Anders Helset Eriksen

Alder: 56
  RSS

Om Anders Helset

Følgere

Bare noen tanker!

Publisert rundt 11 år siden

Jeg har gjort meg noen tanker om både det ene og det andre her på Verdidebattens side om teologi, og nå føler jeg for å dele noen av dem med dere.

For å gi vise hvor jeg står sånn med en gang, så kan jeg si at jeg er en relativ aktiv kirkegjenger godt plantet i den teologiske mitte i Den norske kirke.

Jeg tar som utgangspunkt at alle mennesker skal respekteres for sin mening og har grunnleggende tro på det frie ord. Nok om forbeholdene.

De diskusjonene som har fanget min interesse er der hvor Lukas og Paulus blir stemplet som svindlere og hvor det vises bevismatrialer som underbygger dette, og angrepet på DNK, hvor troen alene, er det som først og fremst blir angrepet.

I den literaturen jeg har lest, og som nok også flere av de teologene som arbeider innen DNK har lest, læres det at Lukes var en ikke jøde, som hadde en sofisikert gresk. Gresk var også langt på vei en av verdensspråkene og et språk som alle rundt middelhavet forstod og brukte som skriftspråk. Det er heller ikke urimelig å anta at denne Lukas er den samme Lukas som var en av Paulus sine ledsagere på flere av hans reiser, ja sannsynelig er det slik at nevnte Lukas var Paulus sin lege. Forfatteren av Lukas evangeliet var den samme som forfattet Apostlenes gjerninger, og blir dermed også den enkelt forfatteren som har skrevet flest ord og bidrag til Bibelen. Paulus har flest enkelt tekster. Og det er ikke urimelig å anta at det faktisk var Lukas som var fortatteren heller.

Hvorfor er dette et poeng for meg? Jo, det blir det fordi hvis man utelukker Lukas evangliet, så utelukker man Apg, og da har vi ingen skriftsteder i vår Bibel som bekrefter Kristi himmelfart, ei heller at DHÅ kom over disiplene i pinsen.

Så var det litt om Paulus, eller Saul som var navnet han brukt før han møtte Jesus og ble den første misjonær, ikke bare blant jøder, men også blant ikke jøder rundt Middelhavet. Paulus er langt på vei den første kristne teologen, som systematiserte sin teologi og han levde noen år før alle evangelistene. Og i den forbindelse er det min påstand at teologisk står Johannes evangeliet nærmere Paulus sin teologi, enn Lukas, til tross for Lukas nære forhold til Paulus.

Forfatterne av Johannes evangeliet, ble nok ledet av en redaktør ved navn Johannes, muligens den som Jesus hadde kjær, men i alle fall så er det nyeste av evangliene. Skrevet etter tempelets fall, og etter at de jødekristne ble jaget ut av synagogene. De var ikke ønsket der, verken av teologiske årsaker, jøden trodde heller ikke da at Jesus var Messias. Men de ble også jaget ut av politiske årsaker, jødene var redd for at de skulle miste sin særstilling de hadde i det romerske politiske system, de var fritatt f.eks fra å tilbed Keiseren. Johannes evangeliet bruker mye tid på å vise at Jesu gjerninger var oppfyllelse av profetiene, og hvilke konsekvenser Hans gjerninger har for menneskene i ettertid av Hans virke på jord. Helt klare paraleller til Paulus sin teologiske tilnærmelse.

Så er vi over på Troen alene. Jeg har sett flere si og vise til skriftsteder at man er frelst av gjerninger, men jeg leser her at de ble frelst fordi de trodde og derfor gjorde de gjerninger som ble forventet. Man trodde så sterkt på Gud at man ville offre sin sønn, og slik er det med alle de andre som blir frelst like så. De var så sterke i troen også gjorde de det som Gud befalte. Ingen gjerning vi gjøre er frelsende uten troen i bunnen. Her er det et hedelig unntak. og det er de som gjør de riktige tingene uten å ha hørt Ordet, de vil også bli frelst, men vi som har hørt ordet og tror av den grunn, vi ønsker jo å gjøre det Gud vil vi skal gjøre og dermed så er det troen som leder gjerningene, og troen som fører til frelse, vi kan ikke "jobbe" oss til frelse uten tro!!

Også må vi ikke glemme perspektivet om at Gud kom til jorden i Menneskesønnen skikkelse, fordi vi trengte frelse. De menneskene som til da hadde levd på jorden, de menneskene som da levde på jorden, levde ikke opp til Guds forventning til oss. Vi trengte hjelp for å kunne stå syndfrie ovenfor Gud på den siste dag. Jesus ble sendt til jorden for å dø og overvinne døden og dermed vise at det onde er svakere enn Guds krefter, for det er det onde som er eiere av døden, det var intent vondt før syndefallet. Men nå får alle del i frelsen, alle har blitt Guds utvalgte folk, fordi vi har fått befaling om å gjøre alle folkeslag til disipler idet vi døper dem i Faderen og Sønnen og Den hellige Ånds navn.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere