etisk bakgrunn, som ukrenkeligheten av individet osv, så bør det være fullt mulig. (Filosofen John Rawls skriver veldig interessant om dette i hans Political Liberalism, og kaller det 'overlappende konsensus'.)

Ellers er jeg enig i veldig mye av det du skriver, og liker måten du problematiserer på, at du drar inn pragmatiske poeng også.

Når det gjelder abort, er jeg også enig. Hvis man som liberal skal kunne godta abort, så kan man ikke anse et foster som et individ (i en etisk relevant forstand.) Akkurat når og kraft av hva et menneskefoster blir et individ med de rettigheter som følger, dette ukrenkelige menneskeverdet, er et notorisk vanskelig spørsmål. Dette skyldes mye fordi her er verdi- og empiriske spørsmål uløselig knyttet sammen. (Å følge opp dette videre tror jeg vil få debatten over i et annet tema.)

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere