Alf Gjøsund

Alder: 4
  RSS

Om Alf

Religionsredaktør i Vårt Land

Følgere

Publisert rundt 3 år siden

Takk for tilbakemeldingene, Anfindsen, Jeg ser fortsatt ikke at du har gode eksempler på de sterke påstandene dine. Det virker som om du mener vi ikke skal kritisere Listhaug eller andre i kommentarjournalistikken vår, eller ikke sitere andre som gjør det. Det finnes klare regler for hvordan slikt gjøres i Vær varsom-plakaten, og vi prøver å holde oss godt innenfor denne. 

Men følg gjerne med framover, Anfindsen, og gi beskjed så fort du ser det du mener er et overtramp. Da skal vi vurdere det seriøst, og hvis vi har brutt noen av pressens ganske strenge interne regler, skal vi rette det opp og beklage umiddelbart. 

Med vennlig hilsen Alf Gjøsund

Gå til kommentaren

Takk for eksemplene Anfindsen, jeg har nå gått gjennom dem: 


1) Det første eksemplet er artikkelen En ny kalisjon: Ytre høyre og jøder, der du mener vi bruker hersketeknikker. 

 Jeg har undersøkt karakteristikkene vi bruker: 

A) Vi kaller Alternativ for Tyskland et høyrepopulistisk parti

B) Vi hevder at Nasjonal Front i Frankrike har klare antisemittiske røtter, som den nåværende lederen, Marine Le Pen, vil fjerne seg fra. 

Jeg kan ikke med min beste vilje se at dette er hersketeknikker. Eller sikter du til uttalelsene fra dem vi intervjuer om fenomenet? 

 

2) Det neste punktet tar utgangspunkt i en artikkel av Ketil Solvik Olsen, som anklager Knut Arild Hareide for å svartmale Frps verdisyn. Du skriver: «Så hva sier du, Gjøsund? Har VL for vane å behandle Frp-ere (inkludert kristne Frp-ere) med den respekt de fortjener, og slik det sømmer seg en kristen avis å behandle sine medmennesker?»

 Jeg kan ikke se at dette var et eksempel, bare et spørsmål om vi behandler Frp med respekt. Det mener jeg vi gjør, men dette er vel å skyve bevisbyrden over på oss? 

 

3) Det neste eksemplet er et intervju med en britisk tenketankleder med tittelen «– Høyrepopulismen er farlig, nå må vi lytte». Hun uttaler at «både venstresida og konservative må ta innover seg at de som velger å stemme på høyrepopulistiske partier ikke føler seg representert av de «vanlige» partiene.» Det er riktig at hennes utgangspunkt er et kritisk syn på høyrepopulismen. Og du mener at vi burde balansere artikkelen med alternative stemmer. Det kan hende vi burde, men jeg kan likevel ikke se at dette er et eksempel på at vi forhåner og latterliggjør noen.

 

4) Dernest parafraserer du en kommentar av Une Bratberg, som skriver om overgrepsanklagene mot høyesterettsdommer Brett Kavanaugh (og dette er sitatet i sin helhet): «Denne saken handler ikke om Kavanaugh er en bra mann i dag eller ikke, men om at  Christine Blasey Ford skal bli hørt, og at hennes anklager må bli tatt på alvor. Hvis ikke, er det et tydelig tegn på at hennes opplevelser ikke er viktige nok, uansett om de er sanne eller ikke.»

Slik du tolker Bratberg, mener hun at usanne anklager er like viktige som sanne. Du reagerer på dette og skriver: «Det er så man knapt tror sine egne øyne. Det er så man knapt kan tro at Une Bratberg virkelig kan mene dette.» 

Jeg synes ikke det er rimelig å tolke Bratberg slik du gjør. Hennes poeng er at anklager må tas på alvor hvis man ikke vet om de er sanne. Dette er du selv inne på litt tidligere i det samme innlegget. 

 

5) Deretter siterer du en artikkel av Emil Erstad, der han skriver: «Eit framleis samla Europa krev at vi adresserer dei vanskelege spørsmåla knytt til migrasjon, arbeidsløyse og identitet. Men det må ikkje skje på populistane sine premissar.»

Dette mener du er å «rakke ned på alt og alle som kan omfattes av de upresise og ofte misbrukte begrepene "populister" eller "populisme"».

Jeg konstaterer her at vi er uenige om hva det innebærer å «rakke ned på noen». Uansett: Erstad er politiker, og spaltist. Hans synspunkter er etter min oppfatning helt legitime å gi uttrykk for i Vårt Lands spalter. 

  

6) Du viser også til en kommentarartikkel av Berit Aalborg, der hun skriver om angrep på pressen. Ditt premiss er at «Javel, men hva med alle de historiene som dessverre er sanne? Hvorfor velger VL så altfor, altfor ofte å tie stille og late som ingen ting?»

Heller ikke her kan jeg se at du gir eksempler på at Vårt Land «forhåner« og «latterliggjør» noen. Heller ikke at Berit Aalborg lar sin «forakt for meningsmotstandere» skinne klart gjennom som få andre.. 

 

7) Du siterer også artikler som du er enig i, blant annet av Per Steinar Runde og Kaj Skagen. Her er kritikken din at vi ikke ber Kaj Skagen, Sylvi Listhaug og Terje Tvedt, om unnskyldning. Du tilsynelatende siterer oss på uttalelsen «Vi forbeholder oss retten til å bruke ufine knep mot våre meningsmotstandere». Dette har vi selvsagt aldri har ment eller skrevet. 

Men hva skal vi be Sylvi Listhaug om unnskyldning for? Eller andre? For at vi ikke dekker deres utspill på samme måte som document.no eller resett.no? For at vi ikke er enige med dem? 

 

Oppsummering: Slik jeg oppfatter det, er du først og fremst kritisk til Vårt Lands valg av intervjuobjekter og vårt redaksjonelle syn. Men du har etter min oppfatning ikke kommet med et eneste konkret eksempel på forakt, hersketeknikker, forhånelse eller latterliggjøring av meningsmotstandere. 

Det kan hende vi har en for skeiv balanse blant spaltister og kommentatorer. Som avis prøver vi å finne stemmer som leserne våre finner interessante, og vi forsøker stadig å finne gode stemmer fra flere fløyer i kirkelandskapet. På kommentatorsiden (side 2-3) vil vi fra og med neste måned gi fast plass til en stemme som leserne kjenner fra før, men som vil inngå i avisens kommentariat. Den rekrutteringen vil bli viktig for avisens teologiske og kirkepolitiske balanse.

 På debattsidene våre synes jeg vi er ganske flinke, blant spaltistene også. Men her er det en rekke tema som skal dekkes, og vi kan ikke utelukkende tenke teologisk og politisk bredde, vi må også sørge for annen bredde. Ikke minst er det viktig for oss at begge kjønn er representert, det samme gjelder en faglig bredde. Vi er jo opptatt av mange tema, ikke bare den politiske situasjonen i Norge og Europa. 

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Takk for kommentarene, Ole Jørgen Anfindsen. Jeg gir en respons så snart jeg har mulighet.

Med vennlig hilsen
Alf Gjøsund

Gå til kommentaren

Kan du gi eksempler?

Publisert over 3 år siden
Flere ganger i uken ser man at synspunkter, perspektiver og piroriteringer som jeg selv, ut fra en kristen grunnholdning, mener er viktige, forhånes, latterliggjøres eller stemples som noe farlig, skummelt, tåpelig, populistisk, høyrevridd eller hva det nå måtte være. 

Dette var sterke påstander, Ole Jørgen Anfindsen. Kan du gi noen  eksempler? (Jeg regner med at du har en del, siden du ser dette flere ganger i uken.)

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Uttrykket «spa møkk» var satt på spissen. Det høres ut som en ikke veldig ærefull jobb. Poenget var at det er uendelig mye usunn og spekulativ religionsutøvelse å ta tak i. Dette har Vårt Land gjort mye, og vi vil fortsette med det. Vi anerkjenner verdien i å være vaktbikkje. Også når Levi Fragell gjør det. 

Poenget med lederen var at det er så uendelig mye å ta av. Du kan kritisere kristne ledere hver eneste dag for å være tause til ett eller annet fenomen. Det virker som om noen tror at man kan bare ta litt oppgjør, og så fortsette å bygge videre. Men slike debatter har en tendens til å ta av i disse miljøene, det ene tar det andre, folk reagerer, følelser skapes og profilen blir fort det motsatte av det man faktisk ønsker å bygge opp.

Vi etterlyser en forståelse av at mennesker har forskjellige oppgaver. At det er svært viktig at noen konsentrerer seg om å bygge opp menigheter som kan være alternativer til det spekulative og tvilsomme. Og respekt for det valget de gjør når de holder seg unna debattene om det mest kontroversielle, og i stedet konsentrerer seg om det som er sunt og samlende.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere