Alf Gjøsund

Alder: 4
  RSS

Om Alf

Religionsredaktør i Vårt Land

Følgere

Hev stemmen!

Publisert over 3 år siden

Verdidebatt.no skulle vise at seriøs debatt var mulig på nettet. Ni år etter oppstarten er jeg usikker på om vi har lykkes.

'Selv i mine mest optimistiske stunder har jeg ikke drømt om det forumet vi nå har’, skrev daværende debattleder i Vårt Land, Espen Utaker, en måned etter lanseringen av verdi­debatt.no. Mot slutten av 2009 oppsummerte Helge Simonnes med å kalle nettstedet en suksess.

På en måte hadde de rett. På den tiden var nettdebatten stort sett anonym, noe som gjorde at seriøse debattanter vegret seg for å delta. Vårt Land krevde full identifikasjon, og gjorde en formidabel innsats for å få skribentene til å legge innleggene ut på nettstedet. Det lykkes vi med.

Ni år senere må vi konstatere at vi likevel ikke har greid å få til en representativ debatt på nettet. 95 prosent av innleggene er skrevet av menn. Det er for så vidt helt naturlig, siden 95 prosent av brukerprofilene også tilhører menn.

Verdidebatt.no er blitt et manne-debattsted.

Hersketeknikker

Da jeg startet som religions- og debatt­redaktør for et år siden visste jeg at debatten var dominert av gjengangere som brukte enhver mulighet til å terpe på sine egne favorittema: islam, innvandring, bibelsyn og kjønn.

Kvinner opplevde de samme hersketeknikkene her som ellers i samfunnet. Dyktige kronikkskribenter og spaltister vegret seg for å få sakene sine publisert på verdidebatt fordi den etter­følgende debatten ofte var useriøs og avsporende.

Mitt første tiltak var å gjøre kommentarfeltet fysisk mindre, samt å innføre et tøffere sletting- og utkastelses-regime. Vi kan leve med at debattanter uten respekt for sine medmennesker må finne seg andre nettsteder, men vi kan ikke leve med at halvparten av befolkningen – kvinnene – med god grunn føler seg uvelkomne.

Det hjalp litt, men bedret ikke problemet med manglende kjønnsbalanse.

Vi har noen nye tiltak i ermet. Blant annet vil vi innføre forhåndsgodkjenning av hovedinnlegg. Det vil øke kvaliteten ytterligere, men også minke aktiviteten. Det er en konsekvens vi kan leve med.

Grunnleggende

Antakelig er det ikke nok. Vi kan heller ikke gjøre det alene.

For dette handler om like­stilling på grunnleggende nivå i samfunnet. Mange kvinner har ikke tid til å engasjere seg i debatt. Statistikken viser at de fortsatt bruker dobbelt så mye tid på hus og hjem som menn.

Det handler også om likestiling i kirker og organisasjoner. Det er slett ikke bare i teologisk konservative miljøer at kvinner får misbilligende blikk – ikke minst fra andre kvinner – hvis de stikker seg fram. Og du trenger ikke følge miljøene veldig lenge før du oppdager at menn har heiagjenger, mens kvinner ikke har det.

Utfordringen går til lederne av disse organisasjonene. Dere kan snu dette. Dere  snu dette. Ikke ved å være passive, slik mange av dere har vært til nå, men ved å ta initiativ som gir kvinner frimodighet og ryggdekning.

Nye premisser

Noe skyldes nok også debattens karakter. I stedet for å bli en arena for kunnskap og nye perspektiver, utarter den gjerne til en brytekamp om definisjoner og virkelighetsforståelse. Den som får motstanderen på ryggen med retoriske grep vinner. Det er forståelig at mange kvinner ikke får kick av å delta i slike kamper.

Vårt ansvar er blant annet å utvikle debatt på nye premisser. Vi har gjort mye med journalistikken – jeg er overbevist om at det har betydd noe at vi har fått kvinnelig sjefredaktør – vi er blitt mindre konflikt­orienterte og mer opptatt av å gi leseren bakgrunn for egen forståelse. Internt maser vi sta­- dig om kjønnsbalanse blant intervjuobjekt og kilder.

Men debatten er fortsatt dominert av menn.

Samtidig er noe i ferd med å skje. Stadig flere yngre kvinner melder seg – ikke minst til Åshild Mathisen personlig – og sier at de ønsker å skrive for oss.

Nå lanserer vi Hev stemmen – en kronikkonkurranse for kvinner. Gjennom den vil vi få enda flere kvinner på banen. Premien er ikke en goodie-bag, men et stipend på 10.000 kroner til vinneren, samt et kommentator-kurs her i Vårt Land.

En av våre nye, tydelige stemmer, er Åste Dokka. I forbindelse med denne aksjonen sier hun:

«Offentlig debatt er et samarbeid. Du trenger ikke å eie hele sannheten for å være med. Men akkurat det du vet og kan, er en del av det som utgjør helheten. Slipper du ditt eget løs på verden, kommer du antakelig til å få brynt deg mot andre som eier andre delsannheter. Det kan være ubehagelig, men slik får vi en større og mer kompleks virkelighetsoppfatning.»

Jeg tror at flere kommer til å våge. Og jeg kan love at vi i Vårt Land ikke kommer til å gi opp før vi har oppnådd likestilling, også i verdidebatten.

Gå til innlegget

Virkelig liberal

Publisert over 3 år siden

Kompromisset om likekjønnet vigsel gjorde noe med Den norske kirke som få hadde forutsett.

30. januar 2017 fikk Den norske kirke det mange hadde savnet: En godkjent liturgi for vigsel av likekjønnede par. Endringen trådte i kraft 1. februar, og allerede klokken ett minutt over tolv ble det første homofile paret kirkelig viet i Eidsskog kirke.

Skredet uteble

For de som hadde ventet på dette i mange år, var det viktig at misnøyen til motstanderne ikke skulle få overdøve feststemningen. Det ble ikke så vanskelig. Siden alle visste hvordan historien ville ende, var de fleste protestene allerede unnagjort. Allerede i 2009 opprettet den mest konservative av de fire store lutherske misjonsorganisasjonene, Indremisjonsforbundet, et alternativt kirkesamfunn. I 2015 gjorde «storesøsteren» Misjonssambandet, det samme. Etter årets vedtak ble Normisjon i Agder også en kirke.

Fraksjonslederen på den konservative fløyen i Kirkemøtet, Øivind Benestad, leverte sin utmelding av Den norske kirke umiddelbart etter at vedtaket ble gjort. Ikke alle var lei seg for det. Men hans spådom om et det ville skje et skred av utmeldinger – selv antydet han mellom 5.000 og 50.000 – gikk bare delvis i oppfyllelse. Tallet på utmeldelser blir rundt 15.000, omtrent det samme som for to år siden. Blant de som fulgte Benestad var også noen profilerte prester på den teologiske høyresiden.

Prinsipper

Kanskje kunne de konservative ha vunnet valgkampen dersom de hadde brukt mer populistiske virkemidler. De kunne spilt på den motstanden mot homofile som faktisk fortsatt finnes i enkelte samfunnslag. De kunne spilt på frykten for endringer – som mange ganger er brukt politisk i andre saker.

Det gjorde de ikke. De ville ikke engang opprette et kirkeparti, fordi de var motstandere av partisystem. Det står respekt av en slik troskap mot sine prinsipper. For de konservative handlet dette verken om følelser eller homofobi, men om å sette sin forståelse av Bibelen først. Kanskje tenkte de også at de eneste de ville oppnådd, var å utsette saken.

Et rom

Kompromisset på Kirkemøtet handlet egentlig om å godta to likestilte syn på likekjønnet vigsel. Dette har – litt uventet – gjort noe med mange av dem som har engasjert seg i saken. De har fått utvidet sitt kirkesyn. De er blitt overbevist om at meningsmotstanderne ikke bare har en kristen tro, men også et legitimt teologisk ståsted. De erkjenner at dette må få konsekvenser. Det holder ikke å tolerere dem med et annet syn, de må også gis et rom der de kan praktisere troen sin. En slik forståelse har man for eksempel ikke i Svenska kyrkan.

Slik var det heller ikke i Den norske kirke før vedtaket. I realiteten betraktet begge sider på spørsmålet om likekjønnet samliv som kirkesplittende. De konservative sa det rett ut. Den andre siden sa det indirekte, ved å kreve at deres syn ble det eneste aksepterte. For eksempel argumenterte Åpen folkekirkes (ÅFs) daværende leder - Sturla Stålsett – for at kirken bare skulle ha én vigselsliturgi, og den skulle være kjønnsnøytral.

Senere godtok han og ÅF kompromisset om to likestilte liturgier. Mange mente at det skjedde etter press fra biskopene, som hadde gjort vedtak om nettopp dette, og dessuten hadde et kort i ermet: ÅF har ikke kvalifisert flertall i Kirkemøtet. Et samlet bispemøte kunne stanset saken, i hvert fall midlertidig.

Da jeg spurte Stålsett om dette ved en passende anledning svarte han: «Jeg ble faktisk overbevist om at to likestilte liturgier var det riktigste.»

Enhet

I ettertid har jeg vært på flere årsmøter og samlinger i regi av ÅF. Det er en ny tone der: I flokk og rad erklærer medlemmene sitt ønske om å gi rom for sine meningsmotstandere. Kirkerådet mente faktisk det de gjorde da de utnevnte en konservativ biskop i Stavanger. Den liberale kirken er blitt så liberal at den også anerkjenner konservative.

Det er ikke tvil om at denne innstillingen har hatt en dempende virkning på uenigheten blant de gjenværende i Den norske kirke. Sånn sett har Bispemøtet, ÅF og mange konservative vist at det viktigste for dem er å ivareta kirkens enhet.

Det er ingen selvfølge at denne gjensidige anerkjennelsen fortsetter. Nye spørsmål kan hisse opp nye aktører. Tålmodigheten kan ta slutt, fristelsen til å overkjøre hverandre kan ta overhånd.

Hvis det skjer, venter en mer turbulent framtid.

Artikkelen sto på trykk i Vårt Land, 30. desember 2017. Foto: Erlend Berge

Gå til innlegget

Mirakeltroen som døde ut

Publisert nesten 4 år siden

Bønn for syke er henvist til bedehusene, og knapt nok der. Det har Jan Hanvold tjent på.

Det er ikke dagligdags at en av toppene i Den norske kirke tar oppgjør med Visjon Norge- grunnlegger Jan Hanvold, slik Per Arne Dahl gjorde i en kronikk i forrige uke. Muligens er det under deres verdighet, man blir som kjent svart av å slåss mot feieren.

Dahl gjorde på sin egen måte: Han ba i praksis Hanvold om å pakke sammen på en så hyggelig måte at sistnevnte nærmest oppfattet det som et kompliment. Samtidig fikk biskopen sendt ut et signal til dem han ville nå: Helt vanlige kristne som synes det kristne budskapet blir vel teoretisk, og som derfor skrur på Visjon Norge for å høre om en Gud som er der for dem , i deres egen, krevende hverdag.

Det er Den norske kirke, Per Arne Dahl er mest opptatt av. Her er ikke bønn for syke det vanligste man gjør. Underforstått stiller han spørsmålet: Hvorfor lar vi Jan Hanvold dominere denne arenaen, for ikke å si markedet? Svaret hans er: Fordi vi gjerne vil være «nøkterne og sunne, med beina trygt plantet på ­moder jord.»

Behovet for erfaring

Det er ikke tvil om at lutherdom og ­rasjonalitet har gått hånd i hånd. Etter reformasjonen ble kristentroen her til lands strippet for elementer som helgendyrkelse og mirakeltro. I stedet kom Ordets forkynnelse i forgrunnen, og menighetene måtte til dels lide seg gjennom endeløse monologer fra prekestolen. Hvis du leser homiliesamlinger fra noen hundre år tilbake i lys av det generelt lave utdanningsnivået i befolkningen, skjønner du fort at mye må ha gått over hodet på tilhørerne.

Dette ble vekkelsesbevegelsenes og frikirkenes anledning. Selvlærte lekpredikanter kledde den i utgangspunktet så vanskelige teologien inn i hverdagens språk. Slik åpnet de Bibelen for vanlige folk. Dermed ble det også blåst liv i behovet for å erfare noe av den virkeligheten Det nye testamentet beskriver: Makten over vonde krefter. Mirakler og helbredelser. Opplevelsen av å være ledet – og veiledet – av Gud og Den hellige ånd i hverdagen.

Spør du en ateist, vil han raskt svare at rasjonaliteten i den offisielle lutherske kirketeologien er overdrevet. Man bekjenner tross alt en Gud som ble menneske, sto opp fra de døde, og sitter ved Guds den allmektige faders høyre­ hånd. Man tror tross alt at man i dåpen får frelsen i gave, og at man på en skjult, ­åndelig måte spiser Jesu kropp og drikker hans blod i nattverden.

Men alt dette kan man forholde seg til på en nærmest symbolsk måte. Det kan verken bevises ­eller motbevises, og representerer dermed ikke et uoverkommelig hinder for fornuften.

Etterrettelig?

Annerledes er det med de konkrete erfaringene­ av noe overnaturlig. Per Arne Dahl siterte for eksempel Jakobs brev om at syke mennesker skal «kalle til seg folk fra menigheten, og de skal be over ham og salve ham med olje i ­Herrens navn.»

Men han stoppet der. Bibelen fortsetter derimot: «Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp.»

Og straks dukker spørsmålet opp: Hva om bønnen likevel ikke virker? Kan vi stole på en kristendom som ikke oppfyller slike løfter?

Selv om de fleste kristne tror at en Gud som skapte himmel og jord også kan gjøre andre mirakler, så innser svært mange at det hører med til sjeldenhetene at det skjer. Og når det skjer, er ­omstendighetene gjerne så uklare­ at naturlige forklaringer ligger nærmest.

For ikke å snakke om alle de gangene vi hører historier som den Jan Hanvold selv rapporterte forleden: Kåre fra Kongsberg var ifølge kona blitt momentant helbredet da Hanvold ba for ham. Senere kunne Kåres familie opplyse at rapporten om Kåres helbredelse ikke var etterrettelig.

Så hva er sant, og hva er overtro?

Det er ikke så rart at en kirke som har vært en statsetat i 500 år, styrer unna hele problemstillingen. Bønn for syke er blitt henvist til bedehusene, og knapt nok der. Det har Jan Hanvold tjent på.

Noe skjer

Bildet kan endre seg. Den liberale teologi – med sin gjennomrasjonaliserte tilnærming til alle troens mysterier – har mistet grepet om kirken. Nå har man fått liturgi for velsignelse av hjemsøkte hus. Snåsamannen omtales med den dypeste respekt. Teologiprofessoren Jan-Olav Henriksen, som verken er kjent for å være lavkirkelig eller særlig karismatisk, legger hendene på syke. Noen skal ha blitt friske.

Hvis flere prester tar Per Arne Dahl på ordet og overvinner frykten for at ingen ting skal skje, kan ting fort begynne å skje: Erfaringene har en tendens til å komme med praksisen. Kirken kan på nytt bli et sted der folk opplever at overnaturlige hendelser finner sted.

At folk har behov for det, er det ikke tvil om. Healeren ­Kirsten har mer enn 13.000 følgere på Facebook. Hun er bare en av svært mange som tilbyr krefter utenfor vitenskapens domene. Og som i likhet med Hanvold ­tjener penger på det.

Spørsmålet er bare om folk vil ha det når det er gratis.

Gå til innlegget

Ikke bare Israels venner

Publisert nesten 4 år siden

Den blå og hvite stjernen fjernes fra prekestolene. Dagens israelsvenner heier på palestinerne også.

‘Du skjønner det, Alf, at i spørsmålet om Israel, da er det den gamle pakts Gud som handler’, sa den gamle eldstebroren i De frie venner til meg.

Han hadde ingen formell utdanning ut over grunnskolen, men en velbrukt bibel full av notater og ­understrekninger. Han var ­inkarnasjonen av klokskap og ­omtanke for andre mennesker, og da han døde var kirken fylt til siste plass av bygdefolk – også muslimer – som var takknemlige for at han hadde levd.

Han tilhørte Salem i Mjøndalen, et møtelokale med mange varme mennesker, rause kakefat og klare meninger om Israel. Selv holdt han gjerne bibeltimer om tusenårsriket – der Israel endelig skulle bli et lys blant hedningene.

I dag har en ny generasjon overtatt på Salem. Jeg tror menneskene der er like varme, men oppslagstavlen på utsiden forteller sjelden at predikanten skal tale om Israel.

Påvirkning

I USA er den ensidige støtten til ­Israel på vikende front blant evangelikale, viser en ny meningsmåling fra LifeWay Research. Det er særlig merkbart i den yngre generasjonen. Mens 58 prosent av dem under 35 år i denne gruppen har et positivt syn på Israel, er prosentandelen 76 prosent for dem over 65 år.

Det er all grunn til å tro at denne tendensen er minst like sterk i Norge.­ Mens det før årtusenskiftet var ganske vanlig at pinsemenigheter og lavkirkelige bedehus hadde et israelsk flagg ett eller annet sted i lokalet, finner du det sjelden i dag. Gjennomsnittsalderen på de langt færre temamøtene om Israel, er atskillig høyere. De nye, trendy ungdomsmenighetene nevner knapt temaet fra talerstolen.

Hva har skjedd?

Fenomenet er et godt eksempel på den sterke påvirkningen samfunnet rundt har på selv de mest konservative kristne miljøene. Det er verdt å legge merke til denne ­utviklingen, fordi den fortsatt skjer på flere områder.

Kjøtt og blod

For det første har utdanningsnivået økt dramatisk. I 1985 hadde 13 prosent av befolkningen utdanning ut over videregående skole. Nå er tallet 33 prosent. Det betyr mer kritisk tenkning: Kunnskapsgrunnlaget vurderes fra flere sider og kravene til logiske, begrunnede slutninger er høyere. Bibelord fungerer ikke lenger som avgjørende argument.

For det andre har internett gjort informasjonen langt mer tilgjengelig. Det snakkes mye om ekkokamre på sosiale medier, men et av de viktigste trekkene ved Facebook er at man utsettes for debatt og motforestillinger på arenaer som tidligere ikke fantes, fra mennesker man ellers ikke ville møtt.

For det tredje har Norge fått 250.000 innvandrere fra muslimske land. Dette er interessant i lys av at forkynnelsen om Israel på 80-tallet også handlet om ­islam. Muslimene var på den mørke siden i åndskampen, som handlet om at Satan forsøkte å forpurre Guds plan med Israel.

Nå har mange kristne muslimske venner og bekjente. De har innsett at demoniseringen ikke treffer demoner, men mennesker av kjøtt og blod.

Trolling

Bedehushøvdingen Karl Johan Hallaråker er et ganske typisk eksempel på endringene. I 2004 skrev han i boken Israel i aktuelt og profetisk lys at «islam som satanisk åndsmakt er ett av hovedproblemene i Midtøsten». Ti år senere erklærte han at «det ikke finnes en konflikt mellom konservative kristne og islam», og oppfordret kristne til å være både ydmyke og vise respekt og toleranse.

Jeg tror Hallaråker hadde respekt for muslimer tidligere også. Men den gangen stoppet utsagnene ved bedehusveggen, de ble en slags prinsipiell forklaring på et åndelig problem. Nå treffer de våre egne venner.

Det gjør noe fundamentalt med retorikken. Og endret retorikk fører til endrete holdninger.

Resultatet er at mens de fleste lavkirkelige med respekt for seg selv for noen tiår siden var ihuga israelstilhengere, er den ensidige støtten til Israel nå blitt noe som knyttes til innvandringsmotstandere, islamofobe og nettroll.

Svært få kristne vil bli identifisert med det segmentet.

Positiv klang

Det betyr ikke at evangelikale i Norge er blitt motstandere av Israel. Yngre, moderate karismatiske kristne er gjerne gule eller lyseblå politisk. Med et slikt ståsted har man ofte sans for Midtøstens eneste liberale demokrati.

Dessuten er det ikke tvil om at ordet «jøde» har en positiv klang over hele spekteret i det protestantiske Kristen-Norge. Kirkens jødiske røtter er fortsatt noe av det mest politisk korrekte man kan snakke om.

Og selv om mange kirkefolk er svært bekymret over høyredominansen i israelsk politikk, spiller den sterke identifikasjonen med det jødiske folk med i vurderingen av dagens situasjon. 

Kanskje nettopp derfor, er det oppsiktsvekkende at det fortsatt finnes miljøer i kirken som fremmer en nærmest enøyd kritikk av Israel. Og at det synes å være langt mindre stigmatiserende å uttale seg unyansert, slurvete og dogmatisk om konflikten dersom man er palestinavenn enn om man er israelsvenn.

Først publisert i Vårt Land 13. desember 2017. 
Foto fra israelsmøte på Sion Ingjerdal, Halden, november 2017: Erlend Berge

Gå til innlegget

Se opp for ulvene!

Publisert nesten 4 år siden

Overgrepene i Tysfjord handler ikke om religion, sier ekspertene. Men det blir feil å holde religionen helt utenfor.

Ulvene. Jeg møter ordet allerede i andre setning i forordet til Lars Levi Læstadius' Kirkepostille. Det er skrevet av læstadianerhøvdingen og skolemesteren Johan Raattamaa, på slutten av 1800-tallet. Han formaner forsamlingen til å stå sammen, slik at ikke ulvene tar dem.

Den læstadianske forkynnelsen er full av slike advarsler. Hint og påminnelser om at det er oss mot dem – våre motstandere, de som kaster seg over sauene og ødelegger flokken.

Folk sørpå vet ikke så mye om vekkelsesbevegelsen som har preget Nordkalotten så sterkt fra midten av 1800-tallet. Men det finnes mange likheter med andre vekkelser. For eksempel det indre samholdet. Den sterke felles identiteten. Følelsen av at noen der ute ikke ville dem vel.

Berettiget tordentale

Det startet i Lappland, i Sverige, med presten Lars Levi Læstadius. Han var fortvilet på grunn av umoralen og drukkenskapen i de hovedsakelig samiske menighetene han betjente. Ordene hans prellet av. Folk fortsatte som før.

Men samtalene med en samisk jente – Læstadius kalte henne Lappmarkens Maria – gjorde noe med forkynnelsen hans. Det gikk opp for ham hvilken kraft nådens budskap hadde til å forandre liv – hvis det ble forkynt på rett måte.

Fra da av sluttet Læstadius å pakke budskapet inn i fagteologiens termer. Han kunne tordne fra talerstolen når han snakket om «endetarmens gud». – Har Gud skapt dere kun til å ete og skite, drikke og slåss, drive hor og stjele? spurte han menigheten, og langet ut mot kirkens prester og biskoper på neste utpust. De tillot nemlig brennevinssalg på kirkestedet etter søndagsgudstjenesten, og dermed all den elendigheten som fulgte med. Læstadius mente prestene profiterte på salget og at de derfor solgte nåden billig.

Den samiske befolkningen opplevde at Læstadius tok dem på alvor. Vekkelsen spredte seg i Sverige, Norge og Finland. Men den møtte også kraftig motstand. For de vakte ble tilværelsen en kamp – mot ulvene.

Ny selvfølelse

Den læstadianske bevegelsens historie er en historie om utenforskap, men utenforskapet begynte enda tidligere. I likhet med urfolk over hele verden, ble samene sett ned på, fortrengt, utnyttet og forsøkt assimilert, alt med tragiske konsekvenser.

Læstadius ga dem tilbake noe av den tapte selvfølelsen – kanskje slik metodismens far, John Wesley, gjorde med arbeidere og fattigfolk i England, og Hans Nielsen Hauge med husfolk og småbønder i Norge – bare enda mer virkningsfullt.

Innenfor bevegelsen ble premissene endret og hierarkiet snudd på hodet. Definisjonsmakten tilhørte ikke lenger embetsstand og overklasse. Selv den fattigste mann og kvinne kunne bli åndelige autoriteter, uavhengig av de formelle og uformelle kriteriene som gjaldt i storsamfunnet.

Kanskje er det slik at religiøst utenforskap fortsetter så lenge det oppleves som nødvendig. Dagens metodister og «haugianere» er i samme sosiale sjikt som alle andre, og føler seg stort sett akseptert av storsamfunnet. Riktignok finner du fortsatt inndelingen «vi og de andre» på en del misjonshus, men den er avgrenset til troens verden.

For mange samer og læstadianere har det vært annerledes. De har ikke følt seg akseptert.

Det er svært typisk at man i slike miljøer framhever betydningen av regler som skiller dem fra resten, de blir tegn på at man er på den rette siden. Noen tror de ønsker å være bedre enn andre. Jeg tror det dypest sett handler om noe annet. Om at slike regler gjør utenforskapet forståelig og selvvalgt - og dermed håndterbart.

Ulver overalt

Se opp for ulvene! Når overgrepene skjer, ringer alarmen fra den gamle postillen igjen. Ofre har fortalt om forvirring og fortvilelse. De var bare barn – livredde for overgriperen, men også for dem som var der for å hjelpe.

Det er blitt understreket av både politiet og av eksperter at overgrepene i det lulesamiske miljøet i Tysfjord ikke har noe med den læstadianske troen å gjøre. Mange har en løs, «folkekirkelig» tilhørighet til bedehuset. Stein Roald Bolle, talsmann for «de førstefødte» læstadianerne i Tysfjord, forteller at de anklagede ikke er aktive i forsamlingen.

Det er nok riktig, men det blir likevel feil å holde religionen helt utenfor. Vi ser det i mange miljøer: Følelsen av religiøs identitet kan følge slekten gjennom generasjoner, uavhengig av personlig tro. Det gjelder også utenforskapet. Man opplever å være fremmed. Blant ulvene.

Jeg kjenner barn som er vokst opp under svært skadelige forhold. Den største skrekken var at noen fra utsiden skulle gripe inn. Da ville alt rase sammen.

I forbindelse med en rekke overgrepssaker i læstadianske miljøer – både i Norge og våre naboland – har ofrene fortalt at de i stedet ba om hjelp ifra dem de stolte på, gjerne lederne i forsamlingen. Alt for ofte har disse lederne sviktet.

Pulverisert ansvar

Stein Roald Bolle har tatt selvkritikk på vegne av forsamlingen i Tysfjord. «Det har vært tilfeller hvor vi dessverre ikke har fulgt opp så godt som vi burde etter dagens krav», sier han.

Det handler også om religion. I likhet med flere andre religiøse miljøer har læstadianernes lederstruktur vært uformell. Man ble ikke utnevnt, man vokste i stedet inn i oppgavene. Det var miljøenes styrke, men også deres svakhet. Når ansvaret ikke er tydelig plassert og definert, blir det gjerne pulverisert.

Samtidig må det understrekes at dette også gjaldt mange offentlige institusjoner for noen år siden. Heller ikke skole, barnevern eller helsestasjon tok alltid ansvar når man burde.

En tredje faktor er skammen. Dersom et miljø påberoper seg moralske kvaliteter som resten av samfunnet mangler, blir nederlaget ekstra stort når det skjer ting som ikke tåler dagens lys. Mange av overgrepene i Tysfjord ligger langt tilbake i tid. Noen kan ha blitt liggende så lenge, nettopp av denne årsaken. Kanskje er skammen også en vesentlig årsak til at overgrep er blitt dysset ned i Den katolske kirke, i misjonsbevegelsen og i lukkede trossamfunn.

Altfor mange barn er ofret på skammens alter.

Ny forståelse

Men i Tysfjord ser vi et lyspunkt. Biskopen i Sør-Hålogaland, Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, setter ord på det når hun berømmer politiets arbeid og rapport i Tysfjordsaken.

«De viser en ydmyk holdning og har gått bak det som er ytre synspunkter og satt seg inn i samisk og læstadiansk kultur og menighetsliv», sa hun til Vårt Land for noen dager siden.

Det vitner om et storsamfunn som har forstått noe avgjørende.

Hvis denne ydmykheten videreføres når pekefingeren rettes mot andre religiøse og etniske minoriteter, kan sår helbredes. Det er helt nødvendig. For det er mange ofre.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere