Martin Doulos Hjellvik

Alder: 33
  RSS

Om Martin

Pastor i Kilden Menighet på Jæren

Følgere

Ateistens problemer

Publisert rundt 4 år siden

Jeg vil hevde at hvis man fornekter Gud, så må man faktisk fornekte rasjonalitet, moral, meningen med livet, menneskets verdi og menneskets håp.

JEG LIKER ATEISTER. De er ofte engasjerte og skyr ikke unna de dypere og vanskelige temaene. Så hvis du er ateist så håper jeg du vil bli med på denne serien og at du ikke føler deg påkjørt, overkjørt eller forbikjørt. Når det er sagt så vil det bli delt ut et par vennlige verbale slag i håp om å treffe på-knappen til hjernen din.

Denne serien skal altså handle om ateisme og vi skal se på hvordan det ateistiske verdensbildet ikke henger sammen. På den andre siden skal vi se hvordan det kristne verdensbildet gir mening og forklarer alt, og hvordan alle ting henger sammen i Jesus.

“For det er i ham [Gud] vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere har sagt: ‘For vi er hans slekt.’” Apg. 17:28

Jeg vil hevde at hvis man fornekter Gud, så må man faktisk fornekte rasjonalitet, moral, meningen med livet, menneskets verdi og menneskets håp. Hold an hesten og ikke skyt meg ennå, men bli med videre. Dette vil bli utdypet i denne og senere artikler.

I denne artikkelen skal vi se på ateistens første problem, nemlig den ateistiske bekjennelsen.

Selvmotsigende bekjennelse

Den vanlige vestlige ateist har et materialistisk verdensbilde, og tror ikke på noe immaterielt som en gud, men bare på materien.

«Materie, fellesbetegnelse for det som har utstrekning, størrelse og form, samt masse, vekt, bevegelighet og fasthet. For at noe skal regnes som materie må det gjerne også kunne observeres, måles og oppdeles. I filosofien og vitenskapens historie har begrepet vært brukt om den fysiske virkelighet som motsetning til det åndelige.» Store norske leksikon

Det vil si at ateisten tror at materien er det eneste som eksisterer for det kan vi bevise ved vitenskapelig forskning og etterprøving. Derfor sier ateisten typisk:

«Jeg tror bare på det som kan bevises vitenskapelig.» Problemet med den bekjennelsen er tresidig.

1) Selvmotsigelse

For det første er det materialistiske verdensbildet i seg selv ikke-materialistisk, og som andre verdensbilder så kan det ikke bevises empirisk. Man kommer ikke frem til det verdensbildet som et resultat av forskning fordi nettopp det verdensbildet faller utenfor rammene for menneskelig empirisk forskning. Det materialistiske verdensbildet er ikke-materialistisk, det er metafysisk. Det er en filosofi, en ideologi eller en … religion. Så allerede i sin materialistiske bekjennelse motsier ateisten seg selv med et ikke-materialistisk konsept om virkeligheten. For det er nettopp det ikke-materialistiske ateisten prøver å forsvare seg mot, men så tyr han til det for å forsvare seg mot det.

Se for deg en boks. Oppi den boksen har du bare materie. Du har jord, planter, vann, ting og tang og tare og mye mer! Vet du hva du ikke finner oppi denne boksen? Ateistens filosofi om at han bare tror på det som er i boksen. Det tankesettet finner du ikke oppi materie-boksen. Det er utenfor boksen. Som igjen vil si at hvis ateisten hadde vært konsekvent så hadde han ikke godtatt den filosofien, for hans filosofi godtar det ikke. Ateisten klarer dermed ikke logisk å redegjøre for sin egen filosofi. Han må bryte med sin materialisme for å begrunne sin materialisme ideologisk.

Allerede i sitt utgangspunkt og fundament motsier ateisten seg selv. Hans filosofi er selvmotsigende og selvdestruerende.

Det er fornuftig å tro på det man kan erfare og etterprøve, men det er verken rasjonelt eller konsekvent å utelukke alt annet, for ved å gjøre det så motsier man seg selv siden det materialistiske verdensbildet er immaterielt og ikke etterprøvbart.

2) Overtro på menneskelig erfaring

For det andre blir realiteten og det vi kan tro på begrenset til menneskelig erfaring. Hvis ikke mennesket kan observere og forske på noe så eksisterer det ikke. Det kan med rette sees på som en hovmodig holdning der mennesker leker allvitende gud, men feiler stort. For hvor mye vet vi? Hvis vi tar all kunnskap i universet og setter det som 100%, hvor mye av dette vet vi? Estimat: Langt under 1%.

Ateisten tror bare på det han kan erkjenne og erfare gjennom sine egne fem sanser. Ateisten begrenser dermed virkeligheten til egen erfaring og mulig menneskelig erfaring gjennom etterprøvbar forskning.

3) Lukket sinn

For det tredje har ateisten med sin selvmotsigende bekjennelse allerede i utgangspunktet utelukket det overnaturlige.

– Gjorde Jesus vann om til vin?

– Nei, fordi mirakler skjer ikke.

– Hvordan kan du utelukke alt overnaturlig?

– For det er bare det naturlige som eksisterer.

– Hvordan vet du det?

– For det er bare det vi erfarer.

– Men disiplene til Jesus erfarte noe annet.

– Nei, for mirakler skjer ikke.

Dermed blir for eksempel de tydelig mirakuløse Jesus-profetiene (Jes. 53) tilbakevist ved ateismens materialisme, uten at man engang ser på saken. Konklusjonen er tatt på forhånd og vitnene bes om å tie for det de sier kan ikke stemme.

Alle har en naturlig tendens til å forklare ting ut i fra ens eget verdensbilde. Dermed er det begrenset hvilken nytte mirakler har fordi ateisten ofte allerede har en grunnleggende vantro og flere alternative forklaringer (Luk. 16:31).

Så min påstand er at de ikke-nøytrale ateistiske brillene hindrer folk i å se ting som de er, samtidig som de lurer dem til å se feil. Og når dette ateistiske verdensbildet ikke ser ut til å kunne forklare verken seg selv eller verden tilstrekkelig så bør man kanskje åpne seg opp for andre alternativer?

4) Et hellig alternativ

Den ateistiske båten kan ikke flyte på rasjonalismens hav, for ateistene selv lager hull i skroget og senker den. En båt som flyter og som vil forbli flytende er den kristne. Og vi vil ha så mange som mulig over her!

Kristne kan redegjøre for det immaterielle, det filosofiske og religiøse og får dermed ingen problemer med sin bekjennelse: “Jeg tror på Gud, og i det lyset gir verden mening.” Dette skal vi utdype i følgende artikler.

“For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram.” Rom. 1:19

Gå til innlegget

Profetiene som gir troen næring

Publisert over 11 år siden

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} span.verse {mso-style-name:verse;} span.versenumber {mso-style-name:versenumber;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Profetier til ettertanke:

Jeg har hørt mange snakke om Israel og endetiden men sett få bibelvers. Her kommer noen 2000-3000 år gamle profetier som er dagsaktuelle og viser at Gud er utenom tid og at Han har full kontroll.

"Mens de var samlet spurte de ham: 'Herre, vil du på den tid gjenreise riket for Israel?' Han svarte: 'Det er ikke deres sak å kjenne de tider og stunder Faderen har fastsatt av sin egen makt.'" Ap. 1:6-7

Riket skal altså igjen opprettes... Men først:

"Herren skal spre deg blant alle folkene fra den ene enden av jorden til den andre ... Blant disse folkene skal du aldri få ro og aldri finne hvile for din fot. Der skal Herren gi deg et skjelvende hjerte, sviktende syn og en motløs sjel. 66 Ditt liv skal henge i en tynn tråd. Dag og natt skal du leve i angst og aldri være trygg for ditt liv. 67 Om morgenen skal du si: «Bare det var kveld!» og om kvelden: «Bare det var morgen!» Slik angst skal du kjenne i ditt hjerte, og så forferdelig er det du får se..." 5. Mosebok 28:64-67

Dette høres ut som jødenes historie fra år 70 e.Kr. til nå. Fra diaspora til aliyah

Amos 9 "For sjå, eg byd at Israels-ætta skal ristast mellom alle folkeslaga... Og eg vil gjera ende på fangenskapet for Israel, folket mitt. Dei skal byggja opp att dei øydelagde byane og bu der og planta vingardar og drikka vinen frå dei... Eg vil planta dei i landet deira, og dei skal aldri meir verta rykte opp or landet sitt, det som eg har gjeve dei, seier Herren din Gud."

Velsignelse og forbannelse

”Jeg vil velsigne dem som velsigner deg,
        og forbanne den som forbanner deg.
        I deg skal alle slekter på jorden velsignes.”

”Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring. Når Jerusalem blir omringet, skal det også gå utover Juda.  Den dagen skal det skje at jeg gjør Jerusalem til en løftestein for alle folkeslag. Hver den som prøver å løfte den, skal bare rive seg opp. Men alle jordens folkeslag skal samle seg mot byen.”

1. Mos. 12 og Sakarja 12

Esekiel 38: "Vend andlete ditt mot Gog i Magog-landet ... Sjå eg er imot deg Gog ... Persia, Etiopia og Libya er med dei, alle saman med skjold og hjelm. Gomer og alle skarane der, Togarma-folket lengst ut i landet mot nord og alle skarane der, mange folkeslag er med deg... Når åra er ute, skal du koma til eit land som er fridd frå sverdet. Folket der er samla frå mange folkeslag, på fjella i Israel, som jamt hadde lege aude. Men no er det ført ut frå folka, og dei bur der trygt alle saman..."

Salme 83 "For sjå, fiendane dine larmar. Dei som hatar deg, lyfter hovudet. Med svik legg dei løynlege planar mot ditt folk, dei legg opp råd mot dei du vernar. Dei seier: Kom, lat oss sletta dei ut, så dei ikkje er eit folk meir, slik at ingen lenger kjem Israels navn i hug!"

Sakarja 14: 2 "For eg vil samla alle heidningfolka til krig mot Jerusalem."

Sivilisasjoner, nasjoner og riker som har prøvd å utrydde det jødiske folk:

Gamle Egypt, Filisterne, Assyrerne, Babylonerne, det Persiske riket, det Greske riket, det Romerske riket, det Bysantinske riket, (korsfarerne, det Spanske riket), Nazi Tyskland, Sovjet Unionen – samtlige av disse har forsvunnet eller er blitt oppløst, mens det lille jødefolket har overlevd.

Frelse til Israel...

Esekiel 39:29 ”Eg vil ikkje lenger løyna åsynet mitt for dei, for eg vil renna ut Anden min over Israels hus, seier Herren Herren.”

Romerne 11:25 ”Brødre, jeg vil si dere en hemmelighet, så dere ikke skal ha for store tanker om deres egen forstand: En del av Israel er blitt forherdet, inntil folkeslagene er kommet inn i fullt tall.”

Frelse til Egypt, Assyria og flere med...

Gud setter alt fokus på Israel nå slik at hele verden vil se når han mirakuløst redder de fra Gog og hans hær. ”Og eg vil åpenberra kor stor og kor heilag eg er og gje meg til kjenne for augo på mange folk, og dei skal kjenna at eg er Herren.” Esekiel 38:23

Sakarja 12:10 ”Men over Davids hus og over innbyggjarane i Jerusalem vil eg renna ut nåde-Anden og bøna-Anden, og dei skal sjå opp til meg som dei har gjennomstunge. Og då skal dei sørgja over han som ein sørgjer over einaste sonen sin, og klaga sårt over han liksom ein klagar over den fyrstefødde.”

Jesaja 19:22-25 ”Herren skal slå Egypt. Han skal slå, men lækja og. Dei skal venda om til Herren, og han skal høyra bøna deira og lækja dei. … På den tida skal Israel vera den tredje i lag med Egypt og Assyria, ei velsigning midt på jorda fordi Herren, Allhærs Gud, har velsigna det og sagt: Velsigna vere Egypt, folket mitt, og Assyria, eit verk av mine hender, og Israel, arven min!”

Noen grunner til hvorfor erstatningsteologi ikke kan bortforklare profetiene: Fordi profetiene snakker om en omvendelse og om en Kristus åpenbaring. Disse profetiene kan derfor ikke brukes på kristne, for da ville ikke de kristne ha vært kristne. De helt klare geografiske og etniske referansene utelukker hedningene fra å ha fått del i disse løftene.

Noen grunner til hvorfor profetiene ikke allerede er oppfylt: Løfter om at Israel skal gjenopprettes og aldri bli spredd igjen kan ikke ha fått sin oppfyllelse etter fangenskapen i Babylon fordi jødene ble spredd igjen. Jødene skal se Kristus, ætt for ætt skal de sørge over ham, dette har de ikke gjort, bare til dels. Alle jødene vendte ikke tilbake etter fangenskapen, mange ble igjen i landene rundt omkring og kom til Jerusalem ved høytidene. Dette var også en del av Guds geniale plan, for da ble evangeliet spredd utrolig effektivt etter pinsedagen via jøder som hørte hjemme i andre deler av verden.

Jesaja 17:1

”Utsegn om Damaskus. Sjå, Damaskus skal ikkje lenger vera ein by, men skal verta ein grushaug”

Hovedstaden i Syria, som er en bitter israelsfiende, skal legges i grus. Damaskus er, så vidt jeg har forstått, den eldste byen i verden som har vært bebodd kontinuerlig.

Teori: Israel bomber, eller får skylden for å bombe, Damaskus. Hele verden vender seg mot dem, inkludert USA. Folk klarer ikke å skille mellom staten Israel og den enkelte jøde så det ender opp med at alle jødene flykter til Israel. Israel er sjakk matt og må vende seg til Gud.

Hvor er den falske profeten, den falske freden, dyret og Satan? Hjelp meg å pusle…

(2. Tess. 2 og Joh. Åp. 13 må være med)

Gå til innlegget

For noen måneder siden ble det skrevet en del i media om jødehatet som ble ventilert i Oslos skoler. Ordet "jøde" har blitt et riksdekkende skjellsord. Den lille røde liberale mediakjernens demonisering av jødestaten Israel har båret frukt på grasrotnivå i Norge. Det er ikke lenger bare de muslimske landene som er i mot Israel men koldbrannen har spredt seg til store deler av en hyklersk verden. Evnen til å skille mellom staten Israel og den enkelte jøden er i stor grad manglende, og i visse kretser går de for det samme. For andre igjen er jødene ensbetydende med guds fiender.

Hva hadde skjedd dersom Oslo opptøyene i fjor var begått av jøder og israelsvenner? Hva hadde skjedd hvis jødene brente ned den norske ambassaden i Tel Aviv på grunn av Jostein Gaarders karikatur? Hva hadde skjedd hvis jødene forkynte sharia? Kanskje det ikke hadde tatt så lang tid før noen folkevalgte glapp ut "vi må gjeninnføre grunnlovens §2".

I vårt ytre er vi politisk korrekt, men jeg fornemmer et underliggende israels og jødehat. Om vi ikke roper "jødene ut av riket" så hvisker gjerningene våre det, en hvisking som er mer effektiv enn en roping.

Kan en trygt gå gjennom Oslos gater med et israelsk flagg? Kan en uten å få sosiale sanksjoner bekjenne sin jødiske tilhørlighet i universitetsmiljøer? Jødiske familier som blir hetset og flytter fra Oslo og Norge i dag gjør de det frivillig?

Hva kom først: jødehatet eller israelshatet? Jødehatet, jamfør historien fra Haman til Hamas

To oppsummerende spørsmål:

Ser vi et stigende jødehat i Norge og vesten? Er jeg paranoid?

Gå til innlegget

Mennesket altså...

Publisert nesten 12 år siden

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->  <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Mennesket nå til dags tror de kan ordne opp i alt. Jeg tenker da spesielt på den menneskeskapte klimakrisen. Som om det for første gang i historien var en klimakrise. Neandertalerne var dessverre ikke obs på at all fyringen med ved terget mor natur så sterkt at hun ble iskald. Homo erektus og de andre homoene var heller ikke klar over følgene deres uforsiktighet og skjødesløshet fikk. Nei ikke før homo sapiens sapiens kom på banen var mennesket smart nok til å skjønne at det var vi selv som stod bak naturens hyperaktivitet.

Krisen er visst antent av oss og kan derfor slukkes av oss. Ja, og så kan vi flytte solen litt nærmere hvis det blir veldig kaldt. Hullene i ozonlaget får vi de beste tannlegene til å tette. Det er ikke måte på hva vi kan!! VI ER GUDER!! Hyll mennesket! Vi ser oss selv i speilet og ser en supermann. Menneskets mangel på selvinnsikt er som big bang teoriens mangel på bevis og komiske-Alis beskrivelse av invasjonen av Irak.

Vi er så smart! Vi vet hvor vi kommer fra og vi vet hvor vi ender opp.

Klimakrise er det kanskje, det går rett inn i bibelsk eskatologi, men det har jammen santen også blitt en menneskeskapt klimakrise – det er den som foregår i København nå om dagen. Det er den som drar fokuset vekk fra de resterende problemer i verden. Den tiltaler menneskets behov for apokalypse og noe å klage over. Den menneskeskapte klimakrisen kan sammenlignes med ødeleggelsen av pepperkakebyen.

Hva skal til for at bergenserne reagerer? Flere tusen sedelighetssaker, tusenvis av voldssaker, herværk, hodeværk, lang sykehuskø, ødelagte familier og hjem, skoler som styres av elevene og ikke lærerne, osv.? None of the above. Det som får bergensere til å reagere er ødeleggelsen av den hellige pepperkakebyen! Den var mye verre enn folkemordet i Sudan sies det.

”Den menneskeskapte klimakrisen” bevegelsen er så opptatt av fremtiden og våre avkom at den er villig til å kutte ned på arbeidsplasser og riste hele grunnvollen for utvinning av ressurser. For en oppofrelse og kjærlighet! Eller, for en ansvarsfraskyvelse og unnskyldning! Hva er vitsen med å redde fremtidige generasjoner hvis vi ikke klarer å oppdra vår egen til å ha et akseptabelt menneskeverd? Diktatorer og despoter dukker opp i København, har de begynt å frykte for sin egen sikkerhet?

Vi lager oss teknologi så vi får kreft fra hode til tå. Vi har et kosthold som gjør oss så stor at jordskorpen holder på å briste (derav alle vulkanene). Vi setter oss foran pc-en og lever fiktive liv som egentlig ikke er noe liv - og når det endelig går opp for oss gir kroppen en reaksjon av alzheimers så vi kan glemme, evt. parkinson hvis det må ristes litt vett i vedkommede.

”We want SEX!” skrek menneskeheten og var for sjenert til å gjøre det. Da kom alkoholen som en reddende engel. (De som satt foran PCen slapp unna HIV) Abort er egoistisk og beleilig! Hvem har overbevist verden om at et foster ikke er et liv? Og er det ikke et liv vet alle at det kommer til å bli det i løpet av x-antall dager (der x < 300). Hvem kan si hvilken dag et foster har menneskeverd eller ei? Jeg kan (på Guds side), fra den dagen det begynner å vokse i nihilistens mage. For et mesterstykke som ble utført av de som har lurt verden til å tro at fosteret ikke har et liv! Vel egentlig er det ikke et mesterstykke for hvis en har en sak som tiltaler menneskets beleilighet og ego så trenger en ikke argumenter og logikk. Ingredienser for suksess: noe som tiltaler menneskets ego og som er beleilig - den onde menneskenaturen ordner det.

Vi lever livet nå! Hadde vi vært så opptatt av fremtiden vår hadde vi kanskje for eksempel stumpet røyken. Fare som ligger litt frem i tid som angår oss blir ikke sett på som en fare. Røykingen, det sakte sadistiske selvmord, er et eksempel på det.

Menneskets voldelige protester mot en eller annen krig oppsummerer menneskets hykleri. De norske fredsaktivistene er ikke noe bedre enn en kriger fra Somalia, selv om de gjerne vil opphøye seg selv til det.

Den hvite mann trodde han var på toppen av tilværelsen da han lot det sosial-darwinistiske synet ødelegge Afrika, så fikk den hvite mann plutselig et slag i ansiktet (og ble farget) da 1. verdenskrig brøt ut. Snart får vi vel ennå et slag, denne gangen kanskje i hjerte. Den eneste grunnen til at verden ikke er i fullstendig kaos nå er at enkelte nasjoner står mye sterkere enn andre og kan utnytte de svakere nasjonene. Hadde vi hatt en likestilling av makt mellom nasjoner ville vi kjempet oss tilbake til steinalderen og forbi.

I dag er vi så utviklet og så smarte at vi nesten vet hvordan de gamle sivilisasjonene bygde sine mesterverk.

Vi er ikke noe bedre enn Adam da han sa ”det var kvinnen du gav meg…”

Vår største fiende og avgud er oss selv!

"We have found the enemy and he are us" - POGO

I affekt og overtrøtthetens navn blåser jeg ut mine tanker!

Gå til innlegget

Vet du hvem du lovsynger, ber til og priser?

Publisert rundt 12 år siden

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} span.versenumber {mso-style-name:versenumber;} span.verse {mso-style-name:verse;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->  <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} span.versenumber {mso-style-name:versenumber;} span.verse {mso-style-name:verse;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

2. Mos. 11, 7: ”… Slik skal dere skjønne at Herren gjør forskjell på egypterne og israelittene.”

v10: ”… Men Herren forherdet farao, og han lot ikke israelittene dra ut av landet.”

2. Mos. 33, 20: ” Du kan ikke få se mitt ansikt,» sa han, «for det menneske som ser meg, kan ikke leve.»”

Jos. 6,21: ”Så slo de alt som fantes i byen, med bann. Både menn og kvinner, unge og gamle, storfe, småfe og esler hogg de ned med sverd.”

Jos. 7,25: ”Josva sa: «For en ulykke du har ført over oss! I dag skal Herren føre ulykke over deg.» Så tok hele Israel og steinet ham. Og det som hørte ham til, brente de opp eller steinet det. 26 Så la de over ham en stor haug med steiner, som har ligget der til denne dag. Da oppgav Herren sin brennende vrede.”
 

Jos. 10,37 og v. 42, Jos. 11,11,

Dom 15,14 – Samson får DHÅ over seg og dreper 1000 filistere

1. Kong. 18,40: Elia dreper 850 (?) falske profeter

2. Kong. 2,24 ”Da snudde han seg, så på dem og forbannet dem i Herrens navn. Brått kom det to bjørner ut av skogen, og de rev i hjel førtito av barna.”

Job 2,1-6

Så hendte det en dag at Guds sønner kom og trådte fram for Herren; blant dem var også Satan.  2 «Hvor kommer du fra?» spurte Herren. «Jeg har streifet omkring på jorden,» svarte Satan.  3 Da sa Herren til ham: «La du merke til min tjener Job? Det fins ikke hans make på jorden. Han er en hederlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg borte fra det som er ondt. Fremdeles er han like from. Uten grunn har du egget meg til å føre ham i ulykke.»  4 Men Satan svarte: «Hud for hud! En mann gir jo gjerne alt han eier for sitt liv.  5 Men rekk bare hånden ut og rør ved hans ben og kjøtt, så skal du sannelig se at han spotter deg like opp i ansiktet.»  6 Da sa Herren til Satan: «Han er i din makt. Spar bare livet hans!»

Salme 2,4

Han som troner i himmelen ler. Herren spotter de

Salme 97,3

 Ild går foran ham, den fortærer hans fiender rundt omkring.

Matt 24,14 : ”… For mange er kalt, men få er utvalgt.”

Heb. 10,31 ” Det er forferdelig å falle i hendene på den levende Gud!”

Heb. 12,29 – Gud er en fortærende ild

Åp. 19, 15 ” Ut av munnen hans går et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredesvin, av Guds, Den allmektiges harme.”

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere