Jarl Hanni Afsar

Alder: 8
  RSS

Om Jarl Hanni

Følgere

Noen kaller Europa det gamle kontinentet, men egentlig er det sentrum for den moderne sivilisasjonen. Europa er kjent for å ha en humanitær rolle i kampen mot underutvikling og har i flere tiår åpnet armene til nødstilte og deres pårørende.

Alle mennesker, kulturer, stammer, klaner, samfunn har et ønske om å bevare, og beskytte eget territorium. Dette er en helt naturlig del av selvoppholdelsesdriften. Et grunnleggende instinkt, et ønske om å leve og overleve, samtidig sikre eget land og så langt som mulig sikre sitt avkom. Dette anser undertegnede som en grunnleggende menneskerettighet og en selvfølge.  

Kultur er resultat av en periode, et samfunns, eller en gruppes samlede åndelige og materielle virksomhet, som binder folk sammen og skaper en felles identitet. Det innbefatter vitenskap, kunst, litteratur, religion, normer og verdier. Helheten gir oss en ytre ramme, kultur, som skaper bindinger og sosiale nettverk som igjen skaper tillit, tilhørighet og felleskapsfølelse. Noe som er fundamentalt viktig for et samfunn's fremtid.

Noen vil sikkert mene at forandring fryder, men det er ikke alltid slik. Frykten for endring, særlig store raske forandringer, kan bringe frem det verste i folk. Vi kan selvsagt  ikke stoppe tiden, men vi kan regulere og kontrollere, aktivt påvirke og styre utviklingen. Kanskje ville det være enklere for mange å akseptere forandringer om man hadde en garanti for at man også viser et minstemål av respekt for fortiden.

Noen kaller Europa det gamle kontinentet, men egentlig er det sentrum for den moderne sivilisasjonen. Europa er kjent for å ha en humanitær rolle i kampen mot underutvikling og har i flere tiår åpnet armene til nødstilte og deres pårørende.

Det er forferdelig å se at mange av dem som flyktet fra sitt hjemland på grunn av politisk og religiøs undertykkelse og militær diktatur, er de samme menneskene som ønsker å gjøre Europa til noe som ligner på det de tidligere hadde rømt fra.Når europeerne forsøker å forsvare sin identitet, sine demokratiske samfunn og friheten til sine borgere, er det ikke muslimers rett å protestere. Det er en uanstendig frekkhet. Europeerne utøver sin rett til å forsvare seg mot deler av islamske tradisjoner som vi overhode ikke samsvarer med vestlige verdier. Det har ingenting med rasisme å gjøre.

Japanere har valgt en helt annen strategi i forhold til islam og muslimer. Generelt sett holder japanerne en lav profil og det snakkes sjeldent om muslimer.I Japan er det forbudt for muslimer å oppmuntre til å konvertere til islam. Det sees som rekruttering til en fremmed og uønsket kultur. Nesten ingen akademiske institusjoner lærer arabisk og det er vanskelig å importere Koranen til Japan. Muslimer som kommer til landet er kun på besøk, og som regel ansatt av utlandske foretak. Det finnes nesten ingen moskeer og muslimer forventes å be hjemme. Det er forbudt med islamske organisasjoner og skoler. I Tokyo finnes det kun en imam.

Det eksisterer ikke noen form for sharia-lover i Japan, det finnes heller ikke halal-butikker.Totalt er det sirka titusen muslimer av 127 millioner innbyggere. Japan er ikke særlig religiøst, men assosieres med shinto-religionen, med innslag av buddhistiske tradisjoner. Japaneres innstilling til islam er at de ikke føler noe behov for å be om unnskyld for at de har negative holdninger til islam.

Det trenger heller ikke nordmenn å gjøre. Det er helt naturligeforsvarsmekanismer, at et land beskytter sin befolkning mot innvandrere som ikke viser evne til å integrere seg i sitt nye hjemmeland.Ønsket om å beskytte sin egen kultur eller egenart er selvsagt ikke rasisme. Rasiststemplet som slynges ut i tide og utide, er en utspekulert form for manipulasjon av folks følelser, ved hjelp av karakteristikker, som "islamofobi", rasist, ekstremist og brungrums anklager.Det er en sjofel form for herskerteknikk for å påtvinge befolkningen ideer som strider med menneskers instinkter.

Hvor mange ganger har vi ikke sett hvordan mediene er snar til å trekke frem sitat, stetninger, bruddstykker og vrenge på innholdet og fortolke det i verste mening. Henge ut folk som noen skammelige representanter for den avskyelige norske hverdagsrasismen.

Vel, kort fortalt er rasisme Nurnberglovene, de amerikanske sørstatene på 1700 og 1800 tallet, apartheid i Sør-Afrika. Strukturell rasisme - institusjonell diskriminering, rase inndeling av spesielt synlige ytre egenskaper som hudfarge, antisemittisme og raseideologier.

Flyttemønsteret hos innvandrere avviker kraftig fra nordmenns flyttemønster.I utgangspunktet prøver myndighetene å styre bosettingen. Hensikten er at innvandrere skal bo jevnt fordelt mellom kommunene. Imidlertid har det vært et stort omfang av videreflytting (sekundærflytting) til særlig Oslo etter fullført opplæringsprogram. De har også lav utflytting fra Oslo i forhold til den øvrige befolkningen. Trenden er at norske barnefamilier flytter ut av storbyene.Nå ønsker myndighetene å selge kommunale boliger på Tøyen og kjøpe boliger spredd over hele byen. Men det spørs om ikke segregeringen vil fortsette med eller uten myndighetenes inngripen.

Mange nordmenn utrykker bekymring når de opplever store forandringer i nærmiljøet, der hele områder blir invadert av fremmede. Det er som sagt en helt naturlig reaksjon som ikke har noe med rasisme å gjøre.

Så hva gjør eliten,- journalistene og politikere, når nordmenn forteller om sine innerste fordomsfulle skambelagte tanker i kommentarfeltene på nett. Når nordmenn ikke vil innrette seg etter overhøyhetens direktiver, når de flytter fra Groruddalen, Tøyen og Grønland, selv om de blir oppfordret til å bli værende og bli en del av det fargerike fellesskapet. Hva gjør eliten når de hører gråtkvalte skrik og protester fra ekkokamrene på nett?

Jo, venstresympatisørene anklager nordmenn for å være rasister. De påstår at nordmenn har et forkrøplet menneskesyn. Politikere snakker om ytringsanvar og Jens Stoltenberg ønsker å mobilisere sladrekjærringer på nett. Alle som bryter med de politisk korrekte meningene og ikke støtter drømmen om et globalt multikulturelt fellesskap, skal sosialt utstøtes eller settes i gapestokken, selv om det er en helt naturlig reaksjon at nordmenn føler seg fremmedgjort i eget miljø og utrykker fremmedfrykt.  

Hvem er egentlig rasister?

Max Fisher, Washington Post (15 mai) har sammenstilt en rekke data som måler globale rasistiske attityder i 81 land runt om i verden. Konklusjonen er at de mest tolerante landene, som ønsker innvandrere velkommen som nabo, finner vi i Storbritannia og deres tidligere kolonier med anglosaksisk kultur, USA, Canada, Australia og Nye Zeeland. De fleste Vesteuropeiske landene ligger også lavt på rasistindikatoren. Max Fisher peker også ut de skandinaviske landene med lite rasisme. De som kommer verst ut er Midt-Østen.

La oss se litt på muslimers holdninger til norsk lov. En TNS-gallup fra 2009 viser at norske muslimer har en pose og sekk attityd. Muslimer vil gjerne være beskyttet av norsk lov, men synes ikke den bør håndheves like strengt overfor dem som andre, hvis det strider mot religiøse oppfattninger. Det er et mønster som går igjen, der vi blir minnet om at muslimer ønsker forskjellsbehandling. Det synliggjør en trend i Europa. Muslimene er altså de som ønsker at vi skal innrette oss etter deres verdier og forandre vår livsstil. 

I Oslo vil nesten halvparten av befolkningen om 30 år være innvandrere eller norskfødte barn av innvandrere, av dem vil om lag sju av ti komme fra land utenfor EU/EØS-området.Hva gjør makteliten? De fortsetter å unngå debatten om de økonomiske og sosiale kostnadene, som virker til å motarbeide hensynet til norske tradisjoner, og som i praksis fremmer helt andre holdninger og livsformer. En fremmed kulturs trekk bør ikke stride mot vertens grunnprinsipper i så høy grad at de to er uforenlige.

Et effektivt middel å få meningsmotstandere til å tie sin virkelige mening for heller å nikke stilltiende enig til den politisk korrekte elitens  "moralsk fordømmelse".Senest ut på banen er Grete Faremo, Arne Strand og Åshild Mathisen. De etterlyser medmennskelighet, samvittighet og godhet, selvutslettende altruisme. Denne form for føleri som appellerer til nedre følelsesregisteret, helt uten virkelighetsforankring i denne verden, er ikke konstruktivt, det er ødeleggende, destruktivt. Det er med på å sementere og legge lokk på voksende misnøye i befolkningen.   

I frykt for konsekvensene eller represaliene velger folk å tie, at man på forhånd vet hvilke ubehagelige konsekvenser det vil ha på livet sitt og havne i denne kategorien. Så i frykt for å utsette seg for konsekvensene, er det altfor mange nordmenn som heller velger å lydig følge de korrekte meningene.

Undertegnede håper med dette innlegget at nordmenn kan puste lettet ut. Dere er ikke rasister. Derfor bør all som er lei elitens fordømmende pekefinger, ta fat og skrive på nett. Fortelle hvordan der ønsker at fremtiden skal se ut for deres barn.

Mvh Hanni

 

Gå til innlegget

Elisabet Höglund sier at Svenske nasjonalsangen hyller imperialisme og brutal kolonialisme.

Elisabet Höglund, födt 29 august 1944, svensk politisk journalist. Tidligere ansatt på SVT i 25 år. Hun har jobbet i P1 og P4 og TV4 (før kveld) som programleder. Hun har jobbet som korrespondent i midt-Østen i 2008. Hun er kunstner og forfatter - utgitt 4 bøker. Tema likestilling i 2 av bøkene. Hun har skrevet selvbiografi og har hatt 70 kunstutstillinger.

En driftig dame fra Sverige som skriver følgende i Aftonbladet, dato 120604

"Skrota nationalsången – och  skriv en ny som  inte handlar om förtryck."

Sitat Höglund: "På onsdag den 6 juni firar vi vår nationaldag. Då kommer vi att få höra vår nationalsång. "Du gamla, du fria” - sjungas till leda. De flesta tycker väl att det är OK. Det har jag också tyckt – tills jag nyligen började fundera på texten och budskapet i nationalsången, som skrevs av Richard Dybeck redan 1844."

– Vad fan är det dom sjunger om? tänkte jag.

Den första versen går väl an. Den beskriver mest det svenska landskapets skönhet och hur fint det är att leva i Sverige. Men den andra versen skildrar något helt annat:"

Høglund sier at Svenske nasjonalsangen er en hyllest til svenske stormaktstider - en hyllest til imperialisme og brutal kolonialisme på 1600 og 1700 tallet. Hun sier at det er på tide med litt selvkritikk. Nasjonalsangen skal speile demokratiske og fredlige samfunn fritt for kolonialt storhetsvanvidd.

I det siste har vi vært vitne til innvandrere som har godt berserkt i Sverige. Ungdommer som setter fyr på parkerte biler og hus. Omfattende hærverk, opptøyer og sosial uro. Tung røyk har ligget i tykke lag over flere drabbantbyer.

Hundrevis av unge innvandrere deltok i opptøyene. Den offisielle forklaringen er at alt sammen er Svenskenes skyld. Selv om Sverige er kåret til verdens mes tolerante og inkluderende land - benekter kultureliten og politikere at opptøyene har noe med masseinnvandring å gjøre. Alt sammen skyldes klasseskiller, høy arbeidsløshet, segregering, elendige skoler og et fascistisk politi med rasistiske undertoner.

Undertegnede kom over en rapport som arbedsformidlingen i Sverige har laget,  der det fremkommer at 77 000 personer i alderen 16 - 29 år står utenfor samfunnet. Majoriteten er innvandrere. De har ikke arbeide eller studert på tre års tid. Av de drøyt 77 000 har 20 000 aldri vært inskrevet hos arbeidsformidlingen eller vært i kontakt med kommunen.

Flere prosjekt er startet opp i flere drabbantbyer i Sverige. Der arbeidsformidlingen ansetter innvandrere som tar kontakt med ungdom som står utenfor skole og arbeide. En av de prosjektansatte, Tomas Amanuel, sier at det er et vanskelig arbeide. Innvandrerene stoler ikke på myndighetene. Dessuten vil de ikke studere eller jobbe.

Sitat Amanuel:" Det har förändrats. Det är inte så coolt att jobba och plugga. Det mer coolt att hänga i centrum, gå på egen vinning, inte känna sig bunden och att man är fast i en miljö där man inte trivs. Många av de här unga trivs inte i en arbetsmiljö som inte liknar deras egen miljö."

Vi ser konturene av svært alvorlige problemer i Sverige, som få politikere ønsker å diskutere. Så, hva presterer Höglund å skrive. Hun går til angrep på nasjonalsangen! Istedenfor å holde fokus på de alvorlige utfordringene landet står ovenfor, velger hun en helt annen strategi. Hun går rett i strupen på det aller helligste - nasjonalsangen.

Nasjonalsangen skal nå dekonstrueres fordi den hyller gamle stormaktstider, imperialisme og brutal kolonialisme. Det sier altså forfatter, kunster, journalist, programleder og frilansskribent Höglund. Hun som tilhører den privilegerte overklassen, der hun haster mellom kunstutstillinger og TV intervjuer med den politisk korrekte eliten. Ganske så fantastisk dette!

Höglund må være det nærmest vi kan kommer aggressiv feministisk svensk selvhat. Nå er det nasjonalsangen som skal skrives på nytt.

 

Mvh Hanni

Gå til innlegget

Surt i Sverige

Publisert rundt 8 år siden

Amerikanske Pittsburgh Post-Gazette skrev nylige en artikkel med tittel oversatt til Norsk “Surt i Sverige".

I artikkelen fremkommer det at selv om Sverige er rangert som et av verdens lykkeligste land i verden, er det noe råttent som pågår i der.

Sverige beskrives som et sjenerøst velferdssamfunn og med en sjenerøs innvandringspolitikk, særlig ovenfor problemområdene Afghanistan, Somalia, Syria og Irak.

Artikkelen nevner at det var stort sett innvandrere som sto bak opptøyene og at de offisielle forklaringene er at Sverige har lav levestandard og høy arbeidsløshet.

Post-Gazette setter spørsmålstegn til dette, da arbeidsløsheten i Sverige er den samme som i USA, og den økonomiske kløften er mye mindre sammenlignet med USA. Til slutt undrer seg skribenten hvorfor disse opptøyene skjer i Sverige som er et sosialt paradis.

Margaret Wente publiserte en artikkel i Canadensiske "The Glob and Mail" med tittelen oversatt til Norsk

"konsensus, svensk innvandringspolitikk er i fare"

Der beskriver hun Sverige som verdens mest tolerante og inkluderende land, og spør seg selv hvorfor ungdommer går berserk. Wente nevner at svenske politikere benekter at opptøyene har noe men masseinnvandringen å gjøre, men at det isteden har med klasseskiller å gjøre. Eliten i Sverige skylder på arbeidsløshet, segregering, dårlige skoler, politibrutalitet og rasisme.

Margaret Wente er klartenkt. Hun mener at problemene ikke ligger i nevnte årsaker, men at opptøyene egentlige grunner er Sveriges forbud mot å diskutere masseinnvandringen, spesielt fra Syria, Irak, Afghanistan og Somalia.

Hun nevner at hundretusentalls flyktinger har strømmet til Sverige under bare det seneste decenniet, og at innvandrerne ikke klarer å leve i det Svenske samfunnet, men isteden blir permanent avhengig av landet velferdsgoder.

Wente påpeker store forskjeller fra Canada's innvandringspolitikk, som er selektiv i hvilke innvandrere landet tar imot. Sverige derimot tar imot mange analfabeter og nomadefolk, som det ikke finnes jobb til. Wente nevner at assimilering av disse menneskene er et stort problem.

Videre nevner hun den politiske korrektheten. Hun mener at den beste forklaringen hun har lest om det som skjer i Sverige, kommer fra en amerikaner gift med en svenske. Han beskriver at problemet er svensk snillisme som styrer politikken og landet i avgrunnen. At Sverige umulig kan fortsette med åpne grenser, da økonomien ikke tåler det, men at den svenske eliten dessverre nekter å innse virkeligheten, men holder fast ved en absurd ideologi som bygger på at innvandring er en berikelse.

Wente avslutter artikkelen med å konstatere at disse oppløpene kommer til å fortsette i Sverige, men at det skaper splid i den Svenske folket. Sverige omfordeler mer og mer ressurser til mennesker fra fremmede kulturer som blir permanent avhengig av velferdsordninger.

Nå er det kanskje noe som tror at det er bedre i Norge. Selvsagt er det bedre her - vi har olje som smører systemet i tykkelag. Men tallene fra Finansavisen for noen uker siden forteller en helt uholdbar økonomisk situasjon. Kan noen forstå at ingen politikere i Norge diskuterer Finansavisen analyse? Det er jo helt hinsides uansvarlig. (unntak Frp)

Prisen for ett års innvandring i Norge er rundt 24 milliarder kroner.Nye tall fra Arbeidsmarkedsundersøkelsen (AKU) viser at vi har over 100.000 arbeidsledige i Norge. Vi har nesten 700.000 mennesker utenfor arbeidsmarkedet, blant annet 309.000 uføre. Innvandringen har kostet 70 milliarder på syv år. I tillegg har de 246.000 innvandrerne som har kommet hit siden 2005 rett på fremtidige ytelser og offentlige goder for 376 milliarder kroner. Hvis noen trenger litt flere tall har undertegnede mye liggende i arkivet.

Ser vi en ny form for totalitarisme? Kombinasjonen av ideologier som tvangsmultikulturalisme og på toppen av kransekaka ultra aggressiv feminisme, som med alle midler forsvarer alt som lukter totalitært, patriarkalsk og undertrykkende. Forstå den som kan? Alt sammen er godt båret frem av akademikere og virkelighetsfornektere, i et politisk korrekt meningstyranni.

Det messes om toleranse og mangfold, fra den privilegerte trehusidyllen i skjærgården, men konsekvensene av masseinnvandringen plager stadig flere nordmenn og svensker. En hverdag som langt fra er tolerant, men hvor utrygghet, vold og politisk demonisering av annerledes tenkende brer mer og mer om seg.

Huntington hevder at de viktigste konflikter fremover ikke vil være mellom ulike ideologier, heller ikke mellom sosiale klasser, rike og fattige eller andre økonomisk definerte grupper, men mellom folk som hører til ulike kulturelle identiteter - sivilisasjoner.

Gå til innlegget

De muslimske statene i verden er preget av gjennomgående vold og stagnasjon. Det kan virke som modernitet, humanisme, vitenskap, menneskerettigheter, likestilling og menneskeverd ligger langt frem i tid?

"Kongregering" er territoriell-og bostedskonsentrering av spesifikke grupper eller undergrupper av mennesker som bidrar til å konsolidere gruppeidentitet. Grunnet til dette skyldes først og fremst store forskjeller i språk, religion, nasjonalitet, kaste, seksuell orientering eller livsstil.

Hvis det er store forskjeller mellom majoritetssamfunnet og minoritetsgrupper er det høyere risk for at det utvikler seg kongregering. Der minoriteter praktiserer religiøse og kulturelle tradisjoner som kommer i direkte konflikt med majoritetsbefolkningen. 

Velferdsmagnethypotesen" innebærer at land med omfattende velferdsgoder i større grad tiltrekker seg lavkvalifiserte innvandrere. Statistikken viser at det er en klar overvekt av ufaglærte innvandrere til Europa, mens høyt kvalifiserte innvandrere drar et annet sted.

Den norske modellen har i tillegg gjennomgående høye gjennomsnittslønninger og begrenset lønnsspredning. Det innebærer at lavkvalifiserte arbeidere vil ha relativt mer å tjene på å søke asyl i land som Norge.

Når sosiale ytelser nærmer seg eller overstiger forventet arbeidsinntekt som det kan gjøre for stønadsmottakere med stor familier, bidrar det også til å svekke arbeidsmotivasjonen. Innvandrere forblir stående utenfor arbeidslivet.

Muslimsk ungdom er overrepresentert i kriminalstatistikken.

Hvis vi ser til Danmark har Nikolai Sennels, psykolog og terapeut gjort seg noen interessante observasjoner fra ungdomsfengsler, som kan gi en forklaring til Husby opprøret. Andre grunner har jeg allerde nevnt.

Han sier at det er store forskjeller mellom dansk og muslimsk ungdom - som vokser opp under noenlunde samme vanskelige forhold. Når dansk ungdom blir oppdratt til å ta ansvar for sitt eget liv og ransake sine følelser, har muslimsk ungdom en helt annen virkelighetsforståelse. Årsaken til at de har så dårlige relasjoner til venner, skole og politi skyldes samfunnet.

Muslimer er ikke oppdratt til å granske sine egne handlinger i samme grad som Dansk ungdom, og de snakker helst ikke om følelser i det hele tatt. Isteden projiserer muslimsk ungdom problemene over på samfunnet. De er urettmessig offer for rasisme og diskriminering. Årsakene ligger altså utenfor dem selv og det er derfor legitimt med hevnaksjoner.

Det viser seg at når danske pedagoger ønsker å gå i dialog, oppfatter muslimsk ungdom det som et svakhetstegn. Isteden for å sette klare grenser blir ungdommene tidelt enda flere fritidstilbud. Det bevilges ressurser til gateplansprosjekt og flere støttepersoner. Selv om det blir brukt milliarder på dette er resultatet fiasko.

Som nevnt er det flere årsaker til at vi ser opprør blant muslimsk ungdom over hele Europa. Men kanskje det viktigste er når enhver kritikk av islam/muslimsk kultur oppfattes som undertrykkende. Og derfor er det legitimt med hevnaksjoner i form av brannstiftelser og vold mot politi og brannvesen. Skandinavia er helt fremmed for en slik tenkning der vold er fullt ut akseptabelt.

Sennels er dypt bekymret for fremtiden. Han sier rett ut at utdannelse, arbeide og lovlydighet ikke er nok. De fleste muslimer ønsker å leve med deres kulturelle og religiøse tradisjoner. Disse verdiene er så langt ifra, og på mange måter direkte motsatsen til våre verdier.Han har ingen tro på at en stor muslimsk minoritet noen sinne vil komme til å inngå uproblematisk i det Danske samfunnet. De vil presentere stadig flere krav, der vi må gi slipp på våre tradisjonelle Europeiske verdier.

De muslimske statene i verden er preget av gjennomgående vold og stagnasjon. Det kan virke som modernitet, humanisme, vitenskap, menneskerettigheter, likestilling, menneskeverd ligger langt frem i tid?

Vi har sirka 1.5 milliarder muslimer i verden. I muslimdominerte områder kan vi ikke påvise noen substansielle fremskritt. Ikke politisk, hverken i naturvitenskapene, kunst eller litteratur. Hvilke oppfinnesler har muslimene gjort de seneste tusen årene som: Strøm, elektroomagnetiske bølger, antibiotika, forbrenningsmotoren, dator etc.

Men klart hvis folket lever i en tenkning som befinner seg på tolvhundretallet kan heller ikke samfunnet utvikle seg i noen større grad.Det vi ser er autokratiske styrelsessett og despotisme. Patriarkalske hierarkier der ofte opposisjonen bringes til taushet, religiøs ekstremisme, sensur og generelt uro og vold. Det kan virke som nær sagt all form for kulturell og vitenskapelig renessanse ikke er ønsket i muslimske stater? 

Konsekvensene er innlysende: SSB peker på følgende avvik med ikke-vestlig innvandrere, som skiller seg kraftig ut på statisikken, fra alle de andre innvandrerne

1. Ikke-vestlige innvandrere går raskere ut av arbeidslivet.
2. De som jobber bidrar mindre til skatteinntektene.
3. De mottar mer uføretrygd og andre offentlige overføringer.
4. De får flere barn.

PÅ bunnen av arbeidsmarkedsstatistikken ligger Somalia, Eritrea, Irak, Afghanistan, Pakistan og Marokko. Yrkesdeltakelse ligger i gjennomsnitt på 40 prosent, Til  tross for kostbare opplæringsprogram.

Denne gruppen utgjorde til sammen 122 000 personer i 2012.

Konsekvensen ser vi tydelig: SEGREGERING. Vi ser flere hijabkledde kvinner i Oslo's gater, vekst av muslimske bedehus, moskeer og koranskoler. Krav om skreddersydde løsninger som tilgodeser særordninger, kvinnediskriminerende holdninger, blomstrende antisimitisme, overfallsvoldtekter, gjengdannelser, organisert kriminalitet og vold i hjemmene. 

Hvordan vi skal få integrert flere hundretusen ikke-vestlige innvandrere virke nesten umulig. Mange av disse innvandrere mangler jo hele forhistorien, oppdragelsen og kodene.

I Skandinavia har alle borgerne høye kvalifikasjoner. Alle har sju til ti års grunnskole og svært mange har videregående skole og høyere utdanning. Systemet sørger for at alle borgere har en basiskunnskap som har en homogeniserende effekt. De har de samme ferdighetene og kodene som forventes.

Vi ser igjen og igjen hvordan venstresiden sammen med Rød-grønne regjeringen gjør alt de makter for å legge lokk på et kjempeproblem.

Eksemplene er utallige. Trekker frem er et godt eksempel fra leder i Dagbladet Torsdag 23 mai 2013. Den er klassisk.

Følgende er skrevet sitat:

"Flere har trukket raske og bastante konklusjoner. Dette handler om innvandring og mangel på integrering, om en varslet kulturkollisjon som det har vært advart mot lenge, hevdes det."

"Det er en altfor lettvint og spekulativ slutning. I Sverige ser man et mer komplekst og sammensatt bilde, som ikke minst har med sosial utfordringer og politikk å gjøre. Høy ungdomsledighet, velferdskutt, økte klasseskiller og diskriminering, er en eksplosiv blanding vi kjenner igjen fra andre steder i Europa." - Sitat slutt.

Har vi hørt den før? Jeg leser denne forklaringsmodellen hver eneste dag i avisene. Det er ikke til å tro. Men når dette gigantiske sosiale eksperimentet rakner i sømmene vil det være noen som må stå til ansvar.  

 

Mvh Hanni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Norge overfører suverenitet til EU

Publisert rundt 8 år siden

Nå har Stortinget i en lengre tid avgitt suverenitet til EU uten å ta hensyn til grunnlovens paragraf 93 og 23. Stikk i strid meg grunnloven.

Dette er godt dokumentert av forsker Eirik Holmøyvik - førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, universitetet i Bergen.

For at Norge skal gi i fra seg suverenitet krever det at tre fjerdedels samtykke i stortinget. Det står klart og tydelig i grunnloven.

Her har altså Stortinget galant hoppet over grunnlovens bestemmelser, uten formell behandling og overført myndighet til EU organer - de har rett og slett bare droppet grunnlovens strenge krav.

§ 93 For at sikre den inter­na­tio­nale Fred og Sik­ker­hed eller fremme inter­na­tio­nal Rets­or­den og Sam­ar­beide kan Stor­thin­get med tre Fjerde­de­les Fler­tal sam­tykke i, at en inter­na­tio­nal Sam­men­slut­ning som Norge er til­slut­tet eller slut­ter sig til, paa et sag­lig begræn­set Omra­ade, skal kunne udøve Beføiel­ser der efter denne Grund­lov ellers til­ligge Sta­tens Myn­dig­he­der, dog ikke Beføielse til at for­andre denne Grund­lov. Naar Stor­thin­get skal give sit Sam­tykke, bør, som ved Behand­ling af Grund­lovs­for­slag, mindst to Tre­die­dele af dets Med­lem­mer være tilstede. […]

Sitat ABC nyhetene: "Skal Stortinget overgi norsk suverenitet til organisasjoner der Norge ikke er med, skal det være på et «saklig avgrenset område», det skal vedtas med minst 3/4 flertall og minst 2/3 av stortingsrepresentantene må være til stede."

Isteden har suverenitetsavståelse skjedd bit for bit og vedtatt igjennom alminnelig flertall!

Så kommer unnskyldningene fra justisdepartementet når de blir konfrontert. Ledelsen unnskylder seg med at Stortinget har gjort det til en VANE å fravike loven - at det liksom har blitt en sedvane - som overtid berettiger å fortsette å droppe Grunnlovens bestemmelser.

Så kan man spørre seg. Hvor i grunnloven står det at det er greit å fravike grunnloven over tid i små porsjoner. Hvis bare vi avstår suverenitet i små doser med simpelt flertall over tid er det greit. Da kan vi legge grunnloven til side. At Stortinget ganske enkelt endrer praksis uten å ha hjemmel for det i Grunnlovens ordlyd er en skandale.

Det spørs om våre politikere vil ha noen diskusjon. Dette er skjødesløst av regjeringen og Stortinget. De kan ikke bare sette Grunnloven til side. Istedenfor å diskutere dette åpnelyst, kan det virke som det har vært tverrpolitisk enighet at det er helt greit.

Er Norge en selvstendig nasjon? Hvilken myndighet har vi gitt ifra oss? Det er mange spørsmål våre politikere bør besvare.

Har vi hørt det før fra våre kjære politikere: I enhver debatt hører vi til stadighet om alle disse konvensjonene og internasjonale avtaler som vi ikke kan bryte. Det gjelder spesielt innvandringsdebatten. Her har vi ikke lengre selvråderett om hvem som skal få opphold i Norge.

Hvis vi ser på paragraf 26, finnes det ingen åpning for å avgi suverenitet med kun flertall i Stortinget.  Heller ikke på en saklig avgrenset område. Suverenitet krever at det er tre fjerdedels samtykke i stortinget uansett. Punktum!

Har det rablet fullstendig for regjeringen? Her har altså Norge bundet seg til å overta regler fra EU over et bredt felt uten å være medlem og uten stemmerett i EU.

God 17 mai!

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere