Per Arne Brandal

Alder: 9
  RSS

Om Per Arne

Partiløs fritenker med kreative trekk.

Følgere

VG har snakket med professor i fransk litteratur og Frankrike-kjenner Gro Bjørnerud Moe ved Universitetet i Oslo.

VG spør:

– Dette er det andre terrorangrepet mot Frankrike i år. Hvorfor tror du akkurat Frankrike rammes igjen?

– Frankrike har vært preget av store sosiale problemer de siste tiårene. De har høy arbeidsledighet og har hatt økonomiske nedgangstider. Store grupper faller utenfor samfunnet og innvandrere rammes i høy grad, sier Moe. 

....

Så vet vi det, eller er det noe Moe ikke vil fortelle oss?

Gå til innlegget

VL kampanje mot Storhaug

Publisert over 6 år siden

Det spørs om ikke VL setter nytt lavmål i sin kampanje mot Hege Storhaug i sine oppslag i avisa i dag (nett).

Her er VL mikrofonstativ for Bach fra nettstedet Vepsen.

I oppslaget under, blir Hege Storhaug sin velinformerte og presise islamkritikk utydeliggjort og sauset inn i genrelle fraser om konspirasjonsteorier. Ren hersketeknikk.

– Ligner klart konspirasjonsteorier om jøder

Kjernen i konspirasjonen er at man tenker at noen i det skjulte jobber for å undergrave samfunnet, sier forsker ved Holocaust-senteret.

....

Anbefaler å lese Bassam Tibi, Sayeed Qubt m. fl.

Gå til innlegget

Storhaug knuser VL i Dagsnytt 18

Publisert over 6 år siden

VL's rapporter avslører total uvitenhet om hva den kristne Bibel sier og hva Koranen sier om tro, rase og kjønn.

Wikipedia om giftermål på tvers av religioner:

Interfaith marriage in Islam, From Wikipedia, the free encyclopedia

Islamic Law has different regulations on interfaith marriage, depending on which of the two spouses is Muslim.

It permits a Muslim man to marry up to four non-Muslim women from the People of the Book (that is, Christians and Jews) however some say this practice is no longer valid. In addition to this it is seen as "makrooh" (disliked) by Muslim scholars for Muslim men to marry outside the religion because th...e rightly guided Caliph, Umar, banned interfaith marriages for Muslim men. Furthermore, Quran verse 4:25 tells Muslims to marry Muslims.

Marriage of Muslim men to non-Muslim women
Islamic marriage rules between Muslim men and non-Muslim women are regulated by Islamic principles. There are restrictions to whom a Muslim man can marry. Muslim men are forbidden from marrying polytheist women. A polytheist woman would have to convert to Islam if she would want to get married to a Muslim man, according to Islamic principals.

Marriage of Muslim women to non-Muslim men
Muslim women are forbidden from marrying non-Muslim men according to Islamic law.

All major groups of Muslims have forbidden Muslim women from marrying non-Muslim men. According to some, this prohibition serves to preserve the Islamic faith from dilution and expand it, within societies which are patriarchal but multi-faith. It effectively ensures that over many generations, providing that the society is patrilineal, Islam would naturally gain in adherents relative to other co-existing religions, through its ability to secure the adherence of all offspring from mixed marriages.

In effect, all children of any mixed-marriages involving Muslims are guaranteed to be raised as Muslim. This systemic method of expanding the Muslim community in any multi-religious society is assisted by the ability for Muslim men to marry more than one non-Muslim wife (a possibility usually not available to non-Muslim men) and therefore secure all of their offspring for the Islamic faith - provided that the society acknowledges a patrilineal religious system in which only the father's religion is passed down. There also exists a minority view that does permit women who have converted to Islam to remain with non-Muslim spouses as an exception to the general rule.[8] This minority view is however restricted to converted women only.

....

Ønsketenkinga i VL når stratofæriske høyder....

I islam er koblingen mellom Allah, koranen/hadith med ALTOMFATTANDE regler for hvordan mennesker skal leve på jorden som et tredelt laminat gjennomsaturert av epoxylim - ergo udelelig.

Under islam er der ikke et "sivilt rom", slik vi kjenner det fra Habermas og "venstrestaten". Et liv utenfor dar al islam (islams hus) er utenkelig (jf Sayeed Qutb, det islamske brorskap, IS, Al Qaida osv).

At VL ikke kjenner eller tar inn over seg hvor totalt forskjellige premissene Den kristne Bibel og Koranen gir for det enkelte menneskes livsutfoldelse, er ufattelig.

Jesus sa: Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er. I islam er statsmakten innstiftet av Allah, statsapparatet opptrer på vegner av Allah osv. Noe som har uhyggelige konsekvenser for alle avvikere i den islamske staten.

Gå til innlegget

Hårreisende "islamistforsking" fra HiOA

Publisert over 6 år siden

"Kvinner som støtter den islamske staten, er ikke undertrykte og mangler heller ikke mot. De synes det er vanskelig å leve i Europa og ønsker seg et meningsfullt liv."

Det er  Anne Birgitta Nilsen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, som skriver dette i en kronikk i Aftenposte.

Det som forundrer en vanlig leser, er hva som blir viktige perspektiver og vinklingen. Det er vanskelig på velge hva for passasjer i kronikken som er verst, det er nok å ta av:

 

" Noe av det første som slo meg da jeg begynte å følge med på deres diskusjoner og samtaler, er at det kvinnene sier om seg selv og sine medsøstre samsvarer dårlig med det bildet mediene presenterer.

For meg som forsker stemmer heller ikke det bildet mediene presenterer av dem.

Kvinnene fremstår ikke som onde monstre med hang til vold, men som unge mennesker som søker etter et meningsfylt og godt liv.

De fremstår heller ikke som undertrykte vesener som ikke kan ta egne valg. Tvert imot, sier de, er de både i stand til å tenke selv og å ta egne valg. "

....

 

IS farer frem i Irak og Syria som SS- og Gestapotropper i Øst-Europa under den 2. verdenskrig.

IS-ideologigen, en herskerideologi, avhumaniserer annerledes tenkende og troende  og gir en vidopen legitimitet for summariske myrderier av sivile, menn, kvinner og barn som vi knapt har sett siden folkemordene i Armenia, Rwanda og Nazi-Tyskland.

Forskeren ved HiOA er tydligvis så beruset av sitt snevre og avstumpede paradigme at hun ikke hører skrikene og blodstanken fra elver av blod. Og bakom står IS-damene og heier.

Gå til innlegget

Den nødvendige boikotten

Publisert over 6 år siden

Nikos Tavridis-Hansen, talsperson og Lars Gule, interimsstyre-medlem BDS Norge (boikott, desinvesteringer og sanksjoner mot Israel) skriver i Dagbladet om den "nødvendige" boikotten av Israel.

De skriver i Dagbladet:

1. mai er gjennomført med stor oppslutning over hele landet. I en lang rekke markeringer var det mange demonstranter bak paroler om å anerkjenne Palestina og boikotte Israel. Suzanne Aabel er i (Dagbladet 30.04.) oppgitt over utviklingen og frykter at det er et kamuflert uttrykk for antisemittisme. Hun viser blant annet til en individuell parolebærer i toget i Trondheim som ville gå under parolen «Det stadige gnålet om antisemittisme er en avsporings-taktikk».

I seg selv er ikke parolen antisemittisk - det avhenger av konteksten. Dessverre gjør den aktuelle parolebærerens øvrige uttalelser om jøder og Palestina-konflikten gjennom flere år, Aabels tolkning rimelig. Det er derfor trist at en slik parole blir forsøkt trukket med i en demonstrasjon som viser økt oppslutning om det rimelige kravet om å anerkjenne Palestina og boikotte Israel.

....

 

Men kunne ha lyst til å replisere : «Det stadige gnålet om islamofobi er en avsporingstaktikk».

....

De islamofobe har sitt, de med jødefobi har sitt så det holder.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere