Alf Gjøsund

Alder: 4
  RSS

Om Alf

Religionsredaktør i Vårt Land

Følgere

Publisert nesten 5 år siden

Jeg uttrykte meg kanskje uklart. PFU er pressens eget utvalg med mandat til å vurdere om vi følger vår egen standard. Poenget er for oss den presseetiske standarden, som også Vårt Land identifiserer seg med. En vurdering av om hvor mange meningsytringer i et kommentarfelt som er felt, er dermed helt underordnet.

Verdidebatt.no er heller ikke et vanlig kommentarfelt, men et debattnettsted. Og formuleringen som førte til slettelse, var det som i innlegget framsto som en generell påstand om at biskopen ikke behandler sine ansatte anstendig. Et godt eksempel på innlegg som vil bli slettet også i framtiden fordi det ikke er saklig grunnlag for påstanden (personalbehandling er taushetsbelagt).

Det er ok å diskutere praksis i denne tråden, siden den nettopp handler om moderering 

Gå til kommentaren

Også misforståelser

Publisert nesten 5 år siden

Dere har noen gode poenger, også dere som er kritiske til praksisen. Jeg har moderert verdidebatt.no de siste ukene, og kjenner dermed til de konkrete tilfellene. Når det står at «innlegget ble slettet på grunn av personangrep», betyr det  ikke at hele innlegget er et personangrep. I det konkrete tilfellet var det en del av en setning som ikke ville stått seg i en PFU-vurdering. Også verdidebatt.no kan klages inn for PFU – og i siste instans også trekkes for retten. Der må vi ta redaktøransvaret på alvor.

Et av målene med endringen er en mer pedagogisk praksis. Det blir ingen generell årsaksbeskrivelse for slettingen i forumet, men derimot en mer spesifisert årsaksbeskrivelse i tilbakemeldingen på e-post. Samtidig er det et mål at debattanter som gjentatte ganger går over streken, forstår at deres bidrag kun ønskes dersom de klarer å holde reglene.

Jeg er den første til å erkjenne at det er skjønn involvert. Vi ønsker jo ikke et forum med tannløs debatt uten spissformuleringer. Mange ganger kan en digresjon opplyse, andre ganger sporer den skikkelig av. Her blir skjønn avgjørende. Men siden det er Vårt Land som bærer ansvaret, blir det også Vårt Lands lodd å gjøre disse vurderingene. 

Gå til kommentaren

Takk for tilbakemeldinger, Runde

Publisert nesten 5 år siden

Som påtroppende debattredaktør har jeg allerede nå tatt over ansvaret for den tekniske videreutviklingen av Verdidebatt.no. Jeg har lest gjennom hele tråden, og merker meg synspunktene (takk, alle sammen).

Fra Runde tar jeg med meg responsen på fargevalget, skjermutnyttelsen (som henger sammen med hvor mange tegn som av lesbarhetshensyn kan plasseres på en linje, og dermed med skriftstørrelsen på kommentarene). Jeg merker meg også de tilbakemeldingene som er kommet på «bra-funksjonen».

Når det gjelder feil og utilsiktede bortfall av funksjoner, vil dette bli rettet opp fortløpende. Fortsett gjerne å melde inn slike. Når det gjelder andre effekter av det nye designet, ønsker vi å la oppgraderingen gå seg til før vi evaluerer og konkluderer.

Jeg merker meg også enkeltes tanker om redaksjonelle hensikter bak endringene. Dette avstår jeg fra å kommentere før jeg er inne i den nye funksjonen over nyttår, men vil gjerne slutte meg til anerkjennelsen i tråden av Morkens moderering . Det er ingen planer om å endre hans utmerkede linje for håndhevelse av regelverket.  

Gå til kommentaren

Publisert rundt 5 år siden
Riktig! Dessuten er halalslakt etter hva jeg har forstått en form for avliving som ikke burde være tillatt. I vårt sekulære samfunn må dyrevelferd være overordnet religiøse interesser.

Det er ellers typisk at Alf Gjøsund har en egen evne til å sause sammen ting.

Nok en tynn antakelse. Her er fakta:

«Den eneste forskjellen på ordinært kjøtt og halalkjøtt (i Norge) er at en muslim leser en takknemlighetsbønn for dyret før det slaktes.»

http://www.aftenposten.no/okonomi/Norturas-slaktemetode-er-na-godkjent-som-halal-44674b.html

Gå til kommentaren

Publisert rundt 5 år siden

Det holder ikke å ha snakket med en avdød mormoner, Njål Kristiansen, slike påstander må være faktabaserte. Mormonerne selv beklager noe av praksisen, men spørsmålet om konvertering er ganske klart. Les om dem her: 

http://www.nydailynews.com/news/mormons-baptize-people-dead-article-1.1031550 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere