Alf Gjøsund

Alder: 4
  RSS

Om Alf

Religionsredaktør i Vårt Land

Følgere

Pensjonist er ikke et fy-ord

Publisert rundt 7 år siden

Svar til Hove, publisert i Vårt Land 26. nov. 2014:

Odd Sverre Hove, tidligere sjefredaktør i Dagen, gir i gårsdagens avis interessant bakgrunnskunnskap om forholdet mellom Karmelinstituttets grunnlegger, Per Faye Hansen og Dagens legendariske redaktør, Arthur Berg.

Blant annet hjalp de to studentene en jødisk familie med å flyktet til Sverige under krigen.

Jeg kjente selv Per Faye-Hansen, og har hørt ham fortelle denne historien. Både han og datteren Gro Faye-Hansen Wenske uttrykte dessuten ofte sin glede over avisen Dagens betydning.

Dette var noe av bakgrunnen for at jeg i en kommentar i forrige uke fortalte om historiske «tette bånd» mellom avisen Dagen og Karmelinstituttet. Odd Sverre Hove synes imidlertid å ha misforstått hensikten med å fortelle om dette. 

Poenget var ikke å «raljere», eller bruke det som et «standpunkt-nedvurderende argument», slik Hove oppfattet det. Opplysningen ble presentert som en saksopplysning. Den gir et interessant perspektiv til avisens Dagens kraftige oppgjør i forrige uke med ståstedet til Gro Faye-Hansen Wenske, et ståsted som også deles av Karmelinstituttet. Poenget er at Dagen har utviklet seg i motsatt retning av retorikken fra en del norske israelvenner.

En lignende utvikling er også hovedpoenget når jeg skriver om generasjonskløften mellom unge og eldre i lavkirkelige miljøer i synet på Israel. Også der trekker Hove noen uforståelige konklusjoner når han mener jeg bruker uttrykket «pensjonist» som et «nedvurderende skjellsord», noe han mener er «akkurat like innhumant» som  Gro Wenskes uttalelser om at «araberne må ut av Israel». 

Jeg må nok si at «pensjonist» aldri har stått på min liste over fy-ord. Derfor ble jeg litt overrasket over Hoves tolkning. At toneangivende yngre ledere i både Pinsebevegelsen og bedehusorganisasjonene har problemer med å identifisere seg med den tradisjonelle ensidige støtten til Israel er derimot godt dokumentert og ingen kontroversiell påstand.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 7 år siden

Takk for nok et innlegg. Jeg tror du og jeg er på litt forskjellige nivåer i denne debatten. I min korte kommentar ga jeg noen overordnede synspunkter på hva som er en konstruktiv tilnærming til innholdet på ulike religiøse nettsteder.

Jeg uttrykte at å henvende seg til en offentlig instans i håp om å få en eller annen form for inngripen («å rope på myndighetene») ikke er det mest konstruktive – ikke minst for dem som blir påvirket av den ulike religiøse forkynnelsen der ute. 

Det er flere grunner til dette synspunktet. En av dem er prinsipiell, men ikke uten videre uten behov for grensedragning. Den handler om religions- og ytringsfrihet for profesjonsansatte i for eksempel helsevesenet. Jeg er engstelig for et samfunn der en stat legger for store begrensninger på religions- og ytringsfriheten. Dette tillater jeg meg å nevne selv om jeg har fått med deg at du også prinsipielt er tilhenger av ytringsfrihet. En annen er pragmatisk. Jeg mener den gode og klare debatten er mer egnet enn ulike former for statlig inngripen, også hvis hensikten er å endre noe. Det henger sammen med min kjennskap til disse miljøene. 

Dersom du har prinsipielle synspunkter på dette, vil jeg gjerne høre dem. En diskusjon som blir veldig avhengig av dine subjektive oppfatninger om en konkret nettside tror jeg ikke at jeg vil bruke mye tid på.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 7 år siden

Takk for svar. Fylkesleger må også få si sin mening om innholdet på guttogjente.no, og det har han gjort. Det synes jeg er fint. Det som er interessant her, er om disse har gjort noe som fortjener advarsel eller tap av autorisasjon. Det har ingen sagt, og jeg mener fortsatt det er et sidespor. Årsaken er åpenlys: Å gripe inn være å frata disse yrkesgruppene retten til å tro og ytre seg i samsvar med sin samvittighet. Men vi får se hva din henvendelse fører til. Mitt råd er at du ikke skal ha store forhåpninger. De prinsipielle konsekvensene ville blitt for problematiske. Du legger stor vekt på at du ikke vil forby siden guttogjente.no. Det jeg skrev var basert på intervju med deg på VG.no, her sto det ikke konkret hvordan du mener at helsetilsynet bør gripe inn. Mitt poeng er prinsipielt: Kristen forkynnelse skal ikke gripes inn mot av et statlig tilsyn, selv om den utføres av helsepersonell på fritiden.
Gå til kommentaren

En presisering

Publisert rundt 7 år siden

Har lest litt forskjellige versjoner av innlegget ditt, og så først nå at du ikke ønsker å forby guttogjente.no. Dermed er min nest siste setning: «Så du får nok ikke Statens helsetilsyn til å nedlegge siden.» en delvis bom.

Resten av svaret mitt har fortsatt sin relevans, tenker jeg. Staten regulerer uansett ikke forkynnelse, med mindre den er i strid med loven. 

Gå til kommentaren

Svar til Sundnes Løvlie

Publisert rundt 7 år siden

Takk for respons.

Det er mulig du og jeg har en litt forskjellig oppfatning av agendaen til nettstedet guttogjente.no. For meg er det ganske klart at dette er et forkynnende nettsted, ikke en nøytral medisinsk rådgivningstjeneste.

Når jeg slår opp på forsiden blir jeg møtt av ganske tydelige overskrifter:

  • «.... om kropp, sex, forhold og identitet basert på Bibelens verdier»
  • «Lurer du på hva Bibelen sier?» 
  • «Ønsker du veiledning basert på kristen tro?»

Vi snakker altså ikke om en side som skjuler forkynnelse bak et helsefaglig ferniss.

Jeg tror vi begge er enige i at også helsepersonell har rett til å forkynne tro utenfor sin yrkesutøvelse. Det få av dem har rett til (dersom de er offentlig ansatt) er å forkynne tro på en måte som er i strid med etikken og faget de representerer i yrket. 

Det er en ganske krevende jobb å skulle framlegge empirisk bevis for at det er helseskadelig for mennesker å for eksempel vente med sex til de er gift, prøve å unngå å onanere for mye (hva nå det betyr) eller la være å inngå i homofile relasjoner. Man kan i høyden vise til studier som viser at mennesker har fått problemer av slik forkynnelse, men det er umulig å gi entydige bevis for nøyaktig hva som skapte problemene.

På den andre siden står religionsfriheten som et grunnleggende prinsipp. Heller ikke her er grensene klare, men vi har derimot en ganske klar tolkningspraksis i slike spørsmål.   

Så du får nok ikke Statens helsetilsyn til å nedlegge siden. Men fortsett gjerne med å debattere innholdet.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere