Alf Gjøsund

Alder: 4
  RSS

Om Alf

Religionsredaktør i Vårt Land

Følgere

Publisert nesten 4 år siden
Odd Sverre Hove – gå til den siterte teksten.
Men uten sukker og fløte.

Det blir cortado med soya. Eller hva du vil. Gleder meg! :)

Gå til kommentaren

En kaffe, Hove?

Publisert nesten 4 år siden
Odd Sverre Hove – gå til den siterte teksten.
Man kan ikke nedkjempe åpenbarte bibeltekster med spekulativ religionssosiologi og påståtte «trender».

Takk for tilbakemeldingen, Odd Sverre Hove. Jeg er klar over at du har mye kontakt med den delen av Kristen-Norge som fortsatt holder denne forkynnelsestradisjonen levende.

Jeg kunne kanskje skrevet sjeldnere enn før, eller relativt sjeldent, hva flagget angår. Mitt inntrykk er basert på mine observasjoner og min spesielle interesse for temaet og miljøene gjennom 30 år – og en god del samtaler med ledere fra disse miljøene. Dine krav om religionssosiologiske undersøkelser opplever jeg som litt søkt, du har selvsagt god kunnskap om at det ligger til kommentatorrollen å vurdere slike trender på bakgrunn av den kompetansen man har.

Og så værer jeg en god porsjon mistenksomhet bak innlegget ditt, siden du tillegger meg en motivasjon om å bekjempe noe, fordekt som analyse. Skal vi ta en kaffe når du kommer til hovedstaden en gang? Det har vi aldri gjort før. 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Ben Økland – gå til den siterte teksten.

Hvilken relevans har denne opplysningen til trådens tema?

Som du ser er det et eksempel på hvorfor det kan være viktig å dokumentere ståstedet til samfunnsdebattanter. Dessuten er det en påminnelse om at innlegget føyer seg inn i en helhet som også det offentlige samfunnet tar avstand fra. 

Gå til kommentaren

Lindstads innlegg

Publisert nesten 4 år siden

Svaret på spørsmål fra enkelte om hvorfor Trond Ali Lindstads innlegg får stå, er: Dette er ikke et klart brudd på retningslinjene.

Etter min mening spiller han på antisemittiske strenger i uttalelsen «Jødisk etnosentrisk selvopptatthet er årsak, rasisme og kriger følger». Men utsagnet retter seg mot et påstått fenomen, han sier ikke at dette er «typisk jødisk». Hans syn på sionismens historie er ensidig, på grensen til det usaklige, det samme er hans syn på konflikten mellom Israel og palestinerne i dag. Men det er ikke brudd på retningslinjene av den grunn.

Det er viktig at Lindstads syn, som jeg antar han utbrer i sitt miljø, blir dokumentert og debattert. Lindstad mistet Kongens fortjenstmedalje på grunn av tidligere uttalelser. Det ville ikke skjedd om de ikke var blitt dokumentert. 

Nå la vi ikke alle uttalelser ligge fordi de skal dokumenteres. Innlegg som bryter med retningslinjene blir slettet, uansett hvem som skriver dem. 

Gå til kommentaren

Den teologiske venstresiden

Publisert nesten 4 år siden

Uttrykket «den teologiske venstresiden» handler om teologi, ikke om politikk. Da den liberale teologi - som var teologi på vitenskapens premisser -  gjorde seg gjeldende på 1800-tallet, framsto dette som radikalt - og da i motsetning til konservativ teologi. Med andre ord en teologisk venstreside. 

I dag henger slike begreper igjen, selv om det både er svært få gjennomførte liberale teologer i den opprinnelige betydningen. Forskningsmetodene er riktig nok vitenskapelige - det er i seg selv blitt mainstream - men de teologiske konklusjonene er sjelden det. For eksempel trodde Rosemarie Køhn på jomfrufødselen, noe de gjennomførte  liberale teologene ville ristet på hodet av. 

Noen forsøker å klargjøre dette ved å snakke om en etisk liberalisme hos teologer. Det kan være rett i spørsmålet om likekjønnet samliv, på den annen side er det ikke nødvendigvis slik i andre spørsmål. Jeg kjenner få «liberale» teologer som ikke deler kirkens syn på at menneskeverdet starter ved unnfangelsen, et konservativt standpunkt (selv om synet på abortloven kan være mer liberalt). 

Et artig paradoks er at en del liberale har vært like lite liberale som konservative i spørsmålet om å anerkjenne andre teologiske standpunkter enn sine egne i kirken. Der har vi helt i det siste sett en utvikling i liberal retning som mange konservative vil være glad for: Man anerkjenner at kirken er mangfoldig og mener at også konservative standpunkter er legitime. Denne holdningen preger for eksempel ledelsen i Åpen folkekirke - slik jeg vurderer det er dette nå mer enn en pragmatisk tilnærming: Den begrunnes mer og mer prinsipielt. 

Som avis forsøker vi ofte å gjøre ting lette å forstå for leserne. Da bruker vi gjerne begreper i den betydningen som de har fått i mainstream media. Det er her vi vil forsøke å bli mer presise. Så får det heller våge seg at setningene blir litt tyngre å lese. Vi håper fortsatt på tilbakemeldinger når vi bommer. :)

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere