Per Arne Brandal

Alder: 9
  RSS

Om Per Arne

Partiløs fritenker med kreative trekk.

Følgere

Den muslimske invasjonen av India

Publisert over 5 år siden

Jeg leser med stor interesse Hege Storhaugs nye bok. Hun kommer med mye, for meg, ny informasjon, bl.a. den muslimske invasjonen av India.

Den muslimske erobringen av Midt-Østen, Nord-Afrika og deler av Europa er vel så vidt kjent blant de fleste, selv om disse felttogene og erobringene lever godt i skyggen av oppmerksomheten rundt korstogene.

Et muslismsk erobringstokt, noen mener det blodigste verden har sett, er den muslimske invasjonen av India. Storhaug skriver om dette på s. 204->.

Hvordan dette kan være fullstendig usynliggjort i historiebøker og i ordskiftet om religiøst motiverte felttog og kriger osv. er meg en gåte.

Will Durant, the famous historian summed it up like this:

"The Islamic conquest of India is probably the bloodiest story in history. It is a discouraging tale, for its evident moral is that civilization is a precious good, whose delicate complex of order and freedom, culture and peace, can at any moment be overthrown by barbarians invading from without or multiplying within."

Koenraad Elst , the german historian writes in "Negation in India"

The Muslim conquests, down to the 16th century, were for the Hindus a pure struggle of life and death. Entire cities were burnt down and the populations massacred, with hundreds of thousands killed in every campaign, and similar numbers deported as slaves. Every new invader made (often literally) his hills of Hindus skulls. Thus, the conquest of Afghanistan in the year 1000 was followed by the annihilation of the Hindu population; the region is still called the Hindu Kush, i.e. Hindu slaughter. The Bahmani sultans (1347-1480) in central India made it a rule to kill 100,000 captives in a single day, and many more on other occasions. The conquest of the Vijayanagar empire in 1564 left the capital plus large areas of Karnataka depopulated. And so on.
...

Er det noen som kan bidra med gode kilder her?

Gå til innlegget

Forbyr julefeiring - sharia rår

Publisert over 5 år siden

Sultanen av Brunei forbyr julefeiring. Nå er det sharia som rår.

Dagbladet: "En gruppe Imamer ha advart mot at all type feiring som ikke er relatert til islam, kan skade troen på islam. "

God jul til alle, og en spesiel tanke til kristne som fremdeles holder ut...

Gå til innlegget

Krigsherren Jesus - Kunnskapsløst av VL

Publisert nesten 6 år siden

Vebjørn Selbekk mener terror har med religionen islam å gjøre. I så fall kan ­kristendommen ha et forklaringsproblem, skriver VL-journalisten Alf Gjøsund.

Alf Gjøsund skriver videre i sin kommentar:

– Islam er i en særstilling blant verdensreligionene, ved at den har en krigens mann som religionsstifter, sa Dagen-redaktør Vebjørn ­Selbekk i Dagsnytt atten denne uken. Han sammenlignet dette med at Jesus «lærte oss å snu det andre kinnet til».

Men dette bildet av Jesus er ikke entydig i Det nye testamentet. Han var for eksempel ganske voldsom da han gikk løs på pengevekslere og handels­folk på tempelplassen med en 
svepe av tau, veltet bordene ­deres 
og strødde myntene utover.

Og selv om han forkynte et radikalt ikkevoldelig budskap, tok han aldri avstand fra den krigens og voldens Gud vi møter i Det gamle testamentet.

...sitat slutt...

Ikke før redaktør Helge Simonnes sjokkerer med sin likestilling av islamsk og kristen fundamentalisme, viser den "kristne" dagsavisen ved Gjøsund en gnistrende inkompetanse om kjerneverdiene i kristendomen: nemlig frelse ved nåde alene gjennom Jesus soningsgjerning på Golgata. En NY pakt som opphever lovens åk og paktene i GT. En pakt som ikke skiller mellom jøde og greker, fattig og rik, kvinne eller mann...

I evangeliene leser vi at Jesus gang på gang (jf diskusjoner med fariserne) i ord og gjerning med all tydelighet tar all legimitet bort fra de som tror og trodde at de kunne drepe sin neste i Guds navn. 

Peter får refs når han drar sverdet mot en romersk soldat.

Gang på gang understreker han at "hans rike" ikke er av denne verden.

"Gi keiseren sdet som keiserens er osv..."

Han lar seg korsfeste uten å løfte en finger.

Kristne lever som fattige , ofte martyrer, i 300 år før det skjer en kopling av åndelig og verdslig makt ved keiser Konstantin.

Gå til innlegget

Når muslimske ekstremister i stor skala forårsaker død og lemlestelse av uskyldige sivilister i Europa, er det standard rutine at NRK spør Islamsk Råd Norge om terroren «har noe med islam å gjøre».

Hver gang ser vi at IRN fritt og uten å møte kritiske spørsmål, får tilgang til milliardbedriftenes mikrofonstativer for å fortelle at «det har det selvsagt ikke».

Med det er som oftest «intervjuet» slutt.

Det er nok mange som kunne tenke seg å hjelpe NRK med å formulere noen kritiske spørsmål til islamske ledere ved neste korsveg:

Når sjiamuslimenes og Irans øverste åndelige leder ayatollah Khomeini utstedte en «fatwa» som beordret muslimer over hele verden til å drepe forfatteren Salman Rushdie (Sataniske vers) og hans forleggere – hadde/har det noe med islam å gjøre?

Drap, trusler, vold og innskrenkingen av ytringsfriheten i samband med karrikaturtegningene i 2006 og 2015 – hadde det med islam å gjøre?

Den ufattelig blodige krigen mellom sunni- og sjiamuslimer (en proxy-krig mellom Saudi-Arabia og Iran?) vi ser og har sett i Libanon, Irak og Syria – har det noe med islam å gjøre?

Islamismen (Det muslimske brorskap, Hamas, al Qaida, osv.) og global jihad er i stor grad inspirert av Sayeed Qutb og hans bok Milepæler. Forfatteren hevder i denne boka at verdenssamfunnet - både den vestlige sivilisasjonen og de såkalte muslimske landene - befinner seg i en tilstand av hedenskap eller uvitenhet, og at verden trenger et nytt lederskap for å frigjøre seg fra hedenskapen og fjerne barrierene som hindrer mennesket å tilbe Gud. Dette lederskapet må komme fra Gud gjennom islam, og det sanne islamske samfunnet må bygges på Guds lov. For å etablere dette må en fortropp av rettroende muslimer engasjere seg i hellig krig. Så igjen: har global jihadisme («irregular war» og terror) noe med islam å gjøre?

Radikaliseringen av unge muslimer i Norge og Europa blir ofte diskutert i media. Ofte kommer det fram at radikaliseringen skjer i moskeer. Nok en gang: har dette noe med islam å gjøre?

Lederen for IS hadde en doktorgrad i islam. Ultravoldelig jihad blir tatt i bruk for å opprette et kalifat. Har det noe med islam å gjøre? 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere