Marianne Solli

Alder:
  RSS

Om Marianne

Jeg er pensjonist, er født i Finnmark og er oppvokst med læstadianismen rundt meg, men avskrev den allerede da jeg var rundt 8 år. Jeg har puslet endel med slektsforskning og har utgitt blant annet bøker om min utvidede slekt.

Følgere

Gravid 14-åring søker asyl

Publisert nesten 6 år siden

Kan vi vente oss flere gravide tenåringer fra andre land som asylsøkere?

Andre land har andre skikker, og nå kommer det ektepar (med eller uten barn) fra blant annet Syria, der barnebruder ser ut til å være forholdsvis normalt. Er vi her i dette landet i stand til å takle disse (kommende) situasjonene på en verdig måte? Og hva blir da en verdig måte ... når faren er voksen og moren er et barn?

Jeg ser at der er opprettet asylmottak for svært unge gutter noen steder nordpå, men hvordan kan man klare å behandle gravide tenåringsjenter på en human måte?

Kronstadposten i Finnmark forteller om et ungt ektepar (han 23 år) med et barn under 2 år der moren, en 14-åring er gravid med sitt andre barn ... en svært uheldig familiesituasjon å forholde seg til for mottakerapparatet, som også viste seg å være ganske handlingslammet i første omgang. 

Jeg kjenner ikke til hvordan denne saken utviklet seg videre, men håper at denne unge jenta fikk god hjelp.

Gå til innlegget

Guds utvalgte folk?

Publisert nesten 6 år siden

Er jøder eller palestinere de "rette jøder"? Hva viser DNA?

I de serere år har historikere, antropologer og genetikere gitt oss kunnskaper om folkevandringer og bosettinger i tidligere tider. DNA-vitenskapen er kilde til å gi pålitelig informasjon om våre aner langt bakover i tid.

Israels jødebefolkning hevder blant annet retten til sitt land på grunn av en bibelsk tolkning om at de er guds folk.

DNA-vitenskapen slår imidlertid bein under disse påståtte gudegitte rettighetene. Allerede i 2001 kom Dr. Ariella Oppenheim, biolog ved the Hebrew University, ut med en DNA-forskningsstudie over hjemvendte jøder i Israel og deres opprinnelse. Samtidig forsket hun også på endel palestinere, som hadde blitt tvangsflyttet fra Israel i 1948. Resultatene var til dels oppsiktsvekkende: Størstedelen av de hjemvendte jødene var ikke "blodsjøder", mens endel av palestinerne var det. Noen av palestinerne hadde dessuten også DNA-kromosom, som stadfestet at de var etterkommere av "Cohens" ... arbeidere ved oldtidens templer og synagoger for jøder.

De jøder som var spredt rundt i verden og som fikk tillatelse til å vende hjem til Israel på grunn av sin jødiske herkomst, syner nå ... i stor grad ... etter gentesting, ikke å holde mål som ekte jøder. Da legges kun genfellesskapet til grunn, ikke konvertering.

Testene viser altså at jødene ikke er etterkommere av Abraham, men av khasarer, et nomadefolk fra østen.

Senere DNA.forskning av blant andre Dr. Eran Elhaik m. fl. bekrefter Oppenheims studier.

DNA-vitenskapen har derved også bekreftet resultater endel historikere og antropologer har kommet frem til: Jødene i Israel er ikke etterkommere av Abraham, men noen nesstammer fra kong Bulan i Khazaria.

Gå til innlegget

Evig liv

Publisert nesten 6 år siden

Evigvarende liv og mange tilfeldigheter

Jeg tenker av og til på hvor mange tilfeldigheter bakover i tid som slumpet til at akkurat jeg sitter her og sludrer med alle dere andre, som også har kommet til på grunn av de samme tilfeldighetene bakover blant alle våre utallige aner i tidligere tider.

På grunn av slektsforskning ble jeg også interessert i DNA-forskning og fikk tilfeldigvis  ... for noen år siden ... et gavekort på DNA- testing gjennom Oxford Ancestor. Der fikk jeg testet mitt mtDNA (mitokondrie-DNA) og fikk vite at min formor på spinnesiden levde for ca 15000-17000 år siden i fjellområdet Cantabria i Spania. Disse fangst- og nomadefolkene har fulgt kyststripen som dukket frem da isdekket etter hvert smeltet etter siste istid. Vandringsfolkene har lagt igjen genspor, og noen av dem havnet langt i nord og finnes blant annet blant samer og kvener  i nordområdene.

MtDNA viser seg å være et takknemlig forskningsobjekt ettersom det vandrer nesten helt uforandret gjennom spinnesiden fra generasjon til generasjon. Menn arver det også, men fører det ikke videre til sine barn. MtDNA ligger rundt cellekjernen i våre celler og har blant annet med stoffskiftet å gjøre, så jeg kan ikke la være å tenke på at jeg har en følelse av at min formor forstsatt "puster" for meg ... her jeg sitter, siden hennes mtDNA var omtrent akkurat det samme som mitt er. Evigvarende liv? Og tenk på hvor mange barn de fikk før i tiden og deres barn osv. ... et sammensurium av genfellesskap, nesten utrolig.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere