Alf Gjøsund

Alder: 4
  RSS

Om Alf

Religionsredaktør i Vårt Land

Følgere

Publisert nesten 4 år siden
Marie Rein Bore – gå til den siterte teksten.

Men jeg skjønner ikke at avisa vil oppmuntre til dette ved å utlyse en kronikk-konkurranse for kvinner. Kronikk er på mange måter en gammeldags og krevende form.  

Nettets styrke er muligheten til å skrive det motsatte av kronikken; skrive en rask reaksjon,  en rask tanke som ikke trenger å utdypes i form av en lang kronikk.

Takk for interessante innspill, Marie Rein Bore, jeg vet ikke hva du legger i ordet kronikk, kanskje vi ser litt forskjellig på formen. Svært mange av de store, viktige debattene starter gjerne som kronikker, for eksempel den som startet ved at «de skamløse jentene» skrev denne kronikken i Aftenposten.

Vår erfaring er at meningsstoff i kronikkform er blant vårt mest leste stoff, ikke minst på nettet. Meningssterke kronikker og kommentarer deles oftere enn nyhetssaker, og har startet noen av de viktigste debattene også vi i Vårt Land har hatt. 

I Vårt Land har vi kjønnsbalanse i spaltistrekken vår. En liten overvekt av kvinner, faktisk. Men det er vanskeligere å rekruttere kvinner enn å rekruttere menn. Når jeg ringer til menn for å rekruttere dem som spaltister får jeg følelsen at han er mest forundret over at jeg ikke ringte tidligere. Kvinner trenger derimot ofte tid til å tenke seg om, vurdere konsekvensene, om de har tid i en krevende hverdag, osv. Alt dette forteller noe om betingelsene for kvinner som skriver.

På verdidebatt.no er det altså 95 prosent menn, alle kommentarene sett under ett. Det er ikke slik at vi ser på all debatt i selve kommentarfeltet som svært viktig, først og fremst er det en kanal for å gi offentlig tilbakemelding på teksten, men vi tenker at at klimaet her forteller noe om toleransen for kvinner som ytrer seg. Derfor ønsker vi å gjøre noe med dette også.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Fred Søndby – gå til den siterte teksten.
Derfor må jeg bare beklage overfor debattredaktøren at jeg derved har bidratt til å opprettholde en uønsket stor del av det mannlige flertallet.

Gode Fred Søndby, du har nok ikke sett noe sted at jeg foreslår at menn skal la være å skrive. Jeg har ofte registrert denne interessante reaksjonen på debatter om likestilling – at menn opplever dem som et angrep på dem. Det er det jo ikke, det er en oppfordring til kvinner om å ta plass, la seg høre, ta sine rettigheter på alvor, og til menn om å behandle kvinner som likeverdige. 

Et spørsmål til deg: Hva i kommentaren fikk deg til å tenke at den var et angrep på menn som oppfører seg skikkelig i debatten?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
For et flåsete svar!

Som man roper i skogen.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Til Gjøsund: Mitt poeng er at de kvinner som VL ønsker å få inn på Verdidebatt, vil reflektere avisens ideologi. 

Ditt poeng er at våre kvinnelige spaltister nå framstår som ideologiske tvillinger? Som mormonen Joanna Bjerga, lektoren Sofie Braut, muslimen Maryam Trine Skogen og teologen Merete Thomassen?  

Gå til kommentaren

Svar på kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Takk for tilbakemeldinger, alle som har skrevet. Her kommer noen tilbakemeldinger på noen av dem: 

Til Njål Kristiansen:

Du skriver: «Jeg tror derfor ikke at forhåndsgodkjenning av startinnlegg løser noe. Problemet ligger ikke der, men i debatten som følger etterpå...».

Jeg er enig i at problemet først og fremst ligger i debatten som følger etterpå. Det er imidlertid et problem som er svært vanskelig å gjøre noe med. Vi modererer siden med utgangspunkt i et regelverk. Noen debattanter er relativt monomane, vrir debatten i bestemte, svært forutsigbare retninger og fremmer postulat uten å begrunne dem i stort annet enn magefølelse. Det er ikke dermed sagt at de bryter noen regler. Løsningen ville være å moderere alle kommentarer etter samme kriterier som vi har i papiravisen, men da måtte vi ansatt svært mange folk til å gjøre jobben. Jeg vet ikke om noen mediehus som har ressurser til det. 

Dessuten ønsker vi en åpning for å gi spontane tilbakemeldinger, det finnes en rekke demokratiske innvendinger mot å styre disse for mye.

Til Bernt Torvild Oftestad:

Det meste av det du skriver i første halvdelen av innlegget ditt har jeg forståelse for, og er langt på vei enig i. Jeg vil imidlertid kommentere dette: 

«Etter hvert er Verdidebatt blitt en arena for Vårt Lands egne skribenter. Men disse deltar sjelden eller aldri i den videre debatt. Visse innlegg løftes frem av redaksjonen som særlig viktige. De ligger fremme i lange tider med 0 kommentarer. Det er dårlig redaksjonelt arbeid.»

Det er riktig at verdidebatt.no er en arena for Vårt Lands egne skribenter. Dette er meningsstoff som vi ønsker å gjøre tilgjengelig for diskusjon. Vi tror ikke nødvendigvis at bare innlegg som genererer kommentarer er verdt å lese. Vi kan imidlertid bli flinkere til å løfte fram gode saker som er skrevet av andre enn faste skribenter og kommentatorer. Det blir et viktig hensyn når vi endrer siden og innfører forhåndsmoderasjon av startinnlegg. 

Det er et ønske fra oss som arbeider i avisen å bruke tid til å svare på kommentarer og delta i debatten. Selv gjør jeg det så sant jeg har tid, men vi kan ikke sette det som en forutsetning for å publisere vårt meningsstoff. Det viktigste er at det gis anledning til å komme med motforestillinger og utfyllende synspunkter.

Synspunktene dine på kvinnelige debattanter tenker jeg får stå for din regning. Det du skriver der er i beste fall egnet til å misforstås, i verste fall gir du uttrykk for et kvinnesyn som jeg er svært uenig i, men som jeg er redd er representativt for flere enn deg.

Til Hallvard Jørgensen:

«Kva med å starte trådar der to fagpersonar diskuterer eit gjeve tema, over, til dømes, 3-5 innlegg kvar?» 

Takk for interessant innspill. Dette skal vi vurdere seriøst. 

Til Arnt Thyve:

Du skriver: «Er det ikke på grensen til diskriminering å ha en konkurranse med pengepremie der bare kvinner får delta?»

Det var voldsomt så interessert du plutselig var i kjønnsdiskriminering. Du er velkommen til å delta i vår kronikkonkurranse for menn når kvinnene har overtatt fullstendig på verdidebatt.no.

Til Kjellrun Marie Sonefeldt:

Du skriver: «Jeg hadde nylig et innlegg om at selvforsyningsgraden I Norge er ca.50 %.Det fikk lite respons, mens Utfordrende Jesusbilder er over 5000 visninger nå.»

Det er nok noen av Vårt Lands lesere som er opptatt av landbrukspolitikk, men jeg vil likevel tro at de fleste som vil diskutere dette går til Nationen. Derimot burde klimasaken fenge flere, men det handler mye om hvordan innlegget blir formulert. Nøkkelen er å finne koblingen til leserens hverdag og engasjement. Lykke til! 

Til Svein Ole Hansen:

Du skriver: «... min tid med å skrive på verdidebatt'n nærmer seg slutten for godt.»

Takk for innsatsen! Jeg er helt sikker på at du har hatt lesere som har satt pris på det du har skrevet. 

Til Robert Rygge:

Du skriver: «Hvor stor blir nå den reelle ytringsfriheten og muligheten til å komme forbi politisk korrekte portvoktere?»

Det er riktig at redaksjonens betalte innlegg er prioritert på framsiden. Dette vil vi se på en gang til når vi endrer layout og forside og innfører forhåndsmoderering. Når det gjelder «muligheten til å komme forbi politisk korrekte portvoktere» antar jeg du sikter til regelverket for sletting av innlegg. Som jeg har svart både Runde og flere andre: Det er ikke meningene som avgjør om innlegget blir slettet, men om det bryter med retningslinjene.  Husk også at dersom du skriver et innlegg, har du alle muligheter til å promotere det på sosiale medier og andre arenaer. Vi har mange eksempler på innlegg som er lest og delt av mange, selv om det ikke lå øverst på siden.

 Og ja, det vil være plass til innlegg fra Runde, og så videre, dersom de er godt skrevet og begrunnet.

Til Rolf Kennet Myhre:

Du skriver: «Har moderatorene i Verdidebatt.no tatt doktorgraden i konspirasjoner, og vet hva som er sant og ikke-sant?»

Nå kjenner ikke jeg tilfellet du viser til, men generelt synes jeg slettinger bør begrunnes bedre enn at innlegget er er «konspiratorisk». Jeg skal ta det videre.

Til Carl Wilhelm Leo:

Du skriver: «Å innføre noen form for kjønnskvotering vil virke kunstig , de som mener noe gjør det uansett om man er mann eller kvinne. Å innføre forhåndsgodkjenning av hovedinnlegg vil definitivt minske aktiviteten og kommer såvidt jeg kan tolke det inn under begrepet sensur. (...) Hvem er kompetent til å sortere folks meninger?»

Det er ikke snakk om å innføre kjønnskvotering på innleggsskriving. Det er heller ikke snakk om å legge andre kriterier til grunn for publisering enn kvaliteten på innlegget. Som jeg har sagt gjentatte ganger: De som mener det praktiseres meningssensur på verdidebatt.no har lest for lite. Det står svært mye her som jeg er uenig i.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere