Nils Kåre Jørmeland

Alder: 68
  RSS

Om Nils Kåre

Jeg har grunnlagt min tro på Herrens Ord. Jeg har forkastet alle religiøse og menneskelige meninger. Og bilde av meg viser at jeg er fri som fuglen. Jeg er baptist venn og elsker den bibelske dåp. Jeg er pinse venn og elsker pinse Åndens ild og kraft. Jer er Maran-Ata venn og elsker tegn og under i Jesu Navn. Jeg elsker alt Herren Jesus Kristus har å gi oss og ønsker å ta i mot alt Herren har å gi meg av sitt Ord og sin kjærlighet.

Følgere

Alberto Riveras historie sammenfattet i tekst

   

Da jeg var Jesuitt under ed, ble vi fortalt sannheten om både nazi- og kommunistpartiet. Og jeg fikk vite hvorfor millioner av forsvarsløse jøder ble drept. I tre år ble jeg undervist av en lynende intelligent tysk Jesuitt, Kardinal Augustine Bea, som gav oss topp hemmelig informasjon. Det var en oversikt over historiske begivenheter som aldri kommer til å bli skrevet i historiebøkene!

Kardinal Augustine Bea var lederen for den Katolske institusjons økumeniske bevegelse, skriftefar for Pave Pius XII, samt Jesuitt under høyeste ed og innsettelse.

Protestantiske ledere

De fleste av de store protestantiske ledere, så som Wycliffe, Calvin, Wesley, Finney, Moody, Spurgeon m.m.fl. trodde at den Katolske institusjon er ”Mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.” Åpenbaringen 17, beskriver ikke det gamle Babylon, men det Vatikanet vi har idag.

 

Moderkirken

Intet annet religiøst system idag kaller seg selv ”Moder”. Selv hennes farger er oppregnet i Bibelen. Skarlagen og Purpur -symboler på autoritet. Intet annet religiøst system har dobbelt makt - Politisk og religiøs. Moderen til stygghetene har mange barn. Jeg vil fortelle om to av dem. Begge ble skapt og oppfostret av Satan gjennom Vatikanet for å bringe død og lidelse til millioner av mennesker. Disse to barn av ”Moderen” er Nazist-partiet og Kommunist-partiet.

 

Til Jerusalem

Men før jeg beviser dette, må jeg forklare hvorfor det jødiske folk alltid har vært skyteskive for Vatikanet. Vatikanet har alltid ønsket å flytte til Jerusalem, fordi det var stedet hvor den sanne kristne menighet ble startet. De ortodokse jøder har hindret dette, og er derfor på Romas dødsliste. En djevelsk sammensvergelse ble klekket ut av Satan selv innenfor Vatikanet for å knuse jødene og deres tro.

Paven bifalt det omkring 900 Ad. Senere møtte jøder over hele Europa redslene fra en Katolsk inkvisisjon som fortsatte gjennom flere hundre år.

 

Biologisk infiltrasjon

De jødiske ektemenn og fedre ble beskyldt for kjetteri, torturert og slått i hjel, mens mødre og døtre ble voldtatt og misbrukt. Barna som ble født var m.a.o ”uekte” barn. Avkom av Katolske soldater. Det var et ødeleggende slag mot den jødiske tro.

 

Utslett jødene

Lenge før korstogene forhandlet Vatikanet i hemmelighet med Muhammed, og støttet ham økonomisk for å få hjelp til å tilintetgjøre jødene. Men da de Islamske hærstyrker inntok Jerusalem i profetens navn ble paven forhindret fra å flytte Vatikanet dit. Muhammed hadde kalt paven og jødene for vantro. Korstogene begynte, historien forteller oss at disse kristne kjempet for Gud og paven for å befri Jerusalem og det hellige land fra det Islamske Herredømmet. Disse menn var ikke kristne i noen som helst betydning av ordet. De kjente ikke Herren eller hans kjærlighet. De var rå og gudløse menn, ledet av prester for å fullføre Satans Plan.

 

Hva dere har gjort mot...

De begynte i 1096 med først å angripe jødene i Europa, og de utslettet hele samfunn. Som de beveget seg mot Jerusalem, led jødene som kom i deres veg forferdelig. Denne katolske maskinen viste dem ingen barmhjertighet. De etterlot seg et spor av blod, død, elendighet og hat, sammen med tusener av uønskede barn som vokste opp til å oppdage at deres fedre var katolske soldater. Dette var den planen som var utklekket i Vatikanet. Hver gang korsfarerne angrep det hellige land, ble en generasjon av forstøtte jødiske barn født, som ødela de jødiske arverekkene!

 

Tvunget til dåp

Den psykologiske innvirkningen på disse jødiske mødre og deres barn var tragisk. Fordi deres menn var drept, var disse arme kvinner nær sultedøden mens de prøvde og forsørge og oppfostre disse barna som konstant påminnet dem om den skrekkelige tragedien som rammet dem. Disse barna ble tvunget til katolsk dåp. Vatikanet hadde planer med dem.

Da de ikke hadde noen fedre til å veilede seg, ble barna opprørske. Alle så ned på dem. De følte intet for den jødiske tro. Disse barna var følelsesmessig skadet for livet.

 

Det femte korstoget

ble kalt ”barnekorstoget” og var en av Satans mest grusomme tiltak mot jødene. Den katolske institusjon holdt et våkent øye med disse barna i Europa som var halvt jødiske og halvt katolske. Da tiden var moden, ble de opplært sammen med andre for å vinne Jerusalem for paven. Endelig følte de seg ønsket. Prester som holdt et kors i sin hånd siterte Salme 8:3 og inspirerte slik disse barna til å følge dem.

En hær av barn vokste til tusener på deres marsj mot Syd- Italia. Mange døde på turen pga. den ekstreme varmen og mangel på vann og mat. Mange led overlast før de ble lastet inn i skipene. De hadde hjemlengsel og var ulykkelige. Disse stakkars barna var i ferd med å få sitt livs mest brutale sjokk. De hadde gjort en skjebnesvanger feiltakelse! De hadde stolt på paven!

Vi fikk vite at en hemmelig avtale var inngått. Da barna var sikkert ombord i skipene, først da ble den forferdelige sannheten åpenbart. De var blitt solgt som slaver til muslimene. Hvorfor? Disse barna var jo blitt døpt. paven satset på at når disse barna vokste opp, ville de gjøre opprør mot sine muslimske herrer og slutte seg til de fremtidige korstog for å innta Jerusalem for paven. Denne forbrytelsen var en avskyelighet i Guds øyne, men husk på at Guds ord kaller den romersk katolske kirke for MOR til stygghetene på jorden. Og den som leder og manipulerer dette systemet er Satan.

Hvorfor ønsker Vatikanet å flytte til Jerusalem? Hvorfor forlate St.Peters plass og St.Peters trone i Roma? Tross alt ble ikke Peter korsfestet opp-ned utenfor Roma som Vatikanet har fortalt oss i århundrer? Er hans levninger ikke i Vatikanet? Uheldigvis har det i nyere tid kommet fram ting som er temmelig pinlige. Apostelen Peters grav ble funnet i Jerusalem på byggetomten til Fransiskanerklosteret ved navn ”Dominus Flevit”. For en fadese for Vatikanet! Det er vanskelig å holde dette skjult.

 

Dødsfiender

Nå skal vi se på en annen av den katolske kirkes dødsfiender: Den Greske og den Russisk-Ortodokse kirke. Problemene startet omkring år 330 Ad, men for å få et klart bilde, la oss gå tilbake til korsfestelsen. Etter Jesu død, begravelse, oppstandelse og himmelfart led hans sanne menighet

en veldig forfølgelse. På denne tiden visste de ikke hva en katolsk prest eller Pave var. Fordi de ennå ikke eksisterte. Til tross for forfølgelsen var Guds Ånd over de sanne troende. De økte i antall. Keiser etter Keiser prøvde å stanse bevegelsen, men greide det ikke. Satan fant dermed ut at han ville bygge en falsk kirke og kontrollere de troende gjennom frykt og tradisjon. Denne ville ødelegge de sanne troende med et falskt kristendomssystem.

Slik greide Satan og få det gjennom: Det romerske imperium, var i forfall. Keiserne endret sin påkledning de satte på seg religiøse kostymer, og påberopte seg å være Peters arvinger. Men deres sataniske system forble uforandret. De gav ganske enkelt sine gamle guder nye navn. Jupiter ble Peter. Venus ble Jomfru Maria osv.

 

Undergrunnsarbeid

På grunn av de store forfølgelsene hadde den sanne kirke arbeidet under jorden siden 70 Ad. I 313 Ad utstedte Keiser Konstantin sitt ”Toleranse-dekret”. Noen kristne kom fram fra skjulestedene, og lot seg lure. Da Konstantin satte seg selv som den første Pave, visste de kristne at dette var en antikrist. Han prøvde å forene romerne og de kristne ved en kombinasjon av den sataniske Ba'al-dyrkelsen og det som Jesus lærte. Resultatet av dette rotet, var det ugudelige katolske systemet. De ekte kristne visste at Satan hadde skapt et religiøst monster, og kalt det for kristent. De visste at det var falskt, ubibelsk, ja direkte satanisk. Så for å berge sine familier flyktet de opp i fjellene. Den sanne kristne kirke gikk enda dypere under jorden i nesten 1000 år. Da Konstantin trakk seg tilbake, gav han biskopen av Roma tittelen Pave . Konstantin flyttet til Bysantium i Tyrkia i 330 Ad, gav byen en ansiktsløftning og kalte den Konstantinopel. Han forble Lojal mot det romersk- katolske system, på de syv fjell. Ettersom tiden gikk, utviklet det seg en splittelse i den katolske institusjon, mellom Roma i vest og Konstantinopel i st. Konstantinopel ble senteret for den ortodokse kirken de ble bitre fiender.

   

Krig!

I 1204 Ad. satte Pave Innocents III igang det fjerde korstog og angrep Konstaninopel. Korsfarerne knuste byen og dens innbyggere, og røvet alt de kunne få tak i. Isteden for å bli brakt tilbake under pavens kontroll, forbannet de ortodokse overlevende paven, og trakk seg enda lenger unna. Som tiden gikk ble de østlige russiske kirker beskyttet av de russiske Czar'er . Den katolske institusjon mente at hvis Czaren og den ortodokse kirke ikke ville legge seg inn under Vatikanet, da burde de bli ødelagt på like linje med jødefolket.

I 1491 hadde paven makt over Europas konger og dronninger i århundreder. Det var en mørk periode i historien. Situasjonen begynte etterhvert nå å bli ustabil for Pavedømmet, og det var protestantisk uro og torden i luften. På denne tiden ble en liten gutt født på Loyola- slottet i Spania Han var en spansk basker ved navn Inigo Lopez de Recalde. Navnet han tok var senere det navnet han ble kjent under, det var Ignatius av Loyola. Han var grunnleggeren av Societas Jesu - Jesu venner han grunnla også Allumbrados, idag bedre kjent som Illuminatet . Han ble den første Jesuitt-General. På grunn av den måten han styrket den katolske institusjon, ble han gjort til helgen i 1622. Ignatius av Loyola var et satanisk geni. Han bygde en hær av ”prester” som var fullstendig underlagt Kadaver disiplin og orden. De ble raskt de mest fryktede religiøse avstraf- ningsstyrkene i historien. De var Vatikanets ”spesialstyrke”

Jesuittene har inntatt og knust nasjoner. De har startet kriger og drept konger og presidenter, inklusive Abraham Lincoln. Jesuittene er villige til å gjøre hva som helst for å ødelegge ryktet eller livet til den som måtte stå i Deres veg. De har blitt kastet ut av nesten alle nasjoner unntatt USA, hvor de er svært aktive i å kontrollere politikken, immigrasjonen til USA osv. Deres jobb er å få hver mann og kvinne og barn på denne jorden til å bøye kne og si at paven er Jesus Kristus her på jord, og underlegge seg hans makt totalt. Jesuittgeneralen kalles ”Den sorte paven” I virkelig heten er det han som styrer Vatikanet bak kulissene, og Satan styrer den Sorte paven.

 

Forsvunne Beviser

De fleste bøker som avslører Jesuittenes blodige historie er enten forsvunnet, ødelagt eller ikke lengre å få tak i. Ikke bare bøker, men også tidligere Jesuitt-prester, som er ”falt ifra”, er enten døde eller forsvunnet uten spor.

Har Jesuittene vært aktive i det 20.århundre? Det følgende kommer til å få deg til å dette av stolen! Under vår trening i Vatikanet lærte vi den sanne historien bak Kommunismen. De lojale medlemmene av kommunistpartiet hvis de hadde fått høre faktumet at deres store helter Marx og Engels, som skrev Kommunistmanifestet på 1800- tallet faktisk var instruert av Jesuitt-prester. Kardinal Augustine Bea, fortalte oss at kommunistpartiene ble dannet av jesuittene med ett mål for øyet. Når tiden var inne, skulle de ødelegge den forhatte ortodokse kirkes beskytter, den russiske Czar. Det var en hevnaksjon. Kommunistpartiet ble i hemmelighet satt igang av agenter fra Roma (Illuminatet) for å skape enda en stor makt som var Lojal mot Vatikanet.

 

Den første verdenskrig 

Paven støttet Tyskland, så da Keiseren Spurte Vatikanet om han kunne utvide Tysklands grenser fikk han Pave Pius X og Jesuittenes velsignelse. Like etter krigens begynnelse døde Pave Pius X , og gjorde med det plass for neste Gudfar, som var Pave Benedict XV, som avløste ham i Vatikanet. Han var også venn av Tyskland, og dermed var den krigen startet som skulle gjøre ende på all krig. Ved å sture Jesuittene og paven fikk

Satan tyske katolikker til å drepe franske katolikker. Paven var likeglad med hvor mange som døde. Han var bare ute etter makt og hevn! Tyskland kjempet mot Frankrike, England og Russland. Så ble USA innblandet. Krigen varte i fire lange år, 1914- 1918. Europa var ruinert! Ved hjelp av Vatikanet hadde Satan dradd millioner med seg til helvete. Men menn skrek i smerte, døde i gjørmen, på piggtråd, flådd i stykker, knust av kuler, kvalt av giftgass, hadde Jesuittene det travelt med å planlegge den annen verdenskrig. Jesuittene hadde allerede ofret det Katolske Tyskland, Keiseren og hans regjering uten at det tyske folk visste om det. Bare for å starte en ny inkvisjon.

 

Tap i den første verdenskrig

Antall registrerte døde 10 mln. Antall sårede 20 mln. Krigen kostet tilsammen (på verdensbasis) : 332'112'500'000 Dollar (1919-dollar). Verdi i 2010 ville ha vært 4’347’352’625’000 (4 billioner.. etc.)

 

Alt dette takket være satan og Vatikanet.

 

Hevnlysten øker

Det protestantiske England og Amerika hadde beseiret dem. Jesuittene prøvde stadig og ødelegge dem pga. dette. Her bør vi huske Abraham Lincolns ord.

Arvingen til den russiske tronen var Alexis, sønn av Czar Nikolai og Czarina Alexandra. Denne lille gutten led av sykdommen som kalles hemofili. Hans blod koagulerte ikke når han fikk sår. Hvis han falt når han lekte, kunne det minste støt forårsake indre blødninger. Hans mors hjerte var knust. Legene kunne ikke hjelpe, og den lille gutten led forferdelig.

 

Rasputin

Han ble kalt ”den gale munken”, og var en mann som hadde en besynderlig helbredelsesgave. Rasputin så ”gud og jomfruen” i visjoner. Når han kom nær til gutten stanset blødningene. Rasputin var tilhenger av seksual- satanisk tilbedelse, og benyttet seg av sine seksual-magiske påvirkningskrefter overfor Czarinaen, med flere. Han hadde en merkverdig makt over henne. Rasputin hadde mange fiender i høye stillinger. Mange trodde Rasputin var et demonbesatt monster, som styrte Russland bak Kulissene. Til og med Czaren var redd for ham og hans merkelig krefter Kardinal Augustine Bea fortalte oss at Czarinaen i et svakt øyeblikk fortalte Rasputin hvor Czaren hadde gjemt sitt gull. Rasputin gav denne verdifulle informasjonen videre til patriarken i den russisk-ortodokse kirken, like før han ble henrettet.

I sine regelmessige orienteringer gjennomgikk Cardinal Bea de tidligere, nåværende og fremtidige mål for Vatikanets midlertidige makt.(Jordisk makt). Dette skjedde samtidig med at Vatikanets konstitusjon ble oppdatert, som et resultat av Vatikanets 2.Konsil. ”I våre lange og inngående forberedelser for den russiske revolusjon, samarbeidet jesuitter nært med Marx, Engels, Trotskij, Lenin og Stalin. I alle hemmelighet flytte vi vårt gull inn i Russland og gjennom Tyskland, via våre nøkkelpersoner. Vi trodde at snart ville vår fiende være ødelagt, og at Kommunismen skulle fremtre som en sterk datter av Vatikanet. Lenin var i Sveits da han hørte nyhetene om revolusjonen som holdt på å starte i Russland. For å hjelpe revolusjonen med å ødelegge deres fiende, forberedte den Tyske Høykommando, og andre i hemmelighet et spesialtog for å transportere Lenin og hans revolusjonister gjennom Tyskland. Lenin og noen av hans nøkkelpersoner foretok reisen i dette berømte nøkkeltoget, i april 1917. Hovedansvarlig arrangør for reisen var Diego Bergen, en hengiven Tysk romersk- katolikk, som var opplært på jesuitt-skoler. Han ble senere den tyske ambassadør i Vatikanet, i Weimar-republikken og Hitler-regimets dager.

 

Oktoberrevolusjonen

Hvis revolusjonen lyktes, ville dette bety døden for millioner mennesker, også for Czaren og hans familie. Da Lenin ankom russland i april 1917, hadde han konkurrenter kontrollen på revolusjonen. Czaren hadde blitt tvunget til abdikasjon og han og hans familie var under husarrest. Hans regjering hadde kollapset, og mesteparten av hans arme hadde desertert.

Forvirringen var total. De troppene som fortsatt var lojale mot Czaren ble kalt ”Hviterussere”. De revolusjonære ble kalt ”røde”. De var dødsfiender, som kjempet for å overleve. Lenin fikk makt over den revolusjonære regjeringen, og flyttet den til Moskva 10.mars 1918. Kongefamilien ble flyttet til Yekaterinburg i Uralfjellene i juli måned av sikkerhetshensyn. En avdeling av de ”hvites” styrker gikk mot den byen hvor familien befant seg. Det fantes stadig mulighet for at de kunne reddes. 17.juli 1918 holdt en gruppe ural-sovjetere en hurtig rettssak og dømte kongefamilien skyldig.

 

Jesuitter = kommunister

Vi ble fortalt at noen av dem var Jesuitter som utgav seg for kommunister. Endelig hadde den bevegelsen paven ventet på kommet. Beskytteren av den ortodokse kirken hadde endelig blitt konfrontert med jesuittene, og disse sendte hensynsløst denne stakkars redde familien inn i evigheten. Senere samme kveld ble likene lagt i en lastebil og brakt ned til en øde gruve som heter ”De fire brødre”. Der ble de partert brent og dynket med syre, og kastet ned i den forlatte gruven. Jesuittene hadde arbeidet så raskt at det sentrale kommunistparti ikke engang visste om rettssaken og drapet på Czaren før alt var over. Det var en kolossal seier for Vatikanet.

       

En ny Inkvisisjon

Jakten på patriarkene, prestene og nonnene i den ortodokse kirke begynte for alvor. Vatikanet ventet spent på nyhetene om ødeleggelsen av sine religiøse konkurrenter. Sovjeterne angrep klostrene, og nedslaktingen begynte. Bare en skjebnens ironi reddet den russiske kirke. Den gamle patriarken hadde et ESS i sitt erme. NB! Dr.Rivera hevder at dette var et eksperiment. Hvis den russiske kirken ble ødelagt, ville det neste målet bli den engelske kirken, som fortsatt vaklet pga. av den falske konverteringen til Kardinal Newman, som i virkeligheten var en god Jesuitt. Imidlertid siden dette mislyktes, kom den engelske kirke i Vatikanets hender 60 år senere gjennom den økumeniske bevegelse. Vi ble fortalt at da ”de røde” kom for å drepe den gamle erkepatriarken, mottok han dem med åpne armer og sa: ”Kamer- ater, endelig kommer dere...Vi har oppbevart Czarens gull for dere. Mine kjære kamerater.” Kommunistene ble slått av forundring over hans ord. De la ned sine våpen og aksepterte gullet og patriarkens vennskap, og beordret øyeblikkelig stans i nedslaktingen av ortodokse prester, munker og nonner. Dem ortodokse kirken ble reddet. Ikke bare beholdt Kommunistene Czarens gull, -de beholdt pavens gull også. Pavens gull, som kom til russland gjennom Tyskland hadde forøvrig en særegen verdi.

Da paven fikk vite dette, holdt han på å få hjerteatakk. Han hadde blitt forrådt av sine egne. Vatikanet ble vill og gal av raseri, de hadde blitt ført bak lyset. Kommunistene skulle få betale for sin forbrytelse, uansett hva det måtte koste.

Gud har gjennom århundrene blokkert Vatikanet. Dette mønsteret vil bli opprettholdt, til hun blir ødelagt for alltid. Det ”Hellige Kontor”, som påførte sine ofre, tortur, død og hevn, skulle snart igjen være i funksjon, på samme måte som under den spanske inkvisisjon. Bare at denne gangen ville ikke ofrene bare være jøder og protestanter, men også inkludere den ortodokse kirke og de russiske kommunistene. Jesuittene visste at de kunne klare å gjennomføre dette, ved enda en verdenskrig.

På grunn av hennes enorme rikdommer, kan Vatikanet kontrollere verdensøkonomien. Hun kan tvinge nasjoner i kne ved planlagte depresjoner Til og med USA. Og hun vil gjøre det igjen i framtiden. Illuminatet har et nært samarbeid med Opus Dei Sammen med nøkkel frimurere og Vatikanets finansielle departement. Gjennom dem kontrollerer Vatikanet verdens rikdommer. Roma har på en dyktig måte tatt seg av dem som er mistenksomme på en verdensvid sammensvergelse, som går i alle retninger. Det hele er en enorm røkleggelse for å holde oppmerksomheten borte fra Vatikanet. Dette er grunnen til at så mange bøker er blitt publisert som avslører bevegelser som Kommunistene, Den trilaterale kommisjon, CFR, Rockefeller- Imperiet, Illuminatet, Opus Dei, Club Roma, o.m.fl. Det mest tragiske er at de fleste forfatterne og deres tilhengere overser at Roma har skapt de fleste av disse organisasjonene, samtidig som hun organiserer bekjempelsen av dem. Det hele er et stort spill, Bibelen sier: ”For av hennes horelivs vin har alle drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne. Og kjøpmennene på jorden. Og kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes vellevnets fylde”.

La oss gå tilbake til forberedelsene til den andre verdenskrig. Like etter den første krigen kom Tyskland inn i en forferdelig depresjon. Visse utvalgte pro-katolske jøder ble av Vatikanet beordret til å gjøre landkjøp av sultne og ruinerte tyskere. Pengene fikk de av Vatikanet.

De pro-katolske jødene kjøpte landet for en vanvittig lav pris. Tyskerne var desperate. Når tiden var moden, ville jesuittene bruke dette for å skape et hat mot de ortodokse jødene. Slagordet ville da bli at jødene ikke viste noen nåde mot tyskerne da de stjal deres land under depresjonen, og at nå var tiden kommet for å betale den tilbake. Det hele var godt planlagt. Da første verdenskrig sluttet og de allierte skrev under Versailles-avtalen i juli 1919, var de så rasende på Vatikanet for å ha startet krigen, at de nektet å anerkjenne dem som politisk makt, og holdt dem utenfor konferansebordet. Selv om Europa var i sjokk, var verken Frankrike eller den ortodokse kirke i jugoslavia knust. Unge mennesker i Tyskland og Italia visste ikke hvor de skulle vende seg. De var opprørske. Inflasjonen var i ferd med å ødelegge deres land. Kommunistene holdt på å organisere revolusjonære grupper. Jesuittene arbeidet på tre fronter.

 

Vekkelse for Vatikanstaten

I 1922, døde Pave Benedict XV av forgiftning og Pave Pius XI tok hans plass. Den første fronten var Italia. På denne tiden dukket det opp en ukjent ung mann som spankulerte omkring og sa at han var den nye keiser, bestemt for å gjenoppbygge det romerske imperium. Hans navn var Benito. Benito Mussolini. Han var arrogant, hensynsløs og ond. Hans lille hær av svartskjorter var ikke mere enn en gjeng med pøbler som banket alle opponenter til underdanighet. Den Svarte Pave som på den tiden var Halke von Ledochowski gav en topp jesuitt i oppdrag å samarbeide med Mussolini. Hans prest og skriftefar var en jesuitt ved navn Venturi. De Katolske stemmene, som var dirigert fra Vatikanet, hjalp mussolini å komme til makten. Pius XI kalte Mussolini ”mannen som skjebnen tillot oss å møte”. Til gjengjeld gav Mussolini sin underskrift på en erklæring som gjorde romersk- katolisisme til den eneste tillatte religion i Italia og dets territorier.

 

Mussolini på banen

Mussolini gjenopprettet pavens makt, og gav de geistlige både verdslig og politisk makt over hele nasjonen . Italia ble en stormakt under deres katolske fascist-diktator, Mussolini. Han bygde en kraftfull moderne hær og spilte med musklene ved å angripe Etiopia. Italia trengte mer land. De stakkars uforutseende etioperne hadde ikke en sjanse. De kjempet tappert med sine spyd og skjold mens Mussolinis luftstyrker knuste dem totalt med maskingevær, bomber og giftgass. Paven hadde velsignet Mussolinis styrker, og erkebiskop-kardinalen av Milano, Alfredo Ildefonso, Schuster som var Jesuitt, kalte denne massakren av negre i Etiopia for et ”katolsk korstog” .

Omkring 1923, var Tyskland i totalt kaos. Inflasjonen var skyhøy, og pengene var verdiløse. Det tyske folket var kvalme av krigen og all dens død og elendighet. De skyldte på keiseren for alle ting, og fikk han og hans regjering kastet ut av sine kontorer. Kommunistene slåss for å ta over. Den nye regjeringen var svært svak. Noen ville at det tyske folk selv skulle overta regjeringen, som de hadde gjort det i Frankrike, og prøvde å gjøre Tyskland til en republikk. Paven var ute av seg av raseri. Republikken var dømt til å mislykkes. Protestantisme og demokrati er to ting som Vatikanet avskyr. Jesuittene handlet raskt for å stanse den nye Weimar- republikken. To menn ødela den. Den en var Franz von Papan, den andre var Pacelli, som senere ble Pave Pius XII. Scenen ble satt istand for Tysklands nye romersk katolske stjerne. Hans navn var Adolf Hitler.

 

Mein Kampf

En prest hadde det travelt med å skrive en bok som het ”Mein Kampf”. Forfatteren het Staempfle og var Jesuittpater. Denne boken var hovedplanen som jesuittene fulgte for Hitlers maktovertagelse i Tyskland. En ny stor inkvisjon var i ferd med å begynne. Det var bare en forskjell. De hadde ikke lenger dominikanske skjorter, men, Brune Skjorter. De ble kalt nasjonalsosialister, forkortet til Nazister. De var støttet av Vatikanet, og brukte samme taktikk som Mussolini. De banket opposisjonen helseløs slik at de ikke lenger våget å opponere, og/eller drepte dem. Blodige Gateslag mellom katolikker som var nazister, og katolikker som var kommunister fant sted. De slåss om Tyskland. NB!!! Dette politiske spillet som var iscenesatt og styrt av katolikker, fortsetter også idag. I Polen som er et eksperiment, i Canada, El Salvador, Chile, og er under planlegging for USA. Tyskland ble den andre front for jesuittene. De bygde ”Det Tredje Rike”. Symbolet for denne kommende inkvisisjonen var et svastika . Hitler var Vatikanets utvalgte, han var utvalgt til å triumfere. Hitler og hans høyeste medarbeidere hadde noe til felles, De var alle katolikker og Dr.Rivera bekrefter at de alle hadde jødisk blod i sine årer. Også Pacelli, mannen som senere ble Pave Pius XII.

Da det ble kjent at Pave Pius XI støttet Hitler, gav de romersk- katolske stemmene Hitler makten i 1933. Nå måtte verden se den forferdelige maskinen som ble kalt ”Det Tredje Rike” rett i øynene. Her var det de katolikkene som ble Herrer. På lik linje med Italia skrev Tyskland under en avtale med Vatikanet i Roma i 1933. Von Papan skrøt for verden: ”Det tredje riket er den første makt som ikke bare anerkjenner, men også praktiserer de verdifull prinsippene i Pavedømmet”.

Spania ble den tredje fronten. tre presidenter av den spanske republikk Niceto Alcala Zamere, Manuel Azana, og Juan Negrin (Alle tre merkelig nok trent av jesuittene). hadde krevd å få gjennom fem lover som skulle hindre Vatikanets innflytelse i den Spanske Republikk.

 

1.     Alle Katolske Kirkers eiendom skulle bli nasjonalisert.

2.     Alle Katolske kirker skulle beskattes.

3.     Ingen flere skoler i prestenes hender.

4.     Alle skoler og klostre skulle kontrolleres av Spania.

5.     Anerkjennelse av den Protestantiske religion.

 

Dette var et resultat av at Babylik ble funnet under noen spanske klostre. Dette startet en blodig Krig mot Vatikanet.

Paven leide flere divisjoner av muslimske leiesoldater, for å kjempe mot Franco, for å drepe alle katolikker, jøder og protestanter som opponerte mot dem. Fordi en håndfull kommunister støttet republikken, ble verden ledet til å tro at det var en kommunistrevolusjon, takket være at Vatikanet kontrollerte verdenspressen. Alt dette for å dekke over sannheten. paven bannlyste lederne av den spanske republikken og erklærte åndelig krig mellom Pavestolen og Madrid. General Franco ble tilslutt Spanias romersk- Katolske diktator. Francos regjering ble anerkjent av Vatikanet den 3.8.1937. Nære 20 måneder før borgerkrigen endte. Så nå hadde jesuittene ledere på sine tre fronter. Disse mennene ble ”Troens Forsvarere”. Og dermed var alt klart for at blodet skulle flyte i den nye hellige verdensomspennende krigen. Inkvisisjonen var endelig på veg.

 

Infiltrasjon

Tyske katolikker begynte å infiltrere protestantiske kirker etter ordre. Dette var avgjørende for det djevelske komplott som ville få innflytelse på jødenes tankegang i tiår fremover. Disse hemmelige katolikkene arbeidet hardt med å bli akseptert og vinne tillit hos de protestantiske kirkemedlemmer og pastorer. Når så de anti-jødiske aksjonene begynte, ville disse katolske agentene som gav seg ut for å være protestanter, offentlig anklage jødene, og overgi dem til Gestapo, for å bli sendt til dødsleirer. Så selv idag tror jøder at det var protestantene som angav dem. og at de sanne kristne er deres fiender. Jesuittene er mestere i bedrageri. Vatikanet tok over 1000 katolske jøder og skjulte dem under Vatikanets høyder. Så lenge krigen varte. Hvorfor? I tilfelle Hitler skulle tape. Vatikanet dekker alltid seg selv i tilfelle hennes planer skulle få tilbakeslag. På denne måten kunne de fortelle ”Vi beskyttet jødene mot Hitler”. For et skittent ondskapsfullt spill.

 

Femte-Kolonner

Mens Tyskland var i ferd med å bygge opp sin krigsmaskin, arbeidet Jesuittene travelt med de land som det var bestemt at Hitler skulle invadere. Jesuittene bygde femte-kolonner i Frankrike, Belgia m.fl.

Det katolske fremstøt i disse landene var femte- kolonnene. I Belgia forkynte Jesuittene et Fascistisk Hitlerisert Evangelium for Picard, Arendt, og Foucalt. De kalte det for ”Åndelig fornyelse”. For på denne måten å forberede veien for tyske invasjonsstyrker. Dette var en sann religionskrig.

I Frankrike ble den katolske aktivitet til femte- kolonnen, som arbeidet under navnet den nasjonale Katolske føderasjon. Jesuittene fortalte katolikkene at paven sto bak Hitler, og dermed var de villige til å tjene den katolske Nazi-hær når tiden var inne. Da Frankrike ble invadert av Tyskland, falt det på omkring 30 dager. Dette takket være katolsk aktivitet. I USA nådde jesuittpateren Coughlin over 20 millioner tilhengere ved Radio. ”Den Tyske krig er et voldsomt slag for Kristenheten”. Han holdt også oppsyn med hemmelige kommando-celler i storbyenes sentrum, som ble ledet i overensstemmelse med Loyolas sønners metoder, og trent av Nazi- agenter. Også dette var Katolsk aktivitet i USA allerede i 1936- 1942.

 

Et mystisk dødsfall

Pave Pius XI døde 10.februar 1939. Dette var enda et mystisk dødsfall. Pave Pius XII kom til makten bedende for en Nazi-seier. Hitler begynte sine knusende angrep på Europa, og den andre verdenskrig eksploderte. Tyskland, Italia og Japan, kjempet mot resten av verden. Millioner ble drept, skadet og lemlestet. I Seks lange blodige år fortsatte krigen. ”Jeg tror at en av Hitlers viktigste militære informasjonskilder, var Vatikanet.-Gjennom de romersk- katolske skriftestoler. Det tyske sikkerhetspolitiet Gestapo, ble grunnlagt av Heinrich Himmler etter Jesuittordenens prinsipper.

Hitler sa til sine venner: ”Jeg kan se for meg Heinrich Himmler som vår egen Ignatius Loyola”. Mange katolske prester brukte sikkerhetspolitiets svarte uniformer. Jesuittpateren Himmler var en av de høyeste offiserene. Det var hovedsaklig gjennom denne organisasjonen at 6,2 millioner jøder led tortur og død, -gjennom den Tyske Inkvisisjonen!!

Bibeltroende protestanter som bad for jødene og prøvde å hjelpe dem, ble også satt i arbeids/konsentrasjonsleirer. I Jugoslavia ble ”The Separated Brethren” den greskortodokse kirkes medlemmer (les Serbere) slaktet ned av fryktede Ustachis en katolsk gruppe ledet av Jesuitter. Den umenneskelige tortur og massakrensom de utsatte sine ofre for, er nesten ikke mulig å beskrive med ord.

Mange prester 85 var medlemmer av Ustachi-gruppene. Etter krigen flyktet Andria Artukovic til USA etter å ha drept nesten 1.million mennesker. Jugoslavia fikk nesten Artukovic tilbake så han kunne betale for sine forbrytelser, men takket være den romersk- katolske institusjon (Kardinal Spellmann)...Den katolsk-kontrollerte Immigrasjonsservicen i USA og sikkerhetservice, blokkerte hans utlevering til Jugoslavia. ”Gudfar” Pius XII var svært fornøyd. Disse fiendene av Vatikanet måtte betale en svært høy pris for ikke å bøye seg for ”Hans Hellighet”.

I Vatikanet gav Kardinal Augustine Bea denne orientering om hva som skjedde før, under og etter den annen verdenskrig. Etter som krigen gikk mot slutten, angrep sovjethæren fra øst, mens de allierte presset seg inni Tyskland fra Vest, og knuste Hitlers Arme. General Franco sendte sin Blåe Hær hovedsaklig bestående av baskiske soldater, til Tyskland, som svar på en hemmelig forespørsel fra Hitler om hjelp. En hel divisjon ble flyttet med tog gjennom de alliertes linjer. Toget hadde Vatikanets flagg, de allierte fikk fortalt at det hadde som oppgave å redde Nonner, Prester, og Munker fra å bli drept. Den blå arme slåss sammen med tyskerne for å forsvare Berlin. Da Adolf Hitler visste at han hadde tapt, begikk han selvmord, og Admiral Doenitz (en god katolikk) tok kommandoen i nazi-Tyskland. I stedet for å sende den blå arme tilbake til Spania som nazistene hadde lovet, sendte Admiral Doenitz Tysklands gullbeholdning med toget til Sveits, der det ble satt i en sveitsisk bank for Vatikanet.

Den blå arme hadde blitt forrådt. De fleste av dem som overlevde endte opp i russiske fengsler. Amerikanerne fikk fortalt at Gull- toget som passerte gjennom deres linjer var et ”nådestog” fra paven, med medisinske forsyninger for de skadde. Da de så pavens flagg, passerte det straks uten inspeksjon. De svært få overlevende fra den Blåe hær, som klarte å komme tilbake til Spania, ble enten skutt eller plassert på galehus for å sikre at historien om nazigullet ikke kom ut. Men noen spesielle offiserer i den blå arme, som var med i denne sammensvergelsen, returnerte i ære og ble rikelig belønnet for sin innsats.

Tyskland overgav seg den 8.mai 1945. Europa lå i ruiner. Skjøgen var igjen i vanskeligheter. Hennes ektefødde barn, som pave Pius XII hadde støttet, hadde falt. Hennes Andre barn, som hun hatet, hadde vunnet. Jesuittene som alltid er forberedt på forandringer, hadde satt opp følgende forholdsregler i tilfelle de skulle tape den andre verdenskrig:

 

1.                         Få alle til å tro at Vatikanet ikke hadde noe å gjøre med krigen og med tiden overbevise verden om at HOLOCAUST aldri skjedde.

2.                         Sørge for at opprørske prester, nonner og munker også ble satt i konsentrasjonsleirer slik at de kunne overbevise verden om at også disse ble forfulgt.

3.                         De beordret katolske familier og prester til å beskytte jøder i sine hjem, slik at dette i fremtiden kunne brukes som PR-materiale for filmer, bøker osv. NB! De jødene det her gjaldt hadde konvertert til Katolisismen.

4.                         Legge til rette for å skape en europeisk superstat som skulle ta verdenshegemoniet fra USA.

5.                         Forandre på fasaden ved å sette opp det andre vatikankonsil.

6.                         Få en kommunistisk Pave fra landene bak Jernteppet for å glede kommunistene og prøve å få dem til å konvertere til katolisismen. For å fullbyrde profetien om ”Fatima” som Pave Pius XII var så dypt involvert i. Og Roma er i rute i 1981.

 

Sønn av den katolske kirke

”Adolf Hitler, sønn av den katolske kirke døde som Kristendommens forsvarer. Det er derfor forståelig at det ikke finnes ord som er dekkende for sorgen over hans død, når man tenker på den mengde av mennesker som opphøyde hans liv. Over hans jordiske levninger står de enestående moralske eksempel. Og Gud gir ved martyriet Hitler Laurbærkransen for seieren.”

Denne begravelsestale for Nazi- sjefen, en utfordring til de allierte, er uttalt av Pavesetet selv, under Francos Presses dekning. Det er et kommunike fra Vatikanet via Madrid. Bad Moderen til skjøgene verden eller jødene om til- givelse for denne grusomhet? Selvfølgelig ikke, og hun kommer aldri til å gjøre det heller, for hun hater fortsatt jødene.

 

Vatikanet og Israel

Vatikanet anerkjente aldri Israel som nasjon. Prisen for anerkjennelse er at Israel lar Vatikanet overta Jerusalem. Måtte Gud være oss nådig. Om USA noensinne underskriver en pakt med Vatikanet, så ville det gjøre den romerske- katolisismen til den eneste anerkjente religion i USA, og ville utsette deg og dine barn for samme Terror som jødene har vært utsatt for i snart 2000 år. Forhandlingene for å få istand en overenskomst er allerede under oppseiling.

Dagens religiøse system er veldig gammelt. Det startet like etter syndfloden. Satan brukte to personer, Nimrod og Semiramis, for å skape denne verdensomspennende religionen i Babylon. Nimrod giftet seg med Semiramis som var hans egen mor, og etter hans død, hevdet Semiramis at han hadde blitt solguden Ba'al. Et av de andre navn han fikk var Sol. Dette systemet gjorde henne til en gudinne. Også Semiramis fikk siden mange navn, gjennom århundrene ble hun kjent som Isis, Venus, Himmelens Dronning, og Jomfru Maria.. Akkurat som det religiøse systemet idag, var også dette knyttet til Verdens politikken.

 

Her er forbindelsen idag: Det finnes i Obelisken, som er en fire siders søyle som er orientert mot de fire himmelretninger. På toppen er det en pyramide. Den representerer kombinasjonen av såvel politisk som religiøs makt på verdensplan. Den finnes i USA (George Washington- monumentet), i Egypt, og i Vatikanet (På Petersplassen). For frimurerne, jesuitten og Illuminatet er det et hemmelig symbol på en ”En-Verden-Regjering”. Obelisken er okkult. Den representerer solguden Ba'al og også ”Liv ved Sex”. Den er et Fallossymbol. Da jeg var under ed i Jesuittordenen, ble det fortalt oss at den økumeniske bevegelse hadde som mål å utslette protestantismen. Når det var skjedd skulle alle jesuitter i verden få et tegn, som en forberedelse på underskrivingen av pakten mellom Vatikanet og USA. Tegnet skulle være at USAs President gav sin villighetserklæring med Ansiktet vendt mot en obelisk. For første gang i USA historie ble edfestelsen gjennomført på vestsiden av kongressbygningen, og president Reagan sverget med ansiktet mot George Washington-monumentet!! Dette skjedde den 20. jan 1981. Var presidenten klar over dette? Vi vet ikke.

Ved å bruke en kombinasjon av jødiske og hedenske religiøse ritualer har satan utviklet den katolske messen, som stadig gjentar kristi offerdød på korset. Og Herrens nadverdsmåltid er byttet ut med et falskt dødbringende surrogat. Under messen forvandler presten ved et mirakel den lille oblaten til å bli kristi legeme, som de nadverdssøkende får, fordi når man spiser kjøttet, følger blodet med automatisk. Jesu blod, vinen er altså forbeholdt presten. Hvem gir ham makt til det? Deretter må de katolikkene tilbe denne oblaten, fordi den er forvandlet til å være Gud selv. Hvis de nekter å gjøre dette, blir de bannlyst.

Hvis du tror dette er en spøk, tar du feil... Det er dødsens alvor. Millioner har allerede blitt drept fordi de nektet å gå til ”Messe”, og mange flere vil komme til å dø i fremtiden. Gud hjelpe den protestant eller jøde, hvis land konverterer til katolisisme.

Fra Trientkonsilet 1.Kanon 1563: ”Om noen måtte fornekte at Herren Jesu legeme og blod, sammen med hans sjel og guddommelighet, og dermed hele Kristus, i sannhet, substansielt, og konkret, er tilstede i nadverdssakramentet, og sier at han bare er tilstede symbolsk eller som et tegn Han være forbannet!” (Stadfestet ved det Annet Vatikankonsil 1963 og er fortsatt i virksomhet.) Derfor må vi velge mellom satans religiøse system og Jesus Kristus.

 

Etter den andre verdenskrig nektet Pave Pius XII å omfavne Vatikanets andre barn. Kommunismen og han ble fjernet. Pave Johannes XXIII kom til makten og organiserte det annet vatikankonsil, som nesten knuste protestantismen i USA og i Europa ved å vinne alle med kjærlighet og Kyss, og for å score poeng hos kommunistene. Pave Johannes XXIII bakket opp sin favoritt gutt på den vestlige halvkule; og beskyttet ham. Dette er Fidel Castro, en helt blant de nedtrykte masser. En trofast katolikk og Jesuitt under ed. Ve over den som måtte prøve seg på Fidel....”Gudfar” støtter ham 100 prosent....inklusive den høyt elskede kommunistpave fra Polen.

     

Ku Klux Klan

Ku Klux Klan ble skapt av offiserer fra den katolske konfedererte arme etter borgerkrigen i Amerika, og som ble ledet av Jesuitter, vokser seg nå sterkere og sterkere for hver dag. Denne grenen av frimureriet ble etablert av tre hovedgrunner:

 

1. Fordi KKK kaller seg selv protestantiske, og hevder at de hater jøder, katolikker og svarte, ødelegger de bildet av sanne bibeltroende kristne som prøver å vinne disse folkene gjennom kjærlighet.

2. KKK tvinger katolikkene til å forene seg, for derved å finne beskyttelse.

3. De får de svarte til å bli mistenksomme mot protestantene, og styrer dem på denne måten inn til Vatikanet, og til de nye armeene av svarte Jesuitter som rekrutterer dem i hele USA.

 

KKK er enda en av Jesuittenes mesterverk. I de siste 1600 årene har satan ødelagt nesten alle gjennom den katolske institusjon. Millioner av katolikker og andre døde i den andre verdenskrig. Hvorfor? Bare for at Vatikanet skulle få mere makt. De leker seg, og millioner dør på grunn av deres spill.

-De stakkars nazistene har blitt forrådt. Denne bevegelsen som vokser i USA, er intet annet enn en katolsk aksjon som er ledet av Jesuitter. NB! Selv om det er utrolig, så har noen av de jødene som har konvertert til katolikker, blitt medlemmer av det amerikanske nazistpartiet.

-Den stakkars ortodokse kirkens menighet som har blitt slaktet ned av korsfarere og pavens drapsmenn, Ustachiene, har nå bøyd seg inn under den nye kommunistpaven og følger ham. De har også blitt forrådt. De prøver nå å bli venner med sin farligste fiende Vatikanet, som har slaktet dem ned i fortiden, og som nesten vil få den utryddet totalt før Herren kommer tilbake.

-De stakkars Ku Klux Klan-medlemmene. De forstår ikke engang at de er havnet i jesuittenes hender. Og dette er et av skjøgens mindre barn.

-De stakkars frimurerne har blitt forrådt. De visste ikke engang at Pave Pius XII var en god frimurer. De vil aldri komme til å tro at de også er et av Skjøgens barn, og at de er kontrollert fra toppen, av den Svarte Pave.

-De stakkars protestantene. Takket være deres egne ledere er de nå alle blitt forelsket i paven, og mange er blitt en del av skjøgen i Åp.17. . Det er ikke rart at de ikke går i rette med Vatikanet.

-De stakkars kommunistene har blitt forrådt. De er ganske enkelt en gren av den katolske institusjon. De tjener som Vatikanets tyranner. De er ”muskelen”, de leter etter et Utopia på jorden, bare for å bli ødelagt av kristus når de angriper Israel på pavens ordre.

-Og verst av alt, de dyrebare katolikkene som har blitt forført av en sleip presentasjon av Ba'al-tilbedelse, maskert for å ligne på kristendom. Deres Paver er bare mennesker, og Vatikanet er bare satans tempel som fører millioner av mennesker til helvete ved et falskt evangelium, en falsk Kristus og en annen ånd. Måtte Gud hjelpe og styrke dem til å komme seg ut av henne.

 

Hva trodde de store Guds menn?

For ikke lenge siden trodde de store Guds menn at paven var en antikrist. Det var menn som Wycliffe, Luther, Calvin, Tyndale, Know, Sir Isaac Newton, Fox, Wesley, Finney, Moody, Spurgeon. Kunne de ha rett?

Pave Boniface sa om seg selv: Den romerske Pontiff(paven) dømmer alle, men selv dømmes han av ingen. Vi erklærer, forsvarer, forfekter og bekjenner: Det er totalt nødvendig å være undergitt den romerske pontiff, for ethvert menneske for å bli frelst. Det som var skrevet om Kristus(Ef 1,22): (Gud) la alt under hans føtter, kan i sannhet sies om meg. Jeg har kongenes konges autoritet. Jeg er i alle og over alle, så at Gud selv og jeg, Guds stedfortreder, har ett og samme vesen, og jeg er istand til å gjøre nesten alt det gud kan gjøre. Hva annet kan du da gjøre meg til enn Gud?

Der har du det! Pave Boniface innrømte at han var en antikrist! Nå er det opp til deg, hvem vil du tjene? Kristus eller Vatikanet?

Du har nå lest om Åp 17,s mor til alle styggedommenes politiske, økonomiske og militære sider. Du har sett Korrupsjonen, løgnen, bedrageriet, døden og lidelsen som hun har forårsaket. Det romersk- katolske system har blitt dømt av Jesus Kristus, og er funnet skyldig. Ropet i Åp 18,4: ”Gå ut fra henne, mitt folk, forat dere ikke skal ha noen del i hennes synder, og forat dere ikke skal få del i hennes plager”.

Men legg merke til at Gud sier i vers 6, til dem som kommer ut av henne: ”Gi henne igjen som hun har gitt, og gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger.” Med andre ord: Du skal betale henne tilbake. Vi blir beordret til å være offensive! Ikke med fysisk vold, men med åndelig krigføring. Ved å avsløre henne med Guds ord, og vinne sjeler tilbake. Med Herrens hjelp kan vi svekke dette helvedes systemet idet vi vinner de dyrebare katolikkene for den levende Kristus. Bibelen sier at Helvedes porter ikke kan stå seg mot oss.

Gå til innlegget

Han har blitt anklaget for å være løgner, sjekksvindler, biltyv, bankraner og for et tjuetalls andre forbrytelser. Siden 1967 har han vært utsatt for en rekke mordforsøk, blant annet ble han dyttet foran en T-banevogn.

Motstanderne hans, og de er mange, hevder at han var ettersøkt i nær sagt samtlige av USAs 50 stater. Det har vært hevdet at han var styrtrik og utnyttet andre mennesker for å bløffe penger fra dem på alle tenkelige måter.

Han heter Alberto Rivera, var tidligere jesuitt(pater) og drev i flere år sitt arbeide med evangelisere spesielt katolikker ut av den romersk-katolske kirke. Jeg møtte ham en høstkveld i 1990, og stilte en rekke kritiske spørsmål til hans nesten utrolige historie. Rivera mente å kunne dokumentere punkt for punkt av sin egen historie – og alternative kirkehistorie. Den tidligere pateren, som ble led døden i 1997, etter å ha blitt forgiftet med radioaktivt materiale, klarte som få andre å få den kritiske debatten omkring det romersk-katolske kirkesystem til å flamme opp igjen.

 

Av Lars-Toralf Storstrand

 

Det er en sen kveld i september 1990. Sammen med en nær venn av Alberto Rivera kjører vi langs den amerikanske firefelts motorveien til småbyen Fontana omkring syv mil utenfor storbyen Los Angeles. Det er stupmørkt, og alle gatelysene er tent, og etter en stund finner vi fram til huset der vi skal møte den myteomspunne mannen med hundrevis av anklager hengende over seg.

Det første vi merker oss er at huset han bor i slett ikke er noe prangende slott, slik motstanderne hans hevder. Det er faktisk nesten uanseelig, og murpussen faller flere steder i flak av veggene.

I oppkjørselen står det en liten, velbrukt bil av japansk fabrikat. Ingen diger limousin med whitewalldekk og skuddsikre glass.

Vi ringer på døren og blir ønsket velkommen av Nury, Albertos hustru. Huset innenfor er enda mer velbrukt. Gulvet består av grovetilhugde planker og er slitt. Enkelte steder er det gliper i gulvet. Mot meg kommer en tynn, gråhåret mann og rekker fram hånden. Den er fast, bestemt – men vennlig.

Men ennå kan ikke intervjuet begynne. Først må jeg gjennom et veritabelt kryssforhør, slik at jeg kan bekrefte at jeg virkelig er journalist, og ikke bare det, men norsk journalist fra avisen Dagen i Bergen.

 

HVEM ER DU?

Hvem er du egentlig, Alberto?

-Jeg ble født i Las Palmas, på Kanariøyene, den delen av Spania der den romersk-katolske lære mer enn noe annet sted står sterkest. Spania har faktisk vært den reneste ”prestefabrikk” for den romersk-katolske institusjon, ikke minst til de asiastiske landene. I 1942, som syvåring, ble jeg sendt bort fra mine foreldre, Juan og Teresa Romera Rivera for å bli utdannet til en ”Guds mann” – prest i den romerske-katolske institusjon. Fra da av og i 25 år fremover tjente jeg det katolske systemet, forteller Alberto, som han foretrekker å bli kalt.

Videre forteller han at den såkalte jesuitterordenen, offisielt kjent som ”Societas Jesu” – Jesu Selskap, som han med tiden ble en del av, er den organisasjonen i verden som er omspunnet av mest mystikk, og han nøler ikke med å kalle organisasjonen for Vatikanets Gerilja.

-Jeg ble tatt opp i Jesu Selskap og innviet med den ultimate ed og fikk del mange av de innerste hemmeligheter. Det spesielle er at man ikke kommer så langt uten videre. Jeg var priviligert som fikk komme så langt som jeg gjorde, og bare det at jeg ble utvalgt allerede tidlig i barndommen gav meg fordeler som få andre hadde.

Alle barn som studerer til prestetjenesten ved jesuitterordenens egne skoler blir nøye overvåket, og hver minste detalj blir tatt med i betraktning før man blir ’adoptert’ av systemet. Våre levnetsløp ble bestemt til minste detalj, og selv hadde jeg intet jeg skulle ha sagt når det gjaldt det som ble bestemt for meg. Vi ble praktisk talt ’utvalgt’ fordi våre overordnede ved skolen mente at vi hadde ’spesielle evner’.

Etter flere års opplæring ble vi omsider tatt i ed i det som kalles den ultimate innvielse. Det var daværende jesuittgeneral Pedro Arrupe, også kjent som ’den svarte paven’ som ledet den seremonien. Det er han som fungerer som en ’grå eminense’ bak kulissene i Vatikanet – og som er den reelle sjefen for det romersk-katolske sirkuset, sier Alberto, og det er tydelig å se av øynene hans at han selv er overbevist om det han sier. Men det er en ærlig overbevisning.

 

INFILTRASJON

’Kirkens’ mål med oss var blant annet å infiltrere alle former for protestantiske (kristne) kirker og bidra til at de enten stanset i vekst og utvikling – eller falt sammen på annet vis, åndelig talt. Alt var tillatt for oss, som jo også jesuittmoralen ’Målet helliger midlet’ tilsier.

-Hvor mange jesuitter finnes det i verden idag?

-Jeg vet ikke det nøyaktige tallet. Men det er viktig å forstå forskjellen på det som kalles ’jesuitter uten krage’ og ’jesuitter med krage’. De første kan vi gjerne kalle ’siviljesuitter’ som ikke går i ordenens typiske uniform. Disse er heller ikke lønnet. Det offisielle tallet Vatikanet vil oppgi ligger nok rundt 30 000 (1990-tall), men det reelle tallet ligger over 100 000 (1900-tall). Vi kan gjerne sammenligne det med Øst-Europa bak jernteppet. Alle visste hvem som var i militsen, men ingen visste dypest sett hvem som var i det hemmelige politiet, sier Alberto.

-Mange har hevdet at du er en løgner, at du aldri har vært jesuitt. Kan du motbevise disse påstandene?

-Jeg skal svare på det spørsmålet ved å stille noen motspørsmål. For det første: Hvorfor tør ingen av disse kritikerne å møte meg ansikt til ansikt i offentlig debatt og si det samme? Hvorfor arbeider de utelukkende på rykteplanet og skriver om meg i skandaleaviser og forsyner såkalte ’seriøse journalister’ med falske kilder. De sprer rykter om at jeg har gjort de fleste tenkelige forbrytelser, endatil at jeg skal ha drept et spedbarn og dumpet liket av det i en søppelkasse, sier han og viser meg en stabel av kulørte tidsskrifter på en rekke språk som anklager ham som forbryter. Han viser meg dessuten en stabel med brev, der det blir framsatt påstander om at han er ettersøkt i majoriteten av de amerikanske statene. Ifølge de samme skal han også være ettersøkt av Interpol i en rekke land verden over for blant annet sjekkfalskneri.

-Likevel reiser jeg fritt og forkynner over hele verden. Jeg er forøvrig ikke amerikansk statsborger og har fremdeles mitt spanske pass, sier han og gir meg det. Det er ingen tvil om at det er ekte.

-Hvorfor blir jeg ikke utvist fra USA dersom jeg er skyldig, spør han.

 

MÅLSETNINGENE

-Du hevder at jesuittene har meget spesifikke målsetninger. Kan du være litt mer spesifikk?

- Det er et meget godt spørsmål. Se bare på Norge, ditt eget land, sier han og viser til hvordan Stortinget i 1956 fjernet ’jesuittparagrafen’ fra Grunnloven [Her måtte jeg skamrødmende innrømme at jeg ikke engang visste at den var fjernet!].

-De fleste personer, som bare har lest litt, vet at jesuittordenen er en meget farlig. Man kan godt kalle det hele ’holocaust’. Og da mener jeg ikke den holocaust som jødene ble offer for under den andre verdenskrig, men utslettelse av alle som nekter å bøye kne for paven, sier han og forteller at initialordet INRI som de fleste tror betyr ”Jesus fra Nasaret, Jødenes Konge”, men som i virkeligheten er jesuittermottoet fremfor noen, og betyr ”Det er rettferdig å drepe/utrydde ugudelige/kjetterske konger, regjeringer og herskere” (IVSTUM NEGAR REGES IMPIOS), og står på jesuitterordenes eget flagg.

Dette var egentlig et arbeid som ble påbegynte av dominkanerne under inkvisjonens spede begynnelse, men ble overført til jesuitterordenen og videreført av dem, da de bøyde kne for paven.

-’Det hellige kontor’ lever i beste velgående fremdeles i dag sier han, og legger ikke skjul på at han mener det foreligger en verdensomspennende konspirasjon med den romersk-katolske kirke i sentrum.

-Jesuittene har bygget opp totalitære systemer og har brukt disse til å styre deler av verden dit hvor de vil ha dem, dithen at verden nærmest er moden for anarki. Men før anarkiet kan bli verden til del, må alle nåværende regjeringsformer ødelegges. Derfor pakker man dem ned bit for bit, slik at nesten ingen virkelig forstår hva det er som foregår. Det er ikke bare kommunismen som blir pakket sammen, men også republikkene og kapitalismen. Når alt dette er fullført står anarkiet klart til å innføres, og med det vil det bli behov for orden i kaoset, og da kan man presentere verdensdiktatoren som løsningen på alle verdens problemer.

 

ALBERTOS VERK

-Hva var ditt spesielle arbeidsområde?

-På samme måte som noen arbeider med å velte regjeringer og politiske systemer, var jeg spesieltrent til å felle kirker og kirkesamfunn. Ikke minst var en betydelig del av det jeg stod for å overbevise kristenledere og kristne om at Vatikanet ikke var ’den store skjøge’ og aller helst føre dem inn i ekumenisk arbeid som drev dem mot samarbeid med den romersk-katolske kirke.

-Vi var veldig dyktige og brukte ikke minst å felle pastorer og kristenledere ved hjelp av seksuelle anklager – og utpresning. Vi brukte våre egne horer og gjennom bruk av fotografier og lydopptak som disse besørget presset vi ganske mange til å bli mer ’positivt’ innstilte overfor den romersk-katolske kirke, hevder Rivera.

-I vårt tilfelle tok Vatikanets teologer seg av den ’offisielle’ krigføringen, mens jeg og mine medsammensvorne drev geriljakamp, sier han nesten unnskyldende.

-Mens vi saboterte rammeverket, drev teologene med dialog og ekumenikk rettet mot protestantiske teologer. Sammen gjorde vi flere steder ubotelig skade. Ideen bak dette var å få kristne til å tro at den romersk-katolske kirke er en sann kirke i en frafallstid, og at vi må samarbeide i sann, kristen, enhetsånd.

 

KARISMA?

-Du har hevdet at det fins bånd som knytter den karismatiske bevegelsen til det samme arbeidet som du selv gjorde. Hvordan forklarer du den påstanden?

-Sammenhengen her er meget dyp, og den strekker seg tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Etter vekkelsen i Azusa Street tok av, ble pinsebevegelsen et redskap til å føre mange til Kristus. Spesielt ut fra katolske sammenhenger. Idag derimot er det få mennesker som blir vunnet gjennom tradisjonell pinseteologi/lære, sier han, og sier at det spesielt gjelder Amerika.

-Bevisstheten mot Vatikanet var også meget sterk i disse kretsene. For derfor å eliminere dette, skapte man en katolsk karismatisk bevegelse som meget effektivt har revet ned skillelinjene mellom sunn karismatisk tenkning og katolisisme. Dette har hindret mennesker i å bli vunnet for evangeliet, fordi man ikke lenger forkynner at synden er en realitet man trenger å bli frelst fra. Dette skaper også en sterk front mot andre kristne kirkesamfunn. Folk søker det som ’klør i ørene’ og flykter bort fra en virkekraftig forkynnelse av Guds Ord. Det som kan synes merkelig er at mens mange kristne søker hen til falske karismatiske menigheter, forlater mange katolikker den katolsk-karismatiske bevegelsen og søker til et mer ’normalt’ kristenliv. De lar seg vekke i stadig større antall når Den Hellige Ånd viser dem uoverenstemmelsene mellom katolsk lære og levende kristenliv, sier han.

 

UNDERGRAVING

-Under Trientekonsilet i 1546 ble det arbeidet meget effektivt med å finne en løsning på hvordan man skulle gjendrive reformasjonsbevegelsene og protestantismen. Menighetene vokste nå så sterkt at man ikke lenger kunne drive bokstavelig ”kjetterjakt” og ”hekseprosesser” på gatene (men det tok man opp senere i Trientekonsilets ånd ved undergraving og infiltrasjon).

-Alt dette fortalte jeg til Jack T. Chick, før han for 11 år siden begynte arbeidet med å spre historien min, forteller Alberto.

Alberto trekker fram en navneliste og viser meg den. Det fins fremstående internasjonale kristenledere på listen.

-Alle disse navngav jeg som katolske kollaboratører for over ti år siden. Da var det ingen som ville tro på meg. Idag har de sett at jeg snakket sant.

 

POLITISKE KOMPLOTTER

-Du har hevdet at den romersk-katolske kirke stod bak en rekke politiske komplotter. Kan du utdype dette?

-I de siste ukene (september 1990) sier Alberto, har jeg fulgt med i en programsere som også dokumenterer deler av det jeg sier og har sagt i over ti år nå. Det gjelder pornografi, homoseksualitet og sølibat i den katolske kirken. Derfor vil kanskje det jeg kommer til å si nå til å sjokkere og irritere.

-To tredjedeler av prestene i den romersk-katolske kirke – verden over – er enten homoseksuelle – eller har praktisert homoerotiske handlinger. Majoriteten av de resterende bryr seg ikke om å overholde det pavepålagte sølibatet, sier han.

-Jeg gikk ut på TV i Los Angeles med dette for snart to år siden. Vi fikk ingen muntlig motstand der og da, men programmet ble tatt av luften med øyeblikkelig virkning.

Alberto understreker at etter andre verdenskrig vokste det fram en nesten uhyggelig bevissthet om den romersk-katolske kirkes rolle i både den første og den andre verdenskrig, og motstanden mot katolisismen vokste seg så sterk at noe måtte gjøres. Derfor sendte man inn en glødende katolikk ved navn Joseph McCarthy, som fikk rettet det amerikanske folks oppmerksomhet bort fra Vatikanet ved å blåse opp kommunismen som en mye større fare enn den egentlig var – noe som også førte til at kommunistene i Sovjetunionen begynte å stramme tøylene enda mer enn tidligere.

 

POLITISK – IKKE RELIGIØST

-Vatikanstaten er ikke primært en religiøs enhet. Den er en politisk enhet, og det samme gjelder den romersk-katolske kirken. Etter at Reagan ble president sendte USA endog ambassadør til Vatikanstaten, sier han og stiller spørsmål ved hvorfor det ikke også blir sendt ambassadører til hinduer og buddhister.

-Antyder du at Rom arbeider for å ta makten over verden?

-Ikke bare antyder. Jeg sier det rett fram. Det stemmer helt overens med det jeg er utdannet i. Jeg ble utdannet til jesuitt under kardinal Augustine Bea og jesuittgeneralen Pedro Arrupe. Vi ble hamret inn at ’Vi sammensverger oss i dåpen, i læren, i sakramentforvaltningen.’ Sagt med andre vet jesuittene inderlig vel hva det er de holder på med, sier han.

 

ANTIKRIST?

-Mener du at paven er antikrist?

-Paven er antikrist. Men ikke Antikrist. Som ’Guds Sønns Stedfortreder’ som betyr ’Istedet for Kristus’ forkynner de sin antikristelige holdning selv. Det står også i enkelte utgaver av den katolske katekismen at paven er Kristi fysiske representant på jord! Men det stemmer ikke med Bibelen, for ifølge Bibelen er det menigheten som er det.

-Det fins flere katolske katekismer, forskjellige for forskjellige land. Flere av dem lærer at paven ikke bare har apostolisk suksesjon, som betyr at han er apostelen Peters bokstavelige arvtager, til tross for at Peter aldri var i Rom, men døde og ble gravlagt i Jerusalem, sier Alberto og viser til at graven ble utgravd i Jerusalem på 1950-tallet.

-Pavens drøm om å bli verdenshersker var også både Augustins og Thomas Aquinas arbeidet med å planlegge, hevder Alberto.

-Forøvrig mente både waldenserne, anabaptistene og menonittene at paven var antikrist. Det samme gjorde Martin Luther, Jean Calvin, Wesley-brødrene, John Fox, Charles Spurgeon, Dwight L. Moody og mange, mange flere.

 

ILLUMINATI?

-Det har blitt hevdet fra annet hold at både Illuminati og Frimureriet står bak en sammensvergelse for å ta makten over hele verden. Hva svarer du?

-Her er det mye forvirring ute og går. Avsløringer av sammensvergelser er på enkelte steder big business, alt fra avsløringer av The First Church of Satan til Illuminati og Skull and Bones og andre. Men hvorfor er det ingen som spør hvor disse har sine røtter? Bibelen beskriver Den Store Skjøge som mor til stygghetene og skjøgene på jordene, sier han bestemt.

-Fins det da noen sammenheng mellom Ignatius De Loyola, som grunnla jesuittordenen og Adam Weishaupt, som grunnla Illuminati?

-Svaret på det er enkelt. Weishaupt var selv jesuitt. Det finner du sikkert i et allment norsk leksikon. Han hadde doktorgrad i kanonisk lov (den romersk-katolske kirkes lovssystem) og dogmesystem. Hvor fikk han da idéen fra? Sannheten er at han oversatte navnet på Loyolas opprinnelige organisasjon Alumbrados De Espagne, til Illuminati i Bayern, altså de opplyste i Bayern. Disse organisasjonene ble grunnlagt av samme mann, men Alumbrados gikk under jorden samtidig med at jesuitterordenen ble stiftet. Dette kan hvem som helst finne dokumentasjon på.

 

SEKTER OG KULTER

-Du har også koplet sekter som Jehovas Vitner og Mormonismen inn mot jesuittene. Kan du forklare?

-Jehovas Vitner, eller Vakttårnet som de egentlig heter, har sin egen bibeloversettelse, som kalles ”The New World Translation”. Denne er oversatt av 47 navngitte jesuitter som alle er navngitte i kolofonen i originalutgaven av boken.

Alberto hevder videre at ett vedtak gjort under Trientekonsilet var å skape sekter og kulter som skulle føre folk bort fra reell bibelforkynnelse.

-Dette er en teknikk som benyttes fremdeles i dag. Hvorfor synes egentlig folk at det er så rart? Charles Taze Russell som grunnla Vakttårnets Traktatselskap studerte ved jesuittskoler. Det samme gjorde Mary Baker Eddy som grunnla Christian Science og grev Swedenborg som grunnla Swedenborgianismen. Men det finner man ikke offentlige dokumenter på. Disse holdes skjult i dypet av Vatikanets hemmelige arkiver, der svært, svært få personer har tilgang.

 

Rivera henter fram en bunke notariserte forklaringer og vitnesbyrd fra kvinner som har vært nonner, forhenværende katolske patere og andre som bekrefter det han har fortalt. En annen jesuittpater, Francisco Xavier ble tidlig høsten 1990 myrdet i Mexico etter å ha tatt imot Jesus som sin frelser.

-Francisco besøkte meg i Los Angeles for kort tid siden, og fikk, mens han var her en attest på at helsen hans var heller dårlig, sier han og trekker fram en kopi.

-Likevel hevder legene at han døde av helt andre grunner. Faktisk av enb sykdom som han faktisk var immun mot, kort tid senere.

-Slik arbeider de. Jeg har selv vært utsatt for en rekke mordforsøk, men Gud har beskyttet meg hver eneste gang, sier han og smiler takknemlig.

 

Alberto Rivera døde 20. juni 1997. Under setet på bilen hans ble det funnet et barneleketøy som var meget radioaktivt. Dødsårsaken var kreft med spredning fra endetarmen og oppover tarmsystemet og ryggen.

Gå til innlegget

På møte med broder Aage

Publisert over 11 år siden
Gå til innlegget

Bedrageriet omkring korset

Publisert over 11 år siden

Bedrageriet omkring korset

av Aage SamuelsenDet finnes utallige – kan man nesten si – lærebegreper, kirker og menigheter som alle sammen skjuler seg bak korset som et slags forsvar for villfarelsen. Jo mindre de kjenner til Gud og hans hensikt med det som skjedde ved korset – og på korset – jo flere og større kors pynter de kirkene og menighetene med.

Katolikkene har f.eks. store prosesjoner hvor prestene dekorerer kledningene med digre kors. De pynter seg også med kors rundt halsen. Dette har også smittet over på protestantene som henger på seg lange kjeder med gullkors, ja til og med bærer kvinnene øredobber med gullkors.

De synger med inderlighet: ”Jeg vil elske det eldgamle kors”, og i bønnen stemmer de i unisont: ”Takk kjære Gud for Golgata”, - uten å kjenne til dybdene i det som skjedde på Hodeskallestedet. Hvorfor skjer alt dette, og hvem står bak denne blasfemi som lurer så mange mennesker inn i disse tåredryppende klagesanger? Jeg vil gjerne påpeke HVORFOR Jesus måtte dø på korset:

Da Satan ødela skjønnheten i alt hva Gud hadde skapt, og hele skapningen ble lagt inn under synden ved Eva og Adams fall, så er det mange som spør: ”Kunne ikke Gud – som har all makt – hindret Satan i dette?” NEI! Han gav engler og mennesker sin egen frie vilje til å velge sin egen vei, ellers ville ikke det som siden har hendt hatt nogen betydning for oss mennesker, - og hans kjærlighet til verden ville vært helt betydningsløs. Gud vil ikke ha et eneste menneske i himmelen som har blitt skremt eller tvunget dit, da ville det heller ikke blitt en sang i himmelen som ”BRUS AV MANGE VANN.”

Jesus visste (før han kom ned til jorden) hvilken oppgave han hadde og hva han måtte lide for menneskenes skyld, – som det mektigste våpen mot Satan og hans åndehær. Da Enok kom til himmelen fikk han se en person som skilte seg ut fra alle englene. Enok spurte engelen som ledsaget ham fremfor Guds trone: ”Hvem er han?” Han fikk til svar: ”Dette er Jesus Kristus som skal komme ned til jorden og sitte til bords med de laveste i samfunnet. Han skal ete og drikke sammen med dem. Siden skal han korsfestes som en synder, for så å stå opp igjen etter å ha fullbrakt sin guddommelige tjeneste for Gud, og derved frelse fortapte sjeler som tror hvert ord av det han har talt.”

Da Jesus var her nede ble han av presteskapet og de høye herrer regnet som en oppvigler og forfører, som en bedrager, falsklærer og en løgner. Han ble som et får som føres til slaktebenken, som et lam som er stumt for den som klipper det. Da stod han like foran det som skjedde på korset, og han visste: ”Nu har jeg snart fullført den tjenesten som skal ryste hele helvete og dødsriket, og som vil avsi den endelige dom over Satan og hans åndehær i himmelrommet.” Når det står at vi skal bli gjort lik med ham i hans død på Golgata, så avslører den tid vi nu lever i hvor få det er som ser realitetene i dette. Hvem vil bli gjort lik med ham i hans død, og bli stemplet som Jesus: ”En oppvigler, forfører, bedrager, humbugmaker, falsklærer osv.? Jeg bare spør. Still dere i kø og rop ut: ”Jeg vil bli gjort lik med ham i hans død. Jeg vil frivillig korsfestes med ham på forbannelsens tre! Jeg vil bli spyttet på, hånet og foraktet som han ble. Jeg vil lide med Kristus og kalles for Be’elsebul.” Er du med, du som dekorerer deg med korset?

Er du med når du under lidelsen tørster etter rettferdighet, og de gir deg leskedrikk blandet med eddik? Vil du være med og bli begravet med Kristus ved dåpen til døden og få avtvettet dine synder? De svarer kanskje: ”Dette er et stridsspørsmål, Aage, som du forfekter.”

Du har ganske sikkert vært med på begravelser over kjære og kjente. Har du nogen gang hørt en eneste liten protest fra de døde mot å bli begravet? Det er bare de som lever, og ikke vil dø med Kristus som protesterer mot å bli levende begrav. I Guds rike finnes ikke stridsspørsmål. Det er et klart skille mellom de døde og de levende. Det er et klart skille mellom de vantro og de troende. Mellom Kristus og Belial. ”DE DØDE PRISER IKKE HERREN, HELLER IKKE DE SOM FARER NED I DØDSRIKET, MEN DE LEVENDE, JA DE LEVENDE SOM JEG I DAG.”

Hvordan kan du vente å oppstå med Kristus når du ikke er død og begravet med ham? Hvordan kan du vente å få lovsang fra et hjerte som i Guds ord er regnet for et stenhjerte? Hvordan kan du vente å få veiledning av den Hellige Ånd når du ikke vil gå den vei som Gud har befalt deg? Ikke som tvang, men som Jesus gjorde da han gav seg selv frivillig, som en løsepenge og et offer for dem som ville tro på ham og følge ham. Det er en vanære i folks øyne her nede, men kan du vente å få ærens krans i himmelen når du ikke frivillig tar vanæren over deg ved å gjøre som han sier? Det er en vanære å følge Kristus. Derfor er veien også så smal, og det er så få som går på den. Ingen av dem er dekorert med gullkors, men de velger å bære vanærens kors i sitt hjerte. Det hjelper ikke å forsikre alle andre at du tror på ordet om korset når du ikke følger evangeliet klare veiledning.

Jeg var for en del år tilbake i Jerusalem. En nonne kom bort til meg og hun hadde en eske med små plastikkposer i. I disse posene lå det avskårete biter av tre. Hun påstod at det var biter fra korset på Golgata. ”Hva skal jeg med det?” spurte jeg henne. ”Disse biter kan ikke frelse meg, det er et eneste stort bedrag.” Bak det hele står Satan, for han vil at de skal stoppe opp der, og gråte, klage og syte og synge om korset, men aldri komme videre. Derfor lurer han også millioner på millioner av uvitende mennesker inn i en evig fortapelse. Det er ikke korset som frelser oss, men det er det Jesus gjorde på korset da han i seier ropte ut mot hele djevelens åndehær: ”DET ER FULLBRAKT!” Hvilket ”DET”? Jo, ”DET SOM VAR UMULIG FOR LOVEN, IDET DET VAR MAKTESLØST FOR KJØDET ”DET” GJORDE GUD.” Amen!

Når vi ser hvilken forferdelig makt den katolske kirke har over folkemassene, og hvordan paven utgir seg for å være Kristi stedfortreder på jorden, og hvor passive de som kaller seg kristne er (som er fornøyd med å sitte som benkefyll i møtene), er det ikke underlig at hele verden drukner i synd, utskeielser, opprør og krig her og der, og at hungersnøden sprer seg i land etter land. Mitt hjerte blir fylt av en ild med hellig vrede ved å se hvordan katolisismen brer seg. Overalt hvor den får innpass legger dødens teppe seg over land og folk. Kampen mellom den katolske kirken og kommunismen er en kamp mellom demonene for å skaffe seg verdensherredømme. En kan bli sjokkert over å se de millioner på millioner som er politisk hjernevasket av kommunismen, og minst like mange millioner (om ikke enda flere) av den katolske kirkes systematiske hjernevask.

Overalt hvor paven kommer demonstreres det imot den kommunistiske lære, og i kirkens fotspor følger fattigdom, sult og elendighet, og et håp i fortvilede hjerter om at deres bønner til jomfru Maria må bli hørt. Deres bønner blir aldri hørt, for det er den religiøse demons falsklære den katolske kirke står for. Det er avgrunnens svarteste løgn. Jomfru Maria har ingen større forrett fremfor oss i dag. Derfor må jeg advare Norge mot nogen gang å tenke på å ta imot paven!

Jeg har forutsagt mange ting tidligere som har gått i oppfyllelse, og også dette vil gå i oppfyllelse dersom paven blir ønsket velkommen i Norge: Tragiske følger vil ikke utebli! Til alle predikanter, pastorer eller hva dere kaller dere: Be til Gud at en gjennomgripende vekkelse må flamme opp i Norge, som kan holde slike demoniske krefter utenfor vårt land. Vi trenger ikke alt prat om korset, men om det som skjedde ved Kristi død og oppstandelse. Glem ikke det!

DETTE ER DET SOM SEIRER OVER VERDEN: VÅR TRO!

Gå til innlegget

Velsign!!!! forbann ikke!!

Publisert nesten 12 år siden

Det jeg vil ha frem er at vi skal være meget rause med å velsigne alt og alle i Jesu Navn. Om noen ikke tar imot vår velsignelse så vil denne velsignelsen komme tilbake til oss som en bommerang. Og uansett når vi velsigner så vil velsignelsen også gjelde oss.

Jesus fremhevet velsignelse flere ganger og fortalte hvor viktig det var.   Jesus sa og viste hvor farlig det er å forbanne også. Den som forbanner noen forbanner seg selv.

Det gjelder alt som går ut av vår munn. Ordet som vi taler er et tveegget sverd som alltid slår tilbake på oss selv.

Når vi forkynner Troens Ord så bygger vi opp vår tro.

Når vi forkynner sannheten bygger vi opp sannheten i oss og vi blir renset for løgn.

slik kan jeg forsette.

Uansett hva vi forkynner med vår munn så kommer det tilbake til oss.

Velsignet være den som velsigner dig, og forbannet den som forbanner dig!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere