Arvid Luneng

Alder:
  RSS

Om Arvid

Følgere

The end of time

Publisert nesten 7 år siden

The 5 th. dimension

When man believed that his space was flat, he lived in the 2nd dimension. At some time he had to admit he was wrong, and he entered the 3rd dimension. We now live in the 4th dimension, only limited by time itself. Again we will have to admit that we are wrong, and we will enter the 5th dimension. At this point it will be "the end of time". It doesn`t matter if that point in time is 2012, 2013 or any other year.
Gå til innlegget

Menneskets tall

Publisert nesten 7 år siden

Sfinxen er et sagnomsust monster. Det har et menneskehode og kroppen til en løve. I gamle Egypt, hvor ideen oppstod, var hodet portrettert av den regjerende Farao. Det representerte også himmelguden Horus. Egypterne portretterte sine konger som rolige og staselige, med store åpne øyne, stirrende som løver. Løvens kropp symboliserte mot ved sine utstrakte ben. Grekerne lånte ideen om en Sfinx fra egypt. I følge en legende satt Sfinxen frem en gåte til alle som passerte og spiste alle som ikke svarte rett: "Hva slags dyr går på 4 om morgenen, på 2 om dagen og på 3 om kvelden?" Etter at mange hadde svart feil, og blitt fortært av Sfinxen, svarte den greske kongen Oedipus riktig, og forårsaket derved Sfinxens død. Svaret var "Mennesket". Mennesket kravler som liten rundt på hender og føtter (4), går på 2 som voksen, og som gammel støttende til en stokk (3). Det et også et "annet" svar på gåten, som innvolverer Pythagoras og verdiene som er brukt innenfor numerologien. De tre tallene, 4, 2 og 3, når de legges sammen, blir tallet 9, som er menneskets tall. Tallet 4 representerer mennesket i sin uvitenhet; 2 som et symbol på menneskets utvikling mot et intelligent vesen; og til sist 3, som et symbol på menneskets inngang til åndelig mestring av universiell kunnskap.
Gå til innlegget

Magi eller vitenskap?

Publisert nesten 7 år siden

Maya kalenderen forteller om 9 sykluser av bevissthetens utvikling: 16,4 milliarder år siden = cellulære syklus, skapelsen av den levende celle: 820 milliarder år siden = organisering av celler: 41 milliarder år siden = dyr - syklus - aper: 2 milliarder år siden = stamme syklus-humanoider: 102.000 år siden = kulturelle syklus - språk: 5125 år siden = nasjonale syklus - skriftlig språk: 256 år siden = planet syklus - teknologi: 12,8 år siden = galaktisk syklus: 9 måneder = universiell syklus: Syklusene er 20x mindre for hver gang, som viser en aksellerasjon i utviklingen av bevisstheten. Kalenderen er ikke et urverk, men måler utviklingens flyt siden skapelsen.
Gå til innlegget

Tilbake til fremtiden

Publisert nesten 7 år siden

Lysets dualitet kan uttrykkes som: bølge (0) og partikkel (1). Tilsynelatende er disse to atskilt. Menneskets dualitet kan også uttrykkes som: Vet ikke (0) - har ingen kunnskap om, og Vet (1) - har kunnskap om. Tilsynelatende er også disse to atskilt. I lignelsen om edens hage var mennesket mentalt i tilstand "0". Dvs. mennesket hadde ikke tilegnet seg kunnskap (1). Da mennesket ble fristet og "spiste" fra kunnskapens tre, ervervet det seg sin første kunnskap (1). Ved å gjøre dette skilte det seg fra sin opprinnelig tilstand av uskyld (0). I sin nye tilstand (1) hadde mennesket ikke lenger bruk for "0", for det kunne nå si - "Jeg Vet" (1). Mennesket har frem til våre dager fortsatt å tro at det var atskilt fra "0". "Viten" (1) om at lys og menneske er to atskilte fenomener har vært enerådende. Når nå mennesket går dypere ned i materien, så kan det både "se" og gjennopprette forbindelsen med "0" som en gang var. http://themindunleashed.org/2014/08/biophotons-human-body-emits-communicates-made-light.html
Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere